2019. január 30., szerda

Dr. Gál Erzsébetnek a vándorkiállítás terjesztőihez írott levele

A megáldott Dr. Pálfi György Tudománytörténeti Állandó Kiállítás a Pásztói Patrióták szervezésében. 

Sűrű pelyhekben hullott a hó a Dél-Alföldi városkában, a kora hajnali órákban. Az utak nehezen járhatóak, csak kevesen veszik a bátorságot, hogy útnak induljanak. A kivételekhez tartozott Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár, aki a közelmúltban töltötte be 90-ik évét. Az éjszaka álom nélkül telt el, mert aggodalom és félelem töltötte el, hogy vajon eleget tud-e tenni a 350 km távolságban levő Pásztói Patrióták szerető meghívásának.

A Pásztói Patrióták, élükön Illyés Rudolffal, Forstner Antallal, a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Köre tagjaival, szimpatizánsaival, a város vezetésének támogatásával már hónapok óta készültek, hogy a Kárpát-medencei származású tudósok, feltalálók, a Magyar Géniuszok állandó bemutató kiállítási helyre találjanak Pásztón.

A Hétvezér Esték februári programja

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
v. Vesztergám Miklós: Második lépcsőfok a szakrális királysághoz 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

A Hétvezér Est februári programja különleges élményt ígér:
PDF formában letölthető a plakát innen
Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban

Előadó: v. Vesztergám Miklós tárogató művész
Cím: Második lépcsőfok a szakrális királysághoz
Időpont: 2019. Böjtelő - Jégbontó hava, azaz február 05., kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Főszervező: Fogarasi Márta
Szerkesztő: Keresztesi Imre
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

2019. január 28., hétfő

Országzászló szentelés a Megszentelt élet világnapján Székesfehérvárott (menetrend változás)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Egy az Isten!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Városvezetés!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Fehérvári Patrióták!

Amint arról már korábban hírt adtunk, 2019. január 18-án, az I. világháborút lezáró párizsi konferencia megnyitásának 100. évfordulós napján szerelte le az Országzászló Védnöki Testület Székesfehérvár felújított Országzászló terén a múlt évben, 2018. június 4-én ünnepélyesen felavatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműről a társadalmi összefogás nemzeti lobogójának első példányát, a Fehérvári Országzászlót.

Azóta az Országzászló nélküli emlékmű képletesen és valóságosan is arra emlékezteti városunk szülötteit és minden Fehérvárra látogatót, amelyet ekképpen fogalmazott versben hajdan költőnk, Mécs László: "... Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog ...".

S, amint korábbi hírünkben is jeleztük, az emlékezés eme "böjtje" sem lehet - természetesen - örökkévaló. A megújult Országzászló tér felavatásán, 2018. június 4-én bemutatott nemzeti lobogó második példánya ím már arra vár, hogy a Megszentelt élet világnapjának ünnepét záró szentségimádsággal kísért egyházi áldással hirdethesse újra, amiért emlékműve a múlt évben helyreállíttatott, hogy a vezeklés sem tarthat örökké, ha van magyar ember, kiben a magyar lélek olthatatlanul lobog.

Az Országzászló Védnöki Testület
ezúton hívja meg Önöket,
s minden együttérző fehérvári polgárt
a Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-
ciszterci templomban
Böjtelő (Böjt előhava) – Jégbontó – február hava
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján,
2019. február 2. (szombat) 13:00 órakor
a záró szentségimádás keretében zajló
Országzászló szentelésre,
majd 14:00 órára,
a megszentelt nemzeti lobogó ünnepélyes visszahelyezésére
Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművére

2019. január 27., vasárnap

„Építsük a Szent koronás Nemzetet”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

„Pártold a Nemzeted II. rész”. Vendégünk Dr. Bene Gábor 


A Fejér Szövetség január 29-i, soron következő, immáron 446.-ik Hétvezér estjének előadója ismét Dr Bene Gábor közjogász lesz.   A mostani előadás a folytatása a 2018. december 04.-i előadásnak

Dr. Bene Gábor közjogász 2016-ban indította el a „Pártold a Nemzeted”. c. előadás-sorozatát , melyben részletesen kifejti véleményét arról, hogy a jelenleg működtetett pártrendszer csak a magyarság megosztásának eszköze és egyáltalán nem szolgálja a Nemzet érdekeit, megmaradásunkat. 
Aki esetleg nem hallotta az előadás korábbi, decemberi, első részét, azok számára is érthető lesz a mostani előadás, mert az előadó összefoglaló bevezetője megfelelő eligazodást fog adni mindenki számára a tényleges nemzetegyesítésről, a hazánk sorsát meghatározó történelmi, politikai kérdésekről. 
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a politika, magyarul közélet, azaz saját élete, és nemzetünk, gyerekeink, unokáink jövője.

Az előadás ideje: 2019. Fergeteg hava, azaz január 29. kedd 18.00 óra 
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat 

2019. január 24., csütörtök

A szerző részvételével nyílik meg a Pálfi György Tudománytörténeti Állandó Kiállítás Pásztón

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!
 

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 43. állomása újra Pásztó, azonban most, mint a 2016. évi székesfehérvári megnyitót követő első olyan állomás, amely állandó kiállításként létesülve a szokásos egy hónappal szemben egy évtizedig ad otthont a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő és célját megvalósítva Magyarország és határain túl élő magyar közösségekhez, a legkisebb iskolákba is vándorló kiállításnak.

Szeretettel hívjuk meg Önöket 
a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Alapítói Baráti Kör - Pásztói Patrióták
nevében a 
Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás 
pásztói állandó kiállításának megnyitójára
 2019. január 26-án (szombat) 14 órára
a
Teleki László Városi Könyvtár
földszinti nagytermébe
(Cím: 3060 Pásztó, Nagymező u. 3.)

A megnyitó menetrendje:
  • Farkas Attila, Pásztó város polgármestere köszönti a megjelenteket,
  • Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár és múzeum igazgató, a kiállítás szerző tulajdonosa ismerteti a kiállítás célját és tartalmát, majd
  • Dr. Gál Erzsébet, a kiállítást gondozó Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány képviselője köszönti a szerzőt 90. születésnapja alkalmából, és végül
  • Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a kiállítás ügyvivő koordinátora adja át a Fejér Szövetség 2018. augusztus 15.-i, Nagyboldogasszony napi Nagygyűlése által a szerzőnek, Dr. Pálfi Györgynek megítélt Alba Regia Civitas ezüst fokozatú díját és elismerő tanúsítványait, s nyitja meg a kiállítást a terjesztő szervezetek nevében.
  • A megnyitón közreműködnek a Rajeczky Szimpatikusok, Forstnerné Dr. Szabó Irén és a Muzsla Néptáncegyüttes.

2019. január 20., vasárnap

A székelyek eredete

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk Horváth Béla történész 


Horváth Béla történész, ny. történelemtanár ismert és kedvelt visszatérő előadója a Hétvezér Esteknek. A mostani nem kevésbé jeles alkalom immáron a hatodik találkozás lesz a Tanár úrral a 446. HVE esten. Ez alkalommal a székely nép eredetét kutató elméletek és bizonyítékok összevetése alapján szerezhetünk új ismereteket székely testvéreink alig ismert gyökereiről, eredetéről. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az újabb népszerű stílusban előadott nyílt történelemórára.

Az előadás ideje:2019. Fergeteg hava, azaz január 22. kedd 18.00 óra
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25

Fejér Szövetség Sajtószolgálat  

2019. január 15., kedd

Bizalmam az ősi erényben - Virtuti confido

Tisztelt Városvezetés!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Fehérvári Polgárok! 

Eljött az idő, hogy a 2018. június 4-én ünnepélyesen felavatott Országzászló és Trianon Emlékművön elhelyezett Országzászló első példányát leszereljük, majd az újat - szentelése után - felszereljük. Nem díszőrséggel, hanem az Országzászló leszerelésével emlékezünk most! Nincs alkalmasabb időpont, mint annak évfordulója, hogy ...

Január 18., Piroska napja. 100 éve a régi napárban is Piroska volt. E "PIROS" napon
Tizenkilenc és egy híján húsz
Párizsban összetalálkozott.

1919. január 18-án ünnepélyesen megnyitották az első világháborút lezáró "békekonferenciát". Szélhámosok vetettek konkolyt, aratták a bút, folyatták a bort. Békességről szó sem volt. Halasztották inkább a háborút, hogy felkoncolhassák, ami évezredig lehetetlen volt. Felnégyelték és keresztre feszítették az APOSTOLT.

"...s diplomaták, bitangok öt évig kaszabolták
ágyékok szép vetését... a földet letarolták...
fiam, szemem kilőtték... s mit elrontottak ők:
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!


Most konferenciáznak a nagy szélhámosok,
hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog...
S míg lakomákon dőzsöl, ki milliókat ölt:
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!"


Mécs László:

2019. január 12., szombat

Se nyilasok, se kommunisták

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk Szöőr Anna pszichológus, jogász 
Előadásának címe: Se nyilasok, se kommunisták 

Az új esztendőben is folytatódik a Fejér Szövetség - immár a tizedik évadjában járó - Hétvezér Estek című közéleti, közművelődési sorozata, a megszokott helyen a Királykút Emlékházban.

Ez alkalommal a 445. Hétvezér Estén Dr Szöőr Anna pszichológus, szakjogász lesz első alkalommal a vendégünk. Előadásának címe: "Se nyilasok, se kommunisták" 

Már több mint 10 évvel ezelőtt, a Demokrata 2008.10.15.-i számában jelent meg ezzel a címmel Szöőr Annával egy riport, amelyben az egyre inkább eluralkodó "kettős mérce" ellen emelte fel a szavát, és azóta ez a gond csak fokozódni látszik, mondhatni mai világunk, különösen a - nem éppen közéleti - párt- vagy hatalompolitika habzik a "kettős mérce" jellegű megnyilvánulásoktól.

2019. január 6., vasárnap

A Hétvezér Est 2019 januári programja

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Kremnitzky Géza és Mudris Anett: Újévi Hungarikum koncert

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

A Hétvezér Est januári programja különleges élményt ígér:
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az évadnyitó Hétvezér Estén