2015. december 15., kedd

Levelesládánkba érkezett levél Hóman Bálintról és a szoborállításról

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 
Napjainkban, mind inkább tapasztaljuk, hogy zsidó testvéreink úgy külföldön, mint Magyarországon a rajtuk elkövetett igazságtalanságokat gyülölet és támadás formájában élik meg!
 
Kezdve, Horthy Miklós  kormányzó úrral, akit a poklok-poklát megjárt zsidó testvéreink SZERETTEK, TISZTELTEK és KIÁLLTAK MELLETTE! Horthy Miklóst CSAK mint tanút és NEM mint MEGVÁDOLTAT idéztek be a nemzetközi tárgyalások alkalmával!
 
Ezzel teljesen ellentétes viselkedést tanusítanak a leszármazottak! Ha beszélünk antiszemitizmusról, akkor beszélhetünk anti-magyarizmusról (anti-hungarizmusról) is. Becsületesnek tartja-e a mai zsidóság azt, hogy a Holokauszt külföldi és magyarországi megünneplését felhasználta a magyarság megalázására? A magyar egyházaknak és civil személyeknek nem volt semmi köze ahhoz, hogy napjainkban az egyik legnagyobb európai zsidó közösség Magyarországon él? Gondoljunk csak arra, hogy más országokban szinte teljesen kiirtották testvéreinket.
 
El kellene gondolkodni ezen is:
 
ADDENDUM
Hernádi Tibor, a Kiknek állt érdekében a második világháború c. könyvében, idézi Kovách G. István kutatási eredményét, melyet egy londoni könyvtárban talált: Fasiszta Nemzet? Antiszemita Magyarság? című írásban (Hunnia, 1991). Ez a bizonyíték 1943. október 14-i dátummal C12035 szám-jelzéssel, és 1943. október 15, F.O. 371/34498 számmal van nyilvántartva.
Ebben a dokumentumban „Namier professzor (zsidó képviselet) aggodalmát fejezi ki Magyarországnak a német szövetségből való idő előtti kiugrása miatt. Megállapítja, hogy Magyarországon a zsidók biztonságban élnek, de a háborúból való kilépés, vagy annak akár a kísérlete miatt Németország megszállná Magyarországot és ezzel a zsidók biztonsága veszélybe kerülne.”[1]
Az itt említett okmányból megtudhatjuk, a brit kormány elutasító válasznak magyarázatát A. W. S. Randall leírása szerint.
„Namier professzor a zsidó képviselettől (agency) tegnap közölte velem, hogy az ő emberei nagyon aggódnak, ha netán a magyar kormány idő előtt cserbenhagyná Németországot, ami Magyarország megszállását eredményezné, és veszélyeztetné az ott élő 800. 000 zsidót, akik jelenleg viszonylagos biztonságban vannak. A zsidók itt – mondta ő – úgy vélik, hogy Németország nem engedi a magyarok háborúból való kilépését mindaddig, amíg a német hadsereg azt megtudja akadályozni, sőt nyomban megszállná Magyarországot, amely a legnagyobb számú Európában még meglévő zsidóság megsemmisítését eredményezné.
„Azt mondtam, hogy a lehetőség már elő lett terjesztve (lásd a Tablet legutóbbi cikkét) mint ok, amiért Magyarország ne kezdeményezzen korai átállást a Szövetségesek oldalára.
„Namier professzor azt mondta, hogy az egyetlen remény, ahogy a zsidóság látja, ha a magyarok nem mozdulnak, amíg gyakorlatilag biztosítva nem lesz, hogy a németek már nem tudnak visszavágni.”
(Kézírás) „E kérdést megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, és nem követeljük a magyaroktól, hogy nyíltan álljanak ki a németek ellen, amely a német megszállást eredményezné. Úgy véljük, hogy e kockázat jelenleg kicsi.”
(A fenti angol külügyminiszteri jegyzék részben megjelent Juhász Gyula: Magyar Brit Titkos Tárgyalások, 1943 című könyvében, Kossuth Könyvkiadó, 1978)[2]

[1] Hernádi Tibor: Kiknek állt érdekében a második világháború, Baja, 1998, 252-253.
[2] Botos László: Út a trianoni békeparancshoz. Budapest. 2000. 275-278 old.

Mennyivel más lett volna a zsidó testvéreink sorsa és a magyarság megitélése, ha az akkori Magyar Kormány NEM hallgatott volna Namier professzor (zsidó képviselet) aggodalmára és  Magyarország kiugrott volna a német szövetségből!!!
 
A külföldön élõk tapasztalják, hogy a Holokauszttal kapcsolatos megemlékezések mindég alkalmat adnak arra, hogy a magyarságot megalázzák. Ez a sajtóban is megfigyelhetõ, ha Magyarorzággal kapcsolatos bármely hirrõl lenne szó!
 
NEM AZ A HELYES ÚT, HA  A ZSIDÓ TESTVÉREINK A FÁJDALMAT GYÜLÖLKÖDÉSBEN ÉLIK MEG !
 
Hóman Bálintra visszatérve:
 
A többség úgy véli, hogy Hóman félreértett ember, nem is volt antiszemita, sőt több zsidó ismerősét ő maga mentette meg. A zsidótörvényekhez közvetlenül nem volt köze. Mint tudós és szakpolitikus elég nagyot alkotott ahhoz, hogy szobrot kapjon, ezen pedig nem változtat a mérleg másik oldalán levő, a kor szelleme által kikényszerített kényszer-antiszemitizmus. Ez átlagemberek véleménye!
 
Logikusnak látszik, hogy Trócsányi László tárcája azért támogatta Hóman Bálint Székesfehérvárott felállítandó szobrát 15 millió forinttal, mert a történész-politikust nemrégiben rehabilitálták a háborús bűntett vádja alól. De ez természetesen Önöknek semmit nem jelent!
 
Az „érdemtelen támadásokat” megelégelve ragadott aztán tollat Hóman újkori életrajzírója, Ujváry Gábor, a tavaly indult VERITAS Történetkutató Intézet tudományos kutatócsoportjának vezetője, s két hosszú cikkben osztotta ki a „túlbuzgó kritikusokat”, mondván: a történelmi eseményeket nem saját koruk viszonyai között elemzik, így aztán Hómant „sokkal keményebben bélyegzik meg, mint 1946-os vádlói valaha is óhajtották”.
 
A posztumusz rehabilitációra az életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtott, s az embertelen bánásmód következtében a váci börtönben 1951-ben elhunyt történész-politikusnak már két évtizede is jó esélye volt. Az Alkotmánybíróság ugyanis 1994 elején megsemmisítette a közvetlenül a világháború után született népbírósági törvény még hatályban lévő rendelkezéseit.
 
A Fővárosi Törvényszék tavaly márciusban - a hét évtizeddel korábbi népbírósági verdiktet hatályon kívül helyezve - „bűncselekmény hiányában” mentette fel a néhai kultuszminisztert!
 
Ahhoz, hogy az Önök érzékenységét tiszteljék az szükséges, hogy Önök is tiszteljék a magyarság érzékenységét!
 
Önöknek semmit nem jelent az, hogy Magyarország "megszállt" ország volt, mely kényszerek bevezetését jelentette!
 
Miért van az, hogy a liberális újságok CSAK egyoldalúan írnak az eseményekrõl? A DEMOKRÁCIA megkövetelné töllük, hogy a Hóman Bálint üggyel párhuzamosan írjanak a másik felet igazoló történetekrõl is! Vagyis mindkét fél érzékenységét be kellett volna mutatni!
 
Ha például, Szabó Ervinnek, (szül. Schlesinger Sámuel Ármin) elismerjük a tudományos munkáját DE tudjuk, hogy "Nemcsak a háborúvesztés miatt csonkították meg ilyen kegyetlenül Magyarországot, hanem ebben döntő szerepe volt a 133 napos Tanácsköztársaságnak, melyben Szabó Ervin is bűnrészes!
 
Ha, jobban megvizsgáljuk biztosan találunk több hasonló helyzetben levõ személyt is!
 
Akkor, elmondhatjuk, hogy Szabó Ervin volt cselekedete az egész magyarság érzékenységét sérti! Protestáljanak civilek ezért? Hívják fel a külföldi média és politikusok/szenátorok figyelmét erre?
 
Tudatunkban az szerepel, hogy a zsidó testvéreink "egy Kiválasztott Nép képviselõi"!
 
Jellemzi-e a "Kiválasztott Népet" a "gyülölködés terjesztése" és a "magyarság megalázása otthon és külföldön"?
 
Azt várjuk el egy "Kiválasztott Néptõl", hogy Igazságos és  Bölcs legyen! Hogy vegye figyelembe, hogy úgy a zsidóság, mint a magyarság (Trianon) hasonló tragikus múlttal rendelkezik! Kösse ez össze e két testvért! A zsidóság vállalja el az összekötõ szerepet a nemzetközi zsidóság és a magyarság között, mivelhogy mindkét kultúrához tartozik!
 
Örülnénk annak, ha a zsidó testvéreink visszatérnének hozzánk és befejeznék a gyülölködést valamint azt, hogy hátat fordítanak a magyarságnak.
  
HIBA VOLNA EGY EMBER ÉRTÉKEIT NEM TISZTELNI AZÉRT, MERT OLYAN TÖRTÉNELMI KORBA SZÜLETETT, MELY SENKI SZÁMÁRA NEMKIVÁNATOS!
 
Az volna a bölcs, ha mindkét fél tisztelné az emberi értékeket! Az õszinte vélemény kifejtése hozza közelebb a két testvért. Vegyük figyelembe Hóman Bálint esetében, a "bűncselekmény hiányában" elbirálást!
 
Úgy az õ esetében, mint például Szabó Ervin esetében vegyük figyelembe a történelmi hátteret (megszállás/kommunizmus)!

A Székesfehérváriak ki fognak állni az Igazságuk mellett, amit tisztelni kellene!

Hóman Bálint az életét adta a hazájáért és a kommunizmus áldozata lett!

Maradok tisztelettel,
Farkas Mária

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése