2015. július 31., péntek

Megjelent az MVSZ MTF kiadványának 25. száma Petőfi Sándor szibériai tartózkodásának új bizonyítékaival

Petőfiért! - Kovács László a Petőfi-kötet bemutatóján!?

Kovács László
felvétel a képre kattintva indul
Ma van Petőfi Sándor fehéregyházi eltűnésének 166. évfordulója. Az eseményről a Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor ezt követő szibériai életszakaszának szentelt magyarságtudományi füzettel emlékezik meg, amelynek két nappal korábbi bemutatóján furcsa dolgok történtek. Nem kis megrökönyödést okozott a Petőfi Sándor szibériai életének elhallgatott, bizonyító erejű dokumentumait tartalmazó MTF-25 kötet könyvbemutatóján megjelent Kovács László. A Petőfi Szibériába történt elhurcolását legádázabban tagadó MTA-kiszolgáló megjelent az MVSZ székházában tartott sajtótájékoztatón és bár rosszat sejtve, nyúlcipőben érkezett, különösebb bántódása nem esett…

Alig két hét múlva Nagyboldogasszony Napja

Nagyboldogasszony Napja a Magyar Nemzet legmélyebb és legősibb tiszteletadó Emlék- és Ünnepnapja

Emléknap,
 • mert országunk Nagyboldogasszony oltalmába helyezésének napja
 • mert Szent István király földi életének utolsó napja
Ünnepnap,
 • mert a Magyarok Nagyasszonyának, Nagyboldogasszonynak, a Világ Győzelmes Királynőjének Ünnepnapja,
 • mert ez volt eredendően az új kenyér és a bor felszentelésének napja (nem véletlenül boldogasszony jel az a körbe húzott kereszt, amint a kenyérre keresztet vetve máig rajzolja ma is a kenyeret megszegni akaró jóember)
 • mert ez volt eredetileg Szent István ünnepe és törvénynapja (mikor a jámbor lelkek panaszát fogadta a király, vagy a király embere),
 • mert munkaszüneti ünnepnap volt egészen 1948-ig (míg az 1947-ben csalással hatalomra került országgyűlés el nem törölte, hogy az államalapítás ünnepét az "1949. évi XX. trv., avagy a sztálini alkotmány" életbeléptetésének napjára tehesse, holott nem ekkor született a magyar államiság).
 • mert e napra hívta össze Szent László király Magyarország apraját és nagyját, hogy szentté avattassa István királyt és Imre herceget, a nagy király egyetlen fiát.

Vendégünk ismét Grandpierre Atilla

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Grandpierre Atilla: A Kárpát-medence a műveltség ősi világközpontja


Dr. Grandpierre Atilla egy hónappal ezelőtti előadásának szerves folytatása lesz http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2015/07/vendegunk-grandpierre-atilla.html a Fejér Szövetség 282. Hétvezér Estje. A jól  ismert előadó „A Kárpát-medence a műveltség ősi világközpontja” címet adta következő előadásának. Álljon itt ízelítőül előadásának néhány gondolata, természetesen csak felsorolás szerűen, mintegy tartalomjegyzékeként azoknak a témáknak, területeknek, melyeket az előadó részletesebben fog megvilágítani az est folyamán.

A Kárpát-medence volt az emberré válás és az őstudás természet adta őshazája. A Kárpát-medencén kívül nincs még egy olyan lelőhely a Földön, ahonnan az emberré válás korai, 35 és 8 millió évekkel ezelőtti szakaszából ennyi emberszabású koponya került volna elő. A rudabányai ősember térdízületénél érintkező mindkét csontja merőleges a járószintre, mindkettő függőleges, tehát két lábon járt. A 7 millió évvel későbbi afrikai Australopithecus-szal szemben erősen megrövidült arca volt, az elülső fogak függőleges állásúak, emberi jellegűek. A Kárpát-medence legfontosabb természetföldrajzi jellemzőit áttekintve figyelemre méltó, hogy Európa legnagyobb egységes medencéje, egyben a földkerekség legnagyobb nagy-tájának, az eurázsiai síkságnak legvédettebb, legkedvezőbb éghajlatú, talajviszonyú (feketeföld), vizekben, ásványkincsekben kiemelkedően gazdag Folyamköze. A Kárpát-medence volt az utolsó jégkorszakban az emberiség legjelentősebb menedéke. Innen népesült be, több hullámban, az egész eurázsiai síkság és 16 millió négyzetkilométeres vonzáskörzete. Itt alakult ki az íjászat, az írás, a földművelés, a fémművesség, a lovas életmód.

2015. július 26., vasárnap

Csatlakozz az alantas atlanti szabadkereskedelemre nemet mondókhoz most

A készülőben lévő transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség a nemzetállam maradék állásainak lebontása, a gazdasági-politikai világrend megszilárdítása. Mondjon nemet!

2015. július 25., szombat

Vendégünk a Hungarikum Együttes

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…    

Igazi hungarikum, azaz a HUNGARIKUM Együttes lesz a 281. Hétvezér Est vendége, immár sokadik alkalommal. Ki ne ismerné Fehérváron és környékén  Mudris Anettet és Kremnitzky Gézát, akik létrehozták a Hungarikum Együttest?  Akik saját megfogalmazásuk alapján - melyre legjobb tanúk a mára már őket szinte mindenhová követő törzsközönségük - magyar népdalokat és népdal feldolgozásokat adnak elő „hungarikum”-stílusban. A magyar zenei kultúra, a népdalkincsünk, népdalok és népdalfeldolgozások jelentik - a világon egyedüli és kimeríthetetlen bővizű forrásából merítve - repertoárjuk fő vonulatát. Mellette azonban saját, eredeti dalaikat is megszólaltatják közönségük nagy örömére. Ez év március 25-én vettek részt egy rendezvényünkön, emelve annak fényét zenéjükkel, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, Székesfehérváron, a Koronázó-tér 4 sz. épületének homlokzatát újból díszítő ”Felajánlás” című eredeti állapotában helyreállított homlokzati dombormű avatásán: http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2015/03/nagyboldogasszony-napi-kegyeleti.html, s legutóbb a Botond Napi Hagyományőrző Családi Nap és Vásár záróműsorát is ők adták.

2015. július 22., szerda

Varhungárok, varangarok, varangok, vengerek, vandálok, varégok, hagarok, vikingek figyelmezzetek!

Egy nappal a 280. Hétvezér Est után (az előadás anyaga itt olvasható) jelent meg ez az írás, mintha csak összecsendülnének az ihletek, Zetényi Csukás Ferenc barátunk tollából, aki mostanában többed íziglen is igen termékeny.

Tehát a Varhungar-varangarokról most egy kicsinkét másként, s mégsem, hisz a krónikáknak és a regéknek, mondáknak mindig más és sajátos a rétegzete. Odafigyelni erre is és arra is érdemes, ki igazságot keres. 

VIKINGEK-VARÉGEK-MAGYAROK A KUNOK REGÉIBEN 

Kicsi gyermekként mindig nagy figyelemmel hallgattuk az izsáki homokon az öreg Kotogu múltat idéző történeteit. Egész gyermeki lényünk átszellemült, amikor a felnőtteknek való egész napos segédkezés után a vén kun megtömte a csibukját és lassan, komótosan mesélni kezdett. Kotogu felszálló pipafüstje, a kemence melege, vágott mandulaszeme, barnára cserzett bőre, mély bariton hangja egy olyan elmúlott világot idézett meg bennem, amely számtalan örömöm forrása a mai napig is. Anyuka is megtörölte munkában megfáradt kérges kezét és apuka is a lócára ült, hogy meghallgassa a nagy tiszteletnek örvendő idős pusztai ember szavát. Nagy sóhajjal kezdett bele az „öreg” az éppen aznapi nekünk szánt regéjébe:

A Fejérek ezévben is Szegedre mennek, hogy részt vegyenek a Horthy Patrióta Emlékmeneten


Szeretve Tisztelt Magyar Testvérünk!

Lassan 96 éve, hogy – 1919 júliusában - néhány jó magyar megalakította  a  NEMZETI HADSEREGET, mely nélkül ma: BIZTOSAN NEM LENNE  MAGYARORSZÁG!! 

Nem lenne, mert sem a rácok, sem a tótok, sem az oláhok nem vonultak volna ki a törvénytelenül - megszállt területeinkről!
S így ma a szegediek szerb állampolgárok lennének,
                a budapestiek persze dákó-románok,
                a miskolciak magyarul beszélő szlovákok.

Várunk SZEGEDEN július 26-án vasárnap 12 órakor a hősökre emlékezni az alsóvárosi Ferences templom előtt a déli harangszó alatt! 

2015. július 20., hétfő

Betelt a pohár: 2015-ben folytatja kegyeletsértő ámokfutását a városvezetés

Felhívás
Fehérvár Polgáraihoz és minden jóérzésű magyar emberhez, nemzeti szervezethez és apostoli királyaink iránt kegyelettel adózó honfitársainkhoz, testvéreinkhez!

Félre a vitával végre! Tegyétek félre a királyi temetkezési hely körül folyó vitáitokat, folytassuk  akkor, ha kiköveteltük legalább a tiszteletet a magyar királyi méltóságok koronázó és temetkezési emlékhelyén, mert most ez az a hely, ahol kegyeletsértést követnek el tiszteletadás helyett! A magyar társadalom többsége és az államvezetés által királyi koronázási helyként és síremlékeikként tisztelt Fehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen követnek el kegyeletsértést, nem akárhol, nem egy olyan helyen, ahol nincs mit tiszteljenek a magyar emberek!

Ezt is megértük - tüntetés 5000 év magyar történelemért

A földművelés, állattenyésztés és ötvös fémművesség
legalább 7-8000 éves eurázsiai sztrádája (vörösmező = feketeföld)
Már önmagában az, hogy van, aki felfogta végre, hogy a magyar történelem a Kárpát medencében nem 1100-1500, hanem legalább 5000 éves, s ezért a nyilvánvaló állításért ki is áll az MTA előtti térre, ez bizony tiszteletre méltó.
Azonban még mindig messze áll attól, ami az eddigi régészeti, génkutatásbeli eredmények alapján összemérhetetlenül megalapozottabban állítható, azaz attól, hogy
 • nemhogy nem 2000, de megalapozottan legalább 7-8.000 éves itt,
 • azaz nem máshol, mint a Kárpát-medencében már akkor is,
 • és még akkor is, ha a közel-keleti szumír, szamáriai, káldeai, méd, föníciai, hettita, kasszu, ... műveltségre óriási hatással volt a kárpát-medencei, s a két műveltség nyilvánvalóan egy gyökerű,
 • csupán a kutatás sokkal inkább azt valószínűsíti, hogy a magyar faji, műveltségi (kultúrális), tehát nyelvi és írásbeli gyökér a jégkorszak óta (de legalább 10000 éve) kárpát-medencei,
 • azaz innen áramlik nemcsak a Közel-Keletre, de az ázsiai puszta (sztyeppei) vidékén keresztül Mandzsúriáig és a Koreai-öbölig is.
Végül is, ha lassan is, de őrölnek Isten malmai.

A magyar történelem további ötezer évéért tüntetett
forrás:
Hunhír.info

2015. július 18., szombat

Petőfiért vagy valaki másért, másról szólt a temetés nélküli "megemlékezés"?

Petőfiért! - "Jönni kell Morvaiknak és Petőfiknek..." - mondta "szerényen" Morvai Ferenc

Vajon mit fogott?
Felvétel a képre kattintva
700-1500 fő közötti részvevőszámról szóltak annak az ál-temetésnek tudósításai, amelyet a MEGAMORV Petőfi Bizottság szervezett 2015. július 17-én Budapesten, és amelyről minden számottevő magyar hírportál beszámolt. A sportarénában a MEGAMORV-os kazánkirály Morvai Ferenc félórás politikai programbeszédet mondott, amelyben „szerényen” kétszer is egy lapon említette magát Petőfi Sándorral…

Amint arról előzetesen szóltunk, ez a rendezvény a legkevésbé sem volt Petőfi előtti tiszteletadásnak, kegyeletnek, temetésnek nevezhető, sokkal inkább egy pártalapítási kísérlet előjátékának, ami egyet jelent Petőfi Sándornak holtában való meggyalázásával, a magyar nemzet megalázásával. Már csak az a kérdés, hogy mit fogott egész beszéde alatt zakójának bal zsebében Morvai?

