2015. január 31., szombat

A 256. Hétvezér Est vendége:Pozsonyi Ádám

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
„Ami új, az rossz!” Irodalmi est Pozsonyi Ádámmal

Pozsonyi Ádám lesz a Fejér szövetség 256. Hétvezér Estjének vendége. 
Így mutatja be magát: "Pozsonyi Ádám (1969) író, publicista és hivatásos reakciós."
Ő az, aki kategorikusan tagadja a mai kor kötelező jellegű értékeit, s büszkén hirdeti
„Ami új, az rossz!”
Egy csokor a szerző eddigi munkáiból:
 A Lenin-szobor helyén bombatölcsér tátong,
Hogyan pukkasszunk liberálisokat?,
Még néhány ötlet a liberálisok pukkasztásához,
Jönnek a kispolgárok című elbeszélés gyűjtemény, a
Göre Gábor mint filozófus és a
Rebellió; valamint a
 http://pozsonyiadam.blogspot.com című saját oldal.

2015. január 27., kedd

Változás: ifj. Tompó László Madách időszerűségéről ad elő a 255. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
ifj. Tompó László: Madách tragédiájának időszerűsége

Figyelem ! Változás!

Fehér István betegsége miatt a mai 255. Hétvezér Est előadója Ifj. Tompó László lesz:
Az előadás címe: Madách tragédiájának időszerűsége

Madách Imre, amint annyi költőnk és írónk, próféta volt, aki megjövendölte mindazt a mérhetetlen rombolást, amit ma világszerte tapasztalunk az élet szinte minden területén.
De hogyan? Erre kíván válaszolni főműve, Az ember tragédiája gondolatai felidézésével ifj. Tompó László irodalomtörténész, a Hunhír.info főmunkatársa.
 
Az előadás ideje: 2015. január 27. kedd 18 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Miss Tee Teabolt, Ady Endre. u. 32. I. em.

Háziasszony: Sajó Mária
Főszervező: Keresztes Imre
Műsorszervezők: Fogarasi Márta,Tarczi István
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

2015. január 26., hétfő

Szerre - meghívó a Fejér Szövetség 11. megyegyűlésére

2015. Jégbontó hava 11. napja (a SZER napja)

2015. február 11-én lesz 6 éve, hogy - akkor még Fejér Megyei Magyarok Szövetsége néven - megalakult a Fejér Szövetség mozgalom és közössége.

 2015. február 11-én (szerdán) 19 órától lesz a
Fejér Szövetség 11. Megyegyűlése és tagfelvételi szertartása
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)

2015. január 22., csütörtök

A 255. Hétvezér Est vendége: Fehér István Felvidékről

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Fehér István: Felvidéki magyar kálvária

„A legszebb dolog életemben,
hogy magyar lehetek”
beszélgetés Fehér Istvánnal

Egy felvidéki tanárember lesz a Fejér szövetség 255. Hétvezér Estjének vendége. 

Fehér István Révkomáromban született és ott is nőtt fel. Az akkori Csehszlovákiában nem volt módja anyanyelvén egyetemi végzettséget szereznie. Pedagógiai fakultáson, földrajz-orosz szakos középiskolai tanár lett. 1989-től, 25 éven át a komáromi Selye János Gimnáziumban tanított. Osztályfőnökként pedagógiai pályájának talán legfontosabb eleme a felvidéki magyar diákok magyarságtudatának erősítése, mélyítése. 

Korhinta Színház a Magyarok Házában: Mátyás a király és Mátyás a lúdas

Mátyás király vágyai valamint Ludas Matyi - Színházi előadások az MVSZ székházában


Jelentős kedvezménnyel tekinthetik meg az MVSZ tagjai a Korhinta Színház e hó végén, az MVSZ – Magyarok Házában bemutatásra kerülő előadásait. A jegyek a helyszínen ugyancsak kedvezménnyel járó elővételben kaphatók. Ne szalasszák el a kedvező lehetőséget!

MVSZ-tagoknak elővételben mindössze 1000 Ft
MVSZ-tagoknak elővételben mindössze 500 Ft
MVSZ Sajtószolgálat
8532/150119


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Végső búcsú az utolsóként távozó Aranycsapat tagtól - Buzánszky Jenő labdarúgótól

http://youtu.be/HAiFuNlQAdc
A Helsinki Olimpia (1952)
győztes csapata
jobbról az első Buzánszky Jenő

Buzánszky Jenőre emlékezünk – Január 30-án helyezik öröknyugalomra

A Magyarok Világszövetsége is búcsúzik Buzánszky Jenőtől (1925-2015), az Aranycsapat utolsóként távozó tagjától, a legendás jobbhátvédtől, a nagy magyar hazafitól, a példásan szerény embertől.

Január 30-án, 13 órakor helyezik végső nyugalomra a budapesti Szent István Bazilikában. Alább látható képsorunk a Tóth Kálmán által hozzánk küldött videóból készült, amely teljes egészében megtekinthető, ide vagy a képekre kattintva.

2015. január 21., szerda

A kő marad és "Je suis" dühös, de nagyon!

"Je suis dühös, de nagyon!
2015.01.17.

(...) Egy nappal a párizsi események után, Székelyudvarhelyen tízegynéhány békés ember gyertyát gyújtott az Emlékezés Parkjában, Wass Albert születésének 107. évfordulója alkalmából. Ezután a román bűnüldöző szervek nyomozást indítottak a gyertyát gyújtó békés emberek ellen, „csak vizsgálódunk” jeligére! Tekintettel arra, hogy bármely bűnügyi nyomozás elindításához szükség van bűncselekményre is, gyorsan találtak egyet. Szerintük ha nem is az összes, de legalább egy résztvevő, aki szólt a többinek, gyanúsítható a 2002/31-es sürgősségi kormányrendelet 5. paragrafusának első bekezdésében szabályozott bűncselekmény elkövetésével. A kihallgatáson elmagyarázták: az említett jogszabály tiltja a háborús bűnösök kultuszának terjesztését és köztudott, hogy nevezett Wass Ferenc(!!) rehabilitálási kérését elutasította a kompetens bíróság, szóval tessék kérem megérteni, hogy Romániában nem szabad Wass Ferencet emlegetni. Na ezért vagyok dühös. 

Globalizmus, avagy székhelyi székely Székiség

Sokan nem értik, hogy a Fejér Szövetség tagjai és tisztviselői hogyan is értik és miért is állítják, hogy világunkban már rég nincs másról szó, minthogy
"a világ globalizmusa áll ma szemben a székhelyi székiség elvével".
 Az udvarhelyi gyűlés határozata, 1505.
«Mi, a székelyek földjének országlakosai és a székelyek minden egyes székének és összes nemének általános egyeteme emlékezetül adjuk jelen oklevél soraival mindenkinek, akit illet, hogy midőn az Úr 1505. évében, Szent Erzsébet királyné ünnepe utáni legközelebbi csütörtökön Udvarhely mezővárosban említett országunk bizonyos ügyeinek elrendezésére és némely visszaélések megjavítására országunk régi szokása szerint általános gyűlést tartottunk, akkor más igen szükséges dolgok között láttuk, hogy országunkban az általános gyűlések lazasága az országlakosok felülvizsgálatra fellebbezett sok ügyének végzését napról napra halasztja, és ennek következtében az ilyen halasztások miatt nem kevesek jogaiban különböző károk keletkeznek. Kézzelfoghatóan tapasztaltuk azt is, hogy kedvezés, harag, ellenszenv és egyéni érdek gyakran nem engedi, hogy országunkban a bírák és a választott bírák kiderítsék az igazságot.»

A Békekör állásfoglalása: Ne vigyék ágyútölteléknek ...!

A Magyar Békekör állásfoglalása a „Magyarország az európai békéért Merkellel és Putyinnal”

A Magyar Békekör 2015. január 18-án értekezletet tartott az MVSZ Magyarok Házában, „Magyarország az európai békéért Merkelell és Putyinnal” címmel, amelyen szorgalmazták, hogy Magyarország vállaljon aktív közvetítő szerepet az ukrajnai konfliktus békés rendezésében, és felszólították a magyar kormányt, hogy nyíltan képviselje a Kárpátalján élő magyarok érdekeit. Az értekezleten a Magyarok Világszövetségét Bottyán Zoltán, a Kárpát-medencei Térség alelnöke képviselte, aki az alábbi képen Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum elnöke, és Takács Gábor, a Magyar Autonóm Néppárt elnöke társaságában látható (jobbról). Az értekezleten, amelyről a Hír tévé is felvételt készített, Oroszország budapesti nagykövetségét Anton Goriev konzul képviselte. Az értekezlet állásfoglalást fogadott el, amelyet alább teljes terjedelmében közzéteszünk.

2015. január 17., szombat

Hétvezér Est, a 254. - Csurka Endre: ... ha semmi sem az, aminek látszik?!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Mi tudható, ha semmi sem az, aminek látszik?!

Ez Csurka Endre előadásának címe, aki a 254. Hétvezér Est vendége.


Ki is Csurka Endre? Aki nem ismeri, annak lehetetlen néhány szóban bemutatni Csurka Endrét és munkásságát.

