2017. január 29., vasárnap

Elhunyt Borbély Imre, a "subsidiaritas" állhatatos híve (újabb hírekkel bővítve 01.30-án)

Eltávozott eszmei atyánk egyike, a szubszidiaritás - általunk székiségnek nevezett vezérelv - eredeti tartalmának híve és őrzője, Borbély Imre. Tegnapelőtt volt csupán, hogy Székesfehérvárott hallhattuk és láthattuk előadni Borbély Imre fiát, Borbély Zsolt Attilát, s ma a következő hír érkezett, amit meg kell osztanunk tagjainkkal és minden olvasónkkal.
Borbély Imre, a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei régióelnöke.
A felvétel 2001 márciusában készült. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Életének 69. évében, súlyos betegség következtében vasárnap elhunyt Borbély Imre erdélyi vegyészmérnök, politikus, politikai elemző - tájékoztatta az MTI-t a család. Elsőként szólalt fel magyarul a román parlamentben.

Önfia belülről rágta sebét, s önfia is gyógyíthatja, ha leszereli végre a fertőző szikést

Írtunk már eleget Werbőczy István érdeméről: Hóman Bálint: "összetartotta a politikai nemzetet", avagy Werbőczy érdeme. Arról, hogy általa még utoljára rögzítésre kerültek a szkíta-hun-magyar folytonosság történelmi tényei.

https://www.youtube.com/watch?v=88D4DUuW4BE&t=1081s
Andrásfalvy Bertalan: Néprajz és magyar történet című
előadása a képre kattintva megtekinthető
Azonban nem volna helyénvaló, ha nem esnék szó vétkéről, megalkuvásáról is. Arról, hogy legnagyobb művével - mondhatni életművével -, a Tripartitummal teremtett jogalapot arra, hogy az akkori és későbbi ún. "nemesség" hatalom- és vagyonéhségében hosszú évszázadokra, máig hatóan jogfosztottá és a megtermelt javakból egyre inkább kitagadottá, kifosztottá tegye a föld- és kézmíves magyarságot. Azt a magyarságot, akiknek köszönhető volt évezredeken keresztül a Kárpát-medence kivételes műveltségi és jövedelemtermelési gazdagsága.

Elhallgatott és elfelejtett nemzedék

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Rajnai Miklós előadása: Magyarok a Gulágon, 

Rózsás János (†) : Gulág lexikon című könyvének bemutatója 

Az előadás ideje: 2017. január 31. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház  Mikszáth Kálmán u. 25.
Rajnai Miklós
Első alkalommal látogat el hozzánk és lesz vendégünk a 353. Hétvezér Esten Rajnai Miklós, Bánffy Miklós-díjas bölcsész a Magyar Műveltség Kincsestára, a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója,– a Százak Tanácsa tagja – a nagykanizsai élő közösség programszervezője és művészeti vezetője 27 éve! A Magyar Műveltségi Díj megalapítója. Ezen az esten Rajnai Miklós, aki a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem  alapítója és szervezője, vitéz Rózsás János író, SCS 43-as számú, volt GULAG rab, - aki Budapesten látta meg a napvilágot 1926. augusztus 6-án és 2012. november 2-án költözött el a csillagösvényre - GULAG LEXIKON című könyvét mutatja be a Királykút Emlékházban.

2017. január 26., csütörtök

Aláírásgyűjtés indul Székelyföld önrendelkezéséért

Gyergyószéken jövő héttől megkezdik a szükséges támogató aláírások gyűjtését
Megjelent a román közlönyben a Székelyföldnek autonómiát követelő állampolgári kezdeményezés ( 2017.01.26. 12:02)
Megjelent Románia hivatalos közlönyében csütörtökön a Székelyföldnek autonómiát előirányzó törvénytervezet, amelyet polgári kezdeményezésként akar a román parlament elé terjeszteni egy – a Gyergyószéki Székely Tanács (GYSZT) által megalakított – tíztagú kezdeményező bizottság.

Elhallgatott Krisztus előtti tény, kereszt-ény Köristenség

Hova tűnt Vörös Győző ím már hat évvel ezelőtti szenzációs felfedezése? Hova süllyesztették a tudást, a tényt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, egyértelművé tette, hogy a Szent Korona Pantokrátora ősi köristenség jelkép, hogy Krisztus születése előtti az a kép, amelyet Krisztus képeként és mint Pantokrátor őriz a világ egyetlen Szent Koronájaként megnevezett ereklye, ereklyénk? Miért nincs újabb kutatásról hír? Miért hallgatják el - ha már tudták rég, ha nem - a korona kutatás, a keresztény műveltség egyik, ha nem a legjelentősebb felfedezését?

Vörös Győző
A Szent Korona Pantokrátorát egyiptomi királysírban is megtalálták

A hazai sajtó új ellenszenzációja 2012 nyarán keltett az olvasókban felháborodást. Egyik neves napilapunk a következőket írta: “nem királysírt fedeztek fel a magyarok Egyiptomban?” A cím tartalmával nem lett volna semmi gond, ha a végén kérdőjel helyett felkiáltójel szerepel.

Igen, a fenti cikkből és a vezényszóra beinduló ellentámadásból egyértelműen megtudhattuk, hogy a magyarokkal ismét baj van. Királysírt utoljára egy Karol Michailovszky nevű lengyel kutató talált, 1964-ben. Hogy miért is volna baj, azt csak a thébai templom körüli események ismeretében ítélhetjük csak meg. Foglaljuk tehát össze, mi is történt Thébában?

2017. január 24., kedd

Hadd szóljon az, ki a testvérekhez testvérként szól

Márton Csaba szívünkből szólt, mintha mi írtuk volna testvérvárosunk magyarjainak a székesfehérvári Maroshegy határából látva a messzi Hargitát, sóhajtva ezt a néhány sort, hogy a csíkiak, a székelyek is tudják, hogy országuk, városuk, népük, akárcsak a mienk és mieink egyetlen Hazába való!

Szólhatok

Határon túli magyarok!
Ha megengeditek,
szólhatok? 
Tudom,
azt hiszitek
egyedül maradtatok.
Becsukta szemét a világ,
és ti,
már nem hiányoztok.

Kiegészítő szempontok Fehérvár Ereklyés Országzászlójának és terének helyreállítási terveihez

2017 január 10-én lezajlott az egyeztető tárgyalás az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű és az Országzászló tér helyreállításáról a fehérvári önkormányzat, a megbízott tervező iroda és a Fejér Szövetség képviselői között. Korábban közzétettük a városi Főépítész Iroda képviselője által összeállított emlékeztetőt és a Fejér Szövetség módosító észrevételeit, amit a Főépítész Iroda azóta be is épített az emlékeztetőbe.

Azóta lezajlott a Hétvezér Est, amelyhez a városvezetés hozzájárulását kérte a tervezők kérsére a Fejér Szövetség, azaz lehetővé vált az érdeklődők, a szövetség tisztviselői, társszervezeteinek képviselői és tagjai számára, hogy a korábbi önkormányzati egyeztetések és a januári tárgyalás alapján kiválasztott tervváltozatról képet kaphassanak és elmondhassák véleményüket.

A Hétvezér Est után a Fejér Szék (a szövetség ügyvivő testülete) összesítette a beérkezett véleményeket és az összefoglalást továbbította mind a városvezetés, mind a Főépítész Iroda, s mind pedig a tervezők számára. Alább ez az összefoglaló olvasható.

2017. január 22., vasárnap

XXI. század: a férfiasság véghanyatlása?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Bedő Imre: Férfienergia című könyvének bemutatója

Az előadás ideje: 2017. január 24. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Első alkalommal látogat el hozzánk és lesz vendégünk a 352. Hétvezér Esten, Bedő Imre. Többgenerációs értelmiségi család sarja, felmenői unitárius papok, tanítók. Két nemesi család leszármazottjaként Csíkszeredában látta meg a napvilágot. Bedő Imrét szinte lehetetlen röviden bemutatni: közgazdász, sikeres üzletember, bankár, iparvállalati csúcsmenedzser. Csúcstechnológiai, innovációs és fejlesztő cégeket működtető vállalkozó. 40 évesen, 2013-ban alapítja meg a Férfiak Klubját. Világ körüli útja során - Európán kívül - bejárta Kínát, Tibetet, Nepált, Indiát, Pakisztánt, Dél-Koreát, Thaiföldet. Barangolásait folytatva Ázsia, Közép-Amerika, Észak- Afrika jelentős részét bejárta. Utazásait mindig a helyi kultúrák és emberek megismerése motiválta. Üzletemberként többször járt Kínában is. A társadalmi problémák megoldása iránti elkötelezettségétől vezetve írta meg a Férfienergia című könyvét, amely 2016-ban jelent meg és most a Királykút Emlékház hallgatósága is megismerhet a soron következő Hétvezér Esten.

Autóbusz-tragédia - A Magyarok Világszövetsége részvétnyilatkozata

A Magyarok Világszövetsége mélységes fájdalommal értesült a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait egy franciaországi sítáborból hazafelé jövet 2017. január 21-én az olaszországi Verona közelében ért, tragédiába torkolló autóbusz-balesetről, amelynek során tizenhatan vesztették életüket. Osztozunk a fiatal életeket elvesztő Családok fájdalmában, és székházunkra kitűztük a gyászlobogót.

Külön említjük és biztosítjuk együttérzésünkről, a gimnázium hős testnevelő tanárát Vigh Györgyöt, aki számos fiatalt segített ki a lángoló autóbuszból, de két gyermekét, Balázst és Laurát nem tudta megmenteni. Együtt gyászolunk a szörnyűséget átélt szülőkkel, Vígh Györggyel és feleségével Erikával.

2017. január 18., szerda

Hajrá magyarok! Hajrá székelyek! Hajrá ceceiek!

- Műegyetemi oktatóként is felemelő élmény volt megnyitni a Cecei Általános Iskola aulájában a Tudománytörténeti Vándorkiállítás 3. iskolai állomását - hangsúlyozta Dr. Boór Ferenc, a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezetének elnöke a kiállítás után.
- Király László igazgató odaadásával még az is megvalósulhatott, hogy Pálfi Györgyöt, a kiállítás anyagát 20 év alatt összeállító nyugalmazott professzort - most először - a kiállítás helyszínén is levetített képsorokon, felvételen keresztül is láthatták, hallhatták, megismerhették a látogatók. Köszönet illeti az iskola közösségét, nebulóit a Wass Albert versért és karénekért, amellyel különös emelkedettséget biztosítottak a megye majd' legdélibb fertályán rendezett megnyitón.
- Ha az öregapám itt lehetne - kezdte a megnyitó beszédét Boór Ferenc - akkor nyers fából készült botját most a földhöz koppintaná és kijelentené, hogy ez itt a világ közepe. S most valóban úgy érzem, hogy Cece a világ közepe, s akit egyéb ügyek elszólítottak a megnyitóról, annak tudnia kell, hogy most nem a világ közepe felé sodródott, azonban akik jelen vannak, az ifjak, függetlenül attól, hogy a megye, az ország, a Kárpát-medence, vagy a világ mely táján is születtek, akik majd versenyre kelnek, hogy megmérettessenek, ki tud többet a kárpát-medencei magyar és nem csupán magyar nemzetiségű, de magyarországi nagyjainkról, feltalálóinkról, azok kezében van és lesz a vándorbot, amely majd kijelöli, hol is van a középpont!

Erre utaltak a megnyitón a záró mondatok:
Hajrá ceceiek! Hajrá székelyek! Hajrá magyarok! 

2017. január 16., hétfő

Hétvezér Est az Országzászló tér helyreállítási terveiről

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőség!

Ezúton értesítjük a sajtó képviselőit, a Fejér Szövetség tagjait, társszervezeteinek képviselőit és kapcsolattartóinkat és minden fehérvári és érdeklődő polgártársunkat, hogy a Fejér Szövetség mintegy 8 éve heti rendszerességgel működő közművelődési és közéleti előadássorozatának soron következő, azaz 351. vendége a fehérvári Országzászló tér helyreállítását tervező iroda képviselője.

Az előadás címe: 
A fehérvári Országzászló tér helyreállításának előzetes tervezése és tervei 

Az előadó:
Vojtek Tímea tájépítész és munkatársai

Az előadás helyszíne:
Királykút Emlékház
(8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)

Az előadás ideje: 
2017. január 17. (kedd este) 18:00 óra

Az előadás végén a rendezés költségeire - 2009 óta változatlanul - mintegy 300Ft/fő hozzájárulást - attól, aki megteheti - elfogadunk.

2017. január 15., vasárnap

Merjünk nagyok lenni! - Pálfi György üzenete az ifjúsághoz

Pálfi György üzenet a képre kattintva megtekinthető

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Születőben az Országzászló tér helyreállítási terv

Hosszú évek után megvalósulni látszik, hogy Székesfehérvár Országzászló tere nevéhez hűen a Rimanóczy Gyula által tervezett emlékműhöz hűen helyreállított Ereklyés Országzászló méltó tere is lesz.
Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed! 

küldő: Fejér Szövetség <fejerszovetseg@gmail.com>
címzett: Fejszeszék; Kovacs; Schmidt; Imre; Sajó; Bernadett; Tímea; Lantay

Országzászlót az Országzászló térre
A Fejér Szövetség által 2012-ben kibocsátott matrica
Az Országzászló tér helyreállítását a városvezetés
2018. június 4.-i átadással tervezi.
Az erről szóló sajtótájékoztatónk videó összeállítása
a képre kattintva megtekinthető, illetve az FMH híre
itt olvasható
Kedves Nóra!
Köszönjük az emlékeztetőt.

Először is gratulálni szeretnénk a tervezőknek a körültekintő munkáért és köszönjük a Főépítészi Irodának a lehetőséget, hogy a tervezésnek ebben a lényeges fázisában megszervezte az egyeztetést.

Minthogy a tervek ábrái nincsenek a mellékletben, szeretném kérni, hogy azt is küldjék el, hiszen csak abból derül ki, hogy a 2. változat az, amely a virágórát nem mozdítja el jelenlegi helyéről, s ez is fontos szempont volt abban, hogy - minden körülményre tekintettel - ezt a változatot támogattuk. Amennyiben módjában áll, kérjük, küldjenek meg legalább egy-egy felülnézeti vázlatot a tervekről nem a nyilvánosság, csupán az értelmezés számára!

2017. január 14., szombat

Megemlékeztünk a Doni hősökről

Emlékük szívünkben örökké él!

2016. január 12-én 18 órától emlékeztünk meg a doni hősökről és mártírokról, s helyeztük el a Fejér Szövetségbe tömörült társadalmi szervezetek, az Alba Regia Civitas (fejér testvériség) Rend, a Magyarok Világszövetsége, a Rákóczi Szövetség és a Trianon Társaság Fejér megyei szervezetei és a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa koszorúit.

2017. január 13., péntek

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás 3. iskolai állomása

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert) 

Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége
Tudománytörténeti Vándorkiállításának
harmadik iskolai megnyitójára, 
2017. január 16-án (hétfőn) 15:00 órára
a Cecei Általános Iskolába
(Cece, Árpád u. 3.)

2017. január 12., csütörtök

Petőfi Sándor szibériai életszakaszáról szól a Magyarságtudományi Füzetek 29. száma

MTF-29: Petőfi Sándor szibériai életszakaszának részletes ismertetése - Ezt minden magyarnak olvasnia kell! 

„Barguzinba száműzték az ismert magyar költőt Petőfi S.-t” – olvasható az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumának hivatalos honlapján, tudtuk meg Alekszej Tyivanyenko burjátországi professzor idén megjelent orosz nyelvű könyvéből, amelynek címe: A szibériai „titkos fogoly”. Petőfi Sándor Barguzinban. A Petőfi Sándor szibériai utóéletét részletesen ismertető könyv immár magyarul is olvasható Dalmay Árpád fordításában, Fuksz Sándor előszavával. Ez az a döbbenetes könyv, amelyet minden magyar embernek ismernie kell. Kapható az MVSZ székházában, a PULT Kft. könyvesboltjaiban és a világhálón. Ára: 500 Ft. Aki hatot fizet, nyolcat kap.