2015. július 16., csütörtök

Be- vagy népvándorlás, avagy semmi sem az, aminek látszik?!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est...
Boór Ferenc: Bevándorlás vagy népvándorlás, vagy mi más zajlott Európában az első évezredben?
 
Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség alapítója, a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezetének elnöke lesz a 280. Hétvezér Est előadója. Nem először, immáron tizenötödször, azonban – ígérete szerint – egészen rendhagyó előadással jutalmazva meg az érdeklődőket. Nem, vagy nem csupán azért, mert mai világunkban már-már természetesek a rendhagyó események, hanem azért, mert – szabadon idézve a Fejér Szövetség tagjaihoz írott levelét – éppen a 7x8=56. születésnapján, minthogy 1960.07.21-én, azaz a 7x280=7x7x40. év 7. hó 3x7. napján született, s az este 7 órakor kezdődő előadás is – persze – éppen a 7x40=280. lesz!

Petőfi "temetés" ... csak színjáték volna, kegyelet nincs?

Valahogy minden, mindennel összefügg, s továbbra is az a meggyőződésünk, hogy mai világunkban semmi, de semmi sem az, aminek látszik!

A Fejér Szövetség költői kérdése, talán már nem is oly' költői:

Már harmadik éve - tiltakozásunk ellenére is - újra és újra megrendezett fehérvári koronázási szertartásjátékokhoz hasonló volna a Morvai-féle Petőfi "temetés" is?
Mindkettő csak színjáték volna, s a kegyeletnek nyoma sincs?

Petőfiért! - Tiszteletadás hibás Petőfi-idézettel? - Sem elvben, sem részvételünkkel ...

Nevezhető-e tiszteletadónak az, aki hibás Petőfi-idézetre épülő, hatalmas plakát-kampánnyal hirdet meg egy Petőfi Sándorra emlékezni hivatott rendezvényt? Nevezhető-e temetésnek az a temetői rendezvény, ahol sem koporsó, sem hamvak, sem pap nincsenek, és a meghívó szerint gyászbeszéd sem hangzik el? Ha e két kérdésre a válasz nemleges, akkor minek nevezhető a Morvai Ferenc által július 17-re sportcsarnokba, majd temetőbe meghirdetett rendezvény? – Ezeket a kérdéseket járta körül mai sajtótájékoztatóján Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora és Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének és Petőfi Sándor Bizottságának tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója. 

2015. július 15., szerda

Megtiszteltetés, hogy segíthettünk: Nagyberkiben Nagyboldogasszony napján Trianon emlékművet avatnak

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Megtiszteltetés, hogy segíthettünk: az MVSZ Kárpátaljáért gyűjtése lezárult

Kárpátaljáért! BEFEJEZETT GYŰJTÉS a rahói és körösmezői gyerekek táboroztatására

A Magyarok Világszövetsége ezennel lezártnak minősíti a kárpátaljai (rahói és körösmezői) magyar gyerekek Szatmárnémetiben történő táboroztatására indított gyűjtést. A gyűjtés eredményes volt, a begyűlt összeg: 322 102 Ft, amely teljes egészében a megjelölt célra lett fordítva (átutalt összeg: 300 000 Ft, bankköltség: 23 900 Ft). Felhívásunkat, miszerint fejenként 200 Ft összegű támogatásra kértük híveinknek sokezres közösségét, összegszerűségében senki sem szívlelte meg, de akadtak bőkezű adakozók, akiknek ezennel mondunk köszönetet. A szatmárnémeti tábor ma kezdődik, és hat napig tart.

2015. július 14., kedd

Kedden este Fehérvárott, szerdán délelőtt Budapesten Petőfi Sándorról (s a költő óriás újratemetéséről) esik szó

Petőfiért! - Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra - Petőfi Sándor holtában való meggyalázása és a magyar nemzet megalázása?

Petőfi Sándor holtában való meggyalázása és a magyar nemzet megalázása?

A Magyarok Világszövetségének Petőfi Sándor Bizottsága július 15-én rendkívüli sajtótájékoztatón ismerteti álláspontját a július 17-re meghirdetett „Petőfi-temetésről”.

A sajtótájékoztatót tartják:
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke
Fuksz Sándor, az MVSZ elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora
Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója

Időpont: 2015, július 15., 10:00 óra
Helyszín: MVSZ – Magyarok Háza, Bartók-terem  – 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

Szeretettel várjuk a sajtó munkatársait és az érdeklődőket.
* a Fejér Szövetség Sajtószolgálat kiegészítéseként: Vendégünk Fuksz Sándor az MVSZ Elnökhelyettese

Állampolgári kötelesség a törvénytelenségek elleni közjogi harc

A közszolgálati és kereskedelmi sajtó figyelmébe ajánlva
A közjogi harc folytatódik az állami törvénytelenségek felszámolásáért

Tisztelt Sajtószerkesztőség!

Ezúton ajánljuk figyelmükbe:
 1. A mai napon nyilatkozott a Klubrádiónak Böcsödi Gergely, a kajászói Őszi Szántás és Tavaszi Vetés főszereplője amiatt, hogy a 2005-ös gazdatüntetésen résztvevő gazdák és Ángyán József "hátán" magasra jutott Jakab István (MAGOSZ) a kis- és családi gazdálkodók véleményének megkérdezése nélkül az állami földek privatizációját kezdeményezte. A riport itt visszahallgatható: http://www.klubradio.hu/bview.php?bid=archiv_n; a 2015.07.14 07:58:59-es blokkban a 12:59-17:14 percig (Kajászó) és a folytatásban is a blokk végéig!

2015. július 11., szombat

Király B. Izabella visszaemlékezése a görög események jóvoltából

A Sziriza és a Magyar Érdek Pártja

A konokul, már-már eszelősen pártosító, jobbozó, balozó, sőt szélsőjobbozó és szélsőbalozó politikacsinálók, hivatásos elemzők és politológusok vajon tényleg semmit sem értenek az egészből? Ciprasz nem egy „szélsőbaloldali hazudozó”, hanem egy igazi görög hazafi! Nyugodtan kijelenthetjük: a görögök szabadságharca a II. világháború óta az egyik legjelentősebb politikai eseménye a világnak!

A magyar nemzet érdeke azt követeli, hogy Magyarország mondjon nemet a CETA-ra és a TTIP-re!

A magyar parlament és a kormány mondjon nemet a GMO transzatlanti szabad kereskedelmére is

Amennyiben egyetért, kérjük,
CSATLAKOZZÉK ÖN IS ALÁÍRÓKÉNT A FELHÍVÁSHOZ
MOST!

- a Nemzeti Hírháló aláírásgyűjtő rovatán (http://www.nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/csatlakozas-az-orszaggyuleshez-intezett-felhivashoz)
- levélben a ttipellen@gmail.com vagy a fejerszovetseg@gmail.com címre (névvel)
- vagy azzal, hogy továbbítja a felhívást ismerőseinek és/vagy az illetékeseknek! 

MVSZ: Kié a magyar állam? FEJSZE: A multinacionális magántőkéé!

A Magyarok Világszövetsége közleményében feltett kérdés koránt sem alaptalan. 2011-ben kiáltoztunk eleget ez ügyben, hogy az Alaptörvény, annak tervezete (s a tervezet megszavaztatása előtti 4 napban történt 34 pontos módosítása) mit jelent a magyarság számára. 

2011.04.25.: Állampolgári jogokat sértő az alaptörvény és annak elfogadása 

2015. július 10., péntek

Vendégünk Fuksz Sándor az MVSZ Elnökhelyettese

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 

Fuksz Sándor: Petőfi Sándor 

Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetségének Elnökhelyettese lesz a 279. Hétvezér Est vendége. Fuksz Sándor éppen egy éve, hogy előadást tartott, ugyancsak Petőfi Sándorról és ugyancsak az azóta még mindig a jelenlegi méltatlan állapotában lévő székesfehérvári helyre nem állított Országzászló téren. http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2014/06/szo-szerint-leleplezo-hetvezer-est-lesz.html 

2015. július 7., kedd

Ráhangolódás Grandpierre Atilla keddi Hétvezér előadására (3. rész)

Véletlenek márpedig nincsenek! Pontosabban vannak, vannak dolgok, amelyek néhányunk által nem véltek. S aztán kiderül, hogy mások által nagyon is véltek, avagy mégsem véletlenek. Így van ez Grandpierre Atilla előadásával is a héten. 

Július 7-én, azaz hetedik hónap hetedik napján, Grandpierre Atilla hetedik, azaz 7. alkalommal szerepel körünkben, s épp a 7 vezérről elnevezett Hétvezér Esték programján, s ki másról, ha nem Árpád  Nagykirályról tartana előadást Árpád napján, a Pozsonyi csata 1108. évfordulóján! 

Fehérvár! Fehérvár patriótái! Hol töltitek a mai, azaz az első kedd estét 2015. júliusában, ha nem az Országzászló téren, a Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadássorozatának 278. előadásán?! Úgy-e költői a kérdés, hisz nincs az a program, ami felérne azzal, ami a jelenlévőkre vár!  Ráhangolásként fogadjátok szeretettel Atilla készülő könyvének harmadik, kicsiny morzsácskáját!

Grandpierre Atilla:
A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete
Innen letölthető pdf alakban:
20150410KárpátEmbertan 
Újabb részletek Az ősi Magyarország c. készülő könyvből

2015. július 6., hétfő

Nesze Neked Magyarország: meleg helyzetben meleg felvonaglás!

https://www.youtube.com/watch?t=115&v=JdoWhV3RPFc
A képre kattintva hallhatsz egy értelmes véleményt, s láthatsz megannyi förmedvényt
Ehhez sem kell különösebb megjegyzés! Érti minden értelmes ember, s aki mindig másról papol - ébresztő - az az ellenség! Nincs az az összeesküvés, ami célt ér, ha az ember használja a józan eszét, a jóérzését és nem vetkőzik ki magából, azaz arra használja az Istenadta, amire való, természet adta testi képességét!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2015. július 5., vasárnap

Ráhangolódás Grandpierre Atilla keddi Hétvezér előadására (2. rész)

Véletlenek márpedig nincsenek! Pontosabban vannak, vannak dolgok, amelyek néhányunk által nem véltek. S aztán kiderül, hogy mások által nagyon is véltek, avagy mégsem véletlenek. Így van ez Grandpierre Atilla előadásával is a héten.

Július 7-én, azaz hetedik hónap hetedik napján,
Grandpierre Atilla hetedik, azaz 7. alkalommal szerepel körünkben, s épp a 7 vezérről elnevezett Hétvezér Esték programján, s ki másról, ha nem Árpád  Nagykirályról tartana előadást Árpád neve napján, a Pozsonyi csata 1108. évfordulóján!

Fehérvár! Fehérvár patriótái! Hol töltitek az első kedd estét 2015. júliusában, ha nem az Országzászló téren, a Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadássorozatának 278. előadásán?! Úgy-e költői a kérdés, hisz nincs az a program, ami felérne azzal, ami a jelenlévőkre vár! 
Ráhangolásként fogadjátok szeretettel Atilla készülő könyvének második, kicsiny morzsácskáját!

Grandpierre Atilla: 
A Kárpát-medence ásványkincsei és a fémművesség eredete

Hányadik hányadék világ?

Csodálkoztunk volna, ha nem egy jenki diplomás professzor rukkolt volna elő először ezzel a szennyel!

Azt kell higgyük, tudjuk és érezzük, hogy a józan parasztoknak még van erkölcsi tartásuk, mivel a kezük kérges, de a sima kezűek között egyre többnek a keze nem, hanem a vastag bőr alatt a pofája kérges, a lelke meg férges. 

Már a legkevésbé sem vitás, hogy egyre többen vannak, akiknek már a pénz sem, csupán a média figyelem elég, amiért akár az anyjukat is ...!

Ez a véleményünk:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat
ui: a szivárványos profilhoz pedig minden face-buksisnak "gratulálunk"!

2015. július 4., szombat

MVSZ: 200 forint Kárpátaljáért

Kárpátaljáért!
Támogassa Ön is 200 forinttal a rahói és körösmezői gyerekek táboroztatását!

Július 13-19. között húsz kárpátaljai magyar gyerek (rahói és körösmezői) Szatmárnémetiben, a MADISZ által szervezett sport-táborban nyaralna. A Katolikus Férfiszövetség azzal a kéréssel fordult a Magyarok Világszövetségéhez, hogy segítsen a táboroztatáshoz szükséges 300.000 Ft előteremtésében. Az MVSZ bankszámlát különített el a kért támogatás összegyűjtésére. 

Támogassa Ön is 200 Ft-al a kárpátaljai magyar fiatalok szatmárnémeti táboroztatását!

Ráhangolódás Grandpierre Atilla keddi Hétvezér előadására (1. rész)

Véletlenek márpedig nincsenek! Pontosabban vannak, vannak dolgok, amelyek néhányunk által nem véltek. S aztán kiderül, hogy mások által nagyon is véltek, avagy mégsem véletlenek. Így van ez Grandpierre Atilla előadásával is a következő héten.

Július 7-én, azaz hetedik hónap hetedik napján,
Grandpierre Atilla hetedik, azaz 7. alkalommal szerepel körünkben, s épp a 7 vezérről elnevezett Hétvezér Esték programján, s ki másról, ha nem Árpád  Nagykirályról tartana előadást Árpád neve napján, a Pozsonyi csata 1108. évfordulóján!

Fehérvár! Fehérvár patriótái! Hol töltitek az első kedd estét 2015. júliusában, ha nem az Országzászló téren, a Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadássorozatának 278. előadásán?! Úgy-e költői a kérdés, hisz nincs az a program, ami felérne azzal, ami a jelenlévőkre vár!
Ráhangolásként fogadjátok szeretettel Atilla készülő könyvének első, kicsiny morzsácskáját!

Grandpierre Atilla:
A Kárpát-medence természetföldrajza: Természeti csoda!

2015. július 3., péntek

Nosztalgia: azok a sasok sem voltak, nem lesznek ripacsok

Megállt az idő, mikor szárnyaltak a SASOK. No nem azért, mert a nevük Eagles volt, hanem azért, mert ők a mai napig - nem éppen a versben, de - a lelkekben szárnyalók.

https://www.youtube.com/watch?v=PUevY8GHLiwhttps://www.youtube.com/watch?v=TYWO4LLundk
A képekre kattintva - Eagles: Hotel California (ma is, mint anno)

Nem lehet mindig a napi gondokkal foglalkozni. Időnként nagyon is szükséges arra az időre visszaemlékezni,  mikor egy ilyen dalra nem az elfajult magamutogató féregtársadalom kezdett még betegségében vonaglani, magamutogatásával büszkélkedni az aszfalton, hanem az egészséges szerelem, a le nem írható érzés vágya trónolt még a hangfalakon, s tízezrek ajkáról egyszerre tört fel megannyi féltve őrzött titok, s a kérdés ki vagyok, hova is tartozom? Ők nem voltak, s nem is lesznek vonagló imitátorok, s nem is lettek magamutogató ripacsok! Maradtak örökifjú szárnyaló  sasok! A dalban még mindig fiatalok, útkeresők, s mint mi mind, magabiztosan meggondolatlanok. 

S, hogy miről szólt a dal? Hát miről másról?! Ugyanarról, mint a "Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról". Pl. egy elemzés a sokkból. Persze, hogy mi sem hittük, hogy beléptünk azon az egyirányú ajtón.

Ferenc (az öreghegyi)

2015. július 2., csütörtök

Vendégünk Grandpierre Atilla

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Grandpierre Atilla: Vezér volt-e Árpád, avagy Király, vagy Nagykirály?

A Fejér Szövetség 278. Hétvezér Estjének vendége, immár összesen hetedik (Hétvezér Estén hatodik) alkalommal Grandpierre Atilla lesz. A közismert személyiség napjaink egyik polihisztora, zenész, énekes, csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, író, költő, (a Magyar Írószövetség tagja), történész. Ezúttal Árpádról tart előadást, akiről még mindig keveset tudunk, pedig szerinte történelmünk egyik legfájóbban ismeretlen korszaka éppen az Árpádtól Szent Istvánig terjedő több mint száz év. Szent Istvántól Árpád nevét sem volt szabad megemlíteni! Ezer év után most mégis eljött az idő, a tisztázás ideje. Ki volt Árpád? Korának talán legkiemelkedőbb uralkodója, vagy egy csapat vezére? Mit mondanak a korabeli külföldi krónikák? Mekkora volt Árpád országa, és mettől meddig terjedt? Milyen volt Árpád népének műveltsége a korabeli Nyugat-Európához képest? Minden magyarnak ismernie kell a válaszokat!