2010. december 22., szerda

Ima a Szent Koronához

Táltos Király Földre készül,
Koronája Égre perdül.
Szent Korona lészen kincse,
Fejére illő pompás dísze.
 
Beavató ünnepségre
Készülnek a Csillag Népek.
Készítik a szívünk lángját,
Megpendítik lelkünk vágyát.
 
Imát mondunk, szárnyal szépen,
Szent Koronánk égben lészen.
Kérünk Téged segítsél meg,
Országunkat egyesítsed!
 
Szent Korona Segíts nékünk!
Legyen Egy az Isten vélünk,
Szent Korona Segíts nékünk!
Fakassz forrást az elapadt kútból,
S tápláld a jövőt a titkos múltból!
 
Gyakoroljál kegyet rajtunk,
S bocsásd meg, hogy most is alszunk!
Szemünket nyisd ébrenlétre,
Szívünk szólítsd készenlétbe!
 
Emeld fejét Népünknek,
S adjál tartást létünknek!
Szent Korona, segíts nékünk,
Istenünk, most legyél vélünk!
 

2010. december 20., hétfő

Nyílt levél az újalkotmányozóknak

Tisztelt Alkotmány előkészítő eseti bizottság!

Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Honfitársaink!

Az alábbi levél annyira hosszú, amennyire fontos és súlyos kérdés az, amit tartalmaz. Az "alkotmányos" kérdések tisztázása és fontossága érdekében kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a lehető legnagyobb figyelmet és nyilvánosságot biztosítani szíveskedjenek a Fejér Szövetség alábbi (és csatolt) nyílt levelének!

A teljes levél megtekintése, letöltése>>> 

Előre is köszönettel és tisztelettel:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Kerecsen Esték Martonvásáron! Az első előadás szerdán, este 6-tól, az Önkormányzat Klubházában!

Martonvásár Önkormányzat Klubháza és
a Fejér Szövetség által szervezett előadássorozat

Az előadásokon
a tisztelt hallgatóság részese lehet az igaz ősi múltunk megismerésének, és még az elmúlt század elején a mindennapi életünk részét képező hagyományaink is kinyílnak előtte.

A témákból:
- Hajdani fejedelmeink és Árpád-házi királyaink, szentjeink élete, egyetemes emberi és erkölcsi tartása
- Keleti testvéreink, Atilla utódnemzeteinekkultúrája
- Az ősmagyar kultúra közvetetten rokon népei
- A magyarság 30 000 éves írásrendszere, a rovás
- A magyar fraktális (szóbokrokban fejlődő) nyelvrendszer
- Magyar találmányok a múltban és most
- Környezeti és természeti harmóniára épülő társadalomról, és önellátó biogazdaságokról

Az első előadás (2010.12.22. 18.00-20.00) címe: "Nem jöttünk mi sehonnan sem!", melynek előadója dr. Boór Ferenc lesz. Az előadás a magyarok eredetéről szó. Létezett egy szkíta ősnép az ősi gestáink, a török Tarihi Üngürosz (Magyarok eredete), perzsa, örmény és ősi hun források alapján, amely mindig is a Kárpát-medencében lakott. Az íjfeszítő hun-szkíta népek az idők során a Kárpátokból el és visszavándorolva ezzel a néppel összeolvadva alkotják a ma magyarság genetikai állományát. Sőt! Egyes régészeti források innen eredeztetik a növénynemesítés, állattenyésztés, az első írásbeliség, ötvösművészet, kerékhasználat, az ősi történelem előtti korok kőköröket és piramisokat építő tudásának elterjedését.......

Ferenc(zi) Krisztián

Fénylánc december 21-én!


2010. december 21-én, 16:00-tól tüzet gyújtunk Székesfehérváron, 
az Aranybulla emlékműnél, valamint Csóron, a Közösségi Háznál.
Szeretettel várunk mindenkit! 

2010. december 16., csütörtök

Molnár Adrienn: PREAMBULUM


Aranyszín szövettel vontuk be a földed,
Királyok, parasztok, hősök és vitézek,
Hívó szavaidra minden ősi lélek
Isten tudja honnan, sorra visszatérnek.

Itt állunk előtted Kettőezer tízben
Elszántan békére minden hívő szívben.
Segítsd még a magyart drága jó Istenünk
Nem sok már az idő, s nélküled elveszünk.

Igaz hitű nép ez, tudja mi a dolga
Csak az összetartás az egyetlen útja
Pontosan értjük már az egy vezérlő eszmét
Szép Magyarországot ne bánthassa több nép.

Őrizzük, a földet, mely oly dúsan terem
Tiszta vized ura, csak igaz magyar legyen
Árnyas erdőidet, rettent vadjaidat,
ne láthassa többé, ki nem érti szavad.

Készítsetek tervet, áldott jó magyarok, 
Hozzá adom néktek, minden tudásotok, 
Rég feledt írástok, bűvös szavak sorát, 
Lássátok, a porban elmúlt korok nyomát. 

Családod, barátod hívjad egyezségre, 
Ne késlekedj többé, ragadj kézt a kézbe 
Alkoss olyan jelent, minek az alapja 
Szent Alkotmányoddal van sorba kirakva. 

Emeld az országod olyan magas létre, 
Éljen biztonságban ki munkát vesz kezébe, 
Legyen napotokban örömöd, vígságod, 
Mert csak így válthatsz meg nagy Magyarországot. 

Minden asszonyt hordjon tenyerén a sorsa 
Szerelmetes Ura karjaiba vonja. 
Adok néktek akkor gyermekáldást bőven, 
Fiatok kislánytok hírt visz majd felőlem. 

Szent Korona Fia! Most Hozzád szólottam, 
Nyitottad ajtómat:így jövendölést hoztam, 
Kérjetek és kaptok, hívjatok, csak bátran 
Véled vagyok népem, nem élsz már magányban. 

2010. december 14., kedd

Adventi készülődés Sárszentmihályon, 2010.12.11-én

Évadzáró Hétvezér est

Ma este 7-9-ig évadzáró Hétvezér estet tartunk a Hétvezér Sörkertben.

Egy kis visszatekintést láthatunk és hallhatunk a 2010. év számunkra fontos pillanatairól, eseményeiről, diavetítéssel és beszélgetéssel egybekötve.
Történésekben és sikerekben igen gazdag, de kihívásokkal teli évet zárunk.

Ünnepeljünk együtt az év utolsó Hétvezér estjén!

Legközelebb január első keddjén gyűlünk össze újra a Huba u. 7-ben.

2010. december 11., szombat

Atarvis verse

Fényvárás


Hideg, téli, dermesztő éjszakákon
A hófellegekből kristályok hullnak,
Az évközbeni lázas cselekvések
Idejei most már elmúltak.

Takarója alatt pihen a természet is,
Minden a megújulását várja,
Ilyenkor – ha teheti – a bölcs ember
Ajtaját egy időre, kulcsra zárja.

Révülve, tűnődve jó most elücsörögni
Egy barátságos, meleg kályha mellett,
Mert a lélek útját újra kiegyengetni
Rend-szerint mindig ekkor kellett.

Felébrednek elfeledett fényszálaink újra,
Néha segítő érzések, gondolatszikrák jönnek,
A tisztaságra, bölcsességre ráakadni
Merjünk átadni magunkat a csöndnek.

Mind az összes terhes, rossz érzéseim
Elküldelek titeket megkönnyebbülve,
Aki marad, meglátom: Ki vagyok Én?
Nyugodtan nézhetek már a tükörbe.

Belső képemet összerakom a világomról,
Apró darabkákból, képessé így válok arra,
Amikor az új fény megszületik,
Otthonát bennem örömmel belakja.Magyarkút, 2010. december 2.

2010. december 10., péntek

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor a Magyarok Világszövetsége elnökéhez, Patrubány Miklóshoz fordult egy fiatalember ügyében, aki a 2006. október 23-i rendőrterror áldozata.

A fiatalember teljes nevét, kérésére, nem közöljük.

A rendőrbűnözők nevét akarjuk hallani, képüket akarjuk látni. Várjuk a bejelentéseket a honlevel@mvsz.hu  és a honlevel7@gmail.com címeken történő együttes bejelentéssel.

Megjelent a HONLEVÉL újság novemberi számában.


A professzor elmondta, hogy V.P. esetéről az idős édesapa útján értesült, akit szívbetegsége miatt kezelt. V.P. édesapja azért kereste fel a professzort, mert betegsége súlyosbodott. A kórelőzmény felvételekor elmondta a velük történt súlyos családi tragédiát. Gyermekük, V. P. hároméves korában elveszítette a látását. Iskolai és egyetemi tanulmányait úgy végezte el, hogy szülei olvasták fel neki a tananyagot. Az ELTE-n PhD fokozat megszerzésért vizsgázott. Háromkötetes homeopátiás könyvet fordított németről magyarra.

V.P. 2006. október 23-án este a nagykörúti Blaha vendéglőben barátaival kávézott. A fehérbotos, vak fiatalembert a berontó rendőrök megbotozták, kirángatták az utcára, majd az önvédelemre képtelen, menekülni próbáló ember hátába, közvetlen közelről tíz gumilövedéket lőttek.Dr. Papp Lajos professzor a 2006. október 23-i rendőrterror leggyalázatosabb esetének tartja a történteket: vak embert, hátulról, közvetlen közelről lőttek meg. Kilenc golyó kiszakította a szövetet, lyukat ütve benne, a hátát szakította fel. A tízedik nyaklövés volt.Ebben gyűlölet van, gyilkolási vágy – jelentette ki a professzor –, ez a lövedék közelről halált okoz. Egy ujjnyin múlott V.P. élete, hiszen a nyakába lőtt golyó alig két centiméterre az ütőértől tépett mély sebet.

Ami ezután történt, még az embertelen rendőrterrornál is kiábrándítóbb. V.P. és szülei nem jelentették a vak fiatalember bántalmazását sem a hatóságoknak, sem emberijog-védőknek, mert féltek a következményektől. Nem akartak a hatalommal konfrontálódni. Féltek, hogy fiúk állás nélkül marad, hogy megakadályozzák a doktori cím megszerzését.

Amitől féltek, a legrosszabb változatban bekövetkezett. Az egyetemen határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó V.P. állását, 2009-ben, a szerződés leteltekor indoklás nélkül nem újították meg. A vak fiatalember 50%-os közalkalmazotti utazási kedvezményét visszavonták. A PhD-t indoklás nélkül megszüntették.
 
Jövedelem nélkül maradva, a fogyatékosságában reményt és emberi életérzést adó tudományos munkától megfosztva, ez lett az ártatlan V.P. sorsa. Egy kettétört élet. Mintha a rendőrterror oltalom alatt állna...

V. P. vallomása
2006. október 23-án egy másik rendezvényről jövet kb. 20 óra 30 perc környékén érhettünk a Blaha Lujza térre, ahol már jelentős számú tüntető gyűlt össze. A könnygázgránátokat ekkor már folyamatosan lőtték az emberek közé, amiért a tömeg folyamatos mozgásban volt. Mi egy darabig a hátsó sorokból követtük az eseményeket. Kb. 10 óra környékén elhagytuk a teret és bementünk a Nagykörúton található Blaha sörözőbe, hogy ott elfogyasszunk egy kávét. Épp az asztalnál ültünk, mikor a többiek azt kiáltozták, hogy jönnek a rohamrendőrök. Felálltunk, hogy távozzunk, de erre már nem kerülhetett sor. Az ajtó mellett tartózkodtunk, mikor azt berúgták és számos rohamrendőr rontott a helyiségbe. Én a fehérbotomat a kezemben tartottam, ennek ellenére tomfával ill. gumibottal több ütést kaptam a hátamra, miközben a rendőrök ordítozva taszigáltak ki minket az ajtón, ahol már vártak bennünket. Az ismerősömmel futásnak eredtünk, mire a rendőrök üldözőbe vettek és néhány lépés megtétele után kb. 8-10 lövést adtak le a hátamra és a nyakamra. A lövések olyan közelről jöttek, hogy éreztem a torkolatból kicsapó hő hatását. Mivel a nyakamat ért lövedék elég mélyen belém fúródván erősen véreztem, a helyszínt haladéktalanul elhagyva felkerestem a Péterfy Sándor utcai kórház ügyeletét, hogy ott megfelelő ellátásban részesüljek. Az általam elmondottakat igazolandó a vonatkozó bizonyítékokat, mint orvosi papírok, fényképek, rendőrségi idézés másolatait csatoltuk, a gumilövedékek által kilyuggatott ruhadarabokat pedig fenti bizonyítékok részeként megőriztük.


Az MVSZ Sajtószolgálat és a HONLEVÉL szerkesztősége mélyen együttérez V.P.-vel, és a vele megtörténteket elképesztőnek tartja. Ez volna Magyarország? Ez Magyarország???

A vakságát fehérbottal jelző fiatal megbotozása, és tíz gumilöveggel közvetlen közelből való meglövése a 2006. október 23-i rendőrterror legsötétebb története, amelyet ugyanúgy, mint a többi ember- és magyarellenes rendőri merényletet, legitimálta az e napon Sólyom László és Gyurcsány Ferenc vendégeként Budapestre utazó 56 állam, illetve nemzetközi szervezet képviselője, akik sem aznap, sem azután nem emelték fel szavukat a történtek ellen.


A V.P. elleni merénylet nyilvánosságra hozatalával szerkesztőségeink tiltakoznak a 2006-os magyarországi rendőrterror és annak továbbélő oltalmazása ellen.


A HONLEVÉL szerkesztősége és az MVSZ Sajtószolgálat

7107/101209

2010. december 9., csütörtök

Szőke István Atilla: Kérelem


Adjatok áldást, adjatok álmot,
hogy megérthessem ezt a világot,
adjatok látást, lobogó lángot,
hogy megmenthessem ezt a világot!

Adjatok tüzet, lelket táplálót,
parazsas aljút, fölfelé szállót,
'ki fázik, azt jól megmelegítse,
aki tévelyeg, haza segítse.

Adjatok vizet, szomjat eloltót,
nagy zuhatagot, sziklákról omlót,
dézsából esőt földre löttyintve,
hűvös harmatot homlokra hintve.

Adjatok szelet, hajat szárítót,
ősarcot cserzőt, ránc szaporítót,
erdőknek szélén, mint mén vágtasson,
hajnalszellőként csókot adhasson.

Adjatok földet, barna göröngyűt,
ujjaink között szétmálló gyöngyűt,
amely a Magot, mint bölcső tartja,
dús kalásztenger hullámzik rajta.

Adjatok tavaszt, rügyeket ontót,
gyümölcsből édes mézet kibontót,
levegőt, frisset, legyezze lelkem,
életem sora teljesen teljen!

Adjatok nyarat, homlokizzasztót,
alkonyt égaljba színnel forrasztót,
pirkadat-hajnalt, nád zizegését,
vén őseimtől örökölt békét!

Adjatok bronz őszt, levéltekerőt,
göcsört-gyökérben szunnyadó erőt,
ködöt oszlató vihar fúvását,
rovásjeleknek faragott mását!

Adjatok telet, földet takarót,
zúzmarás tájba fényeket marót,
fehérlő fenyőt, mely égbe nyúló,
sűrű hóhullást, amely nem múló!

Adjatok nyelvet, hogy kedveskedjen,
rügyező rímmel lecsendesedjen,
szép, magyar szavak lengjenek körbe,
óvják mindazt, 'mit kaptunk örökbe.

Adjatok időt, intsek utána,
egyetlen ajtó se legyen zárva,
'ki azon benéz, be is mehessen,
ha eső esik, reá ne essen!

Adjatok folyót, adjatok hegyet,
amit Wass Albert is emlegetett,
bizalmat, reményt, jövőt és mindent,
adjátok vissza a magyar Istent!

2010. december 6., hétfő

Minden tiszteletet megérdemel a Fejér Szövetség Bodajki Baráti Köre!

Adatbank készült a vörösiszap károsultjainak igényeiről, az internetes oldalt az ajkai Kristály-völgy Egyesület hozta létre szervezetek, vállalkozások segítségével. Az interneten mostantól folyamatosan látható, kiknek, milyen segítségre, illetve adományra van szükségük

adta hírül "Segítene az iszapkárosultakon? - Itt megtudhatja, mire van szükség!" címmel december 3-án a Hírszerző: http://hirszerzo.hu/belfold/20101203_vorosiszap_adatbank

Három napja van fent az interneten az adatbank. Eddig egy felajánlás, és két család igénye olvasható, de folyamatosan töltik fel. A céljuk az volt, hogy a rászorulókhoz valóban az jusson el, amire szükségük van - tudta meg a Független Hírügynökség Varga Andreától, a Kristály-völgy Egyesület elnökétől. Követhető folyamatosan, mire van igény, mik a felajánlások, ezek közül mi sürgős, és mi ért már célba.
Már az adatbank készítése közben több adomány célirányosan jutott a rászorulókhoz. Két számítógép, egy mosógép, egy vasaló, egy hűtőszekrény, egy kávéfőző talált gazdára. Egy egyesület pedig három családdal vette fel a kapcsolatot, és támogatja őket közvetlenül - mondta Varga Andrea. Több Fejér megyei szervezet is kapcsolódik az adatbankhoz. Novemberben kötött együttműködési megállapodást a Bodajki Baráti Kör Egyesület az ajkaival, a Fejér Szövetség most csatlakozik az adatokat gyűjtőkhöz.

További részletek olvashatók itt: RTL klub, Gondola, VPOnline, HVG, Fehérvár Online, MIX, InfoAjka, Erdély Online,

Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2010. december 5., vasárnap

SZÁMOK és VETÉSEK

Mi jut eszünkbe erről a napról: 1944. március 18. ?

Számoljunk el 66-ig, azaz hatvanhat évig és vessünk számot azzal, ami volt, van és lesz hamarosan! Hogy erről a napról ne juthasson eszünkbe más, csupán Magyarország utolsó alkotmányos napja és a történelmi alkotmányban lélegző hazánk utolsó kormányzója, Horthy Miklós, a katona. E napot és őt nem „rehabilitálni” – főként nem idegen szóval – kell, hanem elszámolni azzal, ami volt, amit tett, s ami nélkülük lett és lesz, ha 67-ig érünk hamarosan!

SZÁMVETÉS…
összeállítás Horthy Miklós kormányzó 17 évéről

2010. december 3., péntek

Rovásírással is feltüntetik Sárszentmihály nevét a település határában

SÁRSZENTMIHÁLY; A szeretet és a munka valósítja meg azt az elképzelést, amelyet a Fejér Szövetség sárszentmihályi tagjai álmodtak meg. A község határában nemsokára rovásírással is feltüntetik a település nevét, hogy ekképpen is emlékezzenek az emberek ősi múltunkra, kultúránkra.

A helységnév-tábla elkészítésének ötlete a sárszentmihályi Dér Csabától származik, aki nemrégiben Budapesten járt Friedrich Kláránál és Szakács Gábornál, hogy tanácsokat kérjen tőlük ahhoz, hogyan indítsák be a rovásírás-oktatást Sárszentmihályon. A Forrai Sándor Rovásíró Kör két vezetője ekkor hívta fel a figyelmét arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett mozgalomhoz bárki csatlakozhat. A mozgalom célja az, hogy felölelje azokat a településeket, amelyek magyar ajkúak és magyar érzelműek. A mozgalom elindítói arra kérik a székely önkormányzatiság elvével egyetértő személyeket, hogy elveik kinyilvánítására rovásírásos helységnév-táblákat állítsanak fel településük bejáratainál. Az ötlet nagyon megtetszett Dér Csabának, felkereste a helyi polgármestert, Kalmár Tibort, aki áldását adta a programra. Az ötletet hamarosan az önkormányzati testület elé vitték, akik megszavazták, és támogatásukról biztosították a kezdeményezést. A táblát ráadásul a helyiek munkájával, az általuk adott anyagból, az önkormányzat egyetlen fillére nélkül hozzák létre. - Pusztán a szeretetből és a munkából fog elkészülni, hogy hirdesse ősi múltunkat, s kultúránkat; fogalmazott lapunknak Dér Csaba. Az álom megvalósulásához nagy segítséget nyújt a sárszentmihályi Krausz József, aki egy faipari vállalkozás vezetője, s elvállalta, hogy elkészíti a tábla korongját, amelyre a rovásírás kerül. A táblát egyébként Dér Csaba tervezte, a minták közül választotta ki a legtetszetősebbet a Sárszentmihályi Fejér Szövetség Tizede (szerk.: pontosabban a Fejér Szövetség sárszentmihályi tizede). Dér Csaba reméli, hogy karácsonykor már állni fog a tábla, amely avató ünnepségére hivatalos lesz Szakács Gábor is. A Székely Nemzeti Tanács Magyarországi Követe bemutatja majd a közönségnek a mozgalmat, a rovásírás történetét, s átnyújtja a Székely Nemzeti Tanács lobogóját, amelyet minden ünnepélyes alkalomkor kifüggesztenek majd az önkormányzatnál.
Temesvári Márta

Jövő keddi Hétvezér est

"Kós Károly és Dr. Kós Károly"


Előadó: Kós Béla, az építész unokája beszél három emberöltőt (Apa-fia-unokája) átölelő hazaszeretetről, ragaszkodásról, művészetről.

Apa és fia. Művész és tudós, akik a maguk sajátos munkaterületükön az építészet és irodalom, illetve a néprajztudomány színterén írásaikkal, grafikáikkal maradandót alkottak, meghatározó módon szélesítették a közművelődés színes palettáját. Munkásságukban az erdélyi magyar identitástudat, a szülőföld és népe iránti önzetlen tisztelet és ragaszkodás jut példaértékű kifejezésre."
Az előadás során levetítjük a KALOTASZEG című 14 perces Kős Béla által készített filmet (mely a Pusztaszeri Országos Természetfilm Fesztiválon a szakmai zsűri különdíját nyert el).Az előadás helye és időpontja: 
Hétvezér Sörkert
Székesfehérvár
Huba u. 7.
2010. 12. 07. 19:00-21:00

2010. december 2., csütörtök

Látogatás a Köztársasági Elnöki Hivatalban

Tisztelt Szerkesztőség!

2010. december 1-én Kiss Norbert, a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője fogadta a Fejér Szövetség 10 fős küldöttségét. A mintegy másfél órás egyeztetés fő célja a Fejér Szövetség alkotmányozással kapcsolatos állásfoglalásának tisztázása, a Köztársasági Elnök céljaival is megegyező széleskörű és célirányos társadalmi egyeztetés mikéntje volt. A megbeszélésen többek között szó esett az alkotmányos jogfolytonosság, az "alkotmány" és az azzal nem azonos "alaptörvény" értelmezési és tartalmi kérdésein túl a magyar föld, víz és a nemzet túlélését biztosító nemzeti vagyon védelméről, a társadalmi ellenőrzés szükségességéről és a székesfehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhely kérdéseiről is.

Ezúton ismételjük meg a Fejér Szövetség meghívását a 2010. december 3-án 15 órakor, a székesfehérvári Kávé Szín Kávézóban (Koronázó tér 3. I. em.) tartandó sajtótájékoztatóra a Szövetség "Alkotmányos alkotmányozást" (https://docs.google.com/leaf?id=0By-5OsCP8m_nMjAzNTU3NWItM2QwZS00ZTgzLTg0YzItMTVmZjk5MWY4MDYy&hl=en&authkey=CLjL1-cH&pli=1) című állásfoglalásáról és a Szövetség küldöttsége és a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője között december 1-én, a Sándor-palota "Zöld" termében lezajlott megbeszélés tartalmáról és következményeiről.

Részvételükre számítva,
tisztelettel:
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2010. november 29., hétfő

A FEJÉR SZÖVETSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Mi, Fejér Szövetségbe tömörült szervezetek „Alkotmányos Alkotmányozást” címmel fogalmaztuk meg állásfoglalásunkat a Magyar Kormány alkotmányozási törekvéseivel, az Országgyűlés alkotmánykészítő eseti bizottságának megbízásával kapcsolatban. Az állásfoglalást levélben juttattuk el a Magyar Köztársaság Elnökének, Magyarország Miniszterelnökének, a Közigazgatási Hivatal Vezetőjének, az Országgyűlés Elnökének, az Alkotmánybíróság Elnökének, a parlamenti pártok elnökeinek, a Fejér megyei Civil Szervezetek titkárságának, a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Székesfehérvár Polgármesterének.

Állásfoglalásunkkal minden érintett önkormányzati és önkormányzati közhivatalt, társadalmi szervezetet arra szólítunk fel, hogy lépjenek alkotmány-helyreállító koalícióra, közös akarattal alkotmányos módon kezdeményezzük és indítsuk el települési és megyei szinten az alkotmány, azaz az alkotmányosság helyreállítási folyamatát. Ez nem csupán kormányzati, hanem önkormányzati és össznemzeti jogunk és kötelességünk, azaz össztársadalmi feladat.
Részlet Deák Ferenc felirati beszédéből: 
Alkotmányt nekünk is akarnak adni, de nem azt, mit tőlünk hatalommal elvettek, hanem egy másikat, újat, idegenszerűt… De nekünk adott alkotmány nem kell; mi visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg, s a nemzet életéből fejlett ki; azon alkotmányt, melyet időnkint a kor kívánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak és a szerződések szentsége, ellenünk az anyagi erő. 

Szövetségünk ezért 2010. december 3-án, pénteken, 15 órától a székesfehérvári Kávé Szín Ház kávézóban (Koronázó tér 3. I. em.) Nyílt Sajtótájékoztatót szervez, amelyre minden érintett társadalmi szervezetet, fejér megyei és székesfehérvári közgyűlési tagot és megyei és országos sajtószerkesztőséget tisztelettel meghívunk. A nyílt sajtótájékoztatóról felvétel készül.
A sajtótájékoztatón ismertetjük a Fejér Szövetség állásfoglalását és az alkotmányozással, az alkotmányos alaptörvénnyel kapcsolatos részletes társadalmi programját. Nem akadályozni, hanem helyes mederbe terelt társadalmi részvétellel szeretnénk elősegíteni Magyarország alkotmányosságának helyreállítását. Tisztázni szeretnénk, hogy a Szövetség mit tud támogatni és mi az, amit nem tart elfogadhatónak az alkotmányozás tekintetében! Részvételükre feltétlen számítunk és kérdéseik megválaszolására állunk rendelkezésükre.

Törvénykezni mindenkor joga és kötelessége a Magyar Országgyűlésnek és az annak felhatalmazásából működő Magyar Kormánynak, azonban – az állásfoglalást idézve – Alkotmányozni csak alkotmányosan lehet. Jogfolytonosság nélkül alkotmányozás nem létezhet, azaz alkotmányt – bárki is ír, bárki is hagy jóvá – nem a benne rejlő szavak, mondatok hitelesítenek, hanem a hagyomány és történelem, a FOLYTONOSSÁG maga. … Mert aki új alkotmányról beszél, az új Magyarországról is beszél. Aki új alkotmányt ír, új országot alapít! Magyarország ezer éve van és hagyományaira építve lesz is és marad... Csak az egyetemes magyar nemzet kezdeményezésére és történelmileg alakuló közös tudatában élő történelmi alkotmány szellemében felálló Alkotmányozó avagy Alkotmány-helyreállító Nemzetgyűlés által kidolgozott és az egyetemes magyar nemzet által közvetlenül (népszavazással) vagy ideiglenesen (előre megadott időhatárig) közvetetten (Felsőház vagy Alkotmányozó Nemzetgyűlés által) jóváhagyott alkotmányos alaptörvény érvényes.”
Kelt: Székesfehérvárott, 2010. november 28-án

A Fejér Szövetség – a Fejér Szövetség mozgalom és Mag Egyesülete, a Gárdonyi Bonsai Egyesület, a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Szent Korona Alapítvány, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Trianon Társaság és a Vaskapu Egyesület – nevében

a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

"A FÉNY ÜZENETE" - (Ős)Magyarság-vallástörténeti konferencia

Helyszín: Aba, Rákóczi u. 4/B. (Abai Kultúr Közösségi Ház)
Időpont: december 4. 10:00-tól


Program:


Máni élete, kora, a korszak politikai és gazdasági helyzete
Előadó: Pásti Tímea

Máni tanítása és a magyarok
Előadó: Nagy Lajos

Máni gyöngy himnuszai és a Magyar Szent Korona kapcsolata
Előadó: Szántai Lajos

A Bogomilok
Előadó: Horváth György

A Katárok
Előadó: Juhász Zsolt

Itt olvashattok még a témáról:
http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?/mani_lnagy.htm

2010. november 25., csütörtök

Jövő heti Hétvezér est

Madártávlat
 A Hétvezér esték jövő heti vendégei  november 30-án, este 7 órai kezdettel Szakács Gábor és Friedrich Klára rovásíráskutatók lesznek, akik néhány éve felfedezték, hogy a boszniai piramisokban található írásjelek egy az egyben megegyeznek a ma is használt székely-magyar rovásírás jeleivel.
Azóta is gyakorta visszajárnak, kutatnak, sőt, látogató csoportokat is vezetnek.

"Napkő"
A boszniai piramisok Szarajevótól nem messze, Viszoko városa mellett találhatók. Korábban természetes úton keletkezett hegyeknek hitték őket, mígnem egy Amerikába szakadt bosnyák kutató, Semir Osmanagic  felfedezte azoknak mesterséges voltát. Ezek a gigantikus építmények sokszorta nagyobbak és régebbiek az egyiptomi Nagy Piramisoknál! A Nap-piramis belsejében járható alagút húzódik, különös titkokat, furcsán ismerős jeleket rejtve (akárcsak a mi Pilisünk). Vajon kik és mikor építették? Mi célból?
Mostanság miért hallgatják ezeket a felfedezéseket?

Szeretettel várunk mindenkit a Hétvezér sörözőbe (Székesfehérvár, Huba u. 7.)!
Hozzájárulás: 300 Ft

2010. november 24., szerda

Korona cserekör - egy kiváló lehetőség azoknak, akik többé nem fogadják el a pénz korlátlan uralmát!

Az emberek többsége még mindig azt hiszi, a pénz uralkodik a világon, pedig ez csak látszat, egy nagy lufi, mely bármikor szétpukkanhat! A pénz valójában egy érték nélküli papírdarab vagy elektronikus jel, melynek fedezete nulla. Sem munka, sem arany vagy más érték nem áll mögötte! Valójában kizárólag az adósság az alapja! Ha egy banktól kölcsönt veszel fel, papírfecniket kapsz, vagy jeleket a bankszámládra, aztán nyögheted évekig, évtizedekig, vagy akár életed végéig, kemény munkával kifizetve annak sokszorosát!

A pénz valójában nem kéne, hogy rossz dolog legyen, ha igazi csereeszköz lenne, nem a manipuláció eszköze.
Nélküle igen nehéz lenne adni-venni, csereberélni.
Hogy a csere mégse legyen nehézkes, be kell vezetni egy csereeszközt, mely jelen esetben ugyan virtuális, elektronikus "pénz", de mögötte valós munka áll!

Őstermelő vagy, de nem tudod kinek eladni fölöslegedet? Egészséges élelmiszerre vágysz? Nincs munkád, de szeretnéd hasznossá tenni magadat? Gyártasz vagy szolgáltatsz valamit? Kézműveskedsz, művész vagy? Egyedi, szép ajándékot szeretnél venni szeretteidnek? Netán magántanítványokat szeretnél? Nincs időd takarítani, kertet művelni? Akkor itt a megoldás!

A Szent Korona Alapítvány kezdeményezésére 2007-ben Budapesten megalakult a Korona Csereklub Egyesület, mely most már az egész Kárpát-medencére kiterjed!

További részleteket itt olvashatsz:

A tagoknak és érdeklődőknek hamarosan cserekörös találkozót tartunk Székesfehérváron, melynek helyéről és időpontjáról időben írunk.2010. november 22., hétfő

Sajtónyilatkozat

2010. november 7-én a Fejér Szövetség Bodajki Baráti Kör és az Ajkai Kristály-völgy Egyesület között létrejött egy megállapodás egy adatbank létrehozásáról, miszerint létrehoznak egy olyan adatbázist, amelyben azok a családok szerepelnek, kiknek a házát a vörösiszap ömlés elvitte avagy lakhatatlanná tette.
A mai nap folyamán 2010. november 21-én csatlakozott a megállapodáshoz a Fejér megyei bejegyzésű Három Láng Alapítvány is – tájékoztatta a szövetség sajtószolgálatát Horváth Imre, a Fejér Szövetség Bodajki Baráti Kör elnöke.

A Három Láng Alapítvány elérhetőségei:
Elnök: Kiss Mária, 06 20/2395766

Adománybank kezelője: Csepi Ildikó, 06 20/9470783
, e-mail cím: haromlang@gmail.com

2010/11/22
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Kinek nyit kaput a közpénzherdálási mánia? Ki előtt és ki mögött zárul be előbb vagy utóbb az igazság kapuja?

Velence és Fejér megye polgárai! Ti valóban erre vágytok? Mi valóban arra vágyunk, amit sok pénzért a szánkba raknak? Valóban olyan turizmust akartok, ahova magyarok nem nagyon járogatnak? Valóban olyan munkahelyet akartok, ahol fizetést adnak azért, hogy ami a tied volt, azt csak pénzért - jó, avagy sok pénzért - látogathasd? Hogy ott azt lásd, amit eredetiben máshol és mások látogatnak?


Vajon az EU miért hagyja, hogy az adófizetők pénzét pazarolják? http://nol.hu/kulfold/20101115-a_karibucsordakat_a_kozosseg_fizeti

"Olyan programokat szúrtunk ki, amelyek nyilvánvalóan pazarlók, és egyáltalán nem szolgálnak uniós fejlesztési célokat, még a válság és a megszorítások közepette sem" - mondja lapunknak Mats Persson, az Open Europe igazgatója. "A kiszemelt tervek egy részével egyébként lehet, hogy nem lenne semmi baj, ha készült volna előzetes hatástanulmány, ha teremtettek volna munkahelyeket, vagy ha hozzájárultak volna legalább a környék gazdasági életének fellendítéséhez" - teszi hozzá.

A brit szervezet a minap tette közzé a listát, amelyen az EU-alapokból támogatott fölösleges projektek szerepelnek, a nem működő drégelypalánki kutyafitnesz központtól a szegény svéd király felkarolásán át az agrárpénzekben részesülő brit motokrossz klubokig.

Az Európai Számvevőszék is a napokban publikálta jelentését, amelyből kiderül, hogy tavaly az uniós büdzsé hét fő fejezetéből csak kettőben nem találtak tetemes mennyiségű hibát." ... "Még egy magyar program felkerült az ötvenes listára. Az 5,5 millió eurós támogatást kihasító Velencei-tavi luxusstrandon felépítenék az olaszországi Velencében található Sóhajok hídját, de az Open Europe szerint az üzleti terv irreális, és a környezeti kár nagyobb lesz, mint a haszon...."

Eredetiben angolul itt: http://www.openeurope.org.uk/research/top50euwaste2010.pdf köteg negyedik oldalán: 5-and-a-half million sighs bejegyzésénél

L. Simon László sem támogatja? aki – akarva vagy akaratlanul – a mai napig nem a körzet, a térség, hanem a Fidesz országgyűlési képviselőjeként azonosítja magát (mellékesen megjegyzett egyáltalán nem mellékes tanulság).

Összefoglalva: elfogadhatatlan, hogy Oláhné Surányi Ágnes a személyes döntéseinek, illetve a velencei testület döntéseinek a felelősségéből valamennyit át akar hárítani a település országgyűlési képviselőjére, azaz rám. A Velencei-tó kapuja beruházás kitalálásában, eldöntésében és megvalósításában nem volt és nincs is semmilyen részem, annak feltételezhető törvényessége ellenére is az a véleményem, hogy nem ilyen hatalmas épületeket kellene a velencei strandra építeni. Miközben azt vallom, hogy a tavunk környékét fejleszteni kell, s szükség van turisztikai beruházásokra, aközben nem értek egyet a velencei fák kivágásával, és az ésszerűtlen, túlméretezett, hosszú távon finanszírozhatatlan beruházások ránk erőszakolásával. Elfogadhatatlan, hogy a polgármester asszony olyan szavakat ad a számba, amiket nem mondtam ki, s az is elfogadhatatlan, hogy a nekem titulált állítások igazságtartalmáról egy nagy gyakorlatú újságíró nem győződött meg."

Továbbra is kérdés, amit Dr. Gerhardt tesz fel tavaly nyár óta az önkormányzat felé:

"Miért nincs fenn az önkormányzat honlapján a Velencei-tó kapuja üzemeltetési szerződés keretösszege? Jogszabályban előírt kötelezettség az 5 millió Ft feletti - közpénzre vonatkozó - szerződések leglényegesebb adatainak nyilvánosságra hozatala (szerződő felek, szerződés tárgya, tartama, keretösszeg). ...

Itt egy jogszabálysértés történt, kéretik mielőbb orvosolni."

Részletek itt olvashatók: Velencei-tó kapuja.pdf

2010. november 21., vasárnap

Fejér Mag Egyesület és 16 fős Megyeszék megalakulása

2010. november 12-én., pénteken, a Fejér Szövetség 8. Megyegyűlésén

1.) 29 taggal megalakult a Fejér Mag Egyesület
Tisztségviselő elnöke: Dr. Boór Ferenc, alelnöke: Sajó Victor, titkára: Makk Imréné;
Felügyelő Bizottsága: Kanizsay Zsolt, Horváth Katalin, Csabai Ildikó;
Mag Alapszabály (doc), Mag Meghívólevél (doc)

2.) A megyegyűlés a módosítások elfogadása után  Fejér Szövetség rendje módja
szerint 16 fős Fejér Megyeszéket választott, melybe a következő tisztviselőket választotta:
1-2. Sajó Victor és Sajó Mária fejér gyula, kende és tizedes szószólókat,
3. Kanizsay Zsolt fejér magóc erkölcs, értékrend és léleképítés felelőst ,
4. Sóspataki Ferenc fejér arbag egészség és gyógyítás felelőst
5. Jóháczy József fejér dalacs bát-baján nemzetvédelmi felelőst
6. Sümegi János fejér tárkány gazdasági felelőst
7. Csepi Ildikó fejér jaku társadalmi kapcsolatok felelőst
8. Boros Ildikó fejér harsány igric sajtófelelőst
9. Magulya Zsuzsa fejér boksa informatikai felelőst
10. Makk Imréné fejér horka jogsegélyezési felelős
11. Fenn Tamás fejér bacsa szállítás felelőst
12. Boór Ferenc fejér abakán regős szószólót és oktatás felelőst
13. Nagy Gyöngyi fejér rimaszécs tagnyilvántartás felelőst
A Fejér Szék tagjai egyúttal még a tisztség nélküli tizedesek is
14. Deér Csaba Sárszentmihályi tizedes
15. Fórizs József Sárkeresztesi tizedes
16. Tóth Tibor Öreghegyi tizedes
A teljes szövetségi Fejér Szék tagjai még a csatlakozó egyesületek elnökei is:
17. Kaszás István Fehérvári Polgári Védegylet
(12. Boór Ferenc fejér abakán Fejér Mag Egyesület)
(4. Sóspataki Ferenc Gárdonyi Bonsai Egyesület)
18. Magyarok Világszövetsége képviselője
19. Péter Ákos Magyar Szent Korona Alapítvány titkára
20. Tamási Béláné Összefogás a Magyar Vidékért és Földért Egyesület
21. Halász István Trianon Társaság
22. Ujcz Attila Vaskapu Egyesület

3.) A megyegyűlés állást foglalt a Szent Korona Alkotmány jogfolytonosságának helyreállításáról
Alkotmanyos Alkotmanyozast.pdf, melyhez 2010. november 17-én - az Országgyűlés megbízott "alkotmány előkészítő bizottság"-ához korábban, még szeptember 30-án benyújtott állásfoglalását fenntartva (4. melléklet) - felsorakozott a - megyegyűlésen nem képviselt - Magyarok Világszövetsége is. Alkotmányos_Alkotmányozást - teljes.pdf

4.) A MAREVOSZ felhívásának eleget téve a résztvevők egységesen csatlakoztak a Nemzetegyesítés felhíváshoz és esküt tettek Magyarország Szent Korona Alkotmányára

Alkotmányos alkotmányozást!


Hosszú idő után elérkezett annak az ideje, hogy már minden józan közéleti személyiség belátja, hogy Magyarország alkotmányos válságban szenved, melynek következményei nem csupán a közéletben okoznak kilátástalan erkölcsi és jogi visszásságokat, hanem alapvetően roncsolják népünk, nemzetünk testét, túlélési esélyeit.
A Fejér Szövetség Magyarország, a Magyar Nemzet iránt érzett felelősségét átérezve, annak tudatában hozza nyilvánosságra állásfoglalását az alkotmányozásról, hogy az országgyűlésben 2010-ben kétharmados többséget szerzett kormányzat – élve törvényi, hatalmi lehetőségeivel – „alkotmányozásba” kezdett, mely folyamat – ha ma még (!) kevesek számára egyértelmű is, hogy miért, azonban mégis – olyan irányban indult el, amely ahelyett, hogy feloldaná, tovább mélyítheti hazánk alkotmányos válságát.

2010. november 20., szombat

Két válasz is érkezett Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak írt nyílt levelünkre

Székelyek a "felsőházba'"!

Ma, "2010. november 19-én, Budapesten, az Országház Felsőházi termében ülésezik a Székely Nemzeti Tanács (SzNT). Az a Székely Nemzeti Tanács, amelyet két héttel korábban mellőztek a Magyar Állandó Értekezlet munkálatairól. Mindamellett, hogy e kettősségből különböző politikai érdekcsoportok erőpróbája tapintható ki, az SzNT Felsőházi termi ülése korszakos esemény, amiért elismerés illeti a kezdeményezőket és a szándék jóváhagyóit. A magyar Országház Felsőházi termében ülésező Székely
Nemzeti Tanács önmagában szimbolikusan megtestesíti a sajátságos székely- magyar egységet, amelyet az I. Székely – Magyar Világtalálkozó Zárónyilatkozata ekként fogalmaz meg: A székelység önálló nép, amely elválaszthatatlan része a magyar nemzetnek. A székely nép mind nyelvében, mind kultúrájában száz százalékosan magyar.

2010. november 19., péntek

Jövő heti Hétvezér Est

Labant Csaba dalszerző-előadóművész, aki elkötelezett természetvédő, és természetgyógyász is egyszemélyben. A béke utazó nagyköveteként hirdeti, hogy a benső békénkkel segíthetjük elő leginkább a világbékét.

Az Indiától Dél-Amerikáig ismert magyar fiatalember szerint a világ sorsa megváltoztatható. Csak az kell hozzá, hogy föléemelkedjünk a szívünkben és a fejünkben munkálkodó önzésnek, s felismerve örök valónkat megvalósítsuk a benső békét.

Felesége, Ada, aki fuvolaművész-csillag, a Venezuelai Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólistája. Különleges zenéjükben ötvözik a magyar és az indián kultúrát - dalszövegeik az időtlen bölcsesség üzeneteit rejtik.

A helyszín és időpont: 
Hétvezér sörkert, Székesfehérvár,  Huba u. 7.
2010. november  23, 19:00-kor.

Belépő: 300 Ft.

2010. november 18., csütörtök

Nap és tűz köszöntő

Engedd a fényt a testedbe, lelkedbe!
Engedd a fényt a szíveden át!
Lebbentsd fel fátylát komor sötétségnek,
Tárd ki szívednek arany kapuját!

Áraszd a fényt a testedből, lelkedből,
Áraszd a fényt a világ felé!
Sugározd szét a szeretet erejét
Sugározd mind a Föld felé!

Égjen a tűz a szeretet lángjával,
Égjen a tűz egész éjen át!
Járjon át mindenkit éltető erővel,
Parázsán  lábunk mind együtt jár! 

(Kalemandra, 2010. Enyészet hava 7. napján)

A dal itt meghallgatható! (amatőr felvétel)

Válasz érkezett Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak írt nyílt levelünkre2010. november 17., szerda

A Nemzet Székelykapuja - avató

November 14-én, vasárnap délben, római katolikus szentmise és református istentisztelet után Kenderesen, tavaszias időben, verőfényes napsütésben felavatták a Nemzet székelykapuját. 


Ősiség, Méltóság, Erő

Az udvarhelyszéki motívumokkal díszített, festett székely kapu felavatásán jelen voltak annak székely harisnyába öltözött faragói, akiknek felmenői 70 évvel ezelőtt 7 nap 7 éjszaka alatt készítették el a most felállított kapu eredetijét. Jelen volt az a négy szervezet – Történelmi Vitézi Rend, Horthy Miklós Társaság, Magyar Tengerészek Egyesülete, Kenderes Város Önkormányzata – , amelyek a Nemzet székelykapujának felállítását egy évvel korábban kezdeményezték. Jelen volt a Magyarok Világszövetségének küldöttsége és annak elnöke, mely szervezet a már veszettnek hitt ügyet két hónappal ezelőtt felkarolva, eredményes gyűjtést szervezett a Nemzet becsületének megmentésére. Jelen volt és az avató szalagot saját kezűleg vágta el v. Horthy Miklós kormányzó menye, v. Horthy István kormányzóhelyettes özvegye, gróf Edelsheim Gyulai Ilona. Jelen volt és megáldotta az avatandó kaput Cseh Judit református lelkipásztor, majd azt felszentelte Gulyás Zsolt, római katolikus plébános.


 
A rendezvény elején a Magyarok Világszövetsége Elnökségének három tagja: v. Hompoth Zoltán, v. Oláh István, v. Szotyori Nagy Áron, valamint gróf Klebelsberg Éva felolvasták annak a mintegy ezer adakozónak a nevét, akik a Magyarok Világszövetsége elnökének felhívását követve adományaikkal lehetővé tették a Nemzet székelykapujának Kenderesen történő újraállítását.
A rendezvény felejthetetlen pillanatait szolgáltatta Petrás Mária, moldvai csángó származású ének- és szobrászművész, aki csengő hangon énekelte a Himnuszt, a Székely Himnuszt és az ősi Székely Himnuszt. v. Döbrentei Kornél költő a Történelmi Vitézi Rend nevében szólva méltatta Horthy Miklós kormányzót, v. Kocsis László az erdélyi vitézek nevében beszélt. Kosaras Péter Ákos a Horthy Miklós Társaság nevében mondott frappáns beszédet. v. Bogdán Péter, Kenderes volt polgármestere a kapu történetét ismertette, megköszönve a kezdeményező szervezetek fáradozását, és elévülhetetlennek nevezte a Magyarok Világszövetségének érdemeit.
 Ennek jegyében, utolsó szónokként Patrubány Miklóst, az MVSZ elnökét szólították, aki köszönetet mondott az Úrnak, hogy ezt a szép napot megengedte, az adakozóknak és a szervezőknek, hogy lehetővé tették. Kiemelte a felavatás előtt álló székely kapu különlegességét, mely a székelyek és a magyarok felbonthatatlan együvé tartozásában ölt testet, és kifejtette, hogy a székely kapu számára az Ősiség, a Méltóság és az Erő együttes megtestesülése, más szóval maga az ÖRÖK ÉLET.

E gondolat szinte varázsigeként hatott, és Edelsheim Gyulai Ilona grófnő a székely kapu alatt állva, hirtelen erőt merítve eldobta addig használt kartámaszos botját, és derűs arccal nézett a fényképezőgépekbe, majd Sajtószolgálatunknak elmondta, hogy sok székely kaput látott, de ilyen szépet, melyből így sugárzik az életerő, még nem.


MVSZ Sajtószolgálat
7088/101116