2019. szeptember 11., szerda

Szövetségben a választókkal - kampánynyitó


A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Fejér Szövetség támogatásával, közreműködésével új lendületet kapott a Válasz Független Civilek Fehérvárért csapata.
A VÁLASZ minden képviselőjelöltjére és megyei listájára is szavazhatnak Szent István városa, Székesfehérvár és Fejér megye választópolgárai.

A VÁLASZ legfőbb ajánlata a választók számára, hogy fogadják el felajánlásukat, és kössenek társadalmi szerződést a jelöltekkel a képviselők visszahívhatóságáról! Legyenek választóktól függő - ne éppen csak a választóiktól független, ám a jelölő szervezeteiktől, pártjaiktól függő - képviselők is Székesfehérvár és Fejér megye közgyűlésében!

2019. szeptember 10., kedd

Régi jó vendég előadónk, Mandics György a kaukázusi magyarságról ad elő a Hétvezér Estén

A Fejér Szövetség 476. Hétvezér Estjének előadása arról szól, amiről a történelemkönyveink csak nagyon keveset írnak. 

Az előadó régi jóbarátunk, Mandics György tanár, költő, író, aki nem másról szól, mint a honvisszafoglaló magyarság kaukázusi országáról, Kuma-Magyarországról, avagy Jeretyán birodalmáról.

Kevesen tudják, hogy volt a magyar népünknek egy olyan jelentős lélekszámú része, amely a IX. század végén a meotisz-kaspi-kaukázus vidéki őshazában elszakadt a mi hon(vissza)foglalóinktól, és attól az időtől kezdve fél évezreden át önálló állami életet élt.

2019. szeptember 8., vasárnap

Szeptember 11 az erdélyi magyarság szabadságharcának jeles napja marad

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak! 

Testvérvárosunk, Csíkszereda népe 1940. szeptember 11-én
boldog örömmel köszöntötte a Nemzeti Hadsereg tagjait
2019. szeptember 11-én lesz 79 éve, hogy az 1940. augusztus 30-án meghozott ún. „második bécsi döntés” következtében Székesfehérvár testvérvárosa, Csíkszereda  - ha csupán 5 évre is, de - békésen visszakerült az anyaország kebelére. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzót és a nemzeti lobogó alatt bevonuló (a hajdani Nemzeti Hadseregből megalakult) Magyar Királyi Honvédséget 1940. szeptember 11-én köszöntötte Kolozsvár, majd testvérvárosunk,  Csíkszereda lelkes erdélyi és székely magyar népe.

A Fejér Szövetség szervezésében az Országzászló Védnöki Testület és a csatlakozó szervezetek (az Alba Regia Civitas Rend, a Fehérvári Íjászok, a Fejér Baranta, a Fejér MAG Egyesület, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezete, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, a Vitézi Rend Fejér Szék) tagjai ezen alkalomból megemlékezést tartanak Székesfehérvárott, a 2018. június 4-én újraavatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél.

Megemlékezés és díszőrség
testvérvárosunk, Csíkszereda hazatérésének 79. évfordulós napján,
2019. 09. 11-én (szerdán) 18:00 órakor
Székesfehérvár Országzászló terén,
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél

2019. szeptember 1., vasárnap

Van-e alapos okunk félni az elektroszmogtól és az 5G-től? FRISSÍTVE !!!

A LEGFRISSEBB ! Breaking news !! 

A tegnapi híradásunk frissítése: 

 Ha kedd, akkor Hétvezér Est…


  A szeptember 03 kedd 18.00 órai 475. HVE-előadáson, 

  Juhászné Molnár Marianna sugárzáskutató és 

  Dr. Potóczki György Phd shs környezetbiztonsági szakértő és 

  Szabó Ildikó shs Nemzetközi Kiemelt Partner is előadónk lesz !


  
Tekintettel az előzetes nagy érdeklődésre, kérjük a szíves vendégeinket, hogy időben foglalják el a helyeiket! 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat 

2019. augusztus 31., szombat

Van-e alapos okunk félni az elektroszmogtól és az 5G-től?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk Juhászné Molnár Marianna sugárzáskutató 


Juhászné,Molnár Marianna
sugárzáskutató
Space-Harmony Holding
A Fejér Szövetség szervezésében, közel tíz éve létező közéleti, kulturális, közművelődési előadás sorozat, a Hétvezér Estek 475. előadója Juhászné Molnár Marianna sugárzáskutató lesz. A téma napjaink egyre több embert foglalkoztató kérdése: van-e alapos okunk félni az elektroszmogtól és az 5G-től? Elsőként azt a kérdést kell feltennünk, hogy valójában mi is az elektroszmog? A rövid válasz: szagtalan, színtelen, láthatatlan érzékszerveinkkel nem érzékelhető állandóan változó és növekvő (!!) pulzáló energia impulzus-hatás, amely - mivel minden élő szervezet bio-elektromos lény – befolyásolja minden élőlény természetes működését. Más megközelítésben: az elektroszmog a mindennapok folyamán ránk ható, bennünket körülvevő elektromágneses sugárzások együttese, mely természetes (például villámlás, meteorológiai jelenségek, Föld mágneses tere, stb.) és mesterséges, a technikai civilizációs (például telekommunikáció, energiaátvitel, közlekedés, ipari berendezések, számítástechnika, stb.) forrásokból származik. Minden lakásban és minden munkahelyen körülvesz bennünket az ott található elektromos berendezések és szerelvények által előidézett elektroszmog, de kívülről is behatol házainkba, tartózkodási helyünkre, például a környezetben kiépített nagyfeszültségű vezetékek, a közelben található rádió és televízió, illetve mobiltelefon átjátszó- és sugárzó antennák. Az utóbbi évtizedekben aggasztó mértékben emelkedik az ember által mesterségesen előidézett elektromágneses, rádiófrekvenciás ún. nem ionizáló sugárzás. Az 5G, amely nem más, mint a vezeték nélküli adatátvitel (mobiltelefon és internetes kommunikáció) ötödik generációs változatának megjelenése, magasabb  sugárzási frekvenciák használatát és a sugárzás erősségének kb. tízszeres növekedését jelenti,ezért az élő szervezetek egészségére vonatkozóan, olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek nem maradhatnak megválaszolás nélkül. 

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül

https://youtu.be/3dfNOnMns0U
Herczku Ágnes. Bognár Szilvia, Szalóki Ágnes
"Sem eső nem esik..." - a képre kattintva
Sem eső nem esik,
Sem felhő nem látszik,
Mégis az én orcám
Két oldalról ázik.
 

Sírjál szép menyasszony,
Most készülj búcsúzni
Anyádtól, apádtól,
A fiatalságtól!

Zörög a kocsi,
Pattog az ostor,
Talán érted jőnek,
Talán téged visznek.
 

Kísérd fiam, kísérd,
Csak a kapuig is!
Aztán elengedem,
Egyedül hadd menjen.

A paszulya szára

Felfutott a fára,
Üresen marad egy
Kislánynak a háza.

"Istenem, Országom

Régi szabadságom.
Jaj, de hamar elmúlt
Az én leányságom."
 

Feküdjél le lányom,
Leányágyadba,
Hajtsd le szép fejedet
Selyem nyoszolyádba!

Udvarom kapuja

Sarkig van nyitva,
Szekerednek rúdja
Útnak van indítva. 

Sem eső nem esik,
Sem felhő nem látszik,
Mégis az én orcám
Két oldalról ázik.

2019. augusztus 28., szerda

Fanfár Fehérvár királyi méltóságaiért és hős várkapitányaiért

Kegyeleti szertartás szeptember első napján

"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!"
Garay János: Az Árpádok

Fejér Megyei Hírlap a 2017. évi kegyeletről
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, mellyel a fehérvári koronázó templom területén eltemetett tragikus sorsú királyi méltóságainkra és Fehérvár várkapitányaira emlékezünk.

Fehérvár és az Apostoli Magyar Királyság drámai - többnyire tragikus - fordulatot hozó napjaira, II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 493., a váratlanul és elsőként eltemetett Szent Imre herceg elhalálozásának 988., a hős fehérvári várkapitány, Varkocs György elestének 476. és Wathay Ferenc várkapitány elhurcoltatásának 417. évfordulós napjaira emlékezünk Álmos herceg elhunytának 892. évfordulós napján,

2019. szeptember 1-én, vasárnap 16:00-tól
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében
Fanfár királyi méltóságainkért és várkapitányainkért címmel.

Egyúttal ekkor helyezzük el kegyeleti koszorúnkat a 981 évvel ezelőtt augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elhunyt és augusztus 20-án eltemetett, majd 936 évvel ezelőtt újratemetett és szentté nyilváníttatott apostol királyunk, Szent István - e napokon megközelíthetetlen - síremlékén is.

2019. augusztus 24., szombat

A catalaunumi csata és Attila galliai hadjárata a józan paraszti ész tükrében

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk dr. Molnár Géza ökológus 


Dr Molnár Géza ökológus lesz a 474. Hétvezér est vendége. Molnár Géza már több ízben volt előadója a Hétvezér Esteknek. Most egy új oldaláról ismerhetjük meg. Akik ellátogatnak erre az előadásra, azok egy történelmi, szellemi kirándulásnak lehetnek résztvevői. A szellemi kirándulás témája a világtörténelem máig egyik legfontosabb csatájának tartott catalaunumi csata eseményeinek és következményeinek új megközelítése lesz.  A catalaunumi  csata és Attila észak-itáliai hadjáratának valódi története és megítélése a történelem máig legellentmondásosabb eseményeinek egyike. 


2019. augusztus 13., kedd

Nagyboldogasszony napját beharangozó emelkedett előszó Szent István apostol magyar király emlékéért

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Székesfehérvár alig több, mint egy nap múlva Kisasszony - Új kenyér hava - augusztus 15., Nagyboldogasszony napján Szent István apostol magyar királyra emlékezik.

Emelkedett Előhang avagy Preambulum
az 1038. év
Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15-re emlékezve.
Alig több, mint 1 nap és 17 óra múlva,
17 órakor kezdődik a kegyeleti szertartás
Székesfehérvárott
a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén,
Szent István szarkofágjánál
... amint azt az Aranybulla 1. cikkelye is tartalmazza ...
Szent István eredeti törvény- és ünnepnapján,
a kenyérszentelés ősi napján
az ország Nagyboldogasszony kegyeibe ajánlásának napján,
Szent István halálának 981. évfordulóján,
2019. augusztus 15-én
Fehérvár
(újkori 6.) Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata
keretében érkezünk a hajdani koronázó templom "Romkert"-jébe
Szent István apostol magyar király évezredes örökségéért.

Gyakoroljunk és követeljünk tiszteletet és kegyeletet királyi őseink és az apostoli magyar királyság iránt
2019. augusztus 15-én és minden év Nagyboldogasszony napján!

Tartson neve, míg a Föld tart!

Isten áldja meg a magyart!
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

Fanfár Szent István királyért

Továbbította az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2019. augusztus 4., vasárnap

VÖRÖSTERROR MAGYARORSZÁGON 1919-BEN

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk ifj. Tompó László


Ifj. Tompó László rendszeres előadója a Hétvezér Esteknek, ezt jól tudják a HVE rendszeres látogatói. Legutoljára idén februárban volt a vendégünk. A most soron következő 472. Hétvezér Esten a Vörösterror, a „dicsőségesnek” titulált Tanácsköztársaság valódi történéseiről hallhatunk szenvedélyes, ugyanakkor mindig alapos levéltári és történettudományi, tárgyi bizonyítékok alapján összeállított előadásban. 100 évvel a sötét és borzalmakkal teli időszakról vajon még milyen új dolgokat lehet feltárni a nyilvánosság számára? Ezt a kérdést az Előadó maga fogja megválaszolni. Mint minden alkalommal, minden előadásán, most is bizonyosak lehetünk abban, hogy az események új összefüggéseit fogja megvilágítani ifj. Tompó László.

Mindenkit szeretettel várunk az előadásra, aki a közelmúlt történelmünket szeretné jobban, mélyebben megismerni.

2019. július 30., kedd

Magyarságtudomány Répceszemere falunapjának programján

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)


Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a félszázadik állomásához érkezett. A nyár eleji felvidéki megnyitók után egyben arról adhatunk hírt, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő kiállítás újra Győr-Moson-Sopron megyébe látogat.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
Répceszemere Önkormányzata
és a terjesztők,
a Pásztói Patrióták és a Fejér Szövetség nevében
a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
50. megnyitójára
 2019. augusztus 3-án (szombaton)
11:00 órára
a Művészetek Házába
(Cím: 9375 Répceszemere, Fő utca 36.)


2019. július 28., vasárnap

A Sárember kora

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Sárember trilógia… rendkívüli könyvek rendkívüli időkre…


Szabó László, író
A 471. Hétvezér Est vendége Szabó László (Pécs) író, aki első alkalommal lesz vendégünk, de feltehetően ezt az első alkalmat továbbiak fogják majd követni, mert könyvei – melyek finoman fogalmazva is „nem polkorrektek” - és azok a témák, amelyekről egymás után sorozatban ír, sok helyen – pestiesen szólva - "kiverték a biztosítékot”.  Miről szólnak ezek a kötetek, melyekből ezen az esten elsőbe kaphatunk betekintést? Álljon itt beharangozásul egy rövidebb idézet Ludányi Horváth Attila könyvajánlójából: „Örvendetes jelenségnek lehetünk tanúi – hál’ Istennek, mind gyakrabban. Mind több gondolkodó, alkotó vélekedik úgy, hogy hamis-hazug világban nem érdemes élni; ebbéli meggyőződése nyomán pedig kísérletet tesz ‘saját’ igaz világképének megalkotására – szűkebb vagy tágabb értelemben véve a ‘világkép’-et. Sőt, mind számosabban gondolják úgy, hogy igaz világképük rejtelmeibe másokat is be kellene avatni, segíteni kéne szeretteinknek mielőbb elhagyni a hamis nézeteket. Ez minden kétséget kizáróan közösségerősítő tényező, ezáltal az egyéni és közösségi életesélyeket egyaránt kedvezően befolyásoló, fontos lépés.”

2019. július 23., kedd

Figyelem! Ritka eset, de elmarad a mai Hétvezér Est

Kedves Hétvezér Est Látogatók!


A 2019. július 23.-i Hétvezér Est elmarad.


A jövő héten, július utolsó keddjén, 30-án viszont - bátran hirdethetjük, hogy - kárpótlást nyújt egy ritka előadó vendég Pécsről.


Figyeljék híreinket!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. július 16., kedd

88 év, történelem, repülés széllel szemben ...

88 ÉVE  1931. JÚLIUS 15 - 16.
Igazságot Magyarországnak !
Justice for Hungary !
A  VILÁGHÍRŰ  MAGYAR ÓCEÁNREPÜLŐK
.
ENDRESZ GYÖRGY és MAGYAR SÁNDOR

 

100 perc díszőrség a Nemzeti Hadsereg tiszteletére a fehérvári Országzászló téren

Szegedi haza és nemzetmentők a zászlószentelésről készült képen
és Zadravecz János tábori püspök, Horthy Miklós fővezér és
Vajas József alsóvárosi gazdakör elnök a Földmíves utca 7. számú
épület falán máig helyre nem állított fogadalomtétel domborművön
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

2019. július 20-án lesz 100 éve, hogy Szegeden megszentelték a zászlót, a Nemzeti Hadsereg zászlaját, mely hazát és nemzetet mentett, mely zászló alá sorakozott fel Magyarország honvédő ereje. A Nemzeti Hadsereg nélkül Magyarországnak nemcsak kevesebb területe, lakosa, de feltámadási reménye sem volna.

1919. július 20-án ment végbe a Mars téri laktanyában a Nemzeti Hadsereg első nagy ünnepséggel egybekötött zászlószentelése. A szegedi hölgyek által hímzett zászlót Kelemen Béláné a következő szavak kíséretében nyújtotta át Horthy Miklósnak:

2019. július 15., hétfő

Együttműködő kommunikáció

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Varga István mérnök, vállalkozó: Az öt szeretet nyelv és a megbocsátás

A 470. Hétvezér Est vendége lesz Varga István mérnökvállalkozó, immár másodízben. A mostani előadása szervesen kapcsolódik a korábbihoz, mondhatni, hogy annak folytatása. A Gyógyító és Szeretet Kód Klub székesfehérvári megalapítója és motorja, akinek célja, hogy ezt a bevált öngyógyító módszert mások számára is megismerhetővé tegye. A klub ingyenes, csütörtökönként tartja foglalkozásait és lelkes tagjai több sikertörténetről, tapasztalatról számolhatnak be az alapítása óta. Mostani előadásának központjában a megbocsátás lesz. 

Erről így ír:„A megbocsátás nem érzés, hanem elhatározás kérdése kell legyen! A megbocsátás NEM azt jelenti, hogy megértjük, mentegetjük vagy helyeseljük a másik viselkedését, sem azt, hogy elnyomjuk a helytelen viselkedés okozta érzéseket. Azt jelenti, hogy újra kinyitjuk a kaput a szívünk előtt. A megbocsátás az egyik legerősebb dolog, amit valaki csak tehet. 

2019. július 7., vasárnap

Latin-Amerika zenei kincsei

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk az Alma Latina együttes 

A 469. Hétvezér Est vendége az Alma Latina együttes lesz. A mostani estjük a 2019. május 14-én elmaradt előadás pótlása.

Mindenkit szeretettel várunk.

Az előadás ideje: 2019. Áldás hava, azaz július 9. kedd 18:00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán út 25.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat


2019. június 30., vasárnap

Ismerd meg őseid írását

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Szondi Miklós: "Hogy ne legyen sok a rovásodon"


A 468. Hétvezér Est vendége Szondi Miklós tanár, rovásoktató lesz. Magáról ezt mondja: tanár, rovásoktató vagyok. A magyar nép őstörténetével foglalkozó könyvem azon írások gyűjteménye, amit vagy kihagytak, vagy a mai napig is másként tanítanak az iskolai történelem-oktatásunkban. Ezen belül az ősi írásunk a rovás jelentős helyet foglal el. Előadásaim során lehetőség van ennek megtanulására illetve vissza-tanulására.
Szondi Miklós egy legalább hétezer éves írásrendszer fennmaradásáért dolgozik. A rovás maga is történelem! A rovás, - amely a mai ember úgy gondolja, hogy az írást helyettesítette - maga volt az írás, csak más formában, mint ma ismerjük. Tehát a rovásírás életünknek sokkal mélyebb, feledhetetlenebb része, mint azt hétköznapi felületességgel gondoljuk. 

2019. június 23., vasárnap

Az itáliai Ravenna mozaikcsodái és különleges magyar vonatkozásai

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Horváth Zoltán György műegyetemi mestertanár és kiadó vezető vetített képes előadása 

Harmad ízben lesz vendégünk Horváth Zoltán György műegyetemi mestertanár, a Romanika Kiadó vezetője a 467. Hétvezér Esten. 
A Romanika Kiadó "A Szent Korona öröksége" könyvsorozata a Kárpát-medence építészetével és művészetével foglalkozik, amelyet már korábbi HVE előadáson megismerhettünk. Most a kiadó egy másik sorozatát a "Monumenta Artium" sorozatot ismerhetjük meg a kiadó vezetője segítségével. E sorozat célja a világ építészetéből és művészetéből a nem közvetlenül magyar vonatkozású értékek bemutatása. 2018-ban jelent meg a szerző tollából „Ravenna csodái” címmel 120 oldalon 207 színes fotóval a rendkívül nívós kiadvány, amelyet a szerző mutat be ezen az esten. 

2019. június 18., kedd

Megemlékezés Székesfehérvárott a 4. kormányzó 151. születésnapjáról

Tisztelt Városvezetés!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Ma, 2019. június 18-án 151 éve, hogy megszületett Magyarország eddigi utolsó kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós. Tiszteletre méltó életművének töredékéről számtalan összefoglalót találhatunk neves és hiteles írástudóktól, azonban talán a legmeggyőzőbb az, amit évekkel ezelőtt tettünk mi is közzé honlapunkon, melynek címe oly' egyszerűen és magától értetődőn teszi elénk a kormányzó által vezetett - sokak által halálra ítélt - ország feltámadásáról szóló SZÁMVETÉSt!

A múlt évben, a 150. évfordulón kezdtük meg a díszőrségeink sorozatát Székesfehérvár helyreállított Országzászló terén, a 2018. június 4-én avatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél
nem csupán a nemzet által választott  kormányzó emlékére, hanem az általa vezetett Apostoli Magyar Királyság tiszteletére is.

Ez évben sem feledkezhettünk meg erről az évfordulóról. Az Országzászló Védnöki Testület meghívásának eleget téve gyújtottak Székesfehérvár polgárai közösen mécseseket az emlékmű oltárkövének négy sarkán és helyezték el a kormányzó képét a Védnöki Testület 2019. június 4-én, a trianoni döntés 99. évfordulóján elhelyezett 99 virágdíszből álló koszorúján.

2019. június 16., vasárnap

Trianon stációi, I. rész

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Bene Gábor közjogász: Trianon az én holokausztom

A Fejér Szövetség rendezésében immáron közel egy évtizede létező közéleti, kulturális ismeretterjesztő sorozatának Hétvezér Estek 466. előadásának vendége ismét  Dr. V. Bene Gábor (Szeged) közjogász lesz.  
 Magát így mutatja be: a történeti magyar alkotmányosság kutatásával foglalkozom, a mai, idegenből átvett jogrendszer szolgálata helyett. Már az egyetemi éveimben felismertem, hogy semmitől nem fél annyira a bolsevik értelmiség, mint a történeti alkotmányunk alapelveitől. Hiszen az leplezi le mind a bolsevista, mind a bankárkaszti kapitalizmus működési rendszerét. Azok a hazugságok, amelyek a kommunista rendszerben gyökereztek bele a hazai jogászság gondolkodásába, a mai napig hatnak. Mivel a szocialista és a kapitalista rendszer is pénzalapú, így igaz az a látszólagos képtelenség, hogy a kapitalizmust és a szocializmust is ugyanazok találták ki.

2019. június 8., szombat

Beszédelemzés

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Marosfalvi Imre Enrico: A magyarság lelki felemelkedése nyelvünk helyes használatávalA 465. Hét Vezér Est vendége lesz újra Marosfalvi Imre Enrico hegedűművész, lélekzenész, hangterapeuta. Részletesebben itt olvashatnak látogatóink Marosfalvi Imre ENRICO lélekzenészről  és itt hallhatnak ízelítőt a hanganyagai közül: Marosfalvi Imre ENRICO CD AJÁNLÓ


2019. május 30., csütörtök

99 perces díszőrség és Trianon megemlékezés Székesfehérvár Országzászló terén

 "... hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá,
s nőjünk ég felé, testvér-népek közt,
mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap..."!
Tisztelt Fehérváriak és Honpolgárok!
Tisztelt Közéleti Méltóságok és Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak és Szerkesztőségek!

Babits Mihály: Eucharisztia szavaival szólítunk minden emlékezőt 2019. június 4-én, a gyalázatos trianoni döntés aláírásának 99. évfordulóján és Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve avatásának első évfordulóján.

Ezúton hívjuk és várjuk a velünk és külhoni nemzettestvéreinkkel együtt emlékezőket
az
Országzászló Védnöki Testület
és csatlakozó társadalmi szervezetek és magánszemélyek részvételével
2019. június 4-én
16:06-tól a Városház téren kezdődő
és
16:32-től az Országzászló téren zajló
TRIANON MEGEMLÉKEZÉSRE

2019. május 29., szerda

Június 4-én nyílik meg a felvidéki Nagyfödémesen a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a Felvidéken folytatja útját. Alig, hogy véget ért Királyhelmecen a tárlat 48. állomása, arról adhatunk hírt, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő kiállítás a határainkon túl, újabb felvidéki helyszínre, Nagyfödémesre látogat.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
a Borsos Mihály Alapiskola és a Fejér Szövetség nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
49. megnyitójára
 2019. június 4-én 10:00 órára
a Helyi Művelődési Központba
(Cím: 925 22 Nagyfödémes/Nám. Slobody 579, Veľké Úľany)

A tárlat június 14.-ig térítésmentesen látogatható, majd a tervek szerint Galántára látogat.

A 10 órakor kezdődő megnyitó menetrendje:
  • Mgr. Radványi Adél intézményvezető köszönti a megjelenteket a Borsos Mihály Alapiskola nevében
  • Száraz Erzsébet, a CSEMADOK Országos Tanácsának tagja és Területi Választmányának alelnöke, a Nagyfödémesi Láthatár c. újság főszerkesztője méltatja a kiállítást
  • Fórizs József, a Fejér Szövetség nemzeti tagozatvezetője tolmácsolja Dr. Pálfi György üzenetét és nyitja meg a kiállítást a terjesztő szervezetek nevében.
  • A megnyitón közreműködnek a Borsos Mihály Alapiskola 4.-8. osztályos tanulóiból álló irodalmi színpad és a 2. osztályostanulók egy az "Összetartozás Napjára" készült műsorral.

Fanfár II. Géza apostol magyar királyért (frissítve)

Történelmi kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" II. Géza apostol magyar király elhunytának 857. évfordulós napján 

https://www.youtube.com/watch?v=X6g5Yx56ENw
Felvétel a 2016. évi megemlékezésről (a képre kattintva)
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőség! 

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartással emlékezik a történelmi Fehérvárott (Alba Regalis városában) koronázott és eltemetett II. Géza apostoli magyar királyunkra elhalálozásának 857. évfordulós napján.

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartásra, melyet az Apostoli Magyar Királyság történetének egyik legnagyobb királyára emlékezve, mint

2019. év május 31-én, pénteken
16:30-tól 17:00-ig a hajdani
koronázó templom
"Romkertjében"
tart
a
Fejér Szövetség 
Alba Regia Civitas Rendje


A kegyeleti szertartás tervezett menete:
  • 16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
  • 16:45-ig Megemlékezés a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
  • 17:00-ig Mécses gyújtás és virágcsokor elhelyezése II. Géza máig jelöletlen síremlékénél.