2019. december 20., péntek

Téli napfordulós koncertre várnak minket bodajki honfitársaink


Szeretettel vár minden érdeklődőt a koncertre és az azt követő napfordulós szertartásra a 
3FALU BANDA
és a 
Fejér Szövetség

Telekocsi indul 15:00-kor a Királykút Emlékháztól.
Csatlakozók jelentkezhetnek a +36302038648-as telefonszámon.

Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2019. december 15., vasárnap

Karácsonyi koncerttel zárjuk a Hétvezér Esték 2019-es évadját

Ha kedd, akkor Hétvezér Est...
Marosfalvi Imre Enrico: Karácsonyi lélekzenei koncert

A Fejér Szövetség évadzáró Hétvezér Estjén Marosfalvi Imre Enrico lesz az előadó vendég.
Ezúttal karácsonyi zenei játékában gyönyörködhetünk.
2019. december 8., vasárnap

Váltsunk néhány szót a kurucokról és labancokról a Hétvezér Estén!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est...
Horváth Béla: Kurucok és Labancok

A Fejér Szövetség 489. Hétvezér Estjén Horváth Béla történész mesél II. Rákóczi Ferencről, a kurucokról és a labancokról.

Aki követi, sőt látogatja a Hétvezér Estéket, az tudhatja, nincs előadás, ami ne hozna egyre nagyobb érdeklődést. A keddi program nem okozhat csalódást, mindig újabb és újabb bizonyítékát szolgáltatja annak, jó összejárni és hétről hétre elhivatott emberekkel találkozni, mondandójukat meghallgatni, s a jelenlévőkkel megvitatni.

Két héttel ezelőtt Ördög Róbert volt a vendégünk, kinek másfél órás történelmi előadása az Úz-völgy történetéről nemcsak a jelenlévőket, de szerkesztőket, újságírókat is arra ragadtatott,hogy olvasóikat is beavassák abba múltidézésbe, amellyel Ördög Róbert minket megajándékozott.

2019. november 24., vasárnap

Székely szemtanú számol be az Úz-völgyi eseményekről a következő Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Ördög Róbert: Úz-völgye régen és ma

A Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadás sorozatának 487. vendége Ördög Róbert Úz-völgyi székely szemtanú lesz. 

Ördög Róbert a magyar védőkből álló élőlánc tagjaként vett részt a temető védésében, amikor májusban a román vandálok megrongálták a magyar sírokat.

A temető Hargita megye legnagyobb és legjelentősebb első világháborús emlékhelye. A dokumentáció szerint több mint 1300 katona nyugszik itt, többségükben magyarok, de (elvétve) akad közöttük orosz, román, szerb, olasz és osztrák is. Ezzel szemben a román védelmi minisztérium alárendeltségében működő Hősök Emlékének Országos Hivatala szerint a temetőben 149 ismert és 8 ismeretlen személyazonosságú román katona nyugszik.
A tudósítások szerint a románok betörtek az emlékhelyre, közben letaposták a magyar katonák keresztjét, megrongálták a székely kaput, letépték a piros-fehér-zöld szalagokat a sírokról. A csendőrség, rendőrség mímelte a rendfenntartást.

Az előadótól megtudhatjuk az események mélyebb hátterét és a dolgok jelenlegi állását. Mivel helytörténeti anyag gyűjtéssel is foglalkozik, sok érdekeset hallhatunk erről a helyről, amely a Hargita egyik legcsodálatosabb vidéke.
Vajon bízhatunk-e abban, hogy az itt elesett magyar hősök nyugalmát nem háborgatják többé idegenek?


Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban. A belépés díjmentes.

Előadó: Ördög Róbert Úz-völgyi szemtanú
Cím: Úz-völgye régen és ma
Időpont: 2019. Szent András - Enyészet hava, azaz november 26. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25. 

Főszervező: Fogarasi Márta
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. november 8., péntek

81 éve békésen térhetett vissza a Felvidék egy része Magyarországhoz

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Képviselők!
Tisztelt Honfitársak, Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton hívom meg Önöket az Országzászló Védnöki Testület nevében az Országzászló téren, az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművénél tartandó 2019. évi utolsó megemlékezésünkre a Magyar Királyi Honvédség "Kassai bevonulásának" 81. évforduló napján, 2019. november 11-én, hétfőn 18 órára.

Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség
Országzászló Védnöki Testület alapító tag

2019. november 11-én lesz 81 éve, hogy az I. bécsi döntés következtében vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó vezetésével a Magyar Királyi Honvédség bevonult Kassára. A felvidéki bevonulás volt a honvédség első jelentős hadmozdulata 1919 óta. Az ünnepélyes fogadtatást a rendező tisztek és az adott település elöljárósága közösen készítették elő, mindenütt előre meghatározott módon. Az első település, ahová a magyar csapatok 1938. november 5-én bevonultak, Medve volt, míg a nagyobb településeket 10-én érték el. Horthy Miklós kormányzó 6-án Komáromba, 11-én Kassára vonult be fehér lovon. A kassai bevonuláson részt vett a revíziót régebb óta támogató angol nemes, Harold Harmsworth, Rothermere lordja, aki Londonból utazott Kassára, hogy szemtanúja legyen az eseménynek. A bevonulás alkalmából beszédet mondott többek között Esterházy János gróf is. Ezt követően Horthy megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc sírját. A Felvidék déli részének visszatérését a magyar törvényhozás két nap múlva, november 13-án, az 1938. évi XXXIV. törvénycikkel szentesítette.
Zászlócsere, megemlékezés, díszőrség 
a Magyar Királyi Honvédség Kassára bevonulásának  81.  évfordulóján 
2019. november 11-én (hétfőn) 18 órától 
Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművénél

2019. november 6., szerda

A Hétvezér Esték novemberi programja

Főszervező: Fogarasi Márta
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc


Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 28., hétfő

Köszönet a székely önrendelkezés melletti kiállásban tanúsított közreműködésért

Képgaléria a képre kattintva
Tisztelt Résztvevők!

Köszönettel tartozom a Fejér Szövetség nevében minden csatlakozó szervezetnek és a rendkívül szép számmal megjelent magánszemélynek a részvételért.
Köszönet a Fejér Szövetség tagjainak a rendezvény előkészületeiért és biztosításáért.

Külön köszönet illeti
  • Deák Lajosné Zsuzsa és Juhász László önkormányzati képviselőket, hogy képviselték Székesfehérvár városvezetését és
  • Szili Csaba megyei önkormányzati képviselőt, hogy jelenlétével és cselekvő közreműködésével képviselte Fejér megye önkormányzatát
  • Kónyi-Kiss Botond alelnököt, hogy személyes kiállásával és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaival segítették a rendezvény biztosítását,
  • Becze Katalin Margit gyimesi énekmondót és Király Dávid dudás népművészt a közreműködésért,
  • továbbá az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség, a Szent György Lovagrend, a Trianon Társaság, a Válasz Egyesület, a Vitézi Rend, a Vitézek Történelmi Rendje tagjait a részvételért
A székelyföldi megmozduláson őrtüzeket gyújtó nemzettestvéreinkkel egyidőben fellobbanó fáklyákkal hangzott a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget tett fehérvári, Fejér és Veszprém megyéből érkezett résztvevők kiáltványa is:
 Autonómiát Székelyföldnek
teljes önrendelkezést a székely nemzetnek!

Isten áldja a székely magyart, tartson neve míg a Föld tart!

Kegyelettel emlékezzünk királyi méltóságainkra

Királyi Halottak Napja 
történelmi-kegyeleti szertartás Fehérvárott
Sötét enyészet néma éjjelében / Temetve fekszik a hajdan kora;
A bajnok alszik a föld mély ölében, / Ki tudja merre hamvad hűlt pora?
Sírjára, mert nem tudja senki hol van, / Nem hull a bánat könyje szent titokban.

https://photos.app.goo.gl/G9Ttkjs3fo89yDUp9
FELHÍVÁS 

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2019. október 31-én (csütörtökön) 17 órától
a
Királyi Halottak Napja
 
csendes történelmi-kegyeleti szertartásra
a
Fejér Szövetség 


(az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület,
a Rákóczi Szövetség, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezetei

és a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa),

a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
 és a Vitézi Rend Fejér Szék

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, / Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, / S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: / A régi fény ragyogjon fel honára!
Idézetek: Garay János Az Árpádok című versének első és utolsó versszaka

2019. október 27., vasárnap

Beszélgetés Szigeti Gáborral, a Zsarátnok havilap főszerkesztőjével a magyar hitvilágról és az iszlámról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Szigeti Gábor: A magyar vallás és az iszlám

A Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadás sorozatának 483. vendége Szigeti Gábor könyvkiadó, a Zsarátnok havilap főszerkesztője lesz.

Október utolsó vasárnapját, a kisebbségbe került nemzettestvéreink önrendelkezési jogaiért folyó állhatatos küzdelem nagyobb visszhangja érdekében a Székely Nemzeti Tanács által Székely Autonómia Napjává nyilvánított napot követően nem is lehet aktuálisabb előadója szövetségünk közéleti és közművelődési sorozatának, mint az, aki már két könyvet is írt és szerkesztett az elcsatolt országrészekben kisebbségbe került magyar nemzettest életének "Magyar élet Erdélyben" és "Magyar élet a Felvidéken" címmel.

A Hétvezér Esték 10 éves történetében első ízben szereplő előadónk a magyar műveltségről, a magyarság hagyományos hitvilágáról tart előadást a napjainkban egyre inkább terjedő és európai térhódításával jelentős változásokat előidéző iszlám vallás tanításainak tükrében.

Ezen az estén különösen is érdekfeszítő előadásnak és beszélgetésnek nézünk elébe. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, akit érdekel  a múlt, a jelen és a jövő a vallási meggyőződések és hagyományok tükrében. 

Előadó: Szigeti Gábor könyvkiadó, a Zsarátnok havilap főszerkesztője
Cím: A magyar vallás és az iszlám
Időpont: 2019. Mindszent - Magvető hava, azaz október 29. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban. A belépés díjmentes.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 24., csütörtök

Fehérvári kiállás és kiáltás a székely nemzet önrendelkezéséért

Szent István városa kiáll a székely nemzet önrendelkezés mellett és kiált a jogtiprás és jogkorlátozás ellen!

Tűzzük ki a székely nemzet zászlait Székes Fejér Város Csíki Székelykapujára!
Világítsuk ki Székelyföld határait a Székelyföldi utcaneves Maroshegy határában!
Gyújtsunk őrtüzeket és fáklyáinkkal
menjünk el együtt a Szent Koronás határig!

ui: CORONA: a királyi illetve állami javak birtokosa, mint jogi személy, határvonal, emberek köre, ostromhad, ...!


Tisztelettel adóztunk Rácz Sándor (1933-2013) emléke előtt

Rácz Sándor koszorúja középen, az emléktábla alatt, ahol 1989-ben az emelvényen állhatott, s először hallottam élőben tőle szót, az igazat, a legnagyobb szabadságharcostól, aki nem csupán november 4.-ig, de a szovjet hadsereg bevonulásától a letartoztatásáig vállalta azt, amit követeltek az 56-osok! Mennyi, de mennyi sortűzre került volna még sor, ha a megszállók nem tartottak volna a Rácz Sándor vezette, fel nem oszlott munkástanácsoktól.

Horváth Vilmos alelnök, Fórizs József és Csendes Csaba helyezte el a Fejér Szövetség - Rácz Sándor (1933-2013) képével ékesített - koszorúját a Hotel Magyar Király falán elhelyezett emléktábla előtt, ahol a Fejér Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke mondott emlékezetes beszédet az első szabad 56-os fehérvári megemlékezésen 30 esztendővel ezelőtt! 
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 22., kedd

Kiállás, fohász és fáklyás menet a székelység önrendelkezéséért a királyi város határában

Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai!
Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt, 
hogy 2019. október 27-én, október utolsó vasárnapján 16 órától, 
gyújtsunk együtt őrlángokat, világítsanak Székelyföld határai
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
 Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
(a körforgalomban, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács! 
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Székelybál Alapítók Baráti Köre, a Válasz Egyesület és csatlakozó fehérvári polgárok, köztisztviselők

teljes önrendelkezést követelnek a székely nemzetnek!
2019. október 27-én (helyi idő szerint) 16 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál

mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait,
hogy a 16:15-től kezdődő közös ima után fáklyás felvonulással érkezzenek a koronás körforgalomhoz.

Az eseményen részt vesznek és közreműködnek:
Deák Lajosné önkormányzati képviselő (Szfvár MJV Önkormányzat), Szili Csaba megyei önkormányzati képviselő (VÁLASZ), Juhász László önkormányzati képviselő (Székelybál Alapító Baráti Kör, VÁLASZ), Kónyi-Kiss Botond (HVIM), Becze Katalin Margit (gyimesi énekmondó), Király Dávid (dudás népzenész) és még sokan, mások.

2019. október 21., hétfő

Székesfehérvár első 56-os forradalmi szónokára, Rácz Sándorra emlékezünk holnap

30 éve, 1989. október 23-án Székesfehérvár első szabad 56-os forradalmi megemlékezésének főszónoka Rácz Sándor (1933-2013), a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnöke volt.


Holnap, a Hotel Magyar Király Szálló előtti megemlékezésen mi, a Fejér Szövetség tagjai rá, örökös tiszteletbeli elnökére emlékezünk. Koszorúnkat az ő emlékének címezve is helyezzük el azon a helyszínen, ahol először hallhattuk és láthattuk őt Székesfehérvárott.

2019. október 20., vasárnap

Magyarody Szabolcs lesz újra vendégünk a 482. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Magyaródy Szabolcs: "Klímaváltozás"

A Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadás sorozatának vendége ez alkalommal a Kanadában élő Magyaródy Szabolcs lesz, aki az összmagyarságért végzett munkásságáért Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést kapott a magyar államtól.

Magyaródy Szabolcs 1924-ben született Szolnokon, nyolc éves korától Budapesten élt 1948-ig, amikor elhagyta hazáját – főleg az ÁVO zaklatásai miatt. Bécsen és Skócián keresztül jutott ki Kanadába, ahol az ontariói Hamiltonban telepedett le. Ebben a városban dolgozott előbb épület- és géplakatosként, majd tervezőként nyugdíjaztatásáig.

Felhívás Székesfehérvár és Fejér megye vezetéséhez és polgáraihoz


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Székesfehérvár és Fejér megye közgyűlésének Tisztelt Képviselő Tagjai!

https://www.fehervartv.hu/video/index/28964?jwsource=cl
Fehérvár TV beszámolója a képre kattintva /Székesfehérvár délnyugati kapujában 2019.10.19-én /
A világon minden nemzet alapvető erkölcsi kötelességének tekinti elődeik és hőseik tiszteletét, emlékük ápolását. Magasztos áhítattal viszonyulnak mindenütt azon cselekedeteket végrehajtó közemberek és vezetőik iránt, akik rendkívüli áldozatot vállalva mentettek hazát és nemzetet.

Székesfehérvár sem hagyhatja emlékmű nélkül feledésbe merülni a hőstettet, melyet a Nemzeti Hadsereg hajtott végre önkéntes ország- és nemzetmentő áldozatvállalásával, cselekedeteivel.

100 éve, hogy az 1919-ben megalakult Nemzeti Hadsereg vitéz nagybányai Horthy Miklós vezetésével Szabadbattyánon keresztül bevonult Székesfehérvárra, amellyel megszüntette Székesfehérvár román megszállását és megkezdte útját a főváros felé, hogy véget vessen az országot dúló idegen seregek visszaéléseinek! Az országmentő Nemzeti Hadsereg Fehérvárt felszabadító bevonulásának 100. évfordulóján fordulunk felhívással Önökhöz, hogy állítsuk helyre a Nemzeti Hadsereg közkatonáinak és tisztjeinek áldozatvállalása iránti tiszteletet és tisztelgést!

2019. október 16., szerda

100 évvel ezelőtt szabadította fel a megszállás alól Székesfehérvárt a Nemzeti Hadsereg

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Ezúton hívjuk Önöket,
emlékezzünk együtt az országot felszabadító Nemzeti Hadsereg tisztjeinek és közkatonáinak felejthetetlen áldozatvállalására Fehérvárt felszabadító bevonulásuk 100. évfordulóján az Országzászló Védnöki Testület felkérésére, a Fejér Szövetség és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében!

Felhívás, megemlékezés és emlékmenet
az országmentő Nemzeti Hadsereg Fehérvárra érkezésének 100. évfordulóján,
2019. 10. 19-én (szombaton) 15:00 órától
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujától
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműig

2019. október 19-én lesz* 100 éve, hogy az 1919. június 18.-i szegedi zászlószentelés és zászlóbontás következtében megalakult Nemzeti Hadsereg vitéz nagybányai Horthy Miklós vezetésével Szabadbattyánon keresztül bevonult Székesfehérvárra, amellyel megszüntette Székesfehérvár román megszállását és megkezdte útját a főváros felé, hogy véget vessen az országot dúló idegen seregek visszaéléseinek!

A Nemzet Hadserege azért indult a megcsonkolt ország szívébe és érkezett Siófokról Szent István városába, hogy a koronázó város szakrális ereje által biztosítsa az ország határait és megkezdhesse az egészséges és igazságos Magyarország helyreállítását!

2019. október 15., kedd

Dr. Bakos Batu a 481. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
lovag Dr. Bakos Batu: Magyarország végnapjai
 
Előadó: Bakos Batu, a Szent Korona Lovagrend nagymestere
Cím: Magyarország végnapjai
Időpont: 2019. Mindszent - Magvető hava, azaz október 15. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban. A belépés díjmentes.Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor Hétvezér Est!

Főszervező: Fogarasi Márta
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 10., csütörtök

A választókkal szerződtek a Válasz Független Civilek

Kampányzáró rendezvényén visszahívhatóságot biztosító polgárjogi szerződést kötött minden városi és megyei képviselőjelölt a választókkal

 

feol.hu: Szerződés, visszahívhatóság

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 8., kedd

Magyarságtudat a molkuláris biológia tükrében

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

 

Előadó: Dr. Oláh Zoltán Sándor docens, molekuláris biológus, bioinformatikai cégtulajdonos
Cím: Az ADATKOR magyarságtudata
Időpont: 2019. Mindszent - Magvető hava, azaz október 8. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban.

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor Hétvezér Est!

Főszervező: Fogarasi Márta
Szerkesztő: Keresztesi Imre
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

2019. szeptember 30., hétfő

Dr. Bene Gábor a vendég az októberi első Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 

Dr. Bene Gábor: Trianon stációi (II. rész) 

Dr. vitéz Bene Gábor szegedi közjogász, közíró, a Vitézi Rend tagja lesz immáron ötödik alkalommal a 479. Hétvezér Est előadó vendége.

Az előadás a szerző korábbi, Trianon az én holokausztom címmel tartott bevezető előadásának, a Trianon stációi sorozat második része. A jövőépítés, ill. Trianon traumájának és pszichózisának a feltérképezése mind a magyarság, mind az utódállamok többi népe számára lényeges. Egészséges Kárpát-medencei Magyarország építése enélkül nem lehetséges.

Az előadás során korabeli képek, eddig még nem látott dokumentumok kerülnek bemutatásra. Választ kapunk a legfontosabb kérdésre is. Vajon milyen háttérhatalom irányította az antant tetteit?


Az előadás után Dr Bene Gábor könyveiből válogatni, vásárolni is lehet majd, melyet a szerző dedikálni is fog. 

Előadó: Dr. Bene Gábor közjogász, közíró
Cím: Nemzeti értékrend
Időpont: 2019. Mindszent - Magvető hava, azaz október 1. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban.

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor Hétvezér Est!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat