2023. október 30., hétfő

Köszönet a közreműködőknek és részvévőknek

 Kedves Szövetségesek!

A tegnapi nappal lezárult az egy hét a Kárpát-medencei magyarság autonómiájáért alcímmel szervezett Fehérvári Határtalan Fesztivál,

mely október 23-án a HVIM plakát kiállításával vette kezdetét

és a tegnapi Székely Autonómia Nap keretén belül már 11 éve hagyományosan a FEJSZE által szervezett maroshegyi őrtűz gyújtással

és egy feledhetetlen dal esttel ért véget a Városháza dísztermében.

2023. október 29., vasárnap

Hat év után újra Born Gergely lesz a vendég (ELMARADT, november 21.-re halasztva)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Born Gergely tanár, magyarság kutató: Szakrális helyek
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Born Gergely tanár, magyarság kutató, a szakrális népművészet és magyar műveltség tanítója lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 616. előadója.

Előadónk nem először szerepel a Hétvezér Esték programján, azonban bő hat év telt el utolsó előadása óta, holott 2015 és 2016-ban egy emlékezetes, három részes előadás sorozatban mutatta be a magyar néptánc szakrális jegyeit A magyar néptánc titkos üzenete címmel.

Ezúttal, ha nem is a magyar néptánc és népzene, de most is a szakralitás áll mondandója középpontjában, amelyet - az eddigiek alapján bizonyosra mondható, hogy - rendkívül plasztikusan, egyedi előadásmódban, meglepő összefüggéseket feltárva, mégis közérthetően ad elő az októberi utolsó Hétvezér Estén.

Ajánljuk figyelmükbe a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Őszhó - Mindszent - Magvető - október havának 31. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Born Gergely régész-történész
Szakrális helyek
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. október 23., hétfő

Míg fénylik az égen a Hold és a Nap, fohász és fáklyás kiállás a székelység önrendelkezéséért a királyi városban is

A Székely Autonómia Napja a Kárpát-medencei magyarság autonómiájáért szervezett egy hetes program záró napja. A II. Fehérvári Határtalan Fesztivál záró rendezvénye előtt Székesfehérvár dél-nyugati kapujában, Maroshegy határában és a belváros főterén, a Városház téren gyúlnak fáklyás őrtüzek Székelyföld önrendelkezéséért!
 
Felhívás!
 
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt,
hogy a II. Fehérvári Határtalan Fesztivál zárónapján,
október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia Napján
2023. október 29-én 16:30-tól, 
gyújtsunk együtt őrlángot, világítson Székelyföld határa
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
a székelyföldi utcaneves városrész határában 11 éve állított
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujában
(a Balatoni út körforgalmában, Székesfehérvár-Maroshegy kapujában)
 

2023. október 22., vasárnap

Hidán Csaba régész-történész, harcművészet oktató lesz a 615. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Dr. Hidán Csaba László régész-történész, harcművészet oktató: Honalapítók a Kárpát-medencében
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Az október 23-án, hétfőn megnyíló Fehérvári Határtalan Fesztivál 2. napján, tehát kedden Dr. Hidán Csaba László kolozsvári származású régész-történész, egyetemi docens, az Aranyszablya Történelmi Vívóiskola alapítója, harcművészet-oktató lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 615. előadója.

Előadónk előzetes beharangozóját idézve: "A Kárpát-medencében napjainkig megtalálhatjuk a honalapítók utódait, akik bár nem egy államban élnek, de ugyanannak a nemzetnek a tagjai". Hidán Csaba a sztyeppei nomád viseletet és hadtörténetet felölelő kutatási területéhez híven a Honalapítók a Kárpát-medencében című előadását korhű viseletben tartja, mely Árpád népének honalapításáról, a X. század főbb eseményeiről és a honalapítók örökségéről szól.


A
Hétvezér Esték programját és az előadást most a Fehérvári Határtalan Fesztivál címmel a Kárpát-medencei magyarság autonómiájáért másod ízben megrendezett eseménysorozat társrendezvényeként is ajánljuk figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Őszhó - Mindszent - Magvető - október havának 24. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Dr. Hidán Csaba László régész-történész
Honalapítók a Kárpát-medencében
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. október 20., péntek

Kegyelettel királyi méltóságainkért a fehérvári koronázó templom mielőbbi helyreállítása reményében

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Egy az Isten!

Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Molnár Krisztián Elnök Úr!
Tisztelt Városi és Megyei Közgyűlési Tisztviselők!
Tisztelt Közreműködők, Tisztelendők, Íjászok, Lovagok és Vitézek!
Tisztelt Szövetségesek és Honfitársak!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Közeledik a hagyományosan Mindenszentek előtt megrendezett Királyi Halottak Napi történelmi kegyeleti szertartás, amelyre szeretettel és tisztelettel várunk minden fehérvári polgárt, közéleti szereplőt és távolról érkező honfitársat egyaránt. Ez úton szólítjuk és hívjuk meg Önöket a már hagyományos eseményre.

https://photos.app.goo.gl/G9Ttkjs3fo89yDUp9
Sötét enyészet néma éjjelében Temetve fekszik a hajdan kora;
A bajnok alszik a föld mély ölében, Ki tudja merre hamvad hűlt pora?
Sírjára, mert nem tudja senki hol van, Nem hull a bánat könyje szent titokban.

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2023. október 28-án (szombaton) 17 órától
 
a
Királyi Halottak Napja

csendes történelmi-kegyeleti szertartásra
 
az
Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség 

 
(Fejér MAG Egyesület, Rákóczi Szövetség, Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, Vitézi Rend Fejér Szék)
 
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat, felkérésünket és megerősítette részvételét
 • Bencze András evangélikus lelkész /Székesfehérvár/
 • ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész /Budapest/
 • Lázár Levente unitárius lelkész /Erdély/ és székely közössége
 • v. Vesztergám Miklós tárogató művész
 • Szent György Lovagrend magisztrátusa.
 •  
  Ez évben is számítunk
 • a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület,
 • a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom,
 • a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje és
 • a Válasz Független Civilek közreműködői részvételére 
 • Királyi Halottak Napja 2023


  2023. október 15., vasárnap

  Hétvezér Est Bory Jenő hajdani obeliszkjének avatása 103. évfordulós napján

  Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
  Kónyi-Kiss Botond építész és Szili Csaba Gergely történész: A Bory obeliszk - a magyar katona halhatatlan dicsőségének emlékműve

  Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

  Kónyi-Kiss Botond építész, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke, a székesfehérvári önkormányzat
  Pénzügyi- Költségvetési és Jogi Bizottságának tagja és Szili Csaba Gergely pedagógus történész, a VÁLASZ Független Civilek Egyesület alelnöke, Fejér vármegyei önkormányzati képviselő lesznek a 614. Hétvezér Est előadói.
   
  103 évvel ezelőtt, 1920. október 17-én avatta a Székes Fejér Város és Fejér Vármegye közgyűlése közösen Bory Jenő emlékművét annak tiszteletére, hogy 1919. október 12-én Horthy Miklós vezetésével bevonult a Nemzeti Hadsereg Székesfehérvárra, felszabadítva a királyi várost a román katonai megszállás alól, megszüntetve ezzel a több hónapos terrort, rablást és a lakosság több hónapos zaklatását.

  2023. október 9., hétfő

  Hétvezér Est a Petőfi évben újra a költő óriásról és száműzetéséről

  Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
  Weszelszky Ferenc történész: Petőfi Sándor a lánglelkű költő és a száműzött őrnagy

  Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

  Weszelszky Ferenc történész, a Hermann Ottó Társaság elnöke
  , korábbi többszörös előadónk, Záhonyi András  orientalista írás- és művelődéstörténész kíséretében lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 613. előadó vendége.
   
  Előadónk az ELTE hallgatójaként és Germanus Gyula tanítványaként kapott életre szóló muníciót és indíttatást a történelem tudományához is, melyet arab nyelvtudással is gyarapítva diplomataként is hasznosított kiküldetései során Mongóliában, Finnországban, NSZK-ban, Irakban, Kazahsztánban és Ukrajnában. Szakterülete az építészet és közgazdaságtan. Előadásában összefoglalót nyújt Petőfi Sándpr költészetének szerepéről az 1848-1849-es  forradalom és szabadságharc idején és "barguzini száműzetéséről" az eddig feltárt tények és ismeretek alapján.
   
  Előzetesként szolgálhat akár a Fejér Vármegyei Hírlapban a Petőfi év nyitányaként megjelent írás is akár: https://www.feol.hu/helyi-kultura/2023/01/petofi-sandor-van-e-halhatatlansag-az-irodalomban.
   
  Különös aktualitását adja az előadásnak, hogy alig egy hónapja száműzettetett Petőfi Sándor neve a róla elnevezett laktanya nevéből is (remélhetőleg ezt arcképével a homlokzati domborművön azért mégsem teszik, vagy mégis?).

  2023. október 1., vasárnap

  Bibliai történeti elemzés Tóth Ferenc oktató-kutató agrármérnök szemszögéből...

  Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
  Dr. Tóth Ferenc agronómus: Jézus és a nem termő fügefa történetének három változata - avagy mit hihetünk el a mai világban az írástudóknak?

  Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

  Dr. Tóth Ferenc agrármérnök, mérnöktanár,
  2021-ig a Szent István Egyetem (ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) egyetemi tanára, jelenleg az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet kertészeti munkacsoportjának vezetője lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 612. előadó vendége.
   
  Előadónk nem először szerepel körünkben, így a Királykút Emlékházban sem, hiszen ő volt - bizony, ím már majd' 10 évvel ezelőtt, azaz 2013 végén - a 200. Ünnepi Hétvezér Est előadója is, s bő 7 évvel ezelőtt pedig a 337. Hétvezér Est előadója.