2010. április 27., kedd

A Fejér megyei Magyarok Szövetsége 4. megyegyűlésének felhívása a szövetség minden tagjához, megyeszékéhez és országos elnökségéhez

A „magyarok szövetsége” név kötelez – nomen est omen!

Maradjunk méltók a magyarok szövetsége névhez és messzemenőkig tartsunk ki azon célkitűzések mellett, amiért megalakult a Magyarok Szövetsége! Tegyük azt, amire szövetkeztünk és ne hagyjuk, hogy vélt vagy valós rövid távú előnyök és lehetőségek félrevigyék a Szövetségünket!

1.)A Magyarok Szövetsége megyei és települési közösségei ne alapítsanak, sőt, e név alatt ne is alapíthassanak tagegyesületeket, s főként ne olyan tagegyesületeket, amelyek bármely egyesületnek is alárendeltek! Legyen a Magyarok Szövetsége független szervezetek, közösségek és emberek közös célra létrejött szövetsége! Alapíthassanak független egyesületeket, szervezeteket, amelyek a Börzsönyi Nemzeti Tanács által 21 pontban megfogalmazott céloknak rendelik alá tevékenységüket és működési szabályaikat! A Magyarok Szövetsége név alatt megalakuló szervezetek alapszabályaiban az alkotmányos jogfolytonosság helyreállításáig semmi esetre se szerepeljen alaptevékenységként semmilyen választáson történő jelöltállítás, vagy képviselőjelölti részvétel. Ez nem lehet szövetségi feladat!
2.)A Magyarok Szövetsége egyetlen közössége se induljon, azaz indíthasson jelöltet, mint a Magyarok Szövetsége jelöltje sem országgyűlési, sem pedig helyhatósági, azaz semmilyen alkotmánytalan, s főként nem a 49. évi 20-as törvényre alapozott választáson. A 2010. évi, avagy elkövetkezendő helyhatósági választásokon minden megyének minden közössége és embere önmaga dönt arról, hogy indul-e, de arról, hogy a Magyarok Szövetsége színeiben induljon, arról mondjon le! Amennyiben akár csak egyetlen jelölt is indul a Magyarok Szövetsége nevében a helyhatósági választásokon, romba dönti azt az erkölcsi magaslatot, amit másfél éves munkával az országban közösen építettünk fel. Ettől szövetség a szövetség, hogy eldönti, mire lehet felhasználni a Magyarok Szövetsége nevet, zászlót, címkét! Fejér megyegyűlése pedig kéréssel fordul minden megyeszékhez és szövetségi közösséghez, hogy a magyarok szövetsége nevet ne használja fel senki semmilyen el nem fogadott, a magyar társadalom által soha jóvá nem hagyott, azaz „illegitim” közhatalmi szerep, cím vagy tisztség megszerzésére! E név kötelez, mert többre hivatott! Ettől még támogathatja jelölését a Magyarok Szövetsége pontosan annyira, mint azon választási jelölteket, akik teljesítik a társadalmi feltételeinket! A Magyarok Szövetsége csak olyan képviselőt ismerjen el és támogasson szervezeti, egyházi és nemzetiségi hovatartozásától függetlenül, aki szerződésre lép választóival, amelyben ugyanazon alapvetések szerepeljenek legalább, mint amelyek az országgyűlési képviselőjelölti szerződésben szerepeltek Fejér megyében!
3.)Legyen a Magyarok Szövetségének, minden közösségének, következésképpen a Magyarok Országos Gyűlésének is elsődleges célja az ALKOTMÁNYOZÁSban társadalmi EGYETÉRTÉS, a FELSŐHÁZI SZÖVETSÉG és az ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS kezdeményezése, megteremtése, hogy közmegegyezés jöhessen létre a Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításától kezdve az Alaptörvények megalkotásán keresztül a kétkamarás országgyűlés, végső soron a Felsőház megválasztásáig!
Isten áldása legyen rajtunk, hogy értsük jól egymást, hogy a nagy hibát közülünk senki, de senki ne kövesse el, hanem példát mutasson! Nem keveset! Nagy példát mutasson most az, aki meg akar felelni a "magyarok szövetségének kovásza" szerepére vállalkozott Magyarok Szövetsége eredeti célkitűzésének, a hatalmas dolgokra képes nemzeti és társadalmi szövetségnek!

Kelt: 2010. április 23-án, Rácalmáson
Fejér megyei Magyarok Szövetsége 4. megyegyűlése

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése