2013. augusztus 30., péntek

Történelemhamisítás - Mohács

MOHÁCS - A bécsi titkos levéltár irata II. Lajos király haláláról

1526. augusztus 29-én volt a magyar seregek teljes vereségével záródó mohácsi csata. Míg a hivatalos magyar történetírás szerint a húszéves, tapasztalatlan II. Lajos király a Csele patakban lelte halálát, számos változat szól arról, hogy meggyilkolták. A Bécsben élő neves közgazdász és pénzügyi kutató, Dr. Endrédi Szabó Lajos, a bécsi titkos udvari levéltárban egy olyan iratot tanulmányozhatott, amely szerint II. Lajos magyar királyt a mohácsi csatából történt szerencsés elmenekülése után meggyilkolták.

73 éve született meg a "II. Bécsi Döntés" és még egy nap a vízért

NEMZETI ÜNNEPNAP
1940. augusztus 30-án
született meg az igazságos
 II. BÉCSI DÖNTÉS
a Belvedere palotában

2013. augusztus 27., kedd

"Zsura", a hajdani Kodály Kamara táncegyüttes alapítója Kolozsvárott alkotott nagyot

Elismerés a Kolozsvári Magyar Napok alakítói részére

Nyílt levélben gratulált Gergely Balázsnak, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezőjének Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke.  Az idén negyedszer megrendezett magyar napok, amelyek záró mozzanatát, a Zsuráfszky Zoltán rendezte István, a király rockoperát ötvenezer ünneplő magyar énekelte végig Kolozsvár főterén, „választóvonalat jelentenek az erdélyi magyarság életében” – írja elismerő levelében az MVSZ elnöke.

Gergely Balázs, aki mellesleg az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, a Báthory István líceumban érettségizett, majd történelem szakot végzett. Édesapja, a Csíkkozmáson született, korán elhunyt szobrászművész, Gergely István, édesanyja pedig Tőkés Erzsébet tanárnő, Tőkés László nővére.

Sajtószolgálatunk alább közzéteszi az MVSZ elnökének nyílt levelét.

2013. augusztus 26., hétfő

A Szent Korona kicsinyített másolata a 185. Hétvezér Estén

Az MVSZ Elnökségének álláspontja

Amint arról korábban hírt adtunk, a Tradíció Manufaktúra Kft. elkészítette a Szent Korona, mintegy 10 cm-es átmérőjű, aranyozott bronzból készült, kicsinyített mását. Mielőtt forgalomba hozta volna, a gyártó cég kérte több szervezet, így a Magyarok Világszövetségének a támogatását is.
Az MVSZ Elnöksége részletes vitát folytatott a kérdésről. Az Elnökség vitája éles volt.

Az első felszólalók féltették a Szent Koronát attól, nehogy a forgalomba hozott kicsinyített más okán olcsó méltatlanság érje.

Kérdőjelek: háború és történelem a Közel-Keleten

Háború Szíriában - Aleppo és Homsz

Válságosra látszik fordulni a szíriai polgárháború. Bízva abban, hogy nemcsak Németország és Oroszország veti el a külföldi katonai beavatkozás gondolatát, és végül mégiscsak sikerül politikai megoldással rendezni az évek alatt közel százezer áldozatot szedő „polgárháborút”, kevéssé ismert információt osztunk meg olvasóinkkal a harcok során leggyakrabban említett két szíriai város, Aleppo és Homsz régmúltjáról.

Háromezer évvel ezelőtt, Kr.e. I. évezredben Aleppo városa az önálló Arpad fejedelemséghez tartozott, állapítja meg a Cambridge Ancient History történelmi monográf sorozata. Az 1970-ben kiadott The New American Bible is, amelyhez VI. Pál pápa írt előszót,  909. oldalán megerősíti az önálló államisággal rendelkező Arpad fejedelemség létét. Az asszír haderő évekig ostromolta a fejedelemséget. Annak fővárosa azonban három évig ellenállt, míg végül Kr.e. 740-ben az asszír haderő a füstölgő romhalmazba bevonulva, ott már élő embert nem talált – tudósít az Aleppo városától északra húzódó Arpad fejedelemségről az Enyclopeadia Hungarica (Calgary, 1998).

2013. augusztus 25., vasárnap

Vitéz Joó Katalin: A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. HVE 185.

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Vitéz Joó Katalin: A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában - kiállítással egybekötött előadás

Vitéz Joó Katalin tanító, gyógyító lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték 185. rendezvényének előadója, immár harmadik alkalommal. Az első nagy sikerű előadása a magyarság sorskérdéseiről szólt, a második pedig a Magyar Szent Korona eredetét és történetét tárta fel a hallgatóságnak. Ezt teszi teljessé az augusztus 27-i előadás, amelynek során az alábbi kérdésekre kaphatunk választ:


Ki a Szent Korona? Miért tartjuk személynek és mit nyújt a magyarságnak és az emberiségnek? Miért a magyaroké, és miért az egyetlen a világon? Milyen enigmák, rejtélyek övezik? Mitől kozmikus, földönkívüli? Milyen égi jelsorozatokat árulnak el a titokzatos zománcképek? Milyen ismeretlen erőrendszer működteti? Mitől beavató, jövőbelátó, gyógyító, védelmező?

2013. augusztus 23., péntek

Nem kérünk helyreigazítást a HVG-től - száradjon csak rá, amit maga magáról kiállított

A HVG szerzője, Zubor Zalán vagy nem sokat ért abból, amit össze-vissza hallhatott, vagy pedig szándékosan magyaráz félre mindent, amit csak hallott valakitől, aki látott egy embert, aki talán ott sem volt, amiről véleményt alkotott. Legalábbis abból, amit a Fejér Szövetségről írt, másra következtetni nem adott okot. Kásler Árpád nem volt és ma sem tagja a Szövetségnek, és Jézusról, ahogy a Jóistenről a Szövetség honlapján senki nem állítja, hogy magyar volt, de azt viszon annál is inkább, bizony, hogy a legkevésbé sem volt, van és lesz zsidó. Nos, hát, eszerint lapozgassuk a HVG-t, hogy a korpa közt meglássuk, hogy mit is evett a korpa között a disznó.

Zaklatott lázadók vezetnék a népet a devizahitelek ellen

forrás: http://static.hvg.hu/itthon/20130823_Devizahiteles_szervezetek; 2013. augusztus 23., péntek, 14:13 Szerző: Zubor Zalán

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (28)

Kásler Árpád sajtótájékoztatója 2013. augusztus 21-én

Fejér Szövetség Sajtószolgálat 
Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (27)

2013. augusztus 22., csütörtök

MVSZ 75. évforduló - életképek az eseményről

A képeket késztette: Kincsesné Salca Mária
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

MVSZ 75. évforduló - eltűnt előadások: Korona, Haza, Ház, ... minden, ami nem eladó

MVSZ-75 - Eltűnt előadások

Talányos körülmények folytán a Magyarok Világszövetsége alapításának 75. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi nemzetpolitikai konferencián elhangzott első előadásoknak csak negyede tárolódott el a világhálón. A hiányzó előadásokat munkatársaink ma felvételről újratöltötték (http://www.ustream.tv/recorded/37606787), így Dr. Tanka Endre, és Dr. Damm Andrea nagy érdeklődéssel várt előadásai – a földforgalmi törvényben megtestesülő önfeladásról, illetve a devizahiteles csalássorozatról – minden érdeklődő számára elérhetőek lesznek. Lehet, hogy ezek a témák okozták a műszaki hibát? Patrubány Miklós MVSZ elnök előadása is immár teljes egészében megtekinthető.

2013. augusztus 21., szerda

MVSZ 75. évforduló - előadások

MVSZ-75 - Előadások az ünnepi nemzetpolitikai konferencián


A Magyarok Világszövetsége alapításának 75. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi nemzetpolitikai konferencián elhangzott előadásokat élőben közvetítették a USTREAM honlapján. Az előadások ugyanott utólag is megtekinthetők. A világhálós címre kattintva (http://www.ustream.tv/recorded/37468127), egy 77 perces felvételen megtekinthető Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára igazgatója, Fuksz Sándor, az MVSZ elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora, valamint Bottyán Zoltán, térségi alelnök, a Szent László Magyarságtudományi Akadémia ügyvezető elnöke előadása. A felvétel Patrubány Miklós elnök zárszavával, és a közösen énekelt Szózattal végződik.

MVSZ 75. évforduló - Kitüntetettek névsora

MVSZ-75 - Kitüntetések az MVSZ alapításának 75. évfordulóján

A Magyarok Világszövetsége alapításának 75. évfordulóján, az örökös tiszteletbeli elnökök – Perényi Zsigmond, Teleki Pál, Wass Albert – emlékhelyénél, a magyar világszórvány vándorzászlaja előtt történt meg a kitüntetések átadása azoknak, akik az évtizedek során, a Magyarok Világszövetsége kötelékében, vagy annak égisze alatt szereztek érdemeket a magyar nemzet szolgálatában. A kitüntetettek közül sokan már nincsenek az élők sorában. Az ő méltányolásuk posztumusz történt. Jóllehet a kitüntetéseket az MVSZ elnöke ítéli oda, az MVSZ Elnöksége az évforduló előestéjén egyhangú szavazattal döntött arról, hogy nem részesülhetnek kitüntetésben azok, akik az MVSZ-ben vállalt megbízatásuknak szándékosan nem jártak a végére, vagy akik nyíltan szembe fordultak a magyar nemzet egységét felmutatni hivatott szervezettel. A kitüntetettek érdemeit a Magyarok Világkongresszusának aranyérmével,  ezüstérmével, illetve díszes emléklappal jutalmazta a 75 éves Szövetség. Az arany- és az ezüstérmeket öt évvel ezelőtt, 2008-ban, a Magyarok VII. Világkongresszusa alkalmával verték.

MVSZ 75. évforduló - Damm Andrea beszéde

MVSZ-75 - Dr. Damm Andrea előadása a devizahitelek ügyéről


A Magyarok Világszövetsége alapításának 75. évfordulóján a legnagyobb tapssal jutalmazott előadást Dr. Damm Andrea ügyvéd tartotta, A devizahitelek: hitel, csalás vagy manipuláció? címmel. Igényesen összeállított, számításokkal is alátámasztott előadása bátor és szókimondó volt, amelyben kemény megállapítások is elhangzottak, mint: „a kormányzat nem hajlandó meghallgatni azokat a szakembereket, akik tételesen és pontosan be tudják mutatni ezt a nyilvánvaló csalássorozatot” és „az ellenség kötünk van”.

MVSZ 75. évforduló - Patrubány Miklós beszéde

MVSZ-75 - Patrubány Miklós beszéde az MVSZ alapításának 75. évfordulóján

A Magyarok Világszövetsége nem egy civil szervezet a sok közül, még csak nem is egy nemzeti szervezet a több nemzeti szervezet közül – mondta 2013. augusztus 18-án, a Szövetség alapításának 75. évfordulóján megtartott nemzetpolitikai konferencia nyitó előadásában Patrubány Miklós elnök, majd kifejtette: a Magyarok Világszövetségét az a Magyarok Világkongresszusa alapította – saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként –, amelyet Magyarország és a magyar nemzet trianoni szétszaggattatása után, az egyetemes magyar nép képviseletére hívtak életre eleink. Az elnöki beszéd első része megtekinthető a világhálón.

A Magyarok Világszövetségének tömör ismertetésére Patrubány Miklós az alábbi öt részletet idézte az MVSZ hatályos alapszabályából:

2013. augusztus 16., péntek

Fejér telekocsik a hosszú hétvége eseményeire

Kedves Szövetségesek!
Az alábbi rendezvényekre telekocsikat szervezünk. Várunk Mindenkit, aki csatlakozni szeretne.
A gyülekezési hely címe:
Székesfehérvár Udvardi u. 34.
1.        augusztus 17-18
MOGY –Magyarok Országos Gyűlése
 Indulás: 17-én, szombaton reggel 8 órakor
2.        augusztus 18. - vasárnap
Nemzetpolitikai Konferencia Budapesten az MVSZ alapításának 75. évfordulóján

http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2013/08/mvsz-emlekfa-opusztaszeren-magyar.html

Indulás: reggel 8 órakor

3.        augusztus 19. – hétfő

Nemzetgyűlés Budapesten A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM szervezésében
 Indulás: 9:30 órakor

4.         augusztus 20. - kedd

Kenyérsütés a Felsővári Iskola udvarán lévő kemencénkben

A bedagasztott kenyerek, péksütemények bevetése: du. 6 órakor

Jelentkezés: Csatlakozzatok a NING-en v. küldjetek smst!

T:  304050410; 302038648

MVSZ háromnegyed százados évforduló a Szent Korona jegyében

A Szent Korona kicsinyített mása

Elkészítette a Szent Korona kicsinyített mását egy magyarországi cég. A mintegy 10 cm átmérőjű Szent Korona replika, egy üvegharanggal leborítva, egy tetszetős dobozban helyezkedik el. Bemutatása augusztus 18-án, a Magyarok Világszövetsége alapításának 75. évfordulóján, a Magyarok Világszövetsége székházában megtartandó ünnepi nemzetpolitikai konferencia során lesz.

A Magyarok Világszövetsége támogatja a Szent Korona kicsinyített másának forgalomba hozatalát, mert úgy véli, hogy ez elősegíti a Magyarok VIII. Világkongresszusa által hozott határozatok életbe léptetését, amelyek Magyarország jövőjét a Szent Korona jegyében jelölik meg. A Magyarok VIII. Világkongresszusa egy évvel korábban, augusztus 20-án fogadta el Zárónyilatkozatát, amely leszögezi, hogy a Szent Korona tanra épülő történelmi magyar alkotmányon kívül „nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet”.

Fejér MAG Egyesület: Meghívó Rendkívüli Közgyűlésre

MEGHÍVÓ

Kedves Fejér MAG Egyesületi tagok és pártolóink!
Kedves Szövetségesek!

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy ezév augusztus 15-re, Nagyboldogasszony napjára a Fejér MAG Egyesület hivatalos bejegyzésének és működési feltételeinek minden eleme révbe ért.

2013. augusztus 15., csütörtök

Kásler Árpád nyílt levele Lázár János államtitkárhoz

Tisztelt Lázár János Államtitkár Úr!
Kásler Árpád vagyok. Talán nevem nem teljesen ismeretlen Ön előtt. Minden nap más városban tartok lakossági fórumot, ahol többek között a „devizahitelek” kapcsán véghezvitt törvénytelenségekről és emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekről tájékoztatom a tisztelt hallgatóságot és arról, hogy nem politikai elitre van szüksége az országnak, hanem valós közszolgákra, akik többek között olyan törvényt fognak alkotni, hogy amnesztiát hirdetnek minden vállalkozónak. Minden vállalkozó kap három hónapot arra nézve, hogy bevallja és bizonyítsa azt, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokból kinek, hány százalékot kellett visszaosztania.

Csatlakozz az ivóvíz védelméhez!

Budapest, 2013. augusztus 14., szerda (OS) -
NE LEGYEN A MAGYAR IVÓVÍZKINCS SZABAD PRÉDA!!!

Az ivóvíz nem nyerészkedés- nem profit kérdés! Az ivóvíz emberi jog. Az ODE ezzel

EGYETÉRT
TÁMOGATJA
KÖVETELI

Egyetértésünket Interneten küldjük az EU-ba. Csak a nevünk és személyi igazolványunk száma kell és a magyar ivóvíz kincsünket kivesszük a "tőke szabad áramlásából".

Már 12 EU ország 1,7 millió állampolgára küldte el "egyetértését" az EU-ba.

2013. augusztus 13., kedd

MVSZ: Emlékfa Ópusztaszeren, Magyar Nemzetért Érmek és Nemzetpolitikai Konferencia Budapesten

A Magyar Nemzetért Ezüstérem kitüntetettjei - Emlékfa ültetés Ópusztaszeren

Magyar Nemzetért Aranyérmes Rácz Sándor
A Magyarok Világszövetsége augusztus 18-án ünnepli alapításának 75. évfordulóját. Az esemény nyitányaként augusztus 16-án, 11 órakor A Magyar Nemzetért érdemérem átadására és a kitüntetettek nevét viselő emlékfák avatására kerül sor Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban. A rendezvényre a Magyarok Világszövetségre Budapestről autóbuszt indít.

2013-ban a következő személyiségeknek ítélte oda A Magyar Nemzetért Ezüstérmet a Magyarok Világszövetségének elnöke:

2013. augusztus 12., hétfő

A Haza nem eladó mozgalom felhívása

Nemzetgyűlés - A felvilágosult, méltóságukért kiálló emberek forradalma?
forrás: 2013. augusztus 11., 17:00 szerző: Tihanyi Tamás/Fejér Megyei Hírlap

Fejér megye, Budapest – Bálint Zoltán, a Haza Nem Eladó Mozgalom megyei vezetője az FMH-nak bejelentette: nemzetgyűlést szerveznek.

2013. augusztus 11., vasárnap

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (27)

A bábonymegyeri Tomi gazda Siófokon, 2013.08.10-én, a siófoki szántóversenyen
http://www.youtube.com/watch?v=Jgc62xjrByQ&feature=youtu.be
Figyelmünket szegezzük az Ő jövőjére!


Fejér Szövetség Sajtószolgálat 

Fehérvári főorvos ad elő a 184. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Kovács Csaba: A szőlőmag és a C vitamin, a verhetetlen páros


A Dr. Kovács Csaba főorvos lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték rendezvénysorozatának 184. előadója.
Az előadó Székesfehérváron született, iskoláit is itt végezte, majd az egyetem elvégzése után ismét Fejér megyébe tért vissza. Több területen dolgozott, évekig a fehérvári, majd a móri kórház Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztályán. Így sok alkalma nyílt az  összes operációs szakmában részt venni, azokat megismerni, így egy átlagos szakorvoshoz képest sokkal mélyebb, átfogóbb ismereteket szerezni a gyógyítás tudományában.

 Az alternatív gyógyítás lehetőségeit először hobbyként kezdte el kutatni, de a tanfolyamok és folyamatos önképzések után végül egy olyan módszert dolgozott ki, amivel széles tömegeket lehet viszonylag rövid idő alatt a „jól érzem magam” tartományba billenteni. Ma már azt vallja, hogy nem szabad mereven ragaszkodni az egyetlen tudományosnak tekintett terápiához. Mindegy, hogy mi az eszköz vagy elv, ami gyógyulást eredményez, csak működjön.

2013. augusztus 8., csütörtök

A bábonymegyeri "Tomi gazdának" szurkolnak a Fejérek és a Gazdatanácsok Szövetsége a siófoki szántóversenyen

Ez évben is megrendezik a Gazdakörök Siófokon a hagyományos szántóversenyt, amelyen az elmúlt évben is indult és helyezést ért el a tizenkét éves "Tomi gazda", a bábonymegyeri "Tavaszi határszemle és szántás" főhőse (http://www.sioport.hu/szantoverseny-hagyomanyorzes-siofokon).

Tomi gazda, Bábonymegyer, 2013. március 23. "Tavaszi szántás"
A Gazdatanácsok Szövetsége és a Fejér Szövetség egy hatalmas jurtában várja az érdeklődőket és a Fejér Hétpróba (íjászat, kelevéz, csatacsillag és rönkhajítás, ...) nevezőit.

75 éves Világszövetség

75 éves a Magyarok Világszövetsége

A Magyarok Világszövetsége, a legátfogóbb magyar nemzeti szervezet 2013. augusztus 18-án ünnepli alapításának 75. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az MVSZ székházában, a Magyarok Házában ünnepi konferenciát szerveznek a magyar nemzet sorskérdéseiről.

                        Program

2013. augusztus 3., szombat

Kiállítás: Varga Valéria Szent Korona zománcfestményei lesznek láthatók (19 db 50x50-es kép) a 183. Hétvezér Esten

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Vitéz Joó Katalin: Az EGYség üzenete (előtte bemutatja Varga Valéria festményeit)


A 183. Hétvezér Esténk különleges alkalom, hiszen nemcsak előadást szerveztünk, hanem egy kiállítást is, ahol Varga Valéria Szent Korona zománcfestményei lesznek láthatók (19 db 50x50 -es kép).
A rendezvényt a megszokott helyünktől és időponttól eltérően a Szabad Művelődés Házában tartjuk, ahol már 14 órától kiállítjuk a festményeket, az előadást pedig este 6 órától kezdjük. 

A kiállítás ideje alatt az előadó, Vitéz Joó Katalin szívesen bemutatja a sajtónak vagy a televíziónak is a képeket.

Az előadás helye: Szabad  Művelődés Háza,
Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
ahol a kiállítás már 14 órától megtekinthető.
 

Az előadás ideje: 2013. augusztus 6. (kedd) 18.00-20:00 óra