2022. október 27., csütörtök

Míg fénylik az égen a Hold és a Nap, fohász és fáklyás kiállás a székelység önrendelkezéséért a királyi városban is

Székesfehérvárott a székelyföldi utcaneves városrész határában gyúlnak őrtüzek Székelyföld Önrendelkezéséért!

Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt,
hogy az I. Székesfehérvári Székely Fesztivál zárásaként,
október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia Napján
2022. október 30-án 16:30-tól, 
gyújtsunk együtt őrlángot, világítson Székelyföld határa
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
a székelyföldi utcaneves városrész határában 10 éve állított
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujában
(a Balatoni út körforgalmában, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)
 
Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek! 
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Székelybál Alapítók Baráti Köre, a Válasz Független Civilek Egyesület és csatlakozó szervezetek, közösségek, köztisztviselők és polgárok, 

teljes önrendelkezést követelnek a székely nemzetnek!
2022. október 30-án (helyi idő szerint) 16:30 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál

mécsesekkel világítják ki Székelyföld határait,
hogy a 16:45-től kezdődő közös ima után fáklyákkal
alkossanak kört az autonómiáért a körforgalom peremén.

Az eseményen részt vesznek és közreműködnek:
Deák Lajosné önkormányzati képviselő (Szfvár MJV Önkormányzat), Szili Csaba megyei önkormányzati képviselő (VÁLASZ), Juhász László tanácsnok, önkormányzati képviselő (Székelybál Alapító Baráti Kör, VÁLASZ), Kónyi-Kiss Botond alelnök (HVIM), Boór Ferenc társelnök (FEJSZE) és még sokan, mások.
 
Tisztelettel várunk minden csatlakozót Székesfehérvár dél-nyugati kapujában, a székelyföldi utcaneves Maroshegy városrész határában, a körforgalomban, hogy Székelyföld határait kivilágítandó együtt gyújtsunk mécseseket, jelképes őrtüzeket Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződését szentesítő székelykapunál és lobbantsuk fel a nemzeti összetartozás fáklyáit a székelység önrendelkezési küzdelmei melletti kiállásért!

Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök 
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség A Székely Nemzeti Tanács felhívásai
Felhívás a nagyvilág magyar, keresztény gyülekezeteihez

Mottó:
„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.”
Tamási Áron

2022-ben Székelyföld Autonómiájának Napja október 30-ára esik. A világjárvány tapasztalatával a hátunk mögött, a háborús infláció közepén a székely nép iránti elkötelezettséggel készülünk a közös imára, az őrtüzek meggyújtására annak tudatában, hogy szülőföldünkkel, közösségünkkel szembeni kötelességeinket nem ritkítják azok a megpróbáltatások, amelyekkel szembe kell néznünk. A szülőföld, a székely haza mindenek előtt. Ez legyen az idén a Tamási Áron-emlékévben, október 30-ának a jelmondata. Ezt fejezi ki Tamási Áron, utókornak címzett üzenete, amelyet közleményünk mottójául választottunk.

Legyen ez a nap egy olyan alkalom, amikor felhívjuk az emberi jogok védelmezőinek, a kisebbségvédőknek a figyelmét a területi alapú diszkriminációra. Ez a közvetett diszkrimináció sorába tartozik, és olyan, látszólag semleges intézkedésekből áll, amelynek eredője az adott terület többségi lakosságát érinti hátrányosan. Egy nemzeti közösséget, amely az ország egészéhez képest számszerű kisebbségben van. Az elmúlt, közel húsz év megtanított, ez egy nehéz feladat, hiszen a kisebbségvédők konok értetlenséggel kizárólag a nyelvhasználatra és az oktatási jogokra összpontosítanak.

Száz éve került Székelyföld Erdéllyel együtt román közigazgatás alá. Ezalatt az évszázad alatt, teljesen függetlenül attól, hogy milyen kormányzata volt Romániának, és milyen volt az uralkodó rendszer, Székelyföldre mindig úgy tekintettek a román hatóságok mint gyarmatra, amikor az erőforrások kiaknázásáról volt szó, de ugyanakkor mint meghódítandó területre, amikor a román népesség betelepítését és asszimilációs