2011. január 30., vasárnap

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”: István és az Istergami Oroszlánok

A Fejér Szövetség egyre népszerűbb és nagyobb érdeklődést kiváltó előadássorozatának, a Hétvezér Estéknek februári első előadásának címe: „István és az Istergami oroszlánok”. Az előadó, Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség egyik szószólója lesz, aki az esztergomi királyi várkápolna töredékekben megmaradt, „oroszlános életfa” néven ismert falfreskójának beszédes jelképeiről, feltárt titkairól nyújt képes összefoglalót. Többek között szó lesz a freskó és Szent István királyunk szarkofágjának „meglepő” összefüggéseiről, a fogantatásról alkotott legújabb tudományos kísérleti eredmények ismeretében megmagyarázható megdöbbentő részleteiről és a freskó jelképeinek értelmezéseiről más korabeli és távoli múltból származó régészeti és írásbeli emlékek alapján.


Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2011. február 1. 19:00-21:00

2011. január 28., péntek

ALKOTMÁNY kontra ÚJALKOTMÁNY

Már a cím is hamis, avagy sántít, de most szándékosan! Mert az 1989. évi XXXI-es (néhai „ideiglenes”), sőt, annak és az „új”-nak is alapját képező 1949. évi XX-as (máig érvénybe lévő „sztálini”) minden lehet, csak Alkotmány, avagy Alkotmányos nem. Mert kijelentő módban: alkotmánytalan. Az eddigi Tákolmány helyett most újat tákolnának. Hogyan?

2011. január 27., csütörtök

Magyar®ul sem tud már a Tudományos Akadémia?

Egy fejér testvérünk leveléből idézek. Voltaképpen csak együtt kérdezem én is Vele, amit Ő is kérdezett? Kérdezzük mi is, mindenhol, ahol csak lehet! Tegyük fel a kérdéseket: „Miért is? Miért is nem?", mint a gyerekek! Egyenesen.


2011. január 23., vasárnap

Meghívó Rendi Gyűlésre!


SZENT KORONA ALKOTMÁNY érvényesítését követelő RENDI GYŰLÉS
Meghívó
a Szent Korona Alkotmányának érvényesítését követelő Rendi Gyűlésre
Időpontja: 2011. január hó 29./Szombat/ de. 11 óra.
Helye: a Magyarok Háza, 
1052 Budapest, Semmelweis .u. 1-3

2011. január 20., csütörtök

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”:„Az ősgabonák jelentősége napjaink táplálkozásában”!

A Fejér Szövetség népszerű előadássorozatának január 25-i alkalma az egészséges táplálkozásról szól. Vendégeink: 

Dr. Kalmár Gergely biogenetikus és felesége.

A szegedi kutató több mint két évtizede foglalkozik az őstönköly újrélesztésével. A csernobili robbanás után egyedül az általa fenntartott tönkölybúza nem károsodott.
A Dr. Kalmár-féle tönkölybúzából készült kenyér ásványianyag tartalma 15-20-szorosa, vitamintartalma pedig 20-25-szöröse a hagyományos búzakenyérnek.
Míg a kereskedelmi forgalomban hozzáférhető tönkölybúza-fajták valójában hibridek, addig a tudós által "visszanemesített" ősbúzának gyógyhatása van: erősíti az immunrendszert, lassítja az öregedést, javítja a sejtek stabilitását.
Az előadás során megízlelhetjük e csodálatos kenyeret és megismerkedhetünk más termékkel is: pl. liszt, csíráztatható tönköly.
Különösen számítunk a gazdák részvételére.

2011. január 18., kedd

Rólunk szól!

Az alábbi linken letölthető, meghallgatható a Fehérvár Rádió  Fejér Szövetségről szóló, nemrégiben elhangzott riportja:


Fejér Szövetség

2011. január 17., hétfő

BOJKOTTFELHÍVÁS A MAGYAR VÁSÁRLÓKHOZ!

Civilek a multinacionális cégek indokolt és igazságos megadóztatásáért

Alulírottak 34-en, mint akik az ország jelenéért és jövőjéért feltétlen felelősséget érzünk, tűrhetetlennek tartjuk, hogy hazánkban emberek százai fagynak meg a fűtetlen lakásokban, hogy gyerekek ezrei nélkülöznek és éheznek, hogy családok százezrei süllyednek nyomorba, és emberek milliói nyögik a növekvő banki adósságokat, miközben a multinacionális cégek egy része mindent megtesz azért, hogy kivonja magát a közteherviselés alól.

2011. január 16., vasárnap

Jövő keddi Hétvezér Est: Kalandozások a magyar nyelvben

A következő Hétvezér Est 2011. január 18-án, este 7 órai kezdettel lesz a Hétvezér Sörkertben (Székesfehérvár, Huba u.7.)

Előadó: Rátki Zoltán

" Vallásunk és műveltségünk titkát nyelvünkben keressétek" - hangzott el a gyimesbükki szószólótól Pünköshétfőn.  Ez a gondolat indította el előadónkat, nyelvi kalandozásaiban.

Csak néhány talány:

" Mi, milyen lehetett az első szó, amit az ember kimondott a Földön?"
"A hangok titka, a mássalhangzók ősjelentése, magyar magyarázata"
"NYelv és történelem - Árulkodó szavak - Nevekben rejtelmek"

Szótekerőlanton játszik, alag-keszi csillagközi szószövőszéken sző AZ ŐS! A SZÓ!

Budaházy-portrévázlattal búcsúzik az Éjjeli menedék


Köszönet Matúz Gábornak és Siklósi Beatrixnak a kiváló és kitartó munkájukért.
Tisztességgel végezték tudósítói munkájukat ebben a műsorban,és remélhető talán, hogy hamarosan hasonló meglepetésekkel láthatjuk őket viszont a képernyőn - valahol, valamikor, szabad! magyar médiafelületen.

2011. január 11., kedd

Alkotmányos történelmi önkormányzatok. Önkormányzatiság a Szent Korona Eszme szellemében

Kedves  Érdeklődők!

Hamarosan nyilvános közéleti előadást, fórumot, valamint könyvbemutatót tartunk!
Házigazda: Bodajk Polgármesteri Hivatala és a Fejér Szövetség Bodajki Baráti Kör
Rendező: Fejér Szövetség
Előadó: Dr. Tóth Zoltán József, tanszékvezető egyetemi docens, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási helyettes államtitkára
Helyszín: Bodajki Polgármesteri Hivatal Nagytanács-terme (8053 Bodajk,Petőfi Sándor utca 60.)
Időpont: 2011. január 15. 16.00-19.00
Tiszteletbeli meghívottak köre: Fejér megyei közgyűlés tagjai, Fejér megye összes polgármestere
A hallgatóság létszáma nem korlátozott
Külön meghívót kapnak a helyi tömegtájékoztató szervek (sajtó, rádió,TV) képviselői
Program:
16.00 Megnyitó: Almádi István, Bodajk város polgármestere
16.05 Bevezető: Dr. Boór Ferenc, Fejér Szövetség
16.10 Előadás: Dr. Tóth Zoltán József, államtitkár-helyettes,
a "Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig - adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez" című könyv szerzője
17.10 Fórum: és kérdések megválaszolása (kérdéseket az előadás alattírásban lehet feltenni)
Időközben Szünet: Személyes beszélgetés a sajtó képviselőivel és az előadó könyveinek szerzői aláírása
19.00 Zárszó: Bodajk város és a Fejér Szövetség elnökségének nevében


Péter Ákos

Felhívás!

1.     Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19.-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van.
2.     Nem „alkotmányozni” kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar Alkotmányt kell helyreállítani.
3.     Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.
Minden magyar érzelmű személyt, helyi közösséget, szervezetet, mozgalmat, nemzetfenntartó erőt történelmi Alkotmányunkat helyreállító szövetségek létrehozására hívunk.

Budapest, 2011. január 9.

berhidai Parragh Imre, Árpád-házi leszármazott, Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke;
dr. Boór Ferenc, Fejér Szövetség;
Fetzer János, MAREVOSZ;
Gligor Kovács Csilla;
dr. Horkovics Kováts János, Árpád-házi leszármazott, Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke;
Matyasovszki Gábor, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom;
dr. Morvai Krisztina, EU parlamenti képviselő;
Vavrek József

Közreadó és szervező (koordinátor): a helyi alkotmány-helyreállító szövetségek ideiglenes szervezési titkárságai:
Budapest és Kelet-Magyarország (Budapest, Duna-Tisza köz,Tiszántúl, Erdély): marevosz2011@gmail.com
Nyugat-Magyarország (Őrvidék, Dunántúl, Délvidék,Felvidék, Kárpátokon kívüli területek): fejerszovetseg@gmail.com

2011. január 10., hétfő

Magyarország Alkotmánya: történelmi, sztálini vagy köztársasági?

Honfitársaink!
Ha megkérdezné valaki Tőled, hogy milyen törvények és szabályok szerint élsz, mit válaszolnál:
1944. évi vagy 1949. évi vagy 1989. évi szerint?

Ha megkérdezné azt is valaki, hogy akkor most melyik is a Te alkotmányod (a Magyar Alkotmány), akkor mit válaszolnál: a történelmi, a sztálini egypárti, avagy az "ideiglenes" többpárti?
Ha ráadásul még azt is megkérdezné, hogy - ugyan már - 2012-től melyik lesz az alkotmányod a jelenlegi parlament szabályai szerint, mit válaszolnál: a történelmi (1944-ig), a sztálini (1949-től), a köztársasági (1989-től), avagy az "új" (a 2011. évi)?

2011. január 9., vasárnap

JOGFOLYTONOSSÁG felhívás Érsekújvárról

Érsekújvár, 2011. január 5. 
"Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság megfeledkezett a legfontosabbról, mégpedig hogy Magyarországnak van egy alkotmánya, amely az idegen hatalom által ránk kényszerített, ránk oktrojált 1949. évi XX. sz. törvény ellenére sem veszítette el hatályát. Ez az alkotmány az ezeréves történeti alkotmányunk, amely elődeink vérével íródott Szent István államalapító király urunk hagyatéka szellemében. Ez az íratlan, szokásjogunkon alapuló alkotmány hosszú évszázadokon át egészült ki, illetve módosult abba az alakba, amely tartalmazza nemzetünk jól bevált tapasztalatát nem csak közjogi, hanem büntetőjogi és magánjogi téren is mindaddig, amíg gyakorlati alkalmazása 1944-ben erőszakkal, a népakarata ellenére meg nem szűnt."

2011. január 7., péntek

A Mi MENZÁNK! Helyi ételek a Menzán

LEGYEN egy évben két nap, A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2011. január 21-én, pénteken (jelentkezési határidő jan. 16!és az Élelmezési Világnap alkalmából 2011. október 17-én, hétfőn, amikor a helyi ételek és specialitások szerepelnek a MENZAI étlapokon!

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, a Védegylet, és az ESSRG valamint a Naturháló szervezésében, a kistermelői civil érdekképviseleti együttműködés, valamint szakmai szervezetek és együttműködő önkormányzatok részvételével FELHÍVÁST teszünk közzé!
A Mi MENZÁNK!
Helyi ételek a Menzán
Várjuk olyan önkormányzatok/munkahelyek jelentkezését, akik ezen a két napon helyi specialitást kínálnak ebédre!
A helyi koszt legalább 3 fogásból álljon (leves, főétel, desszert, savanyúság, gyümölcs….). Lehet benne gyümölcs-zöldséglé, aszalvány, savanyúság, sütemény, s miden féle jó, AMIRE HELYBEN BÜSZKÉK! Amennyire a beszerzés engedi e két napon az ebéd helyi termékek és helyi alapanyagok felhasználásával készüljön.
Jelentkezés a meghírdetéstől folyamatosan: info@elotisza.hu
Január 21-i Mi Menzánk napra a jelentkezési határidő: 2011. január 16.
Jelentkezés módja:
  • A jelentkező szolgáltató címe, megnevezése,
  • A MENÜ (minimum 3 fogás) megnevezése, dátuma
  • A helyi specialitás rövid lényegi leírása
  • A főbb alapanyagok bemutatása: melyek a helyi alapanyagok, amelyek termesztése, tenyésztése 50 km-en belül történt. Kérjük, nevezze meg, ha van az alapanyagok közül tájfajta, helyi fajta, őshonos!
  • Az intézmények helye és neve, ahol a beküldött menüt felszolgálják ebédre a jeles napon.
CSATLAKOZZON A HELYI ÉTELEK A MENZÁN PROGRAM MEGHIRDETÉSÉHEZ ÉS LEGYEN ÖN IS BÜSZKE A HELYI ÉTELEIRE!

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”! 2011-ben is téma az alkotmányozás: „Alkotmány és Jogfolytonosság”!A Fejér Szövetség mintegy másfél éve tartó rendezvénysorozatában többször került elő az alkotmány kérdése.
Magyarország jelenlegi kormánya és a részben választott, részben „delegált” országgyűlése „új alkotmányt” készül alkotni.
Varga Tibor alkotmányjogász és Szent Korona kutató, azok közé tartozik, akik sohasem mondtak és hirdettek egyebet, minthogy Magyarországnak van érvényes alkotmánya, avagy a magyar alkotmány: A Szent Korona Alkotmánya.

Dr. Varga Tibor a „A Szent Korona engesztelése 1440-1464” című könyv szerzője, a  Szent Korona Országáért Alapítvány és Szabadegyetem működtetője, valamint a Napvágás nevű nemzeti rock zenekar tagja.

Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2011. január 11. 19:00-21:00

2011. január 5., szerda

Sajtótájékoztató január 7-én!

Tisztelt Szerkesztőség!
Boldog és sikerekben, jó hírekben gazdag új esztendőt kívánva hívjuk meg Önöket a Fejér Szövetség - és együttműködő városi szervezetek képviselőinek - a székesfehérvári Kávé Szín Ház kávézóban 2011. január 7-én 10 órától kezdődő - azaz 2011. évi első - sajtótájékoztatójára, melynek fő témái:

Lássuk, milyen tákolmány szerint élünk!

Döntse el minden magyar, ilyet akar, avagy érvénybe helyezi a régit?! A történelmit!

2011. január 4., kedd

2. Továbbadó Szer

Meghívó

A Szent Korona Értékrend megőrzéséért és a túlélésünkért képzést indítottunk 2010. november 27-28.-án.
A Tanítói Szer, mit tartottunk és az abból kinövő gondolatiság olyan folyamatok elindítója lett, melyre semelyikünk nem számíthatott.

E szellemiségben hívunk mindenkit 2011. január 8-9-ére (szombatra és vasárnapra)

a Második Továbbadó Szerre

amelyet

dr. Halász József
Szent Korona Értékrend értelmezése alapján tartunk.

Helye: Budapesten, a már most jelentkezett igen nagy érdeklődésre tekintettel pénteken lesz meghatározva.
Részvételi díj: a résztvevők számától és a helyszíntől függően változik.
(szintén pénteken tudjuk jelezni)

2011. január 3., hétfő

A Fejér Megyei Hírlap tegnapi cikke

Pár évvel ezelőtt nagy port vert fel, amikor az Amerikában élő üzletemberből kutatóvá vált bosnyák Semir Osmanagic felfedezte, hogy piramisokat rejtenek a szabályos gúla alakú hegyek a Bosznia-Hercegovinai Viszoko mellett. Azóta az öt hegypiramisnál tüzetes régészeti feltárások zajlanak a vezetésével. Nem tudni, hogy hányezer évvel ezelőtt, kik és milyen célból építették őket. Szakács Gábor és felesége, Friedrich Klára, a Forrai Sándor rovásíró kör alapítói, többször is jártak és kutattak a különös helyszínen.


Szakács Gábor volt a Fejér Szövetség Hétvezér Estek előadássorozatának vendége

ORSZÁGOS HITELMENTŐ AKCIÓ

Nemrég kaptuk az alábbi levelet, melyet most megosztunk az olvasókkal.
Különösen a hitelesek és azok hozzátartozói vehetik hasznát, hisz "életmentő" lehet!

***

"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."
(Edmund Burke) Azért kezdtem ezzel az idézettel, kedves Levélolvasó, hogy érthető legyen, miért kérek mindenkit arra, hogy segítsen! Már régen itt az ideje, hogy cselekedjünk, mert az a kevés jó, aki cselekszik, őket az a sok-sok gonosz eltapossa. (Ez nem összeesküvés elmélet.)

Talán mindenki tisztában van azzal, hogy mesterséges hitelválságot produkáltak az országban, ahogy mesterséges válságot produkáltak a Világon is.

De most maradjunk az ország hitelválságánál.

LEVELEM HOSSZÚNAK TŰNHET, DE A TÉMA SÚLYÁT TEKINTVE, MENET KÖZBEN SENKINEK NEM FOG HOSSZÚNAK TŰNNI AZ IDŐ, AMEDDIG TART AZ ELOLVASÁSA.

Először a levél célját írom le, utána pedig néhány érdekes tényt tárok fel, hogy kik sodorták adósságcsapdába az országot.

ORSZÁGOS HITELMENTŐ AKCIÓ INDULT!

Ebben kérem mindenki segítségét!

Hogyan tud itt bárki is segíteni a levél olvasói közül?
Nagyon egyszerűen, a következőképpen:


A teljes levél >>>

2011. január 2., vasárnap

2011. első Hétvezér Estje: január 4-én!

Az év első, újévi Hétvezér estjét a zenének szenteljük.
Fellép a Hungarikum együttes.
Kremnitzky Géza és Mudris Anett előadásában gyönyörű népdalokat és népdalfeldolgozásokat hallhatunk.
Anett csodálatos hangjához remekül illik Géza klasszikus gitárkísérete.A rendezvény időpontja és helye:
2011. január 4, 19:00-21:00
Székesfehérvár, Huba u. 7.
Belépődíj: 300 Ft

2011. január 1., szombat

Egyetértően válaszolt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Fejér Szövetség levelére

Már csak egyetlen érintett köztisztviselő maradt, aki – bár honlapján hirdeti, hogy komoly súlyt helyez a társadalmi együttműködésre, mégsem – még mindig nem válaszolt a Fejér Szövetség egyetlen állásfoglalására, levelére sem.