2014. február 26., szerda

Évek óta elhanyagolt közmeghallgatás helyett legyen közmegegyezés

Szégyen, hogy még mindig nem áll országzászló Fehérvár Országzászló terén!
A Fejér Szövetség azt képviseli, amely összhangban van alapító nyilatkozatával:
https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dNGY2YWQ1OWItNmYxOS00MDA2LThkNTUtYTZkYzgzYTA0MDNh/edit?hl=en_US 

Kép az utolsó közmeghallgatásról
2012.03.22.
1.) Nem mondunk le a nyílt közmeghallgatáson történő közvetlen egyeztetésről, hogy a választott önkormányzati képviselők évente legalább egyszer testületileg álljanak a lakosság elé teljes nyilvánosság mellett, ezért javasoljuk, hogy a fórum szólítsa fel az önkormányzatot, hogy pótolja ím már kétéves mulasztását és egy hónapon belül rendezze meg a nyílt közmeghallgatást.

2.) Jelen körülmények között a fórumnak legfőbb célja a polgári lakosság és társadalmi szervezetek közötti egyeztetés, ezért 3+1 kérdésben várunk válaszokat a jelenlévőktől és a jelenlévő szervezetek képviselőitől:
 1. A Fejér Szövetség, mint 8 társadalmi szervezet és alapvetően fejér megyei magyar állampolgárok természetes, ún. "felsőházi" szövetsége alapító nyilatkozatának 3. pontjában a következőt határozta el: "Együttműködve, szövetségben lépünk fel és cselekszünk …
  3.      … a választójogi és népszavazási eljárás reformjáért, különös tekintettel a helyhatósági választási és helyi népszavazási eljárásokra. Azért, hogy meghatározott időre és programmal választott egyéni képviselők, tisztviselők láthassanak el csupán helyi szintű képviseletet, és hogy a megye képviseletét ellátó tisztviselők jogai és kötelezettségei egyensúlya helyreálljon, azaz a tisztviselők ne csupán tisztséget viseljenek, hanem személyes felelősséget is vállaljanak döntéseikért és tetteikért, legyenek felelősségre vonhatók és visszahívhatók.
  "


  Kérdésünk: Kik és mely szervezetek hajlandók csatlakozni ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az országgyűlési és önkormányzati képviselők legyenek - nem valamikor, hanem már ezévben is - visszahívhatók, ahhoz a kezdeményezéshez, amely megyénkben már nem példa nélküli, amelynek keretében 4 évvel ezelőtt 5 képviselőjelölt polgári szerződésben vállalt visszahívhatóságot választóival szemben, s amelyet ebben az évben a Gazdatanácsok Szövetsége indított el az országgyűlési képviselőjelöltek felé, s amelynek keretében ezév március 30-án több képviselőjelölt fog szerződésre lépni itt, Fehérvárott a választóival, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeik megszegése esetén lemondanak mandátumukról, avagy a mandátumuk a Szerződést aláíró személy(ek) a Választási Bizottságnál tett nyilatkozata alapján azonnali hatállyal, megszűnik?


 2. A Fejér Szövetség alapító nyilatkozatának 5. pontjában a következőt határozta el: "Együttműködve, szövetségben lépünk fel és cselekszünk …
  5.      … átlátható közpénz-kezelési rendszer létrehozásáért, a visszaélések szigorú büntetéséért; a tisztességtelenül és jogszerűtlenül megszerzett vagyon felülvizsgálatáért, különös tekintettel a megyén belüli nemzeti vagyont, föld- és vízvagyont és minden stratégiai energiahordozót érintő múltbéli és jövőbeni beruházásokra."

  Kérdésünk
  : Kik és mely szervezetek képviselői csatlakoznak ahhoz a kezdeményezésünkhöz, hogy a jelenlegi önkormányzat a hatályos törvények alapján számoljon el A változat) az elmúlt 4 év közpénzeinek felhasználásáról avagy B változat) az elmúlt 4 éve legjelentősebb hatású közberuházásairól, pl. a Fő utca felújításáról?! A kezdeményezés lényege, hogy a csatlakozó polgárok együttesen követelik, hogy betekintést követeljenek és nyerjenek minden, a kezdeményezésben érintett beruházás kifizetési számláiba. Erre a fórum egy testületet kér fel egy két héten belül beadandó beadványhoz. (a 2011. évi 112. trv. III fejezet 20. és 21. pontja alapján -
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
 3. A Fejér Szövetség alapvetően társadalmi ellenőrzésre jött létre, amint ezt a megalakulásakor az FMH hasábjain közzé is tette. Alapító nyilatkozatunkban világosan megfogalmaztuk, hogy ...
  "Szövetségünk önálló társadalmi szervezetek szövetségeként azért jött létre, hogy széleskörű erkölcsi, közéleti és társadalmi felügyeletet gyakoroljon a városi és megyei választott testületi és tisztségviselői döntések és események felett. (...) Ezért elhatároztuk, hogy az alapvető célokban egyetértő cselekvő szövetségre lépünk. (...) Elhatároztuk, hogy cselekvő módon veszünk részt a társadalmi, gazdasági feltételek változtatásában, és egyre nagyobb felügyeleti és egyetértési jogkört követelünk és harcolunk ki szövetségünk számára a megyei és térségi, települési önkormányzatok azon döntései fölött, melyek sorsunkat, a megyei társadalom létfeltételeit közvetlenül is érintik."

  Kérdésünk: Kik és mely szervezetek hajlandók csatlakozni egy a fehérvári polgárság nevében önmagának egyre nagyobb jogosultságot követelő és kivívó ún. "fehérvári felsőházi" szövetséghez?

 4. A jelenlegi fórum az utóbbi idők legjelentősebb társadalmi-közéleti fórumának kiinduló pontja is lehet, amennyiben hajlandó cselekvő szövetségre is lépni.

  Kérdésünk: Kik és mely szervezetek hajlandók azonnal elkezdeni egy pártpolitikától mentes társadalmi szövetség (koalíció) létrehozásában való munkát, hogy a következő önkormányzati választásokra olyan jelölteket állítsanak, akik visszahívhatóságot vállalva, megválasztásuk napjától kezdve pártpolitikától mentesen hajlandók Székesfehérvárért tisztséget vállalni?!
Mindegyik kérdésben csakis akkor van értelme a döntésnek, ha közösen, a vállalók által aláírt nyilatkozatot készítenek a résztvevők a helyszínen, amelyet sajtótájékoztatóban tesz közzé a fórumon megválasztott 3 személy. Enélkül a közmeghallgatásnak értelmét nem látjuk, azaz mindenkit várunk szeretettel, hogyha megérett benne az elhatározás, keressen és találjon meg minket, hogy szövetségesre leljen egy a pártokráciát meghaladó társadalmi összefogás érdekében!

Baráti és szövetségesi összetartással továbbra is ebben a - korábbiakban is képviselt és kitartóan őrzött - szellemben:
Boór Ferenc

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: istvan kaszas<kaszas.istvan54@gmail.com>
Dátum: 2014. február 25. 22:00
Tárgy: CIVIL FÓRUM és KÖZMEGHALLGATÁS
Fehérvári Polgári Védegylet
Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 1. www.vedegylet.sokoldal.hu
__________________________________________________________________________
Kedves Barátaink!
Ismételten értesítünk mindenkit, hogy CIVIL  FÓRUMOT ÉS KÖZMEGHALLGATÁST szervezünk
Február 27-én csütörtökön 16 órakor  a Civil Házban. (volt Technika Háza) Székesfehérvár Rákóczi út 25.
A fórum nyilvános ahol kérdéseket lehet feltenni, javaslatokat tenni szóban vagy írásban.
A Fehérvár Televízió a csatolt link kb. 8. perc 20. másodpercétől  sugároz részletet sajtótájékoztatónkról.
A már előzetesen beérkezett kérdések mellé (Városépítészet, lakások gázfűtés korszerűsítése, Fűtőerőmű kitelepítése…stb…) mellett, a tisztázatlan hatóanyagú, erősen „ajánlott” védőoltások következményeiről is sokkal többet szeretnének tudni a fehérváriak.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Csak az elmúlt 15 évben nagyon sok hasznos kezdeményezés indult a civilektől. Így például a Vörösmarty Színház pályázati úton, külső forrásból megvalósult felújítása, az belváros történelmi jellegének megőrzése, a panel házak felújítása…)
Mindenkit várunk szeretettel.

Kérjük továbbítsák levelünket barátaiknak, ismerőseiknek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése