2023. december 23., szombat

Áldott Szeretetteljes Kerecseny-Karácsony Ünnepet

Halasy-Nagy Endre szerint karácsony szavunk a Kara asszony - sötét asszony, fekete asszony - szóösszetételből származik, amely az év legsötétebb napjára utal. A téli napforduló őseink életében is jelentős ünnep volt, összegyűltek, magukkal hozva a Nap madarakat, a kerecsensólymokat. Ekkor röptették fel őket először a levegőbe, a táltosok áldása után. Ezt nevezték Kerecseny ünnepnek, amelyet később betiltottak a táltos vallással együtt.

"A Karácsony ünnepe az ősi hitvilág legnagyobb napjai közé tartozott, éppúgy mint a kereszténységnél az ige megtestesülésének... megemlékezése. A táltos perek folyamán sokszor felbukkan a vallató kérdés a pogány magyarság ünnepeire vonatkozólag, sokszor pedig a tanúvallomások egy-egy elejtett mondata világít rá a Karácsony fogalmára... Így vallotta 1245-ben Dala fia Undo perében Rufus segesvári polgár: Krisztus születése ünnepén a régi magyarok a sólyom ünnepét tartják. Obol várjobbágy szavai szerint pedig: Ekkor (Karácsonyról van szó) a sólymokat vadászatra eresztik és sok nép viszi oda madarait, amiket a táltosok megáldanak... Kisszer Mihály szerint: A régi-hitűek Urunk születése napján tartják a sólyom ünnepét... Ágota özvegy Ithe táltosról vallja a következőket: Amikor Karácsonykor a fiatalság az első új sólymokat felrepteti, szokott énekelni és buzdítani azt ifjúságot, hogy ezeket a dolgokat soha emlékezetéből kiveszni ne hagyja... Boksa táltos védelmére felsorakozott tanúk egyike, egy bizonyos Kozma a következőket mondja: A solymárok ünnepén, amelyet régi nyelven Karácsonynak neveznek." (Jegyzőkönyv részlet Fehér Mátyás Jenő Középkori magyar inkvizíció című könyvéből.)

Néprajzi és történelmi könyvekben keresgélve hasonló adatra sokáig nem találtam, olyan sikeresen tüntették el a hagyományból ősvallásunkat. De a nép emlékezete megőrizte őseit, akik évezredek távolából szólnak az őket kereső és tisztelő utódokhoz. Így rábukkantam Tarisznyás Márton néprajzkutató: Gyergyó történeti földrajza (Akadémia Kiadó, 1994.) című könyvében a Kerecseny Ünnep töredékeire, maradványaira a Ditrói madáreresztés című fejezetben. A népszokás szerint a gyerekek karácsony előtt sok verebet fognak, majd az éjféli misén a templomban szabadon eresztették őket. Ez a szokás még 1912-ben az új templom felszentelése idején is élt. Madármise elnevezéssel Székelyszentkirályon is fennmaradt. Bár e szép hagyományt sikerült elsorvasztani és kerecsensólymok helyett verebek szállnak fel, teljesen elpusztítani mégsem lehetett, karácsony szavunk pedig megtartja emlékét.

Ezért az éjféli misén, vagy bárhol legyünk is ezekben az órákban, röptessünk fel lelkünkből sólyomként egy imát őseinkért, Magyarországért, önmagunkért.

Friedrich Klára - Szakács Gábor (Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás)
 
Áldott Szeretetteljes Kerecseny-Karácsony Ünnepet!
 
Fejér Szövetség

2023. december 10., vasárnap

621. Hétvezér Est: Újra Bobory Zoltánnal búcsúztatjuk az évet

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Bobory Zoltán költő: Áldott Karácsony Adventje

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Bobory Zoltán Jósika Miklós-díjas költő, a Vörösmarty Társaság elnöke lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 621., s a 2023. évad utolsó előadó vendége.

Valóban, már lassan hagyománnyá válhat, hogy Advent derekán Bobory Zoltán irodalmi estjével zárjuk az évet, hiszen egy évvel ezelőtt is, csupán akkor még ideiglenesen a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban (ismertebb nevén: Szabadművelődés Háza) zártuk adventi imával, verssel a 2022. évet.
Nos, továbbra is költői, szívünkben-lelkünkben féltve őrzött gyermeki várakozással telve köszönünk el újra egymástól, a Királykút Emlékházba kedd esténként ellátogató közösségünk tagjaitól egy rövid időre, azaz az év legbensőségesebb ünnepére készülve, hogy aztán hagyományainkhoz híven újra, mint minden évben újévi Hungarikum koncerttel folytassuk ott, ahol megszakítottuk a nyár közepétől nyár közepéig tartó 15. évadját a Hétvezér Estéknek.

2023. év Télelő - Karácsony - Álom - december hava 12. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Bobory Zoltán költő
Áldott Karácsony Adventje
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. december 4., hétfő

Szakács Árpád lesz a decemberi első vendég

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Szakács Árpád publicista: Mire készül a WHO?
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Szakács Árpád publicista, könyvkiadó, többek között Eötvös József-sajtódíjas, Lovas István díjas (2018) és Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíjas (2019) újságíró, szerkesztő,  a Magyar Nemzet és az Axel Springer munkatársa lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának, a Hétvezér Esték 620. előadó vendége.

Lovas István újságíró nem sokkal halála előtt a „legjobb és legbátrabb magyar jobboldali újságíró”-nak nevezte Szakács Árpádot. Lovas István halála után vélhetően éppen ezért kapta meg elsőként az újságíróról elnevezett kitüntetést (forrás: Wikipedia)

Valóban bátorság ma nemet mondani a globalizáció, avagy az ún. "nem létező háttérhatalom" minden megnyilvánulására, mint például a WHO legújabb nemzetek feletti egészségügyi fennhatósági törekvéseire, a digitális pénz készpénz használatot is korlátozó, sőt, megszüntető terjesztésére, a kötelező oltások korlátlan növelésére, avagy az oltáskötelezés  re?! Összeegyeztethető-e a nemzeti szuverenitás a WHO törekvéseivel?

A közösségi médiafelületeken ebben a témakörben kezdetektől fogva zajló hevesebb vitát mintha háttérbe szorította volna a közvetlen környezetünkben folyó, s már a Közel-Keleten kirobbant háború, holott az aggasztó folyamat nem szakadt meg, s a vita sem jutott, juthatott nyugvópontra. Egyre többekben fogalmazódik meg a gyanú, hogy az európai uniós központ által támogatott, s a WHO által nyíltan megfogalmazott globalista egészségügyi megoldás csupán "trójai falova" azoknak a nyilvánvalóvá vált törekvéseknek, amelyekről egy évtizede még azt hihettük, hogy csupán ún. konteós rémtörténetek.

Ajánljuk látogatóink figyelmébe Szakács Árpád nagyon is aktuális előadását és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Télelő - Karácsony - Álom - december hava 5. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Szakács Árpád publicista
Mire készül a WHO?
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. november 26., vasárnap

Várakozásra hangolva zárjuk a novembert Fejes Zsolttal

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Fejes Zsolt könyvkiadó, történész: Adventre hangoló
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Fejes Zsolt könyvkiadó, történész lesz
a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának, a Hétvezér Esték 619. előadó vendége.
Fejes Zsolt nem is oly' rég volt a Hétvezér Esték előadó vendége "Dicsőséges Rongyos Gárda titkai" című előadásával, s bár az akkori történelmi téma tárgyszerűsége nem is ígért költői megnyilvánulásokat, Zsolt mégis megajándékozta hallgatóságát egy témához illő szavalatával.

Közeledik Karácsony, avagy Álom havának adventi időszaka, mikor őrizve évszázados hagyományainkat, egyre inkább a lelki felkészülésnek adjuk át magunkat, s a várakozás édes ízét kóstolgatva várjuk a napfordulót, a fény újjászületését a szeretet kivételes ünnepnapjához illő áhítattal.

Előadónk most ehhez nyújt támaszt. íróink, költőink gondolatait, szavait idézve készíti fel hallgatóit az örömteli várakozás időszakára.

Ajánljuk figyelmükbe a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Őszutó - Szent András - Enyészet - november havának 28. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Fejes Zsolt könyvkiadó-történész
Adventre hangoló
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. november 19., vasárnap

Born Gergely hat év után az október végén elmaradt előadás helyett most lesz a vendégünk

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Born Gergely tanár, magyarság kutató: Szakrális helyek
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Born Gergely tanár, magyarság kutató, a szakrális népművészet és magyar műveltség tanítója lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 618. előadója.

Előadónk nem először szerepel a Hétvezér Esték programján, azonban bő hat év telt el utolsó előadása óta, holott 2015 és 2016-ban egy emlékezetes, három részes előadás sorozatban mutatta be a magyar néptánc szakrális jegyeit A magyar néptánc titkos üzenete címmel.

Ezúttal, ha nem is a magyar néptánc és népzene, de most is a szakralitás áll mondandója középpontjában, amelyet - az eddigiek alapján bizonyosra mondható, hogy - rendkívül plasztikusan, egyedi előadásmódban, meglepő összefüggéseket feltárva, mégis közérthetően ad elő az októberi utolsó Hétvezér Estén.

Ajánljuk figyelmükbe a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Őszutó - Szent András - Enyészet - november havának 21. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Born Gergely régész-történész
Szakrális helyek
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. november 12., vasárnap

Hétvezér Est-és könyvbemutató előadás Bánó Attila jóvoltából vitéz nagybányai Horthy Miklósról, a hazafiról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Bánó Attila író: Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a hazafi - könyvbemutató előadás
 
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

A köztársasági elnök által Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Bánó Attila író, újságíró, grafikus lesz - ez évben ím már második alkalommal - a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték vendége, azaz a 617. előadója.

Első ízben márciusban - az energia válság miatt ideiglenesen még zárva tartó Királykút Emlékház helyett - a Közösségi és Kulturális Központban (korábbi, ismertebb nevén a Szabad Művelődés Házában) Adalékok az 1848-49-es szabadságharc történeteihez címmel tartott e körben egy   rendkívül tanulságos és nagy sikerű előadást a forradalom és szabadságharc eseményeit elemezve annak többé és kevéssé ismert előzményeiről, szereplőiről (https://www.fehervartv.hu/video/index/39756).

2023. november 11., szombat

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a tudománytörténeti vándorkiállítás 64. állomása

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Sajtómunkatársak!
 
Örömmel tudatjuk, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás tovább folytatja vándorútját a királyi városban, Székesfehérvárott. Ím már a 64. alkalommal nyitjuk meg a kiállítást, s most abban az iskolában*, amelynek máig álló épületét 91 évvel ezelőtt, 1932. november 19-én az akkor még Székesfehérvári Magyar Királyi Állami Gróf Klebelsberg Kunó Polgári Fiúiskola néven nyitotta meg Székesfehérvár a tanulók számára.
 

Szeretettel hívjuk meg Önöket
a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
nevelőtestülete
és a Fejér Szövetség nevében
a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
64. megnyitójára
 2023. november 15-én (szerdán) 09:00 órára

 
(Cím: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 4.)

55 éve színpadon Dévai Nagy Kamilla

Kedves Szövetségesek!

Tiszteletbeli tagunk, Dévai Nagy Kamilla töretlen 55 éves színpadi pályafutását ünnepli hamarosan családjával, tanítványaival és barátaival együtt az Uránia filmszínházban. Ott a helyünk. Telekocsikkal utazunk Budapestre. Csatlakozók jelentkezését várjuk elérhetőségeinken (lásd: Kapcsolatok honlap oldalon!)

Kíván(j)unk ez alkalommal is további szép és sikeres éveket, évtizedeket a művésznőnek!

Fejér Szövetség elnöksége nevében a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. november 4., szombat

Csak igazságszolgáltatás elfogadható Szücsi Frigyes és vádlott társai ügyében!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Budaházy Edda és György: Halottak napi ítélet végrehajtás
 
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Budaházy Edda és György lesz a 616. Hétvezér Est előadó vendége. Szomorú aktualitása ennek az estnek, hogy 5 nappal korábban, Halottak napján, 2023. november 2-án hirdettek ítéletet az ún. "Hunnia per" három korábbi, azonban a végrehajtás alól ideiglenesen felfüggesztett elítéltjeinek ügyében, az őket korábban börtönbűntétesre ítélő bíró szavait idézve: "társadalmunknak hasznos tagjait", azaz P. Gergely mellett két Fejér vármegyei tisztességes honfitársunkat is, Szücsi Frigyes vezető régészt és Tián Csabát  több éves börtönbüntetésre ítélve! 
 
Nem véletlenül választottuk most a szokásos arcképek helyett ezt a plakátot, amely éppen az ítélet végrehajtás előtt 7 évvel zajlott kiállásra szólított minket a koncepciós per vádlottainak felmentése érdekében!
 
A legenyhébb megfogalmazásban is a jogszolgáltatás csődje és/vagy megcsúfolása ez a per. Csak valódi igazságszolgáltatás az, ami elfogadható Szücsi Frigyes és vádlott társai ügyében, ami már csak a köztársasági elnök által a vádak és ítélet alóli teljes felmentés lehet! A Budaházy bizottság lehetőségeihez mérten mindent megtett és -tesz azért, hogy megyénk e két jeles polgára ügyében igazságszolgáltatás történjék, azonban - bármennyire megdöbbentő is - a köztársasági elnöknő a mai napig nem tett semmit a két - nem túlzás - ártatlanul és az eljárási és jogszabályokat is teljesen mellőző, áthágó, alaptalanul és másfél évtizedig elhúzódó koncepciós eljárásban elítélt teljes felmentése érdekében.
 
Előzetesként ajánljuk mindenki figyelmébe Szücsi Frigyes előzetesen közzétett nyilatkozatát az ügyben (a képre vagy ide kattintva):
 
 
A Hunnia perben elítélt, s a köztársasági elnöknő által a büntetés végrehajtás alól korábban felmentett Budaházy Györggyel és testvérével, Eddával arról beszélgetünk ezen a Hétvezér Estén, hogy mi történt, történhet és mit tehetünk még a valódi igazságszolgáltatás érdekében.
 
Ajánljuk figyelmükbe a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Őszutó - Szent András - Enyészet - november havának 7. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Budaházy Edda és György közreműködésével
Halottak napi ítélet végrehajtás
 címmel zajló beszélgetésre

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

STOP WHO

Szövetségeseink és Honfitársaink!

Telekocsi konvojunk 9:45-kor indul Budapestre.
Csatlakozókat 9:30-tól várjuk Székesfehérvár, Udvardi u. 34. szám előtt!

2023. október 30., hétfő

Köszönet a közreműködőknek és részvévőknek

 Kedves Szövetségesek!

A tegnapi nappal lezárult az egy hét a Kárpát-medencei magyarság autonómiájáért alcímmel szervezett Fehérvári Határtalan Fesztivál,

mely október 23-án a HVIM plakát kiállításával vette kezdetét

és a tegnapi Székely Autonómia Nap keretén belül már 11 éve hagyományosan a FEJSZE által szervezett maroshegyi őrtűz gyújtással

és egy feledhetetlen dal esttel ért véget a Városháza dísztermében.

2023. október 29., vasárnap

Hat év után újra Born Gergely lesz a vendég (ELMARADT, november 21.-re halasztva)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Born Gergely tanár, magyarság kutató: Szakrális helyek
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Born Gergely tanár, magyarság kutató, a szakrális népművészet és magyar műveltség tanítója lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 616. előadója.

Előadónk nem először szerepel a Hétvezér Esték programján, azonban bő hat év telt el utolsó előadása óta, holott 2015 és 2016-ban egy emlékezetes, három részes előadás sorozatban mutatta be a magyar néptánc szakrális jegyeit A magyar néptánc titkos üzenete címmel.

Ezúttal, ha nem is a magyar néptánc és népzene, de most is a szakralitás áll mondandója középpontjában, amelyet - az eddigiek alapján bizonyosra mondható, hogy - rendkívül plasztikusan, egyedi előadásmódban, meglepő összefüggéseket feltárva, mégis közérthetően ad elő az októberi utolsó Hétvezér Estén.

Ajánljuk figyelmükbe a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Őszhó - Mindszent - Magvető - október havának 31. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Born Gergely régész-történész
Szakrális helyek
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. október 23., hétfő

Míg fénylik az égen a Hold és a Nap, fohász és fáklyás kiállás a székelység önrendelkezéséért a királyi városban is

A Székely Autonómia Napja a Kárpát-medencei magyarság autonómiájáért szervezett egy hetes program záró napja. A II. Fehérvári Határtalan Fesztivál záró rendezvénye előtt Székesfehérvár dél-nyugati kapujában, Maroshegy határában és a belváros főterén, a Városház téren gyúlnak fáklyás őrtüzek Székelyföld önrendelkezéséért!
 
Felhívás!
 
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt,
hogy a II. Fehérvári Határtalan Fesztivál zárónapján,
október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia Napján
2023. október 29-én 16:30-tól, 
gyújtsunk együtt őrlángot, világítson Székelyföld határa
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
a székelyföldi utcaneves városrész határában 11 éve állított
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujában
(a Balatoni út körforgalmában, Székesfehérvár-Maroshegy kapujában)
 

2023. október 22., vasárnap

Hidán Csaba régész-történész, harcművészet oktató lesz a 615. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Dr. Hidán Csaba László régész-történész, harcművészet oktató: Honalapítók a Kárpát-medencében
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Az október 23-án, hétfőn megnyíló Fehérvári Határtalan Fesztivál 2. napján, tehát kedden Dr. Hidán Csaba László kolozsvári származású régész-történész, egyetemi docens, az Aranyszablya Történelmi Vívóiskola alapítója, harcművészet-oktató lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 615. előadója.

Előadónk előzetes beharangozóját idézve: "A Kárpát-medencében napjainkig megtalálhatjuk a honalapítók utódait, akik bár nem egy államban élnek, de ugyanannak a nemzetnek a tagjai". Hidán Csaba a sztyeppei nomád viseletet és hadtörténetet felölelő kutatási területéhez híven a Honalapítók a Kárpát-medencében című előadását korhű viseletben tartja, mely Árpád népének honalapításáról, a X. század főbb eseményeiről és a honalapítók örökségéről szól.


A
Hétvezér Esték programját és az előadást most a Fehérvári Határtalan Fesztivál címmel a Kárpát-medencei magyarság autonómiájáért másod ízben megrendezett eseménysorozat társrendezvényeként is ajánljuk figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Őszhó - Mindszent - Magvető - október havának 24. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Dr. Hidán Csaba László régész-történész
Honalapítók a Kárpát-medencében
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. október 20., péntek

Kegyelettel királyi méltóságainkért a fehérvári koronázó templom mielőbbi helyreállítása reményében

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Egy az Isten!

Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Molnár Krisztián Elnök Úr!
Tisztelt Városi és Megyei Közgyűlési Tisztviselők!
Tisztelt Közreműködők, Tisztelendők, Íjászok, Lovagok és Vitézek!
Tisztelt Szövetségesek és Honfitársak!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Közeledik a hagyományosan Mindenszentek előtt megrendezett Királyi Halottak Napi történelmi kegyeleti szertartás, amelyre szeretettel és tisztelettel várunk minden fehérvári polgárt, közéleti szereplőt és távolról érkező honfitársat egyaránt. Ez úton szólítjuk és hívjuk meg Önöket a már hagyományos eseményre.

https://photos.app.goo.gl/G9Ttkjs3fo89yDUp9
Sötét enyészet néma éjjelében Temetve fekszik a hajdan kora;
A bajnok alszik a föld mély ölében, Ki tudja merre hamvad hűlt pora?
Sírjára, mert nem tudja senki hol van, Nem hull a bánat könyje szent titokban.

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2023. október 28-án (szombaton) 17 órától
 
a
Királyi Halottak Napja

csendes történelmi-kegyeleti szertartásra
 
az
Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség 

 
(Fejér MAG Egyesület, Rákóczi Szövetség, Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, Vitézi Rend Fejér Szék)
 
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat, felkérésünket és megerősítette részvételét
 • Bencze András evangélikus lelkész /Székesfehérvár/
 • ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész /Budapest/
 • Lázár Levente unitárius lelkész /Erdély/ és székely közössége
 • v. Vesztergám Miklós tárogató művész
 • Szent György Lovagrend magisztrátusa.
 •  
  Ez évben is számítunk
 • a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület,
 • a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom,
 • a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje és
 • a Válasz Független Civilek közreműködői részvételére 
 • Királyi Halottak Napja 2023


  2023. október 15., vasárnap

  Hétvezér Est Bory Jenő hajdani obeliszkjének avatása 103. évfordulós napján

  Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
  Kónyi-Kiss Botond építész és Szili Csaba Gergely történész: A Bory obeliszk - a magyar katona halhatatlan dicsőségének emlékműve

  Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

  Kónyi-Kiss Botond építész, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke, a székesfehérvári önkormányzat
  Pénzügyi- Költségvetési és Jogi Bizottságának tagja és Szili Csaba Gergely pedagógus történész, a VÁLASZ Független Civilek Egyesület alelnöke, Fejér vármegyei önkormányzati képviselő lesznek a 614. Hétvezér Est előadói.
   
  103 évvel ezelőtt, 1920. október 17-én avatta a Székes Fejér Város és Fejér Vármegye közgyűlése közösen Bory Jenő emlékművét annak tiszteletére, hogy 1919. október 12-én Horthy Miklós vezetésével bevonult a Nemzeti Hadsereg Székesfehérvárra, felszabadítva a királyi várost a román katonai megszállás alól, megszüntetve ezzel a több hónapos terrort, rablást és a lakosság több hónapos zaklatását.