2017. január 10., kedd

Merjünk nagyok lenni és tegyük jobbá együtt a világot

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Eltitkolt magyar találmányok - filmvetítés 

A 350. Hétvezér Est látogatói ezúttal egy filmvetítésen vehetnek részt. Címe „Eltitkolt magyar találmányok” előadó Dr. Horkovics Kováts János  aki már személyesen is volt előadónk Hétvezér Esten  Eltitkolt korszakos magyar találmányok? Igen. Bizonyára hallottak Dr Horváth István professzor, aki kidolgozta az érelmeszesedés elleni vakcinát.  Aki kidolgozta a művért, és aki ellen mégis egy tőről metszett koncepciós per zajlik. Eltudnak képzelni Önök olyan fúrót amellyel négyszögletes furatot lehet készíteni? Lehetséges egy olyan gépkocsi, amely egyetlen töltéssel négyszázezer (!) kilométert  lehet megtenni? Háromdimenziós televízió? 

2017. január 6., péntek

A kereszténység keresztkérdései Vízkereszt napján

Vízkereszt napja, Magyar napja a régi magyar naptárban

Mikor, ha nem e napon tegyük fel keresztkérdéseink?
Ha létezik a Magyarok Istene, Nagyasszonya, akkor magyar kereszténység is létezik?
A szkíta erkölcsiség volt a kereszténység magja? S a romlás virágait láthatjuk napjainkban a legkülönbözőbb keresztény egyházak által gyakorolt hittanításban is?

Romlás-e az, hogy biblikusan (egykönyvűek) és mégis egymásnak többé-kevésbé ellentmondók? Virágzás-e az, hogy minden fordítás és ferdítés ellenére is a mag igazságainak őrzői, s bár mára a "judealizálás" számos jegyét és következményét magukban hordozzák, annak mégis ellentmondók?
Létezik a szíven, a lelken kívül szkíta kereszténységet hordozó? Az miként írható és/vagy olvasható?

Ezekkel a kérdésekkel továbbítunk Vízkereszt napján egy kisebb részletet Lajdi Péter gondolataiból, mert meggyőződésünk, hogyha létezik szkíta kereszténység, az nem egy könyvből, de nem is egy városállamból, avagy államvárosból való.

Szívbe írott erkölcsi törvények

A Szkíta örökség egy mára elhomályosulni látszó emléke a hát-társ (arkadas), ami a közeli múltig a magyar komaságban hagyományozódott tovább. A koma nem egyszerű barát, főleg nem cimbora.

A hát-társ olyan ember, akinek nem csak hogy hátat lehet fordítani, de feltétel nélküli bizalommal rá lehet bízni akár az életünket is mert tudja, fordítva is így van.

Hátukat egymásnak támasztva visszavernek minden támadást. Egyedül gyengék, de együtt a legveszedelmesebb megpróbáltatásokat is kiállják.

A háttárs nem addig társ, amíg egyik vagy másik meg nem gondolja, hanem élethosszig kitartó kapcsolat. Vérségi kötelék nélküli testvér(i)ség. Rokoni kapcsolat nélküli legerősebb kötés két ember, férfi, harcos között. Csatában és az élet viszontagságaiban is bizton lehet számítani a háttársra.

2017. január 1., vasárnap

Az MVSZ elnökének üzenete a nemzethez

Az MVSZ elnökének világkongresszust követő újévi üzenete

https://www.youtube.com/watch?v=3ukT7LwCHb4
Adja meg az Isten! http://fejer...
Adjon az Isten minden tisztességes magyar embernek, és minden jóravaló embernek egy boldogabb új esztendőt! Adja az Úr, hogy felfedezhessük és megismerhessük Istent a magunk életében és a világmindenségben! Adjon az Isten valamennyiünknek jó kedélyt az új esztendőben, hogy fakadjon e jó kedélyből kinek-kinek és mindenkinek jó egészség és minden egyéb jó is! Segítsen bennünket az Úr abban, hogy felismerhessük hibáinkat, és a jóra való restség nélkül küzdjünk azok ellen! Vétkeinket pedig jóvá tehessük. Mulasztásainkat ne büntesse jobban, mint szerető szülő teszi azt gondatlan gyermekével!