2010. április 7., szerda

A Fejér megyei Magyarok Szövetsége Választási Fórumszervező Munkacsoportjának Közleménye

Az, hogy 2010. március 28-án Virágvasárnap a székesfehérvári Régiók Házában valami olyasmi történt, ami gerjesztőleg hat a társadalom megújhodására, már nem vitatható. A Szövetségi és Képviselőjelölti Eskü és Szerződés üzenete a fizetett és hivataloskodó, s a hírekben önkényesen válogató sajtó és más hírközlő (vagy hírválogató?) szervek agyonhallgatása ellenére is torzítatlanul és tisztán ért és ér még mindig célba. Nem kell ezt különösebben bizonygatnunk, csupán el kell olvasni azokat a híreket, amelyek a legkülönbözőbb honlapokon jelentek meg az események után napokon belül. Kivétel nélkül mind pontosan és egyértelműen fogalmazza meg azt, amitől jelentős ez az esemény, ez a fehérvári Virágvasárnap (lásd a Közlemény utóiratában felsorolt hivatkozásokat!)

Mi is történt 2010. március 28-án, Virágvasárnap a Fejér megyei Magyarok Szövetsége által Ünnepélyes Szövetségi és Képviselőjelölti Eskü és Szerződés címmel rendezett nyilvános és az általunk elérhető összes sajtószervnek előre jelzett rendezvényen?
A rendezvény két részből állt. Egy Szövetségi Eskütételből, melyre más, a közös cél érdekében együttműködni szándékozó országos és megyei társadalmi szervezetek is jelezték részvételüket és egy Képviselőjelölti Eskütételből és Szerződéskötésből, melyre meghívást kapott az összes ismert megyei sajtó- és hírközlő szervezet, megannyi társadalmi szervezet, a választókkal szerződni kívánó országgyűlési képviselőjelöltek (6 fő) és a választópolgárok.

  1. A rendezvény első felében, a Felsőházi és Szövetségi eskü alkalmával a Magyarok Szövetsége, a Trianon Társaság, a Fehérvári Polgári Védegylet volt és jelenlegi országos képviselői, megyei elnökei (országos szervezet esetén országos elnökei és/vagy elnökhelyettesei is) mintegy 104 feliratkozott eskütevő részvételével és megközelítőleg ugyanennyi tanú jelenlétében tettek közös esküt a Szent Koronára az ősi alkotmányosság szellemében és fogadták meg, hogy közösen küzdenek történeti alkotmányosságunk jogfolytonosságának helyreállításáért a Szent Korona másolata előtt!
  2. A rendezvény második felében, a Képviselőjelölti Eskü és Szerződés alkalmával ugyancsak a Szent Korona másolata előtt és a Magyarok Szövetsége, a Trianon Társaság országos és megyei elnökei és elnökhelyettesei, a Fehérvári Polgári Védegylet elnöke, a Kátai Tüzérek képviselői és mintegy 100 Magyarok Szövetsége tag és 150 választópolgár, tanú jelenlétében öt hivatalosan bejegyzett Fejér megyei képviselőjelölt kötött szerződést választóival, írta alá ünnepélyesen a szerződést a tanúk képviselőivel és tett nyílt esküt a Szent Koronára az ősi alkotmányosság szellemében és fogadták meg ugyanazt, mint a Felsőházi és Szövetségi Eskü résztvevői, hogy küzdenek történeti alkotmányosságunk jogfolytonosságának helyreállításáért!
Mi az, ami feltétlen megszívlelendő a 2010. március 28-án, Virágvasárnap történt székesfehérvári eseményekből a következő időkre?
  1. A Magyarok Szövetsége tagsága nem egyenlő egyetlen párt tagságával sem, mivel egészen más célra szerveződő mozgalom. A kettő nem egy és nem ugyanaz, ugyanis míg a pártok célja a hatalomban való közvetlen részvétel megszerzése magán, az adott intézményrendszer adta lehetőségeken belül, addig a szövetség célja, a mi célunk a társadalmi összefogás megteremtése folyamatos lemondással. A Magyarok Szövetsége ugyanis lemondott mindennemű intézményes hatalmi lehetőségről, pénzügyi és gazdasági támogatásról, azaz minden befolyásról, ami nem a szövetségen belülről fakad, s szavát, ígéretét folyamatosan tartja is. Óriási különbség ez, amely különbözőségről lemondani egy pillanatra sem szabad!
  2. A Magyarok Szövetsége nem köt szerződést egyetlen választási párttal vagy szervezettel, sem a visszahívhatóságról, sem bármilyen alapnyilatkozatról, amely a választással kapcsolatos, hanem csupán lehetőséget biztosít a képviselőjelöltek és választóik számára, hogy társadalmi szerződést kössenek egymással. A Magyarok Szövetsége, amíg csak létezik, pártatlan marad és pártatlanságát arra használja, hogy a magyar társadalmat, a magyar nemzetet ráébressze a nyers és egyértelmű valóságra, Magyarország demokratikusnak nevezett intézményrendszerének nemzetre veszélyes zsákutcájára, az alkotmánytalanság és törvénytelenség, az erkölcstelenségek és jogtalanságok ok-okazat összefüggéseire.
  3. A Magyarok Szövetsége csak azt a majdani országgyűlési képviselőt ismeri el legitimnek, aki – a nemzetközi jog szerinti törvényes alkotmány hiányában – választási szerződést köt választóival (nem valamely szervezettel, tehát nem a Magyarok Szövetségével) és programjában vállalja a Történeti Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását.
A Fejér megyei Magyarok Szövetsége az ősi alkotmányosságunk szellemében a Szent Korona nevében szólított fel minden képviselőjelöltet és minden majdani „választott” képviselőt, hogy ne éljenek vissza az „alkotmánytalan választási törvény” adta szabad – szerintünk inkább szabados – mandátum adta lehetőségekkel. Arra biztat tehát minden országgyűlési képviselőjelöltet, hogy Alkotmányunk jogfolytonosságának visszaállításáig - az általunk átmenetinek tartott időszakra - kössenek szerződést választóikkal!

Amennyiben erre igény jelentkezik a Magyarok Szövetsége az esemény komolyságához és jelentőségéhez méltó feltételeket teremt újra és újra, ahogy ezt egyértelműen bizonyítottan tette is már a Régiók Házában rendezett Ünnepélyes Szövetségi és Képviselőjelölti Eskü és Szerződés rendezvényével 2010. március 28-án, Székesfehérvárott, Virágvasárnap és várhatóan teszi még több helyen is az országban!

Választási Fórumszervező Munkacsoport
Fejér megyei Magyarok Szövetsége

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése