2011. július 30., szombat

Az Ősök Napja és Mohamed barátja

Mint sokan tudjátok, ezzel a címmel: "Az Ősök Napja" rendezi meg Bíró András Zsolt, a 2008-as Kurultáj rendezvény egyik alapítója a tavalyi második és a leendő harmadik hazai Kurultáj között azon eseményt, amelynek alapját az teremtette meg, hogy - a finnugristák nem kis örömére - erős vérrokonságot fedezett fel - nyálmintákból vett Y kromoszóma vizsgálat alapján - az Ural délkeleti lejtőinél, a Torgaj folyó mentén, a Torgaj-kapuban magát "madjar"-nak nevező, azonban - mint Varga Csaba alábbi írásából is kitűnik - pontosabban madiyarnak írt iszlám vallású mongoloid népcsoporttal.

Minden józan ember tudta, hogy e vérrokonság "erőssége" legfeljebb a környező mongoloid népek közötti erősséget takar csupán. Varga Csaba írása pedig lehúzza a leplet végképp erről a tévelygésről, miszerint ez bizonyítéka lenne annak, hogy a magyar őslakósság onnan vagy azon keresztül, Ázsiából származnék e honba, ahova - mint tudjuk - nem jöttünk mi sehonnan sem, hiszen őslakosai vagyunk, mióta felvirradt az ősök Napja!

Varga Csaba írásához - lásd: a folytatásban - azonban hadd tegyek hozzá néhány - amatőr - gondolatot, hiszen teljesen világosan "bizonyítja" számomra, hogy e kazah népcsoport önazonosító népneve, hogy madiyar, valójában mit is jelent és mit is takar.

Te! Honfi! Tisztelettel emlékezz Horthy Miklósra, a kormányzóra!

Történt Szegeden 2011. július 26-án
1. rész

Mint a vízfolyás, úgy téved vagy hazudik az MTA?

Hihetetlen! Hihetetlen? Hihetetlen.

Már-már elfogadtuk az elfogadhatatlant, hogy az MTA-ban - ha a magyarságról van szó - elhallgatják, elferdítik azIGAZat. Hisz csak I betűt hagyva le e szóból is magasra tör a GAZ!
Már-már megszoktuk, hogy "politikai" mellébeszéd melegágya az MTA történelem és nyelvtudományi osztálya, de hogy ennyire arcátlan, az egyelőre még nekünk is szokatlan. Ezt is meg akarjuk szokni? Vagy szóvá tesszük végre, ha lóvá tesz minket, avagy meglovasítja a tényeket "a tudományos igazság tárhazának" egy-egy munkatársa.

Elfogadható-e, hogy következmények nélkül maradjon egy MTA tisztviselő nyilvánosságra került tudatlansága, vagy hazudozása?
Meddig lesz elfogadható, hogy a "tudomány fellegvára" valamilyen ódon, múltbéli, avagy ha nem, akkor viszont nagyon is "neo", azaz idegen, magyarellenes politika bástyája?

Erősek volnának ezek a szavak? Akkor miért van az, hogy akkorát kussolnak, ha rajta kapják őket a tévedéseiken? - sajnos kétlem! - vagy a hazugságaikon? - most csak kérdem? Akkor most mi van az MTA-ban? Rend van? Ott minden rendben van? Ha igen, akkor ma Magyarországon nagyon-nagyon egyedül van. S akkor, ha sem a "politika", sem a "todomány" háza nincs rendben, akkor már elfogadható az elfogadhatatlan todománypolitika?

NE TÉVEDJ EKKORÁT, AKADÉMIA!

Lássuk a tényeket, hogy tudja, akinek tudni kell az MVSZ Sajtószolgálata jóvoltából itt, alább, a folytatásban, hogy mi is az, ami már (vagy még?) elfogadhatatlan!

Fejér Szövetség Sajtószolgálata
2011/07/29/1

2011. július 28., csütörtök

Darai Lajos: Ember a földön és Isten tenyerén a Kárpát-medencében II.

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

2011. augusztus 2-án újra Darai Lajos lesz a Fejér Szövetség előadássorozatának vendége. Valójában háromrészes előadásának folytatására kerül sor. Különös jelentőséget ad előadásának az is, hogy a Szkíta-Hun-Avar-Magyar folytonosság mellett álló neves Ázsia kutató, Obrusánszky Borbála is nemrégen írt egy igen sajátos cikket annak cáfolatára, ami Darai Lajos és szerző- és kutatópárja, Cser Ferenc eredményei alapján sem vitatható (híradásunk erről korábban volt e honlapon is olvasható), s akkor nem is említettük Magyar Adorjánt, aki 4000 oldalas őstörténeti írásában már évtizedekkel ezelőtt is bizonyította Kárpát-medencei folytonosságunkat.


El kell temetnünk Petőfi Sándort!

Közeledik július 31., Petőfi Sándor fehéregyházi eltűnésének 162. évfordulója, és miután Kéri Edit „kiverte” a Magyar Tudományos Akadémiából az MTA Gyűjteményének osztályvezetője által letagadott Petőfi-hajtincset, Budapesten „forrósodik” a levegő.

A HONLEVÉL újságnak nyilatkozva Kéri Edit elmondta, hogy az Echo TV vasárnap reggeli (2011. július 24. – 8.30) műsorában Hermann Róbert történész dilettáns, szélhámos, tudománytalan jelzőkkel illette az 1989-es barguzini Petőfi-expedíciót, amelyben többek között négy (két amerikai, egy orosz és egy magyar) neves antropológus és két szakrégész is részt vett. Sajtószolgálatunk alább első ízben hozza nagy  nyilvánosságra az 1989. július 23-án Barguzinban felvett szakértői nyilatkozatot, és az antropológus szakmára valamint a tudományok művelésében jártas olvasókra bízza annak megítélését, hogy lehet-e a feltárást végző szakemberek eljárását dilettánsnak, szélhámosnak és tudománytalannak nevezni. Kéri Edit, ezért a kijelentéséért feljelenti a magából kikelt, önuralmát elvesztő történészt, Hermann Róbertet.

Horthy Miklós kormányzóra emlékeztünk Szegeden

Tiszteljük meg az IGAZSÁGGAL végre és valahára az igaz ember, Horthy Miklós kormányzó emlékét!
Ajánlott olvasmány ehhez: Számvetés (Fejér Szövetség Honlapja, 2010. december 5. "Számok és Vetések")


Kedden Horthy Miklósra emlékeztünk mi is, fejérek a szegedi Magyarok Szövetsége mozgalom lelkes csapatát is erősítve. A szervezők felemelő megemlékezést rendeztek, s minthogy az emlékező menet útja az óvároson keresztül vezetett, sokan lehettek tanúi az eseménynek azok közül is, akik máig nem vették észre, hogy Horthy Miklós kormányzóról és a Magyar Királyságról máig terjesztett - enyhe kifejezéssel - történelmietlen sületlenségeknek mi a szerepe abban, hogy Magyarországon egyre magyartalanabb az élet.

A Szegedma világhálós napilap tárgyszerűen tudósított a rendezvényről, s a képeket böngészve, a fejérek küldöttségéből is felismerhettek egy-két arcot.

2011. július 23., szombat

Ha kedd, akkor Hétvezér Est - Most Szegeden

A Hétvezér Est szervezői és a Fejér Szövetség küldöttsége 2011. július 26-án, kedden utazik Szegedre, hogy részt vegyen azon a megemlékezésen, amelyet a szegedi MSZ csoport, a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség helyi erőssége szervezett Horthy Miklós és az általa alapított Nemzeti Hadseregre emlékezve.

Küldöttségünk néhai Simon Péter versével köszönti az ünneplőket.

Tegnap emlékeztünk meg Fehérváron Nándorfehérvárról

555 éve szól a harang minden délben a magyarok nándorfehérvári győzelméért!

Ma, 2011. július 22-én van a nándorfehérvári csata 555. évfordulója. 1456-ban, ezen a napon a Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezette seregek döntő győzelmet arattak az Európát leigázni készülő II. Mehmet, a „Hódító” hatalmas túlerőben levő seregei fölött. A déli harangszó ennek a győzelemnek állít máig tartóan emléket. Sajtószolgálatunk a Kanadában élő Cúth Jánosnak A déli harangszó dícsőségünk örök szimbóluma c. írásával, amely a júliusi előtt álló HONLEVÉL újságban jelenik meg, valamint az egri színész Szíki Károly által készített fényképes összeállítás közzétételével tiszteleg a nándorfehérvári ősök emléke előtt.

Tőke Csaba István emlékére

Ma 10 órakor a székesfehérvári Csutora temetőben búcsúztattuk Tőke Csaba Istvánt, fejér testvérünket. A Fejér Szövetség nevében Dr. Boór Ferenc mondott beszédet:

Tisztelt Hozzátartozók! Tisztelt gyászoló barátok!
Engedjék, engedjétek meg nekem, hogy felolvassam, amit közösségünk egy tagja, Tóth Julianna írt Csabához tegnap versben!

LÁTJÁTOK, ELMENT, MINT ÉLT OLY SZERÉNYEN.
NEM VOLT Ő MÁS, CSAK KEDVES BARÁT NÉKEM.
HIÁBA ÜZENNÉK, HÍVNÁM ÚJRA VISSZA...
A SORS NEM ENGEDI, NEM JÖHET MÁR VISSZA.

CSAK CSEND VAN, CSAK FÁJDALOM TÁRSAID SZÍVÉBEN,
ÁLLUNK ITT SÍRODNÁL MEGTÖRTEN, FEJÉREN.
CSILLAGÖSVÉNYEN JÁRSZ, NÉZZ LE TÁRSAIDRA,
AKIK ELKÍSÉRTÜNK UTOLSÓ UTADRA.

2011. július 20., szerda

Nem holmi "királyi séta", hanem "királyi út" az, ami vezet is valahova

2011. július 19-én este vendégünk volt Biczó Piroska és Branczeiz Zsuzsanna a Hétvezér Esték előadás sorozat keretében a Hétvezér Sörkertben. Az előadás címadója a hajdani "Nagyboldogasszony székesegyház" avagy "Szűz Mária Királyi Bazilika" és az abban eltemetett királyi és királynéi sírok hajdani és jelenlegi állapota, a csontmaradványok azonosíthatósága.
Nagyboldogasszony székesegyház belső terének elméletileg helyreállított képe
az oltár előtt Szent István sírjával

2011. július 19., kedd

Címlapon szövetségesünk ...

Kert-Magyarország felé ...!

... ez Feledy István és a Fejér Szövetség üzenete, ... de nem akárhogyan és akárkikkel. Csakis a kertművelőkkel és nem a címke festegető megmondóemberekkel! Címlapra került szövetségesünk, Feledy István, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke, a szélesebb, szigorúan mellérendelten működő társadalmi közösségek, szervezetek szövetségének, a Fejér Szövetségnek alapító tagja, a Kertmagyarország program hírvivője, hétköznapi munkása és legnagyobb motorosa Győr-Moson-Sopron megyében. S hogy ez a cikkből nem teljesen egészen így derült ki. Ugyan már! Mindent ne akarjál kisember, közember! Mindent nem lehet!
Címlapra került, de hogyan?

2011. július 18., hétfő

Nem regölés, hanem régészülés Regölyön?

Pannonok halmán egy kunhalom rejtekén
regöl Regöly is már, nemcsak én?!

Nem is oly rég, hogy annak emlékére, hogy a Hétvezér Est két évet is megélt, megírtam végre a hajdani nyitóelőadásról szóló "régi regém" írásbeli változatát Körmagyar címmel, s ide fel is tettem a honlapra. Kunhalmokról is szó esett benne. S most az egyik kedvenc "földhöz ragadt" őstörténeti honlapomon egy újabb kunhalom feltárásáról szólt egy írás. Pontosabban - hihetetlen, de - a Blikkről átvett írás.

Tősgyökeres dunántúliként kétszeresen is jó volt olvasni, de nagyon. Főként, hogy olyan dolgokról szólt, ami már megint régi vesszőparipám hozta vissza, ami az igazat szólva regölés pár száz oldalon. S hogy mit is olvastam ott? Előbb olvassuk el azt, majd lássuk az írást, ami valami hasonlóról regöl, csak most, és itt, Regölyön, egy pannon kun- vagy hunhalmon.

2011. július 13., szerda

Hétvezér Est újra a Hétvezér Sörkertben újra a Nemzeti Sírkert és Emlékhelyről

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”
Dr. Biczó Piroska – Helyzetjelentés a királyi bazilika régészeti kutatásáról

Biczó Piroska, a Magyar Régész Szövetség alapító tagja lesz a Fejér Szövetség július 19.-i Hétvezér Estjének vendége. Az előadás pedig – e sorozat történetében nem először és nem is utoljára – a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén található koronázótemplom, a Királyi Bazilika történetéről és régészeti feltárásáról szól.

2011. július 11., hétfő

Drága Obrusánszky Borbála is beleesett abba az öreg hibába?!

Mitől lesz az ember finnugrista, avagy újabban ázsio-szkítianista? Attól, hogy abba az öreg hibába esik, hogy függővé válik. Saját művének vagy kutatási területeinek eredményei homályosítják el a valóságra és mások véleményére - eredendően még kíváncsi - szemeit. Azaz saját eredményeit a másokénál már sokkalta, de sokkalta jobban szereti, sőt, az igazságnál is jobban szereti. Ezt az öreg hibát is izmusként jegyzik és áldozatait nárcisztikusoknak nevezik.

2011. július 10., vasárnap

A Nemzeti Hadsereg megalakulásának napja: július 26.

Kedves Magyarok!

Ha 1919. júliusában nem alakul meg Szeged Alsóvároson a Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadsereg, akkor ma - valószínűleg - nincs Magyarország!

De Szeged biztosan a szerbeké marad, hiszen a megszállókat vezető francia tisztek ezt nem is titkolták, hiszen az akkor 12 éves Édesapám előtt is beszéltek erről.

Öntsünk végre tiszta vizet Horthy Miklós poharába!

Előszóként írt utóirat tőlem:
Kedves Gábor!
Hálás köszönetem ezért az írásért! Köszönöm a fejérek és minden jó magyar barátom nevében.
Ezennel felajánlom én is egyhavi műegyetemi jövedelmem felét a szegedire, a másik felét pedig a fehérvárira. Szálljon Hét Áldás Fehérvárra (5. pont), Szegedre, sőt, azon is túl, hetedhatárra!
Jelentkezem.
Ferenc (az öreghegyi)

Bene Gábor: Öntsünk végre tiszta vizet Horthy poharába!

Kulturális globalizáció, vagy kettős mérce uralkodik a hazai tudatban és a médiában? Remélem egyik sem, s így könnyedén bekerülhet jelen írásom a kedvenc újságaimba. Ha viszont nem kerül be, akkor a nyitókérdésre adott válasz is egyértelmű lesz!

Hétvezér Est 2011. július 12-én a falu feltámasztásáról

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”

Dr. Feledi István - A falu feltámasztása


Dr. Feledi István, a Szent Korona Országért Alapítvány elnöke lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadássorozatának július 12-i vendége. Nyugdíjasként fáradhatatlanul dolgozik és szervezi a magyar falvak megmaradásához elengedhetetlenül szükséges gazdasági önellátási rendszerek kialakítását.

2011. július 5., kedd

Szeptemberben tárul Székely kapu Csíkszeredára...

Figyelem: ez az időpont, s a 3. áldás tartalma és a 4. áldás helyszíne időközben változott! 
 

A Fejér Szövetség "Hét áldás Fehérvárra" felhívásának 2. pontja valósul meg elsőként. Szeptemberben a maroshegyi külső körforgalomban tárul Székely kapu Csíkszeredára, Fehérvár testvérvárosára.


Körközepin állok
Minden virágot látok
Megnyilt egekre várok

Körközepin állok
Mindensiget látok
Embersiget várok

Körközepin állok
Isten szemeivel látok
Szűzanyára várok

Körközepin állok
Isten tüziben járok
Boldogságot látok

Körközepin állok
Asszony melegire várok
Szerető szemeket látok

/Balogh Endre gyűjtéséből/

Román felismerés: “Léteznek a székelyek, ...!“

Román felismerés: “Léteznek a székelyek, megígértük nekik az autonómiát és a történelemben többször is mellettünk harcoltak…”


2011. július 4., hétfő

Ha azt hazudja magáról: "Első", akkor lehet "Magyar" a Világtalálkozó?!

A Fejér Szövetség Sajtószolgálata messzemenőkig egyetért Kincsesné Salca Mária alábbi leveleivel, az abban írt tényekkel, s a Szövetség nevében teljes támogatásáról biztosítja a kezdeményezését.
 
Hozzátesszük: nevetséges az a pojácáskodás, amire ezzel a rendezvénnyel a főszervezők és védnökök vállalkoztak. A Magyarok I. Világtalálkozóját  a trianoni gyalázat után 9 évvel zászlót bontott Magyarok Világszövetsége szervezte, s annak I. Kongresszusa alapozta meg, s azóta számos alkalommal tette meg újra és újra annak ellenére, hogy több mint egy évtizede a magyar kormányzat - Európában példátlan módon - minden támogatást megvont a magyar nemzet egyedülálló világszervezetétől. Ezek után Magyarországon a Magyarok Világszövetsége nélkül, annak szándékos megkerülésével - nemhogy "Első", de - "Magyarok Világtalálkozója" címmel rendezett minden rendezvény egyszerű színjáték lehet csupán.
 
Okkal feltételezzük, s feltételezheti bárki, hogy ehhez a védnökök és szervezők igen nagyfokú műveletlensége, olvasatlansága, avagy - ha jobban tetszik - sanda és ferde szándéka teremthetett csupán alapot.
 
Úgy-e, e feltételezés megalapozottságáért nem a Fejér Szövetségnek vagy a Magyarok Világszövetségének kell adni magyarázatot?!
Fejér Szövetség Sajtószolgálata
2011/07/1

2011. július 3., vasárnap

Hétvezér Est: Ember a földön és Isten tenyerén ...

Ha kedd, akkor „Hétvezér- Est”

Darai Lajos - Ember a földön és Isten tenyerén a Kárpát-medencében.

Dr. Darai Lajos, a filozófiai tudományok kandidátusa, a Kodolányi Főiskola tanára, lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadássorozatának július 5.-i vendége.

Szövetségünkben már több alkalommal találkozhattunk vele, legutóbb a Botond Vásár előadójaként győzött meg bennünket tudásáról.

Legfőbb kutatási területe az őstörténet. Magyar Adorján gondolatát viszi tovább, mi szerint, mi magyarok „nem jöttünk sehonnan, a magyarok őshazája a Kárpát-medence”.
Meggyőződése, hogy a magyarság „ázsiai” eredetéről szóló tan nem egyéb, mint részben tévedés, másrészt szándékos, rosszindulatú történelemhamisítás.
Új megközelítést, új szemléletet, új eszközöket és új módszereket vezetett be az egyetemes és a magyar ősmúlt eredményes feltárásában, azaz az ember, a társadalom és az emberiség őstörténeti kutatásában.

A Magyarságtudományi Füzetek 12. számában, Cser Ferenccel együtt, sokoldalúan bizonyítják a magyarság Kárpát-medence őshonos népe, mintegy utolsó csapást mérve népünk eredetét meghamisító, tudományosan azonban tarthatatlan finnugor eredet elméletre.

Az előadás helye: Székesfehérvár, Ady Endre utca, Műhely Kávézó
Időpontja: 2011. július 5. 19:00- 21:00

Volt egyszer egy országgyűlés Fehérvárott ...

Volt egyszer egy országgyűlés ...

http://www.youtube.com/watch?v=rW1hiiBL8J8
Ez év április 18-án fogadta el az országgyűlés az 1949. évi XX. törvény újabb változatát, amelynek alaptörvény nevet adott, s amelyet alaptalanul új alkotmányként papol és dalol. Annak ellenére is, hogy e törvény "előszava" feketén-fehéren tartalmazza a cáfolatot, miként Magyarország utolsó alkotmányos napja 1944. március 18.-a volt. Pont.

Hiába a "huncutság", akkor sem 1990 május 8, nem az a választás, nem az a folt, ami - e tényt tagadva - hamisan azzal még "ideiglenesen" volt meghosszabbított, ezzel pedig továbbra is a "sztálini" törvényre volt, maradt - és lesz is - alapozott.