Író, közíró, politizáló, gazdasági-, pénzügyi szakember, gondolkodó? Egyik megnevezés sem írja le pontosan tevékenységét. Csurka Endrét, - hatalmas szellemi örökség birtokában, de a maga útját járva, - a magyarság, a magyar megmaradás, a magyarnak maradás kérdései foglalkoztatják. Nem csak kulturális, nemzetpolitikai szinten, hanem gazdaságpolitikai vonalon is kutatva azokat a gazdasági, politikai történéseket, amelyek meghatározzák ma, a magyar nemzet jelenét és a jövőjét.

2015. január 12., hétfő

A lelki terrort követő véres terrora világos - mondhatni: fejér - a magyar válasz ...

Terrorra terror volt a válasz!
S, szinte már harsog a leegyszerűsítő válasz: VÁLASSZ!

Nem választunk a kettő közül. Mind a lelki, mind pedig a testi terror számunkra elfogadhatatlan. Mert, ahogy manapság már szinte minden téren tapasztalható, két teljesen elhibázott és romlott álláspontot kínál választásra a lényeges kérdések felett elsikló hadjárat.

A válasz, amivel egyetértünk itt, alább olvasható: világos, egyértelmű és tiszta, azaz fejér: megvilágító, mint a NAP!

Köszönjük a Magyarok Világszövetsége elnökének, Patrubány Miklósnak, hogy írásba foglalta, hogy a terror hátán hordozott terrorra mi volt, van és lesz mindig a magyar válasz!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Terrortámadás a „halál civilizációja” ellen
Magyar válasz

Gyászoljuk a párizsi terrortámadásokban lemészárolt újságírókat, a meggyilkolt rendőröket és túszokat. Elítéljük a terrortámadást, az országuk törvényei szerint ártatlan párizsi újságírók megölését.

2015. január 9., péntek

Egy vezérhajóssal beszélgetünk a 253. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Gál József: Navigare necesse est – Hajózni pedig kell!

Ezt vallja Gál József is, aki a 253. HVE vendége lesz.

„Álmokat építettem, aztán hajókat, majd széllel, szél ellen, megtapasztaltam a tenger különböző arcait” mondja könyvében Gál József, két földkerülő vitorlás út tapasztalataival a háta mögött és ki tudja hány ezer tengeri mérföld viharait átélve, megküzdve, a Szent Jupát és az Equator hajók hajósa.

Gál József, aki ma is aktív tengeri vitorlázó, ez évben ünnepli a 30. évfordulóját annak, hogy 1985 óta járja a világtengereket, és számtalan kikötőjét a világnak.

2015. január 7., szerda

Aranyemberekre és a Szent Korona hazatérésére emlékezünk az MVSZ székházában

Szombaton: 36 éve tért haza a Szent Korona! - Megemlékezés a Magyarok Világszövetségének székházában

Dr. Papp Lajos, Sinkovits-Vitay András, Woth Imre, Vesztergám Miklós, Bene Gábor, Bottyán Zoltán és további jeles személyiségek közösen emlékeznek meg a Szent Korona hazatéréséről szombaton, január 10-én, 10 órai kezdettel a Magyarok Világszövetségének székházában. A helyszínen kapható lesz a Szent Korona kicsinyített mása. Az MVSZ székházában megtekinthető az Emberek Aranyban – Szkíta fejedelmek hagyatéka c. kiállítás is.

2015. január 6., kedd

Magyar keresztvíz: Vízkereszt

Január 6., Magyar Napja és Vízkereszt

Keresztvizet hoz a Vízkereszt.
Magyar Adorjánra emlékezem, ha megjegyzem, a magyar hajdan boldogot, földmívest és embert is jelentett! E napon lett magyar, azaz boldog a magvető ember!
Kereszttüzet visz a Tűzkereszt.
A Nazarenusra emlékezem, ha megjegyzem, hogy a Kerecseny napján gyúlt tüzet Vízkereszt oltja el.  E napon kereszteli magyarrá a vízöntő a jóembert!

Áldott legyen az újjászülető kisember!
Ferenc (az öreghegyi)

2015. január 3., szombat

Nimród Napja

Emlékezzünk arra, hogy ma Nimród Nagy Király napja van!

Emlékszünk? A káldi-szumír-mahgar bibliában a KÁM mennyei birodalomból az égi KOSt követve száll az EMBER a Földre, s első gyermekük neve KUS, tehát KÁM „fia” KUS. S a KUSok népének első nagy királya Nimród-Ménrót. Azaz KUS „fia” NIMRÓD. Nimród hon és haza teremtő ikrei pedig HUNYOR és MAGYOR.  Az akkád bibliában „hatalmas vadász volt az Úr előtt”, s az Özönvíz után Noé fia KhÁM nemzette  KhUSt, kitől aztán származott NIMRÓD.