2010. október 30., szombat

Újabb bodajki adomány Kolontárnak

Újabb bodajki adomány Bodajk Város Önkormányzata, Fehérvárcsurgó Tűzoltó Egyesület és a Fejér Szövetség Baráti Kör Egyesület közösen szervezete meg az adománygyűjtést Kolontár lakói részére.

A felhívásra a két település lakossága és kereskedelmi egységeinek nagy része adományokat juttatott el a gyűjtőhelyekre. Adományok érkeztek más településekről is, név szerint: Pákozd, Gárdony, Székesfehérvár és Kincsesbánya. Az adományok tartalma: női, férfi, gyermek ruházat, tartós élelmiszerek, tisztítószerek, műszaki cikkek.
Egy család a felszámolt ruházati üzletükből megmaradt vadonatúj nadrágokat, felsőruházatot, télikabátokat, gyermek, női és férfi lábbeliket adományozott, melyek összértéke kb. 150.000 Ft. Bodajkon a központi gyűjtőhely a helyi tűzoltószertár, ahonnan az összes adomány 2010. október 17-én került elszállításra a rászorulók részére.
Ezek összértéke kb. 650.000 Ft. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a családoknak, magánszemélynek és kereskedelmi egységeknek a felajánlott adományokért! Pénzbeli adományt erre a számlaszámlaszámra lehet befizetni.
Kolontár község: 11748090-15427298-06540009
Horváth Imre
Fejér Szövetség Bodajk Baráti Kör Egyesület

Újabb bodajki adomány KolontárnakÚjabb bodajki adomány Kolontárnak

2010. október 29., péntek

"Magyarok a zene világában, a világzenében” címmel elhallgatott magyar zenéről szól a Hétvezér Esték novemberi első előadása.

A Fejér Szövetség kedd estenkénti előadóestjeinek következő vendége egy gordonkaművész és felesége lesz, kinek kétnyelvű tankönyvsorozatát Kanadától Japánig, Finnországtól Németországig, mindenütt előszeretettel forgatják, s amely a csellózás alapjaitól a legmagasabb játéktechnikai ismeretekig vezeti végig a tanulókat és a tanárokat.
Gárdián Gábor hitvallása pedagógusként is, művészként is egy és ugyanaz: a magyar értékek és hagyományok megőrzése és kiteljesítése a kultúra minden területén, amint azt Kodály Zoltán is mondta volt: "nem a kultúrát kell leszállítani a nép alacsonyabb rétegeihez, hanem a népet kell fölemelni a magasabb kultúrához."
A szegedi zenetanár előadásának címe is már csemegét ígér azok számára is, akik kevésbé jártasak a világzenében, avagy a zene világában. Az előadás külföldi zeneszerzők magyarsággal kapcsolatos műveinek rövid összefoglalója is egyben, mely az előadó "Lássuk a zenét" című, Szegeden már évek óta tartó zenehallgató-sorozatának legújabb része is egyben.
„Halljuk, lássuk a zenét! Ismerjük meg a magyarságunkat a zene viágában, a világzenében!”
Előbb a "nem magyar" szerzők magyarsággal kapcsolatos művei, majd az "ismeretlen", magyarán: letagadott, félremagyarázott magyar zeneszerzők kerülnek terítékre, persze egészen más nézőpontból (avagy hallószögből?) hallhatunk, sőt, pillanthatnak bele a résztvevők "jól ismert" művekbe is.
Az elhangzó élő és rögzített zenei hanganyagot időnként egy-egy odavágó irodalmi idézet vezeti át a következő zenei "képbe". Gárdián Gábor és felesége, Nikolett által biztosan különleges és ritka csengésű Hétvezér Estnek nézünk elébe, hogy ne csak halljuk, de lássuk is ... ha nem is a medvét, de ... a zenét végre!
Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2010. november 02. 19:00-21:00

2010. október 28., csütörtök

Királyi Halottak Napi történelmi kegyeleti szertartásA III. Béla Lovagrend 2010. október 31-én 16 órától rendezi meg szokásos kegyeleti szertartását Székesfehérvárott a Nemzeti Sírkert területén.

A Fejér Szövetség is részt vesz a szertartáson, miután elhelyezte kegyeleti koszorúját a királynék emléktáblájánál.

