2011. május 26., csütörtök

Jó volt és jó lesz Fejérben magyarnak lenni


Külön is és nagy szeretettel ajánlva adjuk közre ezt a kisfilmet 
Battyán, Úrhida, Csősz és Vértesalja vitézeinek,
a Magyar Nemzeti Gárdának és pártolóinak,
az izsai és fehérvári huszároknak,
a csókakői hunoknak,
 a fejéreknek
és minden résztvevőnek köszönettel és emlékezetül!

2011. május 24., kedd

Istvánról és a szkíta-kereszténység hagyatékáról

Kedves Olvasóink!

Merthogy reméljük, sokan olvassák e honlapot. A fejérekét, kik hiszik és vallják, hogy a kétszínűségnek nem ellentéte az, ami átlátszó.

Egy tíz éve hallott előadás alapján készült írásból idézünk most tanulságul, miután hamarosan Pünkösdre virrad. Kinek itthon, kinek otthon, ott, a Csíkban, vagy itt, Pilisben. Azután a legnagyobbnak, Nagyboldogasszonyunknak rójuk le majd tiszteletünket, ha már István, a Király, a Szentté avatott épp' e nagy napon ajánlotta a Magyarok Nagyasszonyának, amit felajánlhatott.

S, hogy tisztelni tudjuk az őseinket, kik - persze, nem voltak hibátlanok, de - nem alkottak mást, csak nagyot, olvassuk el ezt is, itt alább, újra, hogy úgy mégse legyünk, mint azok, kik olvasatlanok, vagy ami rosszabb, olvastak épp' valami nagyot, s már nyoma sem marad annak, amit tudtak, vagy tudni véltek, avagy csak akartak! Talán mert épp' csak hittek, s ha hittek, nem gondolkoztak el azon, hogy mi az, mit nem szó vagy írás, de tett és ami abból maradt, az igazol.

S, hogy az alábbiak semmiben, de semmiben sem mondanak ellent annak a regevilágnak, amit Paál Zoltán hagyott ránk abban a sokak által olvashatatlannak, mások által alaptalannak, s a legtöbbek által meg már olvasatlanul is elutasítandónak kikiáltott ARVISURÁ-ban!? Nos, akinek van szeme a látásra és van füle a hallásra, és olvas is, nem csak hallgat vagy hisz csupán a szép szavaknak, annak igazság és egészség lesz ajándéka; ha nem ebből, akkor abból ...
itt vagy máshol, vagy épp egy latin közmondásból:

Timeo hominem unius libri!

2011. május 23., hétfő

Egy már majd' elfeledett álom vált újra valóra!

Egy már - két év után - majd' elfeledett álom vált újra valóra Fehérvár Vásárterén Vasárnap, a Botond napi Vásár és Hagyományőrző Nap Vásárnapján.Köszönetet mondunk minden messziről érkezett külhoni és belföldi látogatónknak, hogy megtiszteltek bennünket, hogy velünk voltak.
Köszönetet küldünk minden vásározónak, akik nélkül nincs színes forgatag, nincs élő hagyomány, nincs vásárfia.
És köszönet illeti a fellépőket, előadókat, foglalkoztatókat, akik személyes mondandóikkal tették megélhetővé azt, amire a legnagyobb a szükség e magyar honban: hagyományból gyökerezve szárba szökkenő magyar szóra, dalra, jelre és minden jóravalóra.

Hálásak vagyunk a Nemzeti Gárdának a két éjszakával is átívelt egész napos őrködésért, rendezésért és odaadó segítségért.
Hálásak vagyunk a Magyarok Világszövetségének, hogy kiadványaikkal támogattak.
Hálásak vagyunk a Fejér Szövetség - még mindig be nem jegyzett, de meghátrálást nem ismerő - Fejér MAG Egyesületének áldozatvállalásáért és megannyi szövetségi tagunk nem kevés idő- és pénzterhet, sőt, munkát vállaló szervezéséért, rendezéséért, közreműködéséért.

Áldjuk ezt az erőt, e kíméletes napot, s a szétáradó lelket, amely nélkül szólam maradt volna csupán az, ami - két éve volt, de most - újra megerősítve e vásár jelmondatata maradt:

Úr oltára Te vagy, emeld fel fejed!

Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2011. május 19., csütörtök

A Botond napi Vásáron elhangzó előadások rendje és tartalma

Nagy emberek között a legnagyobbak ...


Magyar Adorján kislányával
Nagy emberek között a legnagyobbak a magyarságtudomány javára szolgáltak és szolgálnak! S a legnagyobbak egyike ... ha nem a legnagyobb ... Magyar Adorján, az eltitkolt és máig el nem ismert (sőt, igen kevéssé ismert) polihisztor, vagy inkább a múlt, jelen, s jövő hihetetlenül széles látókörű "mindent" tudója.
Szerdán, május 18-án, 18 órakor volt a Magyarok Világszövetségének budapesti székházában a tizenharmadik magyarságtudományi füzet bemutatója.
Címe: A Kárpát-medence, mint a magyarság bölcsője – Magyar Adorján életműve.

2011. május 18., szerda

2011. május 15., vasárnap

Dicsőség a hősöknek!

1917. május 15-én, 97 évvel ezelőtt Horthy Miklós, Magyarország későbbi kormányzójának parancsnoksága alatt álló osztrák-magyar hadihajók – a Földközi-tengeren első ízben mesterséges ködöt alkalmazva – megsemmisítő győzelmet arattak az antantnak az Otrantói-szorosban tengeri zárlatot létesítő flottája fölött.

2011. május 11., szerda

Úr oltára Te vagy... Magyarok, Fejérek Botond Napi Vására

"Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed" - Magyarok Botond Napi Vására

Ezzel a címmel jelent meg két éve a Fehérvárkörút hasábjain a cikk, amely elindította útjára azt, amelynek ismétlése két hét múlva várható Székesfehérvárott, 2011. május 22-én 10 órától a hajdani - s a mai napig őrizve a hagyományt nevében, a - Marhavásár-téren.

Ízelítőül idézzük csak fel, hogy mit is írtak, mi is jelent meg arról a vásárról, amit ugyanaz a közösség szervezett két éve, mint aki most várja a vendégeket. Ajh, ha az időjárás jobban kegyeibe vette volna a fejéreket, akkor nem kellene oly’ messze nyúlni az időben, hogy felidézzük az emlékeket!


2011. május 10., kedd

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

„Hétvezér Est”: Magyarok a Világűrben

avagy legyünk büszkék a messzeségre is!

 

Május 10-én ismét világhírű előadóval büszkélkedhet a Fejér Szövetség. Vendégünk Dr. Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója, az ENSZ világűrbizottságának alelnöke lesz.

Előadónk a hazai űrkutatási munkát irányítója, munkáját az Európai Űrügynökség munkatársaival szoros együtt működésben végzi. 

2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

2011. május 9., hétfő

Csak rájövünk, hogy nem volt kettős honfoglalás sem?!

Nem valószínű a kettős honfoglalás

Kedves Barátaim!

Miért van az, hogy amióta az Arvisurát is elolvastam, a legújabb történész szakcikkek nekem újat nem mondanak? Pontosabban új tartalmat nem, de bizonyítékokat annál inkább, hogy amit nem történészként máshonnan nem tudhattam, azt jól tudom, minthogy pontosan úgy olvastam ott, a lenézett, agyon-félremagyarázott, nagyon kevesek által értett Arvisurában. Igen, mert én elolvastam, nem beleolvastam és megítéltem, hanem elhatároztam, hogy megismerem, őszintén és tiszta szemmel, nem ítélve minduntalan, csupán kíváncsian, hogy az ARVISURÁban mégis mi van! Már rég tudom. Több, mint ami igaz.

Állunk elébe, avagy álljunk is mellé - Horthy mellszobor Csókakőn (is)!

Horthy szobrára gyűjtenek a faluban

Csókakő - Horthy Miklós szobrának felállítására gyűjtenek a faluban. A polgármester szerint alulról jövő kezdeményezésről van szó, amelyet nem gátol az önkormányzat.

forrás: FMH, 2011. május. 09. hétfő | Szerző: B. Kiss László

A HVIM Ante Gotovina melletti kiállásra szólít

A HVIM szimpátiatüntetést szervez Ante Gotovina tábornok mellett

Bevezető: 
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom felháborítónak tartja, hogy a horvát nemzeti hős Ante Gotovina, és Mladen Markač tábornokokat összesen 42 év börtönbüntetésre ítélték.
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom felháborítónak tartja, hogy a horvát nemzeti hős Ante Gotovina, és Mladen Markač tábornokokat összesen 42 év börtönbüntetésre ítélték, ezért csatlakozni kíván a Horvátország-szerte megszervezett tiltakozó akciókhoz. 

2011. május 8., vasárnap

Laikusok gondolkozzatok - a Hun-völgy csak emlék?

Hogy is kerültek a hunok Svájcba, mikor még nem volt Svájc, az Uri kantonba, a Hun-völgybe,  a Val d’Anniviers (Anniviers-völgy) területére. 

"Így alapították meg az uruki egyisten-közösséget az „Élet-Temploma” folytonosságaként, és Uruk városában elindították az új hit szellemében a fiatalság kiképzését. A Pártusok Birodalma minden szellemi és vallási mozgalmat támogatott. Az új mada-manda-magya-mandeus központokba ifjúságukat elküldték, csupán Katésifon fővárosukat emelték Garé-isten központtá. Az uruki beavatottak Jézussal állandó levelezésben állottak. Jézus-Nazír agadei rovásokkal írt leveleit az Uruki Szent Könyvben megörökítették és a Szentélyben helyezték el örök emlékül."
"Egykorú agadei rovások szerint a 25 karéjos Jézus csoportjában csak Júdás tudott írni agadei rovással; Keresztelő János a manda-mada-magya egyisten-hívők szertartásait követve, akit arra méltónak talált, beavatott jellel megkeresztelt. A görögök és rómaiak feljegyzései szerint ezen mandeus szokásban csupán az részesülhetett, aki a jelképes megtisztulás egy bizonyos fokán már túljutott."

2011. május 5., csütörtök

Hogy itt minden mennyire egyben van!

A színházunk ügy, na meg a Királyi Séta(-fika)!

Ezt írta ma a Fejér megyei Hírlap:

Szűcs Gábor ideiglenesen sem kívánja irányítani a színházat

Visszamondták a Királyi Sétát - döntések a közgyűlésről

(Megjegyzés: Hűha! Hogy oda ne rohanjak!)
A megye és a város együttes ülésének összehívását javasolja a városi önkormányzat, mégpedig azzal a javasattal, hogy ne valósítsák meg a Királyi Séta projektet - jelentette be Cser-Palkovics András polgármester a zárt testületi ülést követően.

2011. május. 05. csütörtök | Szerző: Házi Péter |forrás: http://fmh.hu/cimlapon/20110505_kiralyi_seta


A led-világítású, inda-motívumokkal diszített felújítási tervet valósítják meg

2011. május 3., kedd

Nyilatkozott a Vörösmarty Színház leváltott igazgatója, Vasvári Csaba

Kedves fehérváriak!

Már adtunk hírt arról a közgyűlési döntésről, amely színházigazgató váltást hoz a fehérvári színházban.

Vasvári Csaba nyilatkozott a Heti Válasznak, amelyet változtatás nélkül hoztak le a Magyar Hírlapban is:

Visszatér a fortélyos félelem

Az interjút a www.hetivalasz.hu-ról változtatás nélkül átvettük 
Vasvári Csabát, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatóját meglepte leváltásának híre. Nem nagyon érti, mi áll a székesfehérvári önkormányzat lépésének hátterében, mivel véleménye szerint nem „vegetáló színházat” hagy hátra.

Vasvári Csaba: Érthetetlen, nem szakmai tényeken alapuló, előkészítetlen döntések

2011. május 2., hétfő

A Fehérvári Polgári Védegylet Felhívása!

Fehérvári Polgári Védegylet
Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 1. www.vedegylet.sokoldal.hu
__________________________________________________________________________
                                      Kedves Barátaink és Mindenki aki közösségeinkért tenni akar!


Egy szép és gazdag országban egyik pillanatról (a történelemben húsz év) a másikra nagyon sokan szegénynek, kifosztottnak érezhetik magukat. Nemzedékek alatt felépített fizikai és szellemi javak kikerültek a közösségeink kezéből. Hosszú évtizedek óta, a megtermelt nemzeti jövedelmünk jelentős hányada – adósság/kamat fizetés – formájában külföldi tőkés köröket gyarapít. Az általunk nekik fizetett pénz pedig „idegen tőkeként” visszajön Magyarországra és kivásárol alólunk mindent.

Üdvözlendők az új kormány határozott lépéseit. Például a bankadót. Végre  valaki szembe mert szállni ezzel  a mindent bekebelezni akaró erővel. Azonban ahhoz, hogy sikerrel kerüljünk ki a mai rendkívül szorongatott helyzetből, az élet minden lényeges területén meg kell fogalmazni igazságainkat.

Nem példa nélküli, hogy politikus tisztán érthetően megfogalmazza népe érdekét az idegen betelepülőkkel és hódítókkal szemben.

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”: A magyar szürke Magyarországon, régen és ma

A Fejér Szövetség 2011. május 3-i estjének vendége Viszló Levente, a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnöke.
A Vértes környékén működő alapítvány céljául tűzte ki a természetközeli gazdálkodást, így megtartva és felújítva a különleges védett területeket.
Ennek keretében a Csíkvarsai réten ma már csaknem 500 egyedből álló szilaj gulya legel.
Az előadásban nemcsak a mai tapasztalatokról hallhatunk, hanem történelmi áttekintést is kapunk a magyar szürke szerepéről az évszázadok során.
Szó lesz arról, hogy a szürke minden része régen és ma (is)  felhasználható.
Ha szerencsénk lesz még a "Csíkvarsai csodafalat" receptjét is megkaphatjuk.

Az előadás új helye: Székesfehérvár, Kossuth udvarház (Isolabella udvar)
Időpontja: 2011. május 3. 19:00-21:00