2018. október 28., vasárnap

Fehérvár TV Székelyföld Autonómiájáért Fehérváron

https://www.fehervartv.hu/video/index/25419

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Kárpátalja, édes Haza

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Magyarnak lenni és megmaradni Kárpátalján

Vendégünk Reiner Péter
A 436. Hétvezér Est vendége Reiner Péter lesz, aki nem először tart előadást a Fejér Szövetség rendezésében immár 9. évadjában járó kulturális, közéleti, közművelődési sorozat estéin. Reiner Péterről egyebek között azt is tudnunk kell, hogy - nem csak a magyarságára büszke, és szívén viseli a határon túli magyarság sorsát – hanem azt is, hogy évek óta szervez autóbuszos látogatásokat megismerni a határon túlrekedt nemzettestvéreink életét, mindennapjait. Ezek a kirándulások több és más élményt nyújtanak a résztvevőknek, mint a szokásos turista utak, hiszen itt a táj, a természet, épített örökségünk és történelmünk megismerésén túl, a határon túl élő nemzettestvéreink mindennapjaiba kaphatnak betekintést a résztvevők. Sőt személyes ismeretségek és kapcsolatok alakulnak, alakultak ki Reiner Péter jóvoltából. Az emberi kapcsolatok révén így válhat, így válik élővé a határon innen és túl élő magyarok kapcsolata. 

2018. október 25., csütörtök

Október utolsó vasárnapján őrlángok gyúlnak Székesfehérvárott is Székelyföld önrendelkezéséért

Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai! 
Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt, 
hogy október utolsó vasárnapján gyújtsunk együtt őrlángokat
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
 Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
(a körforgalomban, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács! 
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa és a Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete 

2018. október 28-án (helyi idő szerint) 16 óra 30 perckor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait,
majd fáklyákkal vonul az Országzászló térre,
ahol fehér szegfűkkel díszíti fel
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű
körül Székelyföld történelmi vármegye címereit

2018. október 20., szombat

Örökös tiszteletbeli elnökünkre, Rácz Sándorra emlékezve koszorúztunk

Öt esztendővel ezelőtt búcsúztattuk az "utolsó nagy 56-os forradalmárt", a Nagy-budapesti Központi Munkástanács és a Földvédő Mozgalom utolsó elnökét, Rácz Sándort, a Fejér Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét.

https://www.fehervartv.hu/video/index/25338
Megemlékezés a Király Szálló előtti téren (Fehérvár TV felvétele a képre kattintva)

Rá emlékezve koszorúzott Halász István, Horváth Vilmos és Krausz Ferenc a Fejér Szövetség elnöksége nevében a Hotel Magyar Király Szálló előtti téren, ahol néhai Rácz Sándor (1933-2013) beszéde hangzott el 1989-ben, az első fehérvári 56-os megemlékezésen.


 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2018. október 18., csütörtök

Csendes történelmi kegyeleti szertartás királyi méltóságainkért


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 38. állomása Székelyudvarhely.

Szeretettel hívjuk meg Önöket 
a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
3. évadjának 2. székelyföldi állomásának megnyitójára
2018. október 22-én (hétfő) 18:00 órára
a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárba
(Cím: 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 2.)

A megnyitó menetrendje:
  • Orbán Árpád alpolgármester, Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója és Csáki Rozália, a Közösségért Alapítvány ügyvezető igazgatója köszönti a megnyitóra érkezőket,
  • Székely Zoltán, a Tamási Áron Gimnázium fizika tanára méltatja a kiállítást,
  • Uhljár Zita térségi terjesztő, az Aquarius67 Alapítvány elnöke tolmácsolja a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány nevében a szerző, Pálfi György üzenetét, és a tárlatot végül
  • Dr. Boór Ferenc, a vándorkiállítás ügyvivő koordinátora ismerteti és nyitja meg.
  • A megnyitón közreműködik a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

2018. október 15., hétfő

99 éve történt az, amire emlékezünk október 19-én

Koszorúzással és kilencvenkilenc perces díszőrséggel emlékezünk 1919. október 19.-re*
 
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

2018. október 19*-én lesz 99 éve, hogy az 1919. június 18.-i szegedi zászlószentelés és zászlóbontás következtében megalakult Nemzeti Hadsereg vitéz nagybányai Horthy Miklós vezetésével Szabadbattyánon keresztül bevonult Székesfehérvárra, hogy biztosítsa Magyarország határait. Bár a magyar nép és korabeli vezetése a trianoni diktátumot alapjogi értelemben (de jure) nem tudta elfogadni, a Nemzeti Hadsereg megalakulása és rövid időn belül százezer önkéntessel bővülése, nyugat-magyarországi, majd székesfehérvári és végül budapesti be- és felvonulásai nélkül a ténylegesnek tekintett (de facto) „trianoni” Magyarország akkor idegen megszállás alatti jelentős része sem maradt volna határon belül. Mind a mai Bács megye, mind az Őrvidék megmaradt része, ahogy a Tiszahátság, úgy Észak-Magyarország egy része is – kétségünk ebben egy pillanatra sincs – idegen országokhoz került volna a Nemzeti Hadsereg nélkül.

2018. október 14., vasárnap

Fehérvár védművei az Árpádkortól a középkorig

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 

A legújabb eredmények Fehérvár középkori védműveinek kutatásában

A 435. Hétvezér Est vendége Szücsi Frigyes régész és történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza, lesz. Szücsi Ferenc 2011–2016 között a Szent István Király múzeum munkatársaként számos ásatást vezetett Székesfehérváron és Fejér megyében. Korábban a kutatás a fehérvári városfal tatárjárás utáni megépültét feltételezte, noha történészi feltevésként nemrégiben felmerült a 11. századi építés lehetősége is. Most már a városfal gerenda alapozásából származó minták természettudományos keltezése is az utóbbi elméletet erősíti. 

Az előadásban fény derül Fehérvár korai kőből épült városfalának jelentőségére a Magyar Királyság és a középkori Európa viszonylatában. Az előadó azonban nem kizárólag az Árpád-kori városfallal foglalkozik, hanem ismerteti ásatásainak jelentősebb eredményeit a késő középkorból és a török korból is.

2018. október 11., csütörtök

Sarokpontok - konferencia a hazáért

A Professzorok a Hazáért Civil Társaság Sarokpontok címmel konferenciát rendez a hétvégén Budapesten. Ajánljuk budapesti és érdeklődő tagjaink figyelmébe.


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2018. október 8., hétfő

A Magyar Szent Korona

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Csomor Lajos: A Korona készítésének helye és ideje (I. rész) 


A 434. Hétvezér Est vendége Csomor Lajos aranyműves, művészettörténész lesz, aki évtizedek óta kutatja a magyar Szent Korona történetét, eredetét és magát a Koronát is. Sok kutató, szakember, történész régóta fáradozik a magyar Szent Korona titkainak megfejésén. A kutató sorában Papp Gábor művelődés történészen kívül talán Csomor Lajos nevét ismeri legjobban, a tárgyban járatos érdeklődő. Azonban míg Papp Gábor a művelődéstörténet eszközeivel, azaz a fennmaradt írásos és íratlan történeti emlékek rendszerezésével, leírásokból, emlékek, szokások, hiedelmek és a szájhagyományok alapján fennmaradt emlékekből igyekszik a Szent Korona valódi történetét megrajzolni, addig Csomor Lajos egy másfajta kutató munkával és másfajta megközelítést használ munkája során. 

2018. október 2., kedd

A Hétvezér Est 2018 októberi programja

A programváltozás jogát fenntartjuk.
Fejér Szövetség Hétvezér Est csoport

Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Mátyás király a rováskrónikák verseiben

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Mandics György: Mátyás király és kora, ahogy a rováskrónikákban fennmaradt

Ha nem téved a krónikás, akkor Mandics György temesvári születésű, magyarországi író, költő, művelődéstörténész, újságíró, esszéíró, kutató, tanár, matematikus, immáron hatodik alkalommal lesz vendége a Hétvezér Esteknek, amely nevezetesen a 433. est lesz.  Mandics György kiváló és nagyterjedelmű irodalmi munkássága mellett, nagyon sok időt és energiát fordított – és persze fordít ma is – a rovásírás emlékeinek kutatására és azok átültetésére, irodalmi szintű közkinccsé tételére.

Munkássága ezen részét több kötetben publikálta, és persze Kárpát-medence szerte, sőt azon túl is előadások sorozatában ismerteti az érdeklődő nagyközönség számára. Mostani előadása is ennek részeként hallható Székesfehérváron, a Királykút Emlékházban, ahová rovott múltunk avatott szakértője, Mandics György előadására, nagy szeretettel várjuk az irodalom, történelem – és persze a rovásírás iránt érdeklődőket. 

Az előadás ideje: 2018. Magvető hava, azaz október 02. kedd 18.00 óra 
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Fejér Szövetség Sajtószolgála