2016. február 27., szombat

MVSZ: államalapító nemzet volt és lesz a székelység

A székely kérdés aktualitása

Az MTF-26 címében feszegetett kérdés aktuálisabb, mint valaha. Bőven akadnak ugyanis, akik a székelységet népcsoportként vagy kisebbségként határozzák meg. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke egy Jancsó Benedeknek szentelt emlékkötet előszavában egyenesen törzzsé fokozza le az évszázadokon keresztül Erdély egyik államalkotó nemzeteként számon tartott székelységet.

2016. február 26., péntek

Hova is vezet a minden alapot nélkülöző "honfoglalás" elmélet

Budaörsön a 2016. február 24-i testületi ülésen Bakó Krisztina a BFE képviselője és a Párbeszéd Magyarországért politikai párt tagja a magyar történelmet gyalázó kijelentést tett. Mondanivalóját a migráns kvóta előterjesztéssel kapcsolatban fejtette ki, a migránsokat párhuzamba állítva a "honfoglalással" - olvasható a képre kattintva megjelenő videó alatt.

Vigyázat! Hont mások foglaltak. Mert "nem jöttünk mi sehonnan sem". Akikről az alábbi hang szól nem új hont foglaltak, hanem honunk visszafoglalásával a Kárpát-medence magyar történelméért viaskodtak, éltek és haltak.
https://www.youtube.com/watch?v=cyVx3U_cluE&feature=youtu.be
Egy a magyarságra közveszélyesen hataloméhes, műveletlen közszereplő hangja
(jóhiszemű feltételezéssel, mert egyébként más jelzőket kaphatna)

2016. február 25., csütörtök

Székely jelek a Szent Koronán?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Varga Géza: "Magyar hieroglif írás II." 

310. Hétvezér Est vendége ismét Varga Géza írástörténész lesz, aki egy hónappal ezelőtt már bepillantást adott négy évtizedes munkásságába, amely a magyar írásbeliség gyökereit kutatja. Az idei ünnepi könyvünnepre, a 87. Ünnepi Könyvhétre (2016. június 9-13.) jelenik meg eddigi munkásságát összefoglaló legújabb könyve „Magyar hieroglif írás” címmel. Kutatásai rendkívül szerteágazóak, mind időben és térben. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány példa : a Szentgyörgyvölgyi 7500 éves  tehénszobor jelrendszerének megfejtése, a bronzkori magyar írásbeliség feldolgozása, a  székely rovásírás eredete, a Szibériai sámánköpenyek és a koronázó palást jel-rendszerének összehasonlítása.

2016. február 20., szombat

„A kő marad …”

Ismét Wass Albert felolvasó maraton Székesfehérváron, szerte a Kárpát-medencében és azon túl is

2016. február 26-án, pénteken este 18.00 órakor a kilencedik alkalommal kezdődik a 25 órás felolvasás Wass Albert (1908 - 1998) műveiből - a legutolsó hírek szerint - immár 46 helyszínen, köztük Székesfehérváron is, a Szent István Művelődési Házban.Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége, nagy idők koronatanúja, - az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke - írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része. Székesfehérvár 2014-ben kapcsolódott be először a Wass Albert tisztelői által 2004-ben elindított és az óta, immár hagyománnyá vált, évente Kárpát-medencei szinten megrendezett immár 25 órás felolvasó maratonba. 

2016. február 19., péntek

Gyógyító hatású a Mohai Ágnes forrásvíz?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dakó Viktor előadása a Mohai Ágnes ásványvízről

A 309. Hétvezér Est vendége Dakó Viktor Dániel a Mohai Ágnesforrás Kft. Gyógyászati üzletág vezetője, aki a Mohai Ágnes forrásvízről, annak kiváló, sőt a tapasztalatok szerint különleges élettani hatásairól tart előadást. Hallhatunk majd a rendszerváltás óta igencsak hányattatott sorsú Mohai Ágnes ásványvíz palackozásának főnix-madár feltámadásához hasonlítható újra éledéséről, sőt sokkal többről is. Az embereknek – főleg Székesfehérváron - a közeli Moha településről két dolog jut az eszébe. Az egyik a tikverőzés a másik természetesen a Mohai Ágnes forrásvíz. Mindkettőre büszkék a mohaiak. Ha már Moháról esik szó, nem lehet megkerülni, kihagyni egyiket sem. Az pedig nem lehet véletlen, hogy a történelem viharai mindkettőt időről-időre megtépázták, de erős hittel és kitartással megáldott emberek mindkettőt megőrizték, feltámasztották. 

2016. február 11., csütörtök

Ismét vendégünk lesz Mandics György

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Mandics György: A Karacsay kódex a rovásírás utolsó nagy,  megmaradt gyűjteménye.

A 308. Hétvezér Est vendége, immár második alkalommal, Mandics György tanár, matematikus, művelődéstörténész  költő, író, újságíró, esszéíró. Aki nem kisebb írástörténeti talány, mint a Karacsay kódex – amely Somogyi Antal nevével forrt össze már a XIX. század elejére - máig vitatott, rovásírással írott lapjainak feltárását tűzte ki célul. Mandics György kutatásait a Somogyi ügyről először a „Róvott múltunk” c. könyvének III. kötetében írta meg. A vitatott írástörténeti emlék, több mint száz éve foglalkoztatja az írástörténészeket, különösen a székely - magyar rovásírás kutatóit. A rovásírás nem csak emlék, nem elsősorban írástörténeti emlék, hanem kulcs a magyar nemzet őstörténetének, kultúrájának megértéséhez, mára már a múlt homályába vesző hagyományaink újra felfedezéséhez és továbbviteléhez. 

2016. február 10., szerda

Ők elítélték Horváth István professzort - mi elítéljük a jogi köntösbe bujtatott terrort

Nem fogom be pörös számat – Dr.Horváth Istvánnal a koleszterin antigén antitest és a művér feltalálójával beszélget Jakab István

Mit csinálhat a hatalom egy olyan emberrel, aki elmúlt már “ennyi meg ennyi”, és nem lehet a lelkisimeretét pénzért megvenni? A felfedezés, ami csak Magyarországon 15.000 életet menthetne évente, óriási szálka a gyógyszergyárak szemében, akik milliárdos üzletektől esnek el, ha Horváth Professzor úr szérumát megkapják az emberek.

Megpróbálják kóklernek, csalónak kikiáltani, de ő csak mosolyog és tudja, hogy az igazság nem az ő személyének szól, hanem azon emberek százezreinek, akiknek az életét meg lehetne menteni ezzel a világraszóló találmánnyal. Nem adta el sem Kínának, sem Amerikának, mert azt akarja, hogy itthon maradjon és hazánkat és annak polgárait gyógyítsa és gazdagítsa.
A beszélgetések Horváth István professzorral az alábbi képekre kattintva hallhatók.

2016. február 9., kedd

59 éve hunyt el vitéz nagybányai Horthy Miklós

Vitéz nagybányai Horthy Miklós
(Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt.

https://www.youtube.com/watch?v=DG8r_016tHA
Horthy Miklós beszédeiből részletek
a képre kattintva hallhatók
Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Portugáliai emigrációban halt meg, 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.

2016. február 6., szombat

Taksony magyar király volt az "utolsó" az ősi magyar hőskorból

A régi magyar naptár szerint Jégbontó hava 5. napja Taksony napja
Moritz von Schwind festménye Taksonyról
Josef Kriehuber litográfiája nyomán

Ki volt Taksony? Mi történt Taksony magyar király korában a magyar honban?

Merthogy király volt, azzal csupán azok vitáznak, akik történelmietlenül és a magyarokkal szemben csökönyösen elfogultan lekicsinylő, szolgalelkű módon csakis azokat kívánják elismerni királyoknak, akik a római pápa által is királynak nyilváníttattak, holott a magyar királyság a török megszállásig sohasem volt alávetve semmiféle világi vagy egyházi fennhatóságnak, s pápa is csak az lehetett, akivel szemben nem volt kifogása az apostoli magyar királynak.

Taksony - latinul Toxun, Taxis, görögül: Τάξις, takszisz (931? – 973?) magyar nagyfejedelem a 10. század közepén, Zolta nagyfejedelem fia, Árpád nagyfejedelem unokája. Születésének, halálának és uralkodásának pontos ideje bizonytalan." - szerepel magyarul a Wikipediában (https://hu.wikipedia.org/wiki/Taksony_magyar_fejedelem).

2016. február 5., péntek

A városunkba tiltakozni látogató zsidó és zsidó vallású honfitársaknak is szól e levél Hóman Bálintról

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 
Nagyon szomorú, amikor úgy az ellenzék, mint a zsidó testvéreink felhasználnak olyan eseményeket, melyekhez a lélek felemelése, a csendben való elmélyülés és a tisztelet megadása kellett volna, hogy társuljon (Holokauszt).
 
Mit tapasztaltunk?
 
Megemlékezéseket politikai (nemzetközi) nyomásra, támadásra és manipulálásra használnak fel!!

Quo vadis Székelyföld, székely nemzet

MTF-26 - Az MVSZ vezetőinek székelyföldi fórumsorozata


Élénk érdeklődés és jelentős sajtóvisszhang övezte a Magyarok Világszövetsége Patrubány Miklós elnök vezette küldöttségének múlt heti székelyföldi, könyvbemutatóval egybekötött fórumsorozatát. A székelyföldi körút során bemutatták a 26. magyarságtudományi füzetet, amelyet teljes egészében a székely népnek szenteltek. Elkísérték az elnököt Fuksz Sándor elnökhelyettes, Borsos Géza Kárpát-medencei térségi alelnök, a kötet egyik szerkesztője és szerzője, Benkő Emőke, az MVSZ Elnökégének póttagja, a kötet egyik szerzője, valamint Hompoth Zoltán elnökségi tag.

A Jóisten kísérjen utadon, Gabi!

Kedves Barátaim!

Szomorú hírt kell továbbítanom. 
Gabriella, akire nagyon sokan emlékeztek már abból az időből is, mikor bontogattuk a Magyarok Szövetsége zászlait, végleg elbúcsúzott tőlünk. 

Szíve-lelke velünk volt mindvégig. Nagyon szeretett közénk jönni, s nagyon szerettük viszontlátni minden alkalommal, mikor megadatott nekünk és Neki.

Emlékeztetőül három - számunkra meghatározó - írását idézem föl honlapunkról. Abból az időből, mikor a megyei sajtóban szerepet kapva - azóta is ritkán megélt - támogatást biztosított jelentős ügyeinkhez.

2016. február 4., csütörtök

Harmadik alkalommal lesz vendégünk Born Gergely (változással frissítve)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Born Gergely: A magyar a néptánc titkos üzenete – Ősvallási tartalmak a magyar néptáncban III. (változás ! piros színnel jelölve)

A 307. 315.  Hétvezér Esten ismét Born Gergely lesz a vendégünk. A tavalyi évben, ezzel a címmel megkezdett előadás-sorozatának folytatásaként, a harmadik előadását hallgathatja meg az est közönsége. Born Gergely ugyanilyen címmel tartott már előadást 2013-ban, a New York-i Magyar Házban. A magyar néptánccal szorosan összetartozó szerves műveltségünk és őstörténetünk olyan mély hatást gyakorolt rá, hogy tanári hivatása mellett minden idejét ez a világ köti le. Különösen a magyar néphagyomány jelképrendszerével és a szent földrajz témáival foglalkozik előszeretettel. 

2016. február 2., kedd

Mondtuk, hogy nem az utolsó szó Hóman Bálintról

Míg a méltányosság teret nem kap, s ha a megalkuvás taktika ma, szóljon az igazság, nem a harag Hóman Bálintról! Blama? Ó! Barack?! 

304. Hétvezér Est, Székesfehérvár, Miss Tee Teabolt
ifj. Tompó László: Az igazság Hóman Bálintról a képre kattintva hallható