2009. augusztus 25., kedd

A Magyarok Országos Gyűléséről az Echo TV-ben

Átléptük a Rubikont Bösztörpusztán.

Az elhallgatási taktika ellenére a magyarság legnagyobb ingyenes szabadtéri rendezvénye jól sikerült. Nem csak a látványos történelmi élőkép volt, ahol a szentkorona felnagyított másolatát vettek körbe hagyományőrző gyalogosok, ahol Nagy-Magyarországot – pontosabban a Szent Korona Országainak határait megformálva – az ősi határkerülés szertartását megidézve vágtatták körbe a korhű öltözetű lovasok, hanem a Szent Korona másolata előtt, róhatta le tiszteletét a megjelent nemzet, azaz a politikailag szervezett nép. A több száz előadó, a kézművesek és a megszervezett megyei nagysátrak kiállításai, mind azt bizonyították, hogy akarattal, összefogással – szinte a semmiből – lehet óriásit alkotni.

A magyarság életében történelmi jelentőségű három nap volt a böszörpusztai Magyarok Országos Gyűlése. Az augusztus 21-22-23 napokon zajló események, ma még nem látható következményekkel járnak majd a Szent Koronai Országainak, s így Hazánk életében is. Sokan csak magyaros zsibvásárnak, vagy gőzkieresztésnek fogják majd értékelni. Ám lesznek majd olyanok is, akik minden mocskot rá szórva a szervező Magyarok Szövetségére, szocialista-kommunista vagy liberális-kufár és pénz kicsalogató rendezvénynek fogják titulálni.Nekik nagyon ajánlom az írásom után olvasható Kiáltványt!

Minél jobban elhallgatták a médiumok, annál hevesebben fogják majd fasisztázni, nácizni, szélsőségesezni azok, akiknek a magánérdekeit veszélyezteti a záró ünnepségen felolvasott Kiáltvány, illetve a társadalmi vitára bocsátandó – a történelmi alkotmányossággal jogfolytonosságot kimondó – alaptörvény szövege.

A Magyarok Szövetsége átlépte azt a Rubikont, amelyet eddig, (valószínűleg gyávaságból) egyetlen – magát érdekképviseletnek tituláló szervezet sem mert átlépni –, és ezzel leleplezte a hamis rendszerváltás folyamatát, s az ezt előkészítő politikai szereplőket. Megmutatta, hogy nem hajlandó a politikai pártoskodás nemzetellenesen megosztó bábszínházi mutatványában részt venni és a magyar politikai nemzetfogalom Deák Ferenc ez irányú gondolatai alapján – tehát mindenféle kirekesztés nélkül – valódi nemzetépítő tevékenységgel, a nemzeti érdekképviselet következetes vállalásával igyekszik a régóta szükségessé vált RENDSZERVÁLTÁST meg valósítani. Nem bújik a jelenlegi ál-törvényesség „kirablóinkat védő” paragrafusai mögé, hanem kimondja, hogy: alkotmányjogi jogos védelemre, polgári engedetlenségre hív fel mindenkit, ha az erkölcsi hitelét vesztett politikai garnitúra nem nyit lehetőséget a valaha volt történelmi magyar államokkal való jogfolytonosság előtt! Sokan fogják megkérdezni a jövőben, hogy pontosan mire is gondolt a Magyarok Szövetségének a (munkában) elöljáró testülete, az alkotmányjogi jogos védelem és a polgári engedetlenség kilátásba helyezése kapcsán?

Nos egy friss szerbiai példa. Az ottani privatizált üzemekben gyakoriak a tiltakozó akciók. Júliusban összesen 32 ezer szerb sztrájkolt amiatt, hogy munkahelyük új tulajdonosa nem fizetett bért, vagy nyugdíjjárulékot, s a helyzet egyre romlik! 2002 óta az előzőleg megkötött privatizációs szerződések közel negyedét semmisnek nyilvánította a Szerb Állam! Nálunk ez mikor következik be? A Magyarok Szövetsége szerint a nemzetnek kárt okozó szerződéseket

- követve a szerb példát – mielőbb felül kell vizsgálni! Ezt kikényszeríteni, pedig az engedetlenség minden formájával lehetséges csak! Ezúttal vegyünk példát a szerbekről!

A Magyarok Szövetsége, kiáltványában kimondja, hogy elég volt a politika szerepjátszásaiból, a népfelség elvének hangoztatása közben elkövetett népirtásból, a gazdaság ellehetetlenítéséből és az idegen eredetű jogrend, valamint a politikai osztály további bebetonozásából!

A rendezvényen megjelent – elkötelezetten nemzeti gondolkodású -, előadók összességében 250 ezer ember előtt tartottak előadásokat, s leplezték le a pénzháttérhatalom hazai és nemzetközi kiszolgáló személyzetének a tevékenységét. Mindenki számára közérthető nyelven hangzott el pl., hogy az EU közvetlenül, vagy rendelkezésein keresztül minden évben 6000 milliárd eurót von el a tagállamoktól és csak 1000 milliárdot csorgat vissza, un. Támogatások formájában.

Milyen támogatásról beszél a hazai kollaboráns és hatalombitorló gazdasági-politikai ál-elit?

Erre született meg a válasz a Magyarok Szövetsége részéről, s ha valaki nem ezt olvassa ki belőle, az alaposan olvassa át többször is!

Szeged 2009-08-23 Dr. Bene Gábor S. (Kárpáti Harsona)


A MAGYAROK SZÖVETSÉGE ORSZÁGOS GYŰLÉSÉNEK KIÁLTVÁNYA!Felszólítjuk az Államfőt, az Országgyűlést és a Kormányt, hogy október 23-ig kezdje meg az alkotmányos rend helyreállítását!

2 hónapon belül meg kell indítani az alkotmányozás folyamatát az alábbiak szerint:

A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét, a nemzet egységét megtestesítő jogi személy. Teste a magyar nemzetnek, az ország testének, a földnek, a víznek, a levegőnek és az energiának is jelképes megjelenítője, ezért minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség. A Szent Korona e minőségében a teremtett világ, a természet törvényeinek elsődlegességét, fenntarthatóságát, és ezzel együtt az eljövendő magyar nemzedékek létfeltételeit biztosítja. Az alkotmány a Szent Korona intézményétől semmilyen módon el nem választható.

Az alkotmány történelmi képződmény, azon időszakban is fejlődött, amíg a jogfolytonosság csorbult, így maradéktalanul magába foglalja minden erkölcsi, kulturális és jogi fejlődésünket.
A Magyarok Szövetsége a magyar nemzet nevében az alaptörvény megvitatásával és elfogadásával helyre kívánja állítani a történeti alkotmány jogfolytonosságát.

Az új alaptörvénynek többek között tartalmaznia kell:

1. Kisebb, kétkamarás országgyűlés felállítását
2. A választott képviselők visszahívhatóságát
3. Az önkormányzatok és társadalmi szervezetek gazdasági és politikai függetlenségének biztosítását.
4. Az elszakított területeken élő magyarság magyar állampolgárságának helyreállítását
5. Tegye lehetővé az alkotmány nyugvásának időszaka alatt a nemzeti érdek súlyos sérelmét okozó szerződések felülvizsgálatát.


A további követeléseinket hetente sajtótájékoztató keretein belül magyar, angol és német nyelven közzé tesszük, a sajtóhoz és diplomáciai testületeknek eljuttatjuk.

Amennyiben a hatalmon lévők nem ismerik el a magyar alkotmányosságot, nem indítják el a jogfolytonosság helyreállításának folyamatát 2009. október 23-ig, akkor alkotmányjogi jogos védelemre, polgári engedetlenségre hívunk mindenkit!

Kérünk minden egyént és társadalmi szervezetet, aki ezzel egyetért, hogy ezen követelésünkben csatlakozzon hozzánk!

Kelt: Bösztörpusztán, 2009 augusztus 23.

Javasolt Záradék: "Amennyiben a hatalmon levők (köztársasági elnök, alkotmánybíróság, kormány, országgyűlési képviselők, parlamenti pártok választott tisztségviselői) nem ismerik el a magyar alkotmányosságot, nem indítják el a jogfolytonosság helyreállításának folyamatát 2009. október 23-ig, akkor kizáratnak a Szent Korona testéből (megfosztatnak hatalmuktól, javaiktól, jogaiktól) és a nemzet maga ül alkotmányozó Szert."

2009. augusztus 17., hétfő

Sátorbeosztás

Kedves Szövetségesek!

Ahogy időben egyre közeledünk a Magyarok Országos Gyűléséhez, úgy érezzük egyre többen és többen, hogy hihetetlen erők kezdenek felsorakozni, hogy végre kezünkbe vegyük életünket, eljövendőnket. Hangulatfokozóként engedjétek meg, hogy elküldjem a nagy sátrak programját és előadóit, mely mondanivalók és nevek önmagukért beszélnek.

Barátsággal:
Jásper Péter

2009. augusztus 16., vasárnap

33%-os MÁV kedvezmény a Magyarok Országos Gyűlésére utazóknak!!!

A MÁV-START Zrt. a 2009. augusztus 21 – augusztus 23. között megrendezésre kerülő „Magyarok Országos Gyűlése” rendezvényre utazóknak 33%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a MÁV-START szolgáltatási területén levő bármely belföldi állomásáról Bösztör megállóhelyre.

A 792, 7902, és 791 sz. vonatok a várható többletforgalom miatt erősítve lesznek augusztus 21-22-23-án.

A felhasználás feltételei:

A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe; 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A kedvezményes menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra érvényes teljesárú menettérti jegyek érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy leghamarabb a rendezvény első napján, augusztus 21-én 00.00 órától vehető igénybe és a visszautazást augusztus 23-án 24.00 óráig kell befejezni.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra a rendezvény helyszínén történő lebélyegzés után érvényes.

A menetjegyek érvényesítése a helyszínen (Kunszentmiklós-Bösztörpuszta) a MÁV-START sátrában történik.

Bélyegzési időpont: a rendezvény mindhárom napján 10:00-14:00 óra között.

A pénztárban jegyváltáskor „33%-os alkalmi menettérti jegyet” kell kérni, más jegyekkel a kedvezményt nem lehet megkapni.

Mivel a rendezvény területe a Kiskunsági Nemzeti Park része, környezetvédelmi szempontból javasoljuk, hogy aki teheti, inkább tömegközlekedéssel utazzon a rendezvényre.

Menetrend itt

Már csak néhány nap...

2009. augusztus 21-22-23 –án rendezi meg a Magyarok Szövetsége a Magyarok Országos Gyűlését. A rendezvény lehetőséget ad minden magyarnak, hogy megélhesse a magyar élményt, hogy létezik egység, létezik testvériség, és egyetértés a magyar emberek között!

A 2008 augusztusában megrendezett Kurultaj eseményen mind a részvevők, mind a látogatók zömében egy hasonló érzés fogalmazódott meg: létezik egység, létezik testvériség és egyetértés a magyar emberek között!

A történelmi jelentőségű találkozót követően ezrekben merült fel a jogos igény: milyen jó lenne, ha ezt az érzést nem csak az a kb. 70.000 ember élhetné át, aki jelen volt, hanem minden magyar. S mi több; ha nem csak egy nyári, 2-3 napos rendezvényen, hanem a mindennapjainkban, az örömeinkben és a bánatainkban egyaránt éreznénk az összefogást, az együvé tartozást, a szeretetet!

Nem érdemel meg ez az ország mást, mint amit jelenleg tapasztalunk?
Nem tudunk mi ennél többet tenni a saját életünkért, a saját hazánkért?

De igen! Mást érdemel az ország, és tudunk többet tenni saját életünkért, saját hazánkért – hangzott a válasz. Ez a válasz eredményezte a Magyarok Szövetségének megalakulását, melyhez az elmúlt néhány hónapban több mint 300 civil szervezet és több ezer magánszemély csatlakozott országszerte.

Egybehangzó igény mindenki részéről egy, a 2008-as Kurultaj rendezvényhez hasonló, országos méretű, akár 1 millió magyar jelenlétével is lezajló Országos Gyűlés megszervezése.

Néhányan attól tartanak, hogy más szervezkedések lemásolják a Magyarok Országos Gyűlése rendezvényt és ellenrendezvénnyel próbálják a hatását semlegesíteni. Ez a félelem teljesen alaptalan, mert az emberek összefogásánál, egymásért tenni akarásánál nagyobb erő nem létezik, és mint tavaly már bebizonyosodott sem a pénz, sem a médiatámogatás ezzel nem tud versenyre kelni!

A tavalyi sikeres Kurultaj és az idei Magyarok Országos Gyűlése között a hasonlóság annyi, hogy mindkettőt a magyar ember szeretete hozta és hozza létre. És a hitünk abban, hogy a sorsunkat jobbá fordíthatjuk.
Idén ezeken a biztos alapokon elindulva szervezzük meg a Magyarok Országos Gyűlését, amely idén március 15-én Kiskunhalason és Törökszentmiklóson kezdődött az első Magyarok Vásárával. Azóta a Magyarok Szövetsége tagjai folyamatosan szervezik a Magyarok Vásárait és már javában zajlanak a megyegyűlések is. Ezek azok a testet, lelket, szellemet felépítő események, amelyek segítenek minket abban, hogy megismerjük egymást!

Nem is gondoltuk még pár hónappal ezelőtt, hogy mennyien vagyunk mi, magyarok. A statisztikák, amiket lobogtatnak előttünk egy-egy népszavazásnál, választásnál bizony nagyon félrevezetőek. Számok és százalékok, amelyek sokszor évekre kiható döntéseket hoznak! Ezeken a találkozókon a számok megelevenednek, mert hús-vér emberek gyülekeznek azért, hogy végre együtt gondolkodhassunk jövőnkről, magyarságunkról, életünkről.

Mi fog történni a Magyarok Országos Gyűlésén? Egy nép kinyilvánítja élni akarását, hitét a jövőben, és megmutatja életerejét. A magyarság minden időben képes volt a megújulásra. A Magyarok Országos Gyűlésének legfőbb feladata ennek a megújulásnak a kinyilvánítása.

Az a folyamat, ami idáig elvezet, elősegíti a magyar családok talpra állását, az összetartozás erejének megérzését, és tudatának megerősítését, az élő kisközösségek tevékeny újraépítését. Mindez pedig csak a hagyományaink útján lehetséges.

Eleink minden tudás birtokában voltak. Az a fejlődés, amit ma el akarnak velünk hitetni, nem létezik. Hogy ma mérnöki pontossággal ki tudjuk számolni egy ház statikai paramétereit, még nem jelent fejlődést, mert őseink is mesterei voltak az építkezésnek mindezen tudományok nélkül is. Ők a természettel éltek szoros összhangban, a tapasztalást, a tudást apáról-fiúra hagyományozták, és a ház, amit megépítettek nem dőlt össze, hanem meleg családi tűzhelyet rejtett, ahol az életben való hitük napról-napra megerősödött. Mert az élet egy csoda, tudja ezt minden szíve alatt gyermeket hordó édesanya! Ahhoz, hogy Magyarország ismét felemelkedhessen, nekünk embereknek fel kell ismernünk magunkban ezt a csodát! A Magyarok Országos Gyűlése ebben kíván a segítségünkre lenni. Hogy mindez megszülethessen rajtunk és csakis rajtunk múlik. A Jóisten pedig segítségünkre lesz!

A Magyarok Országos Gyűlésére várunk minden igaz magyar embert, aki tenni akar önmagáért és a nemzetéért!

Koncertek:
Augusztus 21. Péntek

16.00 PALMETTA
18.00 JÁSZMAGYAROK
19.30 SZKíTIA

Augusztus 22. Szombat

17.00 SZILAJ DOBKÖR
19.00 VÁGTÁZÓ CSODASZARVAS
21.00 A NAPBA ÖLTÖZÖTT LEÁNY Rockopera a FELVIDÉKI ROCKSZíNHÁZ előadásában

Augusztus 23. Vasárnap

17.00 H-599 Történelmi Rockzenekar
19.00 DOBOGÓKŐ
21.00 ISMERŐS ARCOK

Magyarok Szövetsége

2009. augusztus 14., péntek

Egy nagyszerű program holnapra!

Sok szeretettel várunk minden túra-kedvelő kicsit és nagyot

az Agárdi Füvészkert (Gyógyító kert)

Gyógynövény-ismereti 7. családi kirándulására

2009. augusztus 15-én (szombaton)

     Találkozó: Agárd, hajóállomás 9.45
     (hajó indulás a Szúnyog-szigetre: 10 óra)

     Túra útvonala: Szúnyog-sziget → Alsó Mészeg-hegy → Csincsa-dűlő (King’s City kaszinó tervezett helye) → Velence
     (összesen: ~ 9-10 km)

Érkezés: Velence, → Buszok indulnak:

    1. Velence, Templom köztől Szfv. felé: 15.55
    2. Velence, Lidó vendéglőtől Gárdony felé 16.59
    3. Velence, Lidó vendéglőtől Bp. felé 16.43

     Jelentkezés: 15 óra után: Becse Ildikó

     (tel: 30/64-777-26)

     A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. Túra-vezető: Becse Ildikó (természetvédelmi mérnök)

2009. augusztus 6., csütörtök

Események a közeljövőben

Augusztus 7, péntek, 18:00-20:00
Lakossági fórum Kincsesbányán
Helye: Művelődési Ház - Kincsesbánya
Az egyetlen út: a magyarok természetes szövetsége, a közélet helyreállítása, az intézményesített korrupció felszámolása. Szervezte: Boór Ferenc és Bordács Ferenc

Augusztus 7, péntek, 20:00-22:00
Varkocs Est (Ősnyelv 2)
Helye: Székesfehérvár, Varkocs szobor tere (Fő utca)
Magyar őstörténeti előadás: Házigazda: Jakubek Tibor Főszervező: Tóthné Kiss Orsolya Réka Bemutató: Csillagösvényen III/2 - ŐSNYELV 2 Téma: Az ősnyelv kutatás legújabb eredményei Kriskó László és Pörzse Sándor. Szervezte: Tóthné Kiss Orsolya Réka és a rendezvényszervező csoport

Augusztus 11, kedd, 20:00-22:00
Hétvezér Est (Közigazgatásunk)
Helye: Székesfehérvár, Hétvezér Sörkert (Huba u. 7)
Magyar őstörténeti előadás: Házigazda: Nyikos Ferenc Főszervező: Kanizsayné Herke Zita Előadó: Király Ferenc . Téma: Erkölcs és szokásjog mai rendszere és viszonya, közigazgatás... Szervezte: Kanizsayné Herke Zita és az oktató toborzó csoport

Augusztus 12, szerda, 18:00-20:00
Lakossági fórum, Nagylók
Helye: Művelődési Ház
Lakossági fórum Nagylókon a Magyarok Szövetségéről, a célokról, a nemzeti megújulás lehetőségeiről, az augusztusi országos gyűlésről
Előadók: Boór Ferenc és Kanizsa
y Zsolt. Szervezte: Kanizsay Zsolt

A részvétel minden programunkra ingyenes!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!