2015. július 20., hétfő

Betelt a pohár: 2015-ben folytatja kegyeletsértő ámokfutását a városvezetés

Felhívás
Fehérvár Polgáraihoz és minden jóérzésű magyar emberhez, nemzeti szervezethez és apostoli királyaink iránt kegyelettel adózó honfitársainkhoz, testvéreinkhez!

Félre a vitával végre! Tegyétek félre a királyi temetkezési hely körül folyó vitáitokat, folytassuk  akkor, ha kiköveteltük legalább a tiszteletet a magyar királyi méltóságok koronázó és temetkezési emlékhelyén, mert most ez az a hely, ahol kegyeletsértést követnek el tiszteletadás helyett! A magyar társadalom többsége és az államvezetés által királyi koronázási helyként és síremlékeikként tisztelt Fehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen követnek el kegyeletsértést, nem akárhol, nem egy olyan helyen, ahol nincs mit tiszteljenek a magyar emberek!

Állványerdőt építenek azért, hogy legfeljebb 3 napon keresztül 2-2000 ember nyakkendőben hatódhassék meg a mesterséges propaganda fényben. Egy teljes hónapon keresztül, s éppen azon a napon, amikor Szent István felajánlásának és halálának évfordulóján tiszteletet gyakorolni illenék minden jóérzésű magyar embernek a Szent Korona, az Apostoli Magyar Királyság iránt.

Mától ott, Szent István síremléke felett, megannyi királyunk síremlékére épített állványerdőt építenek, káromkodva szerelnek díszletet, hogy 2000 ember "méltó környezetben" díszeleghessék szertartásjátékon vagy operaesten hatódva meg a nagyszerűségtől, hogy egy hajdani koronázási templom romjain élvezhet 60 percet!

Csatlakozzatok Fehérvár Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatához és Kegyeleti Szertartásához! (https://www.facebook.com/events/530754777074710/) Gyakoroljunk tiszteletet azon a helyen, amelyet a magyar közvélemény többsége 15 apostoli királyunk temetkezési síremlékhelyeként tisztel, s amelyet minden állami méltóságnak kötelezően, a Nemzeti Sírkert részeként, mint királyi koronázási és temetkezési Nemzeti Emlékhelyként kellene tisztelnie!

Európában példátlan kegyeletsértést engednek meg maguknak Fehérvár hajdani "Romkert"  területén - minden figyelmeztetésünk ellenére - immáron harmadszor, a harmadik évben! Emlékezzünk meg királyi méltóságainkról a királysághoz méltó rendezvényen!

Egy hónapos cirkuszi aréna és állványerdő már önmagában is éppen eléggé kegyeletsértő a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén,Szent István és megannyi királyunk és királynénk síremlék helyén, halálának évfordulóján, éppen augusztus 15-én és temetésének és Szent László király által szentté avatásának évfordulós napján, augusztus 20-án (függetlenül attól, hogy a pápa mikor hagyta jóvá), tehát július 20.-tól augusztus húszon akárhányadikáig, mindvégig.

A városvezetés ím már harmadik éve rendezi meg kegyeletsértő "szakrális szertartásjátékait" és "kegyes vendégeik és az érdeklődők" számára operaestjeit. Hol máshol, ha nem Szent István sírjának emlékhelye fölé épített színpadon egy állványerdő közepén? Hol másutt, ha nem ott, ahol királyokat koronáztak Európa egyetlen Apostoli Királyságában, melynek és kiknek tisztelete hajdan nagyobb volt, mint bármelyik európai méltóságé!

Elkezdődött az állványépítés. Mától kezdve a Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen a síremlék helyeket nem láthatja, nem látogathatja senki. Augusztus 15-én, a fehérvári Nagyboldogasszony Napi zarándokok is ezzel a látvánnyal fognak találkozni.

----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
Mutassunk példát! Vegyünk részt minél többen Augusztus 15-én, Szent István halálának 977. évfordulóján, Fehérvár Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatán és az azt követő kegyeleti szertartáson! Ezzel gyakoroljunk és követeljük tiszteletet királyi méltóságaink emlékének, hogy ...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NOX0xY4fgP8
... soha többé állványerdőt királyaink és királynéink sírja felett!
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése