2022. október 27., csütörtök

Míg fénylik az égen a Hold és a Nap, fohász és fáklyás kiállás a székelység önrendelkezéséért a királyi városban is

Székesfehérvárott a székelyföldi utcaneves városrész határában gyúlnak őrtüzek Székelyföld Önrendelkezéséért!

Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt,
hogy az I. Székesfehérvári Székely Fesztivál zárásaként,
október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia Napján
2022. október 30-án 16:30-tól, 
gyújtsunk együtt őrlángot, világítson Székelyföld határa
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
a székelyföldi utcaneves városrész határában 10 éve állított
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujában
(a Balatoni út körforgalmában, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)

2022. október 26., szerda

Kegyelettel királyi méltóságaink iránt

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Egy az Isten!

Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Molnár Krisztián Elnök Úr!
Tisztelt Városi és Megyei Közgyűlési Tisztviselők!
Tisztelt Közreműködők, Tisztelendők, Lovagok, Vitézek és Íjászok!
Tisztelt Szövetségesek és Honfitársak!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Közeledik a hagyományosan Mindenszentek előtt megrendezett Királyi Halottak Napi történelmi kegyeleti szertartás, amelyre szeretettel és tisztelettel várunk minden fehérvári polgárt, közéleti szereplőt és távolról érkező honfitársat egyaránt. Ez úton szólítjuk és hívjuk meg Önöket a már hagyományos eseményre.

https://photos.app.goo.gl/G9Ttkjs3fo89yDUp9
Sötét enyészet néma éjjelében Temetve fekszik a hajdan kora;
A bajnok alszik a föld mély ölében, Ki tudja merre hamvad hűlt pora?
Sírjára, mert nem tudja senki hol van, Nem hull a bánat könyje szent titokban.

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2022. október 28-án (pénteken) 17 órától
 
a
Királyi Halottak Napja
 
csendes történelmi-kegyeleti szertartásra
 
az
Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség 

 
(a Fejér MAG Egyesület,
a Rákóczi Szövetség, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezetei, a Vitézi Rend Fejér Szék)
,
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat, felkérésünket és megerősítette részvételét
 • Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület,
 • Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom,
 • Magyar Királyi Kardforgatók Rendje,
 • Válasz Független Civilek,
 • ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész /Budapest/
 • Lázár Levente unitárius lelkész /Erdély/
A tervezett menetrend
16:00 - 16:45 Mécsesek és kellékek kihelyezése a Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen (Fejér Szövetség)
16:45 - 17:00 Vendégek köszöntése és tájékoztatása az Alba Mária közéleti műhely termeiben (Koronázó tér 4. I. em.)
17:00 - 17:45 Történelmi kegyeleti szertartás a hajdani koronázó templom Romkertjében, mécsesek és koszorúk elhelyezése (mécsesekről, koszorúkról, fehér szegfűről és minden kellékről a szervezők gondoskodnak)
17:45-17:50 Koszorúzás a hazánkból elszármazott királynék táblájánál.
18:00 - 18:45 Állófogadás az Alba Mária közéleti műhelyben
19:00 - 20:00 Lázár Levente tiszteletes előadása a Malom utcai Táncházban, illetve előreláthatólag Szentmise a Szent István kápolnában (korlátozott számban a kápolna méretét tekintve)

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!
Idézetek: Garay János Az Árpádok című versének első és utolsó versszaka

Királyi méltóságaink iránti tisztelettel és kegyelettel, bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség
Alba Regia Civitas Rendje
mobil: +36302038648

2022. október 22., szombat

Ima az 56-os hősökért, Wittner Máriáért és Budaházy György szabadulásáért


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Az 570. Hétvezér Est és egyúttal az I. Székesfehérvári Székely Fesztivál 1. előadó vendége testvérvárosunkban született (FRISSÍTVE)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Bedő Imre közgazdász: Helytállás nehéz időkben

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Az I. Székesfehérvári Székely Fesztivál másnapján lesz Bedő Imre csíkszeredai születésű közgazdász a
Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Est 570. és egyben a fesztivál első előadó vendége.
 
Bedő Imre a Férfiak Klubja elnevezésű mozgalommal vállalt fel különleges missziót a hagyományos értékek népszerűsítése területén.
 
Az általa alapított országos méretű mozgalom küldetésének főbb pontjai:
 • Az erkölcsi alapok megerősítése
 • A személyes felelősségvállalás, a tartás, a közös jövőt építő cselekvés középpontba állítása
 • Élhető közösség, emberséges jövő társadalom építése gyermekeinknek
 • A Férfi és Nő szövetségének - a család megerősítése
 • Az örök erények megőrzése, továbbadása
 • Példamutatás gyermekeink és a jövő generáció számára, mint férfi, mint férj, mint apa!
Előadónk 5 évvel ezelőtt Férfienergia című könyvének bemutatójával szerepelt először a Hétvezér Esték programján. Előadásában most, mint közgazdász és egyben nyilván a fenti alapon állva, mint a féfiakat és nőket egyaránt megszólító családapa, a közösségi oldalán 160000-es követőt számláló férfi motivációs mozgalom alapítója ajánlja tanácsait a pandémiás-háborús nehéz időkre.

Ajánljuk az előadást, egyben az I. Székesfehérvári Székely Fesztivál és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Mindszent - Magvető - október havának 25. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Bedő Imre közgazdász
Helytállás nehéz időkben
című előadására.

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est! 

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

A Fehérvár TV tudósítása az eseményről (a képre kattintva):

I. Székesfehérvári Székely Fesztivál Székelyföld önrendelkezéséért

Készülünk, készüljetek, lelkeinkben őrtüzek, ébredjetek, október 24.-től 29.-ig egyesüljetek az I. Székesfehérvári Székely Fesztiválon velünk, hogy vasárnap a kiállás székely testvéreinkért a maroshegyi székelykapunál száz elcsépelt szóvirág helyett, egyetlen lélekemelő kiáltás legyen:

önrendelkezést a székelységnek,
autonómiát Székelyföldnek...

A A fesztivál részletes programja, plakátjai:

2022. október 15., szombat

569. Hétvezér Est: SZÉTSZAKÍTVA című film 2. fehérvári bemutatója - előzetes hírekkel szemben a Királykút Emlékházban

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Burján Zsigmond operatőr, filmrendező: Szétszakítva - fimvetítés

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Október 17-én lesz éppen 102 éve, hogy Fejér megye és Székesfehérvár vezetése elhatározásából városunk emlékművet avatott Fehérvár délnyugati határában a magyar katona halhatatlan dicsőségére - Bory Jenő obeliszkjén a felirat ezt hirdette - arra emlékezve, hogy egy évvel korábban, 1919. október 12-én vonult be a Nemzeti Hadsereg városunkba, hogy végleg felszabadítsa azt a román megszállás alól.
 
Az évforduló másnapján lesz - ím már második alkalommal - Burján Zsigmond operatőr, filmrendező, többek között a "Csak még egyszer előre" című történelmi játékfilm szerzője, a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Est előadó vendége.
 
Az estén a szerzővel együtt tekinthetjük meg új filmjét, amelynek első részét éppen annak reményében tettük Trianon 100. évfordulós évének elején, 2020. január 14-én, a 492. Hétvezér Est programjára, hogy a folytatása még abban az évben elkészülhet. A "járványügyi" helyzet, amint sok mást, ezt is halasztotta, azonban késleltette csupán, azaz a 100. évfordulós mulasztás mégsem lett végleges. A film első bemutatójára ezév szeptember 10-én került sor Székesfehérvárott, a Szárazréti Közösségi Házban.
 
S most, az 569. Hétvezér Estén újra megtekinthetjük, illetve megtekinthetik érdeklődő vendégeink, látogatóink a "Csak még egyszer előre" című film várva várt folytatását, mely a Nagy Háború lezárásának zavaros és lélekrengető történelmi korszakát, s így a román megszállás és a nemzet, a mindennapi lét szétszakítottságának nyomorát idézi fel, mutatja be elemi erővel és kifejezetten székhelyi, fehérvári szemmel. A 2020. júniusára, a 100. évfordulóra tervezett film címe: SZÉTSZAKÍTVA. Előzetesként elegendő felidéznünk azt, amit korábban írtunk, ezelőtt mintegy másfél évvel.
 
"– Szétszakítva. Ez a kifejezés utal mindenre. Utal a Nagy Háborúban szétszakított katonákra, emberekre, akik teste darabokban röpült szét a becsapódó robbanásoktól, ágyútűztől. Utal arra, hogy szétszakíttattak emberi kapcsolatok: fiúk vesztek oda, asszonyok maradtak özvegyül, gyermekek árván. Utal arra, hogy akik túlélték a világégést, egy leromlott országot találtak, ahova borzasztó nehezen tudtak beilleszkedni. A cím utal arra is, hogy az lett mindennek a vége, hogy ezt az országot is szétszakították. Magyarország kétharmad részét letépték – fejtette ki Burján Zsigmond. A történet a Nagy Háború befejezésével indul, és 1920. június 5.-ével zárul, mert ezen a napon kapták meg a hírt Trianonból Magyarországon."

Ajánljuk az előadást, a filmvetítést, a szerzővel beszélgetést és egyben a Hétvezér Esték októberi programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Mindszent - Magvető - október havának 18. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Burján Zsigmond filmrendező
SZÉTSZAKÍTVA
című filmjének vetítésére
és az azt követő beszélgetésre a szerzővel.

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est! 

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. október 10., hétfő

Állítsuk helyre a megszállás alól felmentő "magyar katona halhatatlan dicsőségének" emlékművét Fehérvárott (FRISSÍTVE)

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Székesfehérvár és Fejér megye közgyűlésének Tisztelt Képviselő Tagjai!

Tisztelt Sajtó- és Médiamunkatársak!

Tisztelettel szólítjuk Önöket
2022. október 12-én (szerdán) 18:00 órára
az Országzászló térre,
hogy együtt gyújtsunk mécseseket

"A magyar katona halhatatlan dicsőségének" 
emlékére Fehérvár román megszállás alól felszabadulásának és a Nemzeti Hadsereg bevonulásának 103. évfordulós napján

"Állítsuk helyre, mi, megyei, városi közemberek és köztestületek, ami helyreállítandó, és őrizzük meg, ami értékálló.
Bory Jenő obeliszkje a "dicsőséges magyar katona" tiszteletére nem csupán helyreállítandó, de emlékével, emlékezetünkkel meg is őrizendő!" - szól az Országzászló Védnöki Testület felhívása annak évfordulóján, hogy 1919. október 12-én szabadította fel Székesfehérvárt a román megszállás alól a néhány hónappal korábban megalakult Nemzeti Hadsereg.
Egy obeliszk a román megszállás alól felmentő, a rendet helyreállító alakulatok bevonulásának emlékére 1920-ban állíttatott és 1946-ban ledöntetett, s törve, a földre hányva hevert még 1973-ban is legott az áldozatvállalást és múltunkat eltörölni vágyók szándékától.
 
Bory Jenő alkotása, ezáltal a "dicsőséges magyar katona" tisztelete, a Nemzeti Hadsereg közemberének emléke helyreállítandó, aki a Nagy Háború után még egyszer fegyvert fogott a kezébe, hogy román fegyveres ne garázdálkodjon tovább ott, ahol semmi keresni valója nincsen!

102 évvel ezelőtt, 1920. október 17-én állították és avatták fel a Bory Jenő emlékművet Székesfehérvár délnyugati határában a román megszállás alól felszabadító Nemzeti Hadsereg tiszteletére.

 

Tisztelt Városvezetés! Tisztelt Köztisztviselők! Tisztelt Sajtómunkatársak!
Tisztelt Polgárok!
 
Ezúton hívjuk meg Önöket az
Országzászló Védnöki Testület, a Fejér Szövetség
és a Hétvezér Esték rendezősége nevében
Burján Zsigmond: "Szétszakítva"
című filmjének vetítésére
Bory Jenő obeliszkjének avatása 102. évfordulóján
2022. október 18-án (kedden) 18:00 órakor
VÁLTOZÁS
a Közösség és Kulturális Központ Színház termébe
/Székesfehérvár, Fürdő sor 3./
helyett a szokásos helyszínen,
a Királykút Emlékházba
/Mikszáth Kálmán út 25./

Hétvezér Esték 2022 októberi programja


2022. október 9., vasárnap

Ertsey Attila építész előadása most párhuzamos társadalom építésének lehetőségeiről szól

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Ertsey Attila építész: Hogyan építsünk párhuzamos társadalmat?

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Egy nap híján éppen egy év után lesz újra a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Est előadó vendége Makovecz Imre (1935-2011) tanítványa, Ertsey Attila építész, a Kós Károly Alapítvány kuratóriumi elnöke, az önfenntartó házak és településekkel foglalkozó ökologikus építészet meghatározó alakja.

Előadónk 2018-ban alapította az Európai Közép negyedéves folyóiratot, mely a jelenkor válságjelenségeit, mint szimptómákat tekinti át és az új paradigma megvalósításán dolgozik. A már sürgető szellemi és életmódbeli váltásra szólítja hallgatóit az ökológia változásokon túl az ún. "Great Reset" világméretű elképzelés hatására megváltozott világban.

Ertsey Attila előadása mintegy folytatásaként is szolgál a "Válaszunk a Nagy Újraindításra" című, egy évvel ezelőtti előadásának, hiszen az akkor felvázolt globális válság és következményei csak bővültek és fokozódtak, s a kiút lehetőségein, felelős cselekvési terveken túl egy év tapasztalatára alapozva az 568. Hétvezér Estén már a társadalmi életünk átalakításáról lesz szó.

Ajánljuk az előadást és egyben a Hétvezér Esték októberi programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Mindszent - Magvető - október havának 11. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Ertsey Attila építész
Hogyan építsünk párhuzamos társadalmat
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est! 

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. október 2., vasárnap

Írott és íratlan törvény, Alaptörvény, alkotmány és a Szent Korona alkotmányossági szerepe

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Diviki-Nagy Attila: Szent Korona, alaptörvény és/vagy alkotmány

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Dr. Diviki-Nagy Attila gépészmérnök, műszaki igazságügyi szakértő lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 567. előadó vendége.

Előadónk 1992-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd  2017-ben jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Mint Budapesten élő műszaki igazságügyi szakértő, illetve a 2006-os események, a 2009-ben alakult Magyarok Szövetsége és az alakulóban lévő Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség aktív résztvevője előadásában nem kisebb kérdésekre keresi a választ, mint hogy
 • miben nyilvánultak meg anno és nyilvánulhatnának meg ma a Szent Korona tagjainak jogai és kötelességei egy jogfolytonos alkotmányos rendszerben?
 • hogyan és miként érvényesülhet az íratlan törvény és jog?
 • fel lehet-e függeszteni vagy hatálytalanítani az íratlan törvényt, alkotmányt?
 • miként értelmezhető a hatalom megosztás, a fékek és ellensúlyok alkotmányos rendszere?
 • elképzelhető-e a Történeti Alkotmány helyreállítása egy modern, demokratikus jogállami rendszerben, s ha igen, milyen formális jogi úton és  eszközökkel?
 • mi a kartális alkotmány, az Alaptörvény szerepe, s mi a viszonya Magyarország Történeti Alkotmányához?
 • lehet-e - s ha igen ki - kárvallottja az alkotmányos jogfolytonosság helyreállításának?
Súlyos, nem feltétlen egy másfél órás előadásban megválaszolható kérdések, azonban 1989 óta megkerülhetetlenek, s különösen az Alaptörvény elfogadását megelőző alkotmányossági vita óta egyre gyakrabban felmerülő kérdések ezek, amelyekre választ keresni és találni több, mint - enyhén fogalmazva - érdemes!

Ajánljuk az előadást és egyben a Hétvezér Esték októberi programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Mindszent - Magvető - október havának 4. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Dr. Diviki-Nagy Attila műszaki igazságügyi szakértő
Szent Korona, alaptörvény és/vagy alkotmány
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est! 

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata