2015. január 21., szerda

Globalizmus, avagy székhelyi székely Székiség

Sokan nem értik, hogy a Fejér Szövetség tagjai és tisztviselői hogyan is értik és miért is állítják, hogy világunkban már rég nincs másról szó, minthogy
"a világ globalizmusa áll ma szemben a székhelyi székiség elvével".
 Az udvarhelyi gyűlés határozata, 1505.
«Mi, a székelyek földjének országlakosai és a székelyek minden egyes székének és összes nemének általános egyeteme emlékezetül adjuk jelen oklevél soraival mindenkinek, akit illet, hogy midőn az Úr 1505. évében, Szent Erzsébet királyné ünnepe utáni legközelebbi csütörtökön Udvarhely mezővárosban említett országunk bizonyos ügyeinek elrendezésére és némely visszaélések megjavítására országunk régi szokása szerint általános gyűlést tartottunk, akkor más igen szükséges dolgok között láttuk, hogy országunkban az általános gyűlések lazasága az országlakosok felülvizsgálatra fellebbezett sok ügyének végzését napról napra halasztja, és ennek következtében az ilyen halasztások miatt nem kevesek jogaiban különböző károk keletkeznek. Kézzelfoghatóan tapasztaltuk azt is, hogy kedvezés, harag, ellenszenv és egyéni érdek gyakran nem engedi, hogy országunkban a bírák és a választott bírák kiderítsék az igazságot.»
«Ha valaki e bírák közül Istenről megfeledkezve, és saját lelki üdvét háttérbe szorítva kérésre, jutalomért vagy egyéni érdekből rossz útra térve az igazság ösvényéről valamilyen módon jogtalanul letérne.
Ezért az ilyet örök számkivetés ítélete sújtsa, így minden ingó és örökölt javait elveszítse, és esküszegőként és megvetettként ne maradhasson tovább a székelyek földjén.
Az pedig, aki az ilyen esküszegővel és száműzetésbe küldöttel törődne, vagy érte közbenjárni törekedne, hasonlóképp bűnhődjék, mint az esküszegés részese és száműzött pártfogója.»
...............................................................................
Agyagfalvi végzés: «hogy így az igen-igen nagy Scythiából reánk maradt tökéletes hívségnek dicsérete, amely még eddig minden pártütéstől, árultatástól, makula nélkül közöttünk megmaradott, ezután is maradhasson meg.»
E kemény büntetések bizonyára kortársainkat is visszariasztanák az igazságtalan bíráskodástól.
S, aki további részletekre is kíváncsi, annak ajánljuk a "Nem jöttünk mi sehonnan sem" rovatunkon szereplő történelmi írásokat, oldalakat és bejegyzéseket, s azok közül is elsőként a Magyarok Világkongresszusán is elhangzott, s kiadványaiban megjelent "A székiség vezérelve" című cikket.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése