2019. augusztus 31., szombat

Van-e alapos okunk félni az elektroszmogtól és az 5G-től?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk Juhászné Molnár Marianna sugárzáskutató 


Juhászné,Molnár Marianna
sugárzáskutató
Space-Harmony Holding
A Fejér Szövetség szervezésében, közel tíz éve létező közéleti, kulturális, közművelődési előadás sorozat, a Hétvezér Estek 475. előadója Juhászné Molnár Marianna sugárzáskutató lesz. A téma napjaink egyre több embert foglalkoztató kérdése: van-e alapos okunk félni az elektroszmogtól és az 5G-től? Elsőként azt a kérdést kell feltennünk, hogy valójában mi is az elektroszmog? A rövid válasz: szagtalan, színtelen, láthatatlan érzékszerveinkkel nem érzékelhető állandóan változó és növekvő (!!) pulzáló energia impulzus-hatás, amely - mivel minden élő szervezet bio-elektromos lény – befolyásolja minden élőlény természetes működését. Más megközelítésben: az elektroszmog a mindennapok folyamán ránk ható, bennünket körülvevő elektromágneses sugárzások együttese, mely természetes (például villámlás, meteorológiai jelenségek, Föld mágneses tere, stb.) és mesterséges, a technikai civilizációs (például telekommunikáció, energiaátvitel, közlekedés, ipari berendezések, számítástechnika, stb.) forrásokból származik. Minden lakásban és minden munkahelyen körülvesz bennünket az ott található elektromos berendezések és szerelvények által előidézett elektroszmog, de kívülről is behatol házainkba, tartózkodási helyünkre, például a környezetben kiépített nagyfeszültségű vezetékek, a közelben található rádió és televízió, illetve mobiltelefon átjátszó- és sugárzó antennák. Az utóbbi évtizedekben aggasztó mértékben emelkedik az ember által mesterségesen előidézett elektromágneses, rádiófrekvenciás ún. nem ionizáló sugárzás. Az 5G, amely nem más, mint a vezeték nélküli adatátvitel (mobiltelefon és internetes kommunikáció) ötödik generációs változatának megjelenése, magasabb  sugárzási frekvenciák használatát és a sugárzás erősségének kb. tízszeres növekedését jelenti,ezért az élő szervezetek egészségére vonatkozóan, olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek nem maradhatnak megválaszolás nélkül. 

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül

https://youtu.be/3dfNOnMns0U
Herczku Ágnes. Bognár Szilvia, Szalóki Ágnes
"Sem eső nem esik..." - a képre kattintva
Sem eső nem esik,
Sem felhő nem látszik,
Mégis az én orcám
Két oldalról ázik.
 

Sírjál szép menyasszony,
Most készülj búcsúzni
Anyádtól, apádtól,
A fiatalságtól!

Zörög a kocsi,
Pattog az ostor,
Talán érted jőnek,
Talán téged visznek.
 

Kísérd fiam, kísérd,
Csak a kapuig is!
Aztán elengedem,
Egyedül hadd menjen.

A paszulya szára

Felfutott a fára,
Üresen marad egy
Kislánynak a háza.

"Istenem, Országom

Régi szabadságom.
Jaj, de hamar elmúlt
Az én leányságom."
 

Feküdjél le lányom,
Leányágyadba,
Hajtsd le szép fejedet
Selyem nyoszolyádba!

Udvarom kapuja

Sarkig van nyitva,
Szekerednek rúdja
Útnak van indítva. 

Sem eső nem esik,
Sem felhő nem látszik,
Mégis az én orcám
Két oldalról ázik.

2019. augusztus 28., szerda

Fanfár Fehérvár királyi méltóságaiért és hős várkapitányaiért (videóval frissítve)

Kegyeleti szertartás szeptember első napján

"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!"
Garay János: Az Árpádok

Fejér Megyei Hírlap a 2017. évi kegyeletről
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, mellyel a fehérvári koronázó templom területén eltemetett tragikus sorsú királyi méltóságainkra és Fehérvár várkapitányaira emlékezünk.

Fehérvár és az Apostoli Magyar Királyság drámai - többnyire tragikus - fordulatot hozó napjaira, II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 493., a váratlanul és elsőként eltemetett Szent Imre herceg elhalálozásának 988., a hős fehérvári várkapitány, Varkocs György elestének 476. és Wathay Ferenc várkapitány elhurcoltatásának 417. évfordulós napjaira emlékezünk Álmos herceg elhunytának 892. évfordulós napján,

2019. szeptember 1-én, vasárnap 16:00-tól
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében
Fanfár királyi méltóságainkért és várkapitányainkért címmel.

Egyúttal ekkor helyezzük el kegyeleti koszorúnkat a 981 évvel ezelőtt augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elhunyt és augusztus 20-án eltemetett, majd 936 évvel ezelőtt újratemetett és szentté nyilváníttatott apostol királyunk, Szent István - e napokon megközelíthetetlen - síremlékén is.

2019. augusztus 24., szombat

A catalaunumi csata és Attila galliai hadjárata a józan paraszti ész tükrében

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk dr. Molnár Géza ökológus 


Dr Molnár Géza ökológus lesz a 474. Hétvezér est vendége. Molnár Géza már több ízben volt előadója a Hétvezér Esteknek. Most egy új oldaláról ismerhetjük meg. Akik ellátogatnak erre az előadásra, azok egy történelmi, szellemi kirándulásnak lehetnek résztvevői. A szellemi kirándulás témája a világtörténelem máig egyik legfontosabb csatájának tartott catalaunumi csata eseményeinek és következményeinek új megközelítése lesz.  A catalaunumi  csata és Attila észak-itáliai hadjáratának valódi története és megítélése a történelem máig legellentmondásosabb eseményeinek egyike. 


2019. augusztus 13., kedd

Nagyboldogasszony napját beharangozó emelkedett előszó Szent István apostol magyar király emlékéért

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Székesfehérvár alig több, mint egy nap múlva Kisasszony - Új kenyér hava - augusztus 15., Nagyboldogasszony napján Szent István apostol magyar királyra emlékezik.

Emelkedett Előhang avagy Preambulum
az 1038. év
Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15-re emlékezve.
Alig több, mint 1 nap és 17 óra múlva,
17 órakor kezdődik a kegyeleti szertartás
Székesfehérvárott
a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén,
Szent István szarkofágjánál
... amint azt az Aranybulla 1. cikkelye is tartalmazza ...
Szent István eredeti törvény- és ünnepnapján,
a kenyérszentelés ősi napján
az ország Nagyboldogasszony kegyeibe ajánlásának napján,
Szent István halálának 981. évfordulóján,
2019. augusztus 15-én
Fehérvár
(újkori 6.) Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata
keretében érkezünk a hajdani koronázó templom "Romkert"-jébe
Szent István apostol magyar király évezredes örökségéért.

Gyakoroljunk és követeljünk tiszteletet és kegyeletet királyi őseink és az apostoli magyar királyság iránt
2019. augusztus 15-én és minden év Nagyboldogasszony napján!

Tartson neve, míg a Föld tart!

Isten áldja meg a magyart!
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

Fanfár Szent István királyért

Továbbította az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2019. augusztus 4., vasárnap

VÖRÖSTERROR MAGYARORSZÁGON 1919-BEN

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk ifj. Tompó László


Ifj. Tompó László rendszeres előadója a Hétvezér Esteknek, ezt jól tudják a HVE rendszeres látogatói. Legutoljára idén februárban volt a vendégünk. A most soron következő 472. Hétvezér Esten a Vörösterror, a „dicsőségesnek” titulált Tanácsköztársaság valódi történéseiről hallhatunk szenvedélyes, ugyanakkor mindig alapos levéltári és történettudományi, tárgyi bizonyítékok alapján összeállított előadásban. 100 évvel a sötét és borzalmakkal teli időszakról vajon még milyen új dolgokat lehet feltárni a nyilvánosság számára? Ezt a kérdést az Előadó maga fogja megválaszolni. Mint minden alkalommal, minden előadásán, most is bizonyosak lehetünk abban, hogy az események új összefüggéseit fogja megvilágítani ifj. Tompó László.

Mindenkit szeretettel várunk az előadásra, aki a közelmúlt történelmünket szeretné jobban, mélyebben megismerni.