2016. március 31., csütörtök

Ismét Berényi László Géza a HVE vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Berényi László Géza: A körösztény tudat 7000 éve a Kárpát-medencében
Ismét Berényi László Géza lesz az előadója a következő, immár 314. Hétvezér Estnek. Ez az előadás szerves folytatása a három héttel ezelőtti,  „A Szent Korona Tér - Idő szerkezete” címet viselő előadásának. A mostani előadás címe is meghökkentő, hiszen legtöbben úgy tudjuk, hogy a kereszténység egyidős Jézussal. Lehetett, létezett Jézus Krisztus előtt már kereszténység, vagy ahogyan az előadás címe mondja „körösztény tudat”? S mi több, mi magyarok – akiket a mai hivatalos álláspont szerint a pogányságról Szent István király térített át a keresztény hitre – mégsem pogányok voltunk Krisztus előtt?  

2016. március 27., vasárnap

Ha időátállás, akkor szóljon az induló, mely a 340 éve született vezérlő fejedelemről szól

340 éve született II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem, hazánk vezéralakja 1676. március 27-én született Borsiban (Felvidék), főúri, nagybirtokos családból.

A család birtokában volt a Felvidék nagy része. Munkácson s még sok helyen volt a családnak uradalma, vára. Édesapja I. Rákóczi Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona volt, a hős lelkű asszony, aki korán elvesztvén férjét egyedül nevelte fiát, s védte meg később Munkács várát a labancoktól.

Ferenc magyarnak született
Magyarországot ekkoriban idegen uralkodó, az osztrák császár irányította, akit egyben magyar királlyá is koronáztak, ám szívében, törekvésében idegen maradt, s igencsak kifosztotta a magyar népet. A Rákóczi család igaz magyar lévén nemigen volt jóban a császárral, ezért a kis Ferkót legszívesebben elpusztította volna az uralkodó, s így gyakran kellett költözködnie a családnak, hogy ne tudják meg, hol tartózkodnak.

2016. március 26., szombat

Áldott Húsvét Ünnepet


Áldott Húsvét Ünnepet kíván minden magyar keresztény honfitársunknak a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2016. március 25., péntek

Vendégünk újra Tóth Zoltán József a Hétvezér Estén - A Szent Korona és a globalizáció

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Dr. Tóth Zoltán József: A Szent Korona és a globalizáció 

A 313. Hétvezér Est témája ismételten a Szent Koronához kapcsolódik. Második alkalommal lesz a HVE vendége Dr. Tóth Zoltán József. A jogász, politológus, szakíró, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet oktatója, tanszékvezető egyetemi docens. A második Orbán-kormány Honvédelmi Minisztériumának egykori helyettes államtitkára közigazgatást, gazdasági közigazgatást és alkotmányjogot oktat. Hat könyv, számos tanulmány és számtalan szakcikk szerzője. A magyar jogtörténet elismert tudósa, ezen belül a Szent Korona-tan történetének egyik legelismertebb kutatója és oktatója. Dr. Tóth Zoltán József tudományos nézetei részévé váltak a mai közjogi gondolkodásnak.

2016. március 24., csütörtök

A Magyarok IX. Világkongresszusa évében Áldást osztó Jézus szobrára gyűjtenek Pilisszántón

Áldást osztó Jézus-szobor állítása a Magyarok IX. Világkongresszusa évében

A Pilisszántóért Egyesület, mely az elmúlt 10 évben meghatározó szerepet játszott a pilisszántói Boldogasszony Kápolna és a Csillagösvénynek elnevezett zarándokhely kialakításában, idén egy 3 méter magas, áldást osztó Jézus-kőszoborral szeretné kiegészíteni az egész Kárpát-medencére rálátó Pilis ezen szent helyét. A nemes szándékú rendezvényt beillesztették a Magyarok IX. Világkongresszusa évének eseményei közé.

A Magyarok IX. Világkongresszusát szervező Magyarok Világszövetsége és a Pilisszántóért Egyesület megállapodott az egyetemes magyar nemzet életének legjelentősebb eseménye, a Magyarok Világkongresszusa és a pilisszántói áldást osztó Jézus-szobor állítás összehangolásáról.

Húsvéti üzenet Magyar Adorján aranyszarvas agancsának ága-bogán gyúlt múlhatatlan fényű szavaival

Magyar Adorján - Tomory Zsuzsa: Csodaszarvas népünk ajkán, avagy Magyar Genezis

2015. október 23-án, az üdvtörténeti jelentőségű 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának ünnepi műsorába ágyazva tartották meg a Csodaszarvas népünk ajkán című videó ősbemutatóját. A Magyarok Világszövetsége székházában megjelent ünneplő közönség és a világhálós közvetítés révén a nagyvilág más tájain élő magyarok egyszerre tekintették meg a Békéscsabán élő szín- és képzőművész Mészáros Mihály rendezésében készült alkotást, amelynek szövegkönyvét Magyar Adorján tanulmánya alapján az Amerikai Egyesült Államokban élő Tomory Zsuzsa írta. A félórás film a világhálón elhelyezve szabadon megtekinthető. Alább rövid ismertetőt közlünk, valamint a videó világhálós címét. 

2016. március 21., hétfő

Mintegy félszázan vettünk részt a Vértes 71 Emléktúrán

A második világégés honvéd hőseire és áldozataira emlékeztünk

Rendkívül felemelő volt az elmúlt két évhez képest is 100%-os létszámnövekedést és soha nem tapasztalt átlagéletkor csökkenést hozó emlékező sereggel részt venni a - 2016. évben a Magyarok IX. Világkongresszusa társrendezvényeként  is megtartott - Vértes 71 Emléktúrán a Vértesben. A képek magukért beszélnek.

2016. március 17., csütörtök

Ismerjük meg a Szent Koronát

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Berényi László Géza: A Szent Korona Tér - Idő szerkezete

A 312. Hétvezér Est vendége Berényi László Géza lesz. Berényi László Géza eredeti foglalkozását tekintve statikus mérnök. Magáról így vall saját blogján: ”statikus tervezőként épületek szerkezeti terveit készítettem életem során, de építészként is kipróbálhattam magamat. Pályám során hamar beláttam a funkció és forma, a külső homlokzat és a belső szerkezet kölcsönhatásban vannak egymással, nem választhatók el egymástól.” Hamar rájött arra a régi igazságra, hogy a történelemkönyveket a győztesek írják, vagy inkább átírják. Ezért elhatározta, hogy mérnökként megpróbálja az igazságot kideríteni. Érdeklődése a régmúlt idők irányába fordult. Úgy gondolta, hogy a kezdettől fogva létező „örök igazságot” meg kell találnia, ki kell derítenie, fel kell tárnia, hogy megismerhető legyen mindenki számára.

Korhatár nélkül ajánlott résztvenni a Vértes 71 Emléktúránkon

Tisztelt Szerkesztőség!
Kedves Honfitárs!
Kedves Barátunk!

"Ki a múltat, ősei és hősei emlékét nem tiszteli, a jövőt, ifjai és unokái megbecsülését sem érdemli!"

Vértesi Emléktúra a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály hőseiért

Ajánljuk az Ön és családja figyelmébe a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Vértes 71 Emléktúránkat (2016.03.19. Szombat - részletek a fenti címsorra kattintva megnyíló bejegyzésben találhatók). 

A megemlékezéseknél a katonai tiszteladást a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség fegyveres tagjai korhű egyenruhában fogják biztosítani.
Katonanótákat énekel az Atilla Király Gimnázium legénykara és a Fejér Szövetség férfikara.

2016. március 16., szerda

Történelem tegnap = tört tényelem ma, s holnap?

Történelem kérdésekkel

A magyarság hivatalos történelmét mindenkori elnyomóik írják, hogy ősiségünket elhallgatva-, büszkeségünket megtörve-, vagy éppen bűntudatot gerjesztve elvegyék múltunkat, megmérgezzék jelenünket, lehetetlenné tegyék jövőnket! 

Mindig is érdekelt a történelem. Középiskolai tanulmányaim alatt viszont már feltűnt, hogy bizonyos történelmi események hivatalos magyarázata, és az azokban foglalt állítások egy része, nemhogy megvilágítaná az adott témát, hanem csak újabb és újabb kérdéseket vet fel, melyekre elfogadható válasz nem születik! Ugyanakkor a történelmünk oktatása során az látható, hogy csatavesztéseinket kiemelik, de győzelmeinket kicsinyíteni igyekeznek és elhanyagolhatónak kívánják feltüntetni.
Első példaként említeném meg az ókori római birodalommal kapcsolatos véleményemet:
A térkép az ókori római birodalom kiterjedését mutatja Pannónia megszállása előtt:

2016. március 14., hétfő

Dunaújvárosban, Székesfehérvárott és Sárospatakon magyarként a székely önrendelkezés mellett

MVSZ: Kiállás a székely nép mellett Dunaújvárosban, Székesfehérvárott és Sárospatakon

Március 10-én, a Székely Vértanúk és a Székely Szabadság napján a Magyarok Világszövetségének vezetői és szervezetei több városban is támogatásukról biztosították a magyar nemzet elválaszthatatlan részét képező székely népet. Dunaújvárosban a Magyarok Szövetsége által kezdeményezett ökumenikus ima hangzott el, majd Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke mondott félórás beszédet a székely és a magyar nép több ezer éves egymásrautaltságáról. Székesfehérvárott a Fejér Szövetség és az MVSZ Fejér Megyei Szervezete fejezte ki együttérzését a Marosvásárhely főterén egybegyűlt testvérekkel. Sárospatakon a Wass Albert emlékkőnél gyűltek össze immár negyedszer azok, akiknek szent ügy a székely nép szabadsága. Alább fényképes összeállítást közlünk mindhárom eseményről. 

Elnökként 15 éve minden fizetés és juttatás nélkül az MVSZ élén

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Magyarok Világszövetsége Tagok!

A Magyarok IX. Világkongresszusának megrendezésére készül az egyedülálló legitimációval rendelkező, 1938-ban, a Magyarok II. Világkongresszusa által életre hívott Magyarok Világszövetsége. A Petőfi Sándort is idézve "Élet vagy Halál" címmel 2016. augusztus 15.-étől, Nagyboldogasszony napjától augusztus 20.-ig, Szent István temetésének és Szent László által szentté avatásának évfordulós napjáig tartó Világkongresszus Nyitókonferenciája Székesfehérvárott, Szent István városában, a királyi városban lesz. Székhelyünknek ilyen nagyságrendű, az összmagyarságot érintő nemzetpolitikai rendezvényben 1938 óta nem volt része!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2154&v=AoTtu6cmPb4
Patrubány Miklós beszélgetése Vári-Kovács Péterrel a képre kattintva tekinthető, hallgatható meg

2016. március 13., vasárnap

Március 15 - avagy magyar kikelet

Kivezető út a Magyaroknak!

Sokat gondolkoztam, hogy miért sújt bennünket, az átok,
Századok óta csak haragot, s önsajnálatot látok.
Rá kellett jönnöm, az ok feltárással nem mondok újat,
A Magyar Nemzetnek Petőfi már megírta a múltat,
Megírta azt, hogy milyenek vagyunk, és milyenné lettünk,
És azt is elmesélte nekünk, hogy mit kellene tennünk.
Hiába írta, s szavalta, még sem hallgatott rá senki,
Ezért a magyar már napról, napra egyre jobban vesz ki.
Itthon és külhon a magyarok egymást ölik és bántják,
Bár tudnák, hogy a másikban a tükörképüket látják.
Hagyja hazáját, családját, s jobbat várva elmenekül,
Nem lássa a tükröt, ezért egy ideig megkönnyebbül.
Azt hiszi, a pénz, a jobb élet mindent megold.
Közben, hogy mit veszít, arra már nem is gondol.

2016. március 11., péntek

A Magyarok IX. Világkongresszusa Petőfi szellemiségét idéző címe: Élet vagy Halál

A Magyarok Világszövetsége Március 15-i, ünnepi rendezvényére Budapesten, az MVSZ székházában kerül sor 18 órai kezdettel. A rendezvény keretében elhangzik Patrubány Miklós márciusi nemzetpolitikai előadása is, amelynek címe:
A magyarság lényegének megnyilvánulása 1848. március 15-e forradalmi napján.

Az ünnepség keretében Publik Antal előadja Petőfi Sándor Nemzeti dal és Élet vagy Halál! című verseit.

A rendezvény második felében az MVSZ Petőfi Bizottságának vezetőinek részvételével kerekasztal beszélgetést folytatnak arról,  hogy hol tart Petőfi Sándor "hamvainak elhozása". Részvevők: Patrubány Miklós, Fuksz Sándor, az MVSZ elnökhelyettese, Dr. Drábik János, a Trianon Társaság elnöke, egyben az MVSZ Stratégiai Bizottságának elnöke, valamint Kiss Endre József, a Sárospataki Református Nagykönyvtár igazgatója, egyben az MVSZ Elnökségének tagja.

Autonómiát Székelyföldnek

Az MSZ-NN is követeli a VÉDHATALMI STÁTUSZT! 
2016.03.11 Nemzeti Hírháló
 

A székely szabadság napjára, az 1848-as szabadságharc valódi befejeződését jelentő dátumon a székely vértanúkra való megemlékezés kapcsán a szegedi Nemzetépítők, az MSZ-NN helyi reprezentánsai a román konzulátus előtt énekeltek.

Székely Szabadság Napja Maroshegytől Marosvásárhelyig és hányaveti fejér megyei sajtómagatartás

Székesfehérvárott a maroshegyi Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál fejezte ki a Fejér Szövetség és a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete összetartozását és egyetértését, együttérzését a Marosvásárhely főterén összegyűlt székely testvéreikkel és énekelték el - talán éppen egy időben velük - a székelyek himnuszát.

Nem hagyjuk veszni Erdélyt sem, Istenünk! - hangzott a zárszó után.

Hölgyek és urak, Önök szándékosan tévednek - még mindig nem az utolsó szó Hóman Bálintról

Azzal kezdjük ennek a cikknek a továbbítását, hogy azoknak üzenjük ezt az elhíresült mondatot, akik a múlt évben pártpolitikai vezényletre Budapestről, sárga csillagot tűzve magukra, Székesfehérvárra utaztak, hogy Hóman Bálint szoborállítása ellen tiltakozzanak: 

Hölgyek és Urak!
Önök szándékosan tévednek!

Évtizedeken át elhallgatták azt a tényt, hogy a nácik által megszállt Európában Magyarország volt az egyetlen, ahol a reguláris hadsereg - Horthy Miklós kormányzó parancsára - megakadályozta a zsidóság deportálását, ezzel megmentve 300 ezer budapesti zsidó honfitársunk életét. Koszorús Ferenc ezredes akciójának története Amerikában tankönyvekben olvasható - nálunk csak mostanság kezdenek beszélni róla – hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

2016. március 8., kedd

MVSZ: Székelyföldi fórumsorozat folytatása a székely nemzettudat erősítéséért

Visszhang: "Önálló nép a székely"

„Önálló nép a székely” címmel visszhangozza a Quo vadis székely nép? -fórum baróti rendezvényének üzenetét az eseményről tudósító Háromszék. A Magyarok Világszövetsége vezetői január és február folyamán tizenöt székelyföldi településen tartottak fórummal egybekötött könyvbemutatót. A február 23-án, Baróton megtartott eseményről a Háromszék az alábbi tudósítást jelentette meg.

Önálló nép a székely 

2016. február 25., csütörtök, Közélet

Keserű Sándor, Bottyán Zoltán, Oláh István, Benkő Emőke, Patrubány Miklós és Borsos Géza
Keserű Sándor, Bottyán Zoltán, Oláh István, Benkő Emőke,
Patrubány Miklós és Borsos Géza

Ismétlés a tudás atyja - avagy emlékezz a SEMINOra!

A DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem “hont foglaltak”, hanem hazajöttek!

2016. március 6., vasárnap

Székely Szabadság Napja Székesfehérvár - fehérvári, légy a székelykapunál!

Székely és magyar mártírokra, hősökre emlékezünk március 10-én és 19-én

Minden korosztály jelentkezését várjuk a Vértes 70 Emléktúrára

Vértesi Emléktúra a második világháború hőseiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 71. évfordulóján

A Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete tisztelegve a II. Világháború idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek előtt, emléktúrát szervez 2016. március 19. szombatra, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES71 tárgyú levélben.

MVSZ: Quo vadis székely nép?

Gyergyócsomafalva: A Quo vadis székely nép? fórumsorozat végállomása

Jobbról: Márton László Szilárd polgármester,
Bottyán Zoltán térségi alelnök, Sántha Attila író,
Borsos Géza térségi alelnök, Patrubány Miklós,
Benkő Emőke elnökségi tag,
Fuksz Sándor elnökhelyettes (takarva),
Oláh István térségi elnök és Zombory István elnökségi tag
Gyergyócsomafalván ért véget a Magyarok Világszövetsége vezetői által Székelyföld tizenöt településén tartott Quo vadis székely nép? fórumsorozat. A község művelődési házában lezajlott rendezvény házigazdája Márton László Szilárd polgármester volt.
A január végén és egy hónappal később két részben megtartott körútra az alkalmat a 26. Magyarságtudományi Füzet (MTF-26: Nemzet-e, vagy nép a székelység? Netán kisebbség?) megjelenése szolgáltatta.

A mostani székelyföldi körút címválasztásával - Quo vadis székely nép? - az MVSZ utalt a 2003. júniusában Quo vadis Székelyföld? című hasonló vállalkozásra, amelynek eredményként akkor megszületett a Székely Nemzeti Tanács.

A körút részleteire, tanulságaira sajtószolgálatunk visszatér.

2016. március 5., szombat

Felhívás a világ magyarságához - Tégy a székely szabadságért március 10-én!

ÖNRENDELKEZÉST SZÉKELYFÖLDNEK!

Szolidaritási kiállás és megemlékezés
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál, az erdélyi és székelyföldi utcaneves városrész kapujában, a maroshegyi körforgalomban
2016. március 10. (csütörtök) 17 óra
A székely mártírok emlékére mécsesek gyúlnak, hogy Fehérvár kapujában is láthatóvá váljék az ősi Székelyföld határvonala! Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a Föld tart! 

A Fejér Szövetség és a Magyarok Világszövetsége tagjai a Székely Szabadság Napján a székely mártírokra, Székesfehérvár és Csíkszereda testvérvárosi kapcsolatának 5. évfordulójára is emlékezve függesztik ki ünnepélyes keretek között Székes Fejér Város Csíki Székelykapujára a 2012. március 21-én, a kapu avatásakor Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke által a Fejér Szövetségnek adományozott Székely Nemzeti Zászlót! A zászlót 2016. március 21-én, hétfőn estig, a székelykapu-állítás 4. évfordulós napjáig hirdeti a kapuállítással szentesített székely-magyar testvérnemzeti és Csíkszékhely-Székesfejérvár testvérvárosi kapcsolatot.

Vértesi Emléktúra a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály hőseiért

Vértes 71 Emléktúra a második világháború hőseiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 71. évfordulóján 

A Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete tisztelegve a II. Világháború idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek előtt, emléktúrát szervez 2016. március 19. szombatra, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES71 tárgyú levélben! 

2016. március 3., csütörtök

Ifj. Tompó László Mélyszántás 2. (Irodalmunk titkai) c. könyvének bemutatója

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

A 311. Hétvezér Est vendége ismét ifj. Tompó László irodalomtörténész lesz. A legutóbbi telt házas előadásai az „Összeférhetetlen kultúrák Európában” (295 HVE)  és a  Mondtuk, hogy nem az utolsó szó Hóman Bálintról” (304. HVE)  után, bizonyára nem kell bemutatnunk a Hétvezér Esték közönségének ifj. Tompó Lászlót, a fiatal magyar katolikus gondolkodót. Gyakori előadója estjeinknek, olyannyira, hogy talán számszerűen is ő viszi a pálmát az előadók közötti szereplés gyakoriságában. Azonban nem csak nálunk jár gyakorta és járja az országot számtalan helyen tartva színvonalas, igen széleskörű forrás- és szakirodalmi ismereteken alapuló előadásokat, hanem termékeny író és publicista is. „Civilben” a Hunhír Infó főmunkatársaként publikál.