Gyülekezzünk 15 órától 15 óra 30-ig az Árpád-házi magyar királynék emléktáblájánál!
Helyezzük el közösen a Fejér Szövetség koszorúját 15 óra 30 perckor!
A hozzánk csatlakozókat ott várjuk, majd közösen veszünk részt a III. Béla Lovagrend szertartásán.
Gyújtsunk mécsest közösen Árpád-házi királyaink és királynéink emlékére!

Csatlakozóinkat kérjük, hogy amennyiben lehetséges viseljenek fehér sálat és hozzanak legalább egy szál virágot vagy mécsest (lehetőleg szélvédettet) magukkal.

2010. október 23., szombat

Holnap: Vaskapu-völgyi megemlékezés 1956 tiszteletére - Kopjafa leleplezés

Beszédet mond Döbrentei Kornél magyar költő.
Emlékeztető és tisztelgés az 1956 október 23.-i 
forradalom és szabadságharcban helytálló 
hős Honleányokra, Hazafiakra! 
Emlékeztető a bolsevik diktatúra áldozataira is. 

NEM FELEJTÜNK!

Áldás a Hazára!

Az időpont vasárnap 14 óra.
Helyszín: Csákvár, Vaskapu-völgy

Hétvezér Est - 1956 dokumentumfilmen

Az egyik legjobb áttekintés és bepillantás az 1956-os őszi forradalom és szabadságharc eseményeibe. Emigráns anyag videó-szalagról bemásolva, sajnos a képminőség gyenge, a tartalom viszont kitűnő!

A vetítés helye: Hétvezér Sörkert, Székesfehérvár, Huba u. 7.
Időpontja: 2010. október 26, kedd, 19:00

2010. október 16., szombat

Sajtótájékoztató

Október 20-án szerdán 10 órakor a Kávé-Színházban a Nemzeti Sírkert és Emlékhellyel kapcsolatosan a Fejér Szövetségbe tömörült 8 szervezet – a Fehérvári Polgári Védegylet, Fejér Mag Egyesület és Fejér Szövetség mozgalom, a Gárdonyi Bonsai Klub, a Magyarok Világszövetsége, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Trianon Társaság – és a szövetség szeptember 30-án közzétett állásfoglalásával egyetértő fehérvári polgárok sajtótájékoztatót tartanak, melyre tisztelettel várjuk munkatársaikat.

Szakmai körökben is egyre elfogadottabbá válik az a felfogás, hogy, a székesfehérvári „Romkert” területe, mint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által nyilvántartott Nemzeti Sírkert része nem csupán az emlékezés helye, hanem elsősorban sírkert. E sírkertben több királyunk pontos nyughelye is ismert. Társadalmi szervezeteink célja, hogy ne egy újabb – a szakma többsége és a székesfehérváriak által elvetett és elhamarkodott – beruházás valósuljon meg e területen, hanem a sírok és királyi nyughelyek méltó kialakítására kerüljön sor mindenekelőtt. Elutasítunk mindenféle vasbeton lefedést. Reményeink szerint nem a beruházási lobbi érdekei, hanem a kegyeleti szempontok érvényesülhetnek mielőbb.

Célunk, hogy az eleddig „Romkert” és majdan „Nemzeti Sírkert és Emlékhely” területe megfelelő kialakítással zarándokhely legyen, mint volt hajdanán. Ez a cél városunk idegenforgalmi érdekeivel is összeegyeztethető.


Székesfehérvár 2010. október 15.

Tisztelettel:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2010. október 15., péntek

Jövő keddi Hétvezér est

"Hangtalan angyali üzenet: Élet és Út" a címe ennek a már rendhagyónak sem számító előadóestnek, hiszen nem először fordul elő, hogy nem éppen őstörténetünk a témája egy-egy Hétvezér Estünknek.
Középpontban most is az emberi kapcsolatok szövevényes rendszere, ember és ember kapcsolata, hétköznapi és nem mindennapi történetek tanulsága, utak és élmények sokasága lesznek.
A program: beszélgetés Mike Valériával, az "Angyalok vezetnek utamon" című könyv szerzőjével és meghívott vendégeivel könyvének születéséről és további terveiről, szeretetről és barátságról, a hangtalan angyali üzenetekről, életéről, útjairól.
Csendes őszi estének nézünk elébe, ahol újfent a léleké lesz a fő szerep, ha nem is hangtalanul. 

Helyszín: Hétvezér sörkert, Székesfehérvár, Huba u. 7.
Időpont: 2010.10.19. 19:00-21:00

2010. október 13., szerda

Felvonulás a nemzetért Karinthiában magyar részvétellel

90 éve megadatott az önrendelkezés joga a karinthiai németeknek, akik népszavazáson döntöttek arról, hogy továbbra is Ausztriában kívánnak élni. Az évfordulón nagyszabású felvonulást tartottak Klagenfurtban a szövetségi tagköztársaság fővárosában, amelyre meghívták a Magyarok Világszövetségét is.
 
Október 10-én mintegy húszezer, népviseletbe öltözött német ünnepelt Klagenfurtban. A négyórás felvonuláson megjelentek a szövetségi állam és a tagköztársaság legfőbb közjogi méltóságai. A menetben – élükön a Magyarok Világszövetségének elnökével – egy tucatnyi magyar is részt vett, akiket mindvégig óriási lelkesedéssel köszöntöttek a Klagenfurtba sereglett nézők ezrei. Klagenfurtban ezen a napon jó volt magyarnak lenni.
1918 őszén délszláv csapatok szállták meg Karinthiát, azzal a kinyilatkoztatott szándékkal, hogy a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz csatolják. A karinthiai őshonos németek felvették a harcot, és fegyveres összecsapások árán kiszorították hazájukból az ellenséget.
Ezek után az antant népszavazást rendelt el, amelyen a megkérdezettek 60%-a arra szavazott, hogy a kérdéses terület továbbra is Ausztria része maradhasson.
A Magyarok Világszövetsége azért fogadta el a meghívást, mert ezzel is alá kívánja húzni azt, hogy magyar népnek is kijár az önrendelkezési jog, és jóvátehetetlen bűnt követtek el a kor magyar politikusai – élükön a hazaáruló Károlyi Mihállyal –, akik 1918 őszén letétették 800.000 magyar honvéddel a fegyvert, szélnek eresztették a harcedzett magyar seregeket, és egyetlen fegyverdörrenés nélkül adták fel az ezeréves hazát– nyilatkozta sajtószolgálatunknak Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke. Klagenfurtban jelen volt az MVSZ tiszteletbeli elnöke, Rácz Sándor, valamint az Elnökség tagja, Oláh István is.
 
Székesfehérvárról, a Fejér Szövetség képviseletében tízfős küldöttség vett részt, élén Dr. Boór Ferenc egyetemi tanárral.
MVSZ Sajtószolgálat 
7048/101012

Rajtunk múlik!!! - Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön?

Az alábbi írást egy közösségi oldalon találtam. Mivel igen hasznosnak találom, kötelességemnek érzem, hogy megosszam másokkal!

***

Egy nap Nyüzsiné Hamar Teréz, Búzavirág község lakója, amikor hazaért arra lett figyelmes, hogy hiányérzete van.Eleinte nem tudta megmagyarázni, hogy miért, de aztán rájött. A háza előtti facsoport ugyanis szőrén-szálán eltűnt,de eltűnt vele együtt a virágágyás is, amit saját kezűleg ültetett tele petúniákkal. Helyette csupán egy simára gyalult földterületet látott, melyen sárga munkagépek álltak és piros-fehér csíkos szalaggal vettek körül. A hiányérzetet lassan elkeseredettség majd tehetetlen düh váltotta fel. Nem sokkal később már Pusztareményesen, a szomszédvároska egyik félreeső utcájában ült, régi ismerősénél, Gondos Jenőnél.

2010. október 10., vasárnap

Kedden: Hétvezér-est: A termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz

Előadók: Erdei László és Rapali Zsolt a naturhalo.hu honlap ötletgazdái és üzemeltetői
"Hazai természetes termékek: A természet logikáját követve, a regionális kapcsolatokat előnyben részesítve, életterünk régiójából származó biológiai táplálékok válnak újra elérhetővé.
Közvetlenül a termelőtől: Segítségünkkel az őstermelő, a kézműves vagy a termelő kisüzem által létrehozott helyi termékek juthatnak el közvetlenül az Ön asztalára."

Tapasztalatok, működés, termelők, vásárlók.Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2010. október 12. 19:00-21:00

2010. október 7., csütörtök

GYŰJTÉS A KÁROSULTAKNAK: A kolontári és devecseri vörösiszap-katasztrófa sérültjei segítséget kérnek


SEGÍTS! Idézem: “A tegnapi napon Ajka mellett, Kolontáron és Devecserben történt katasztrófa sokkal súlyosabb, mint ahogy azt a
sajtóból tudhatjuk. Több ház vált
lakhatatlanná, többeknek minden vagyona odalett, és sajnos a sérültek, az eltűntek és a halottak száma
is jóval több a hivatalosan közzétettnél.


KOLONTÁR ADOMÁNYSZÁMLA: 11748090-15427298-065400


Kérem, hogy amennyiben módodban áll, segítő szándékoddal keress bennünket!


06-20 / 203-9509
Decsi-Bolla ZsuzsannaEgyelőre elsősorban ruhára, cipőre és takarókra van szükség, felnőttek és gyermekek számára egyaránt. (Többeknek tegnap óta minden vagyona a kórházi pizsamája.)


Kérlek, felajánlásaiddal keress bennünket telefonon vagy email-ben!
Kérésünket pedig légy szíves
továbbítsd mindazon ismerőseidnek,
akikről úgy gondolod, szintén segíthet
a bajbajutottaknak!”


Köszönöm:
Decsi-Bolla Zsuzsanna
kuratóriumi elnök
Kristályfény Alapítvány
az Egészséges
Életmódért, Betegségmegelőzésért és
Alternatív Gyógyításért


Decsi-Bolla Zsuzsanna
kristalyfeny.alapitvany@gmail.com
+36-20-203-9509 begin_of_the_skype_highlighting              +36-20-203-9509      end_of_the_skype_highlightingKis lelkesítésnek egy nem is olyan régi cikk, milyen is adakozni:Osszátok meg alább
szerintem szaporán!
Terjedjen!Természetesen az alábbi e-mail címen is lehetséges adományok felajánlása:

Éppen most bontják a Velencei-tó keleti partját, és markológépekkel tövestől tépik ki a fákat a disznófejű városvezetés kaján vigyorával újabb gigaberuházás céljából....

Markoló munkagépekkel szedik ki a Velencei-tó keleti partján egy hosszabb szakaszon az ősöreg fákat, tövestől....
A "disznófejű nagyurak és nagyúrnők" azt hiszik mindent megtehetnek Velencén. A TERMÉSZET ( = ISTEN) ÉVTIZEDES MUNKÁJÁT bontják le, mert alacsony lelki tisztaságuk nem teszi lehetővé, hogy világosan gondolkodjanak. Súlyos oxigénhiányos értelmük eltompult, és a pusztításban lelik örömüket, minden nemű polgári tiltakozás ellenére.


BÖRTÖNBE VELÜK!!!!!!!!!

Angelika Egylet leveléből idézve:

"Nem lesz fakivágás" - ígérték nagytudásó politikusaink. 

Velencén a pláza és a műtengerpart építése érdekében elkezdték fölszámolni a 30 év alatt kialakult parkosított szabadstrandot, ezzel lehetetlenné téve az egyszerű magyar emberek pihenési lehetőségét (természetesen a mi pénzünkből). Mindamellett, hogy a települést gazdaságilag is lehetetlenné teszi a beruházás, elképesztő tájrombolással jár. Esztelen, pocsékoló, tájidegen, valós igényeket nélkülöző jelenségről van szó."

2010. október 4., hétfő

AHOGY RIKÍTÓ KOCKÁT ÉS "KAMIONMOSÓT" SE, ... ... ÉPPEN ÚGY EZT SE!!!

Ezt sem szabad tenni egy "Nemzeti Emlékhelyen",- amely a "Nemzeti Sírkert" része,
- ahol királyok és királynék voltak megkoronázva és eltemetve,
- ahova zarándokok jártak több száz éven keresztül,
- amely a Magyar Királyság szakrális központja volt nem kevés időre!

Állásfoglalás a Nemzeti Sírkert és Emlékhely megóvásáért

A Fejér Szövetségbe tömörült 8 országos és megyei szervezet (a Fehérvári Polgári Védegylet, a Fejér MAG Egyesület és Fejér Szövetség Mozgalom, a Gárdonyi Bonsai Klub, a Magyar Szent Korona Alapítvány, a Magyarok Világszövetsége, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Trianon Társaság és a Vaskapu Egyesület) felhívással fordul az újonnan választott és megalakuló Fejér Megyei Közgyűléshez, Székesfehérvár Önkormányzatához, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságához és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz a székesfehérvári "Nemzeti Sírkert és Emlékhely" megóvása ügyében.

Az egyetértő fehérvári polgárok - kézművesek, tanárok, mérnökök, vállalkozók, ... - aláírásával megerősített állásfoglalás 5 pontban foglalja össze azokat a követelményeket, amelyeknek a székesfehérvári "Nemzeti Sírkert és Emlékhely" méltó kialakításáért felelős intézményeknek és személyeknek minden vonatkozó döntés előtt - véleményük szerint - elkerülhetetlenül figyelembe kell venniük:

1. Régészeti feltárás haladéktalan folytatása a szakmailag indokolt befejezettség elérése érdekében

2. Királyi és királynéi maradványok lehetséges és mielőbbi azonosítása, és csakis ezután:

3. Méltó sírhelyek tervezése, kivitelezése és felszentelése

4. Koronázó templomunk maradványainak és környezetének a hely történelmi szerepéhez (azaz az ezeréves magyar államiság szakrális központjához) méltó bemutatása és olyan „Nemzeti Emlékhely” kialakítása, amely a műemlékileg és a közvélemény által is elfogadott 1938-as állapotok visszaállítása mellett megfelel a korszerű romvédelem, a városkép, a városi élet és az idegenforgalom szempontjainak is

5. "Magyarság-központ" létrehozása nemzeti múltunk fennmaradt jelképeinek, ereklyéinek és/vagy azok hiteles másolatainak helyszíni bemutatásával.

A helyhatósági választások idejére több bevont szakértővel újrafogalmazott és kiegészített állásfoglalás 2010. október 4-től a Fejér Szövetség honlapján, a http://fejerek.blogspot.com címen is megtekinthető, ahonnan az egyetértő állampolgárok számára aláírásgyűjtő ívek ugyancsak letölthetők.

Állásfoglalás
Aláírásgyűjtő ív

Székesfehérvár, 2010. október 3.
A Fejér Szövetség sajtószolgálata

2010. október 1., péntek

Hétvezér Est, október 5-i előadás

„Egyetemes magyar erkölcs …” címmel a magyarok küldetéséről szól a Hétvezér Esték októberi első előadása.

A Fejér Szövetség egyre népszerűbb kedd esténkénti rendezvényének, a Hétvezér Estéknek október 5.-i előadója Temesvárról érkezik Székesfehérvárra. Vetési Zoltán, a Kohézió Egyesület elnöke, a Magyarok Szövetsége Érték és Erkölcs Tagozatának egyik meghatározó egyénisége „Egyetemes magyar erkölcs – Magyar erkölcs és oktatásának gyakorlati javaslata” címmel tart előadást az oktatással és neveléssel hivatásszerűen, vagy ha nem is hivatásból, de azzal mégis rendszeresen foglalkozó és érdeklődő hallgatóságnak.
Az ősi magyar erkölcs lényegéről, egyetemességéről, valamint a magyar küldetésről szóló vetített bevezető után az előadó bemutat egy oktatási segédeszköznek
szánt munkafüzetet 1o-15 éves gyermekek számára, melyet folyó év augusztus 24-én, a Kohézió Egyesület által szervezett zsombolyai kézműves tábor gyerekcsoportjával is már sikerrel próbáltak ki. A résztvevő gyerekek népmesei példák segítségével alig egy óra alatt értették meg és már ábrázolni is tudták a különböző alapvető erkölcsi magatartásformákat és történéseket.

Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2010. október 05. 19:00-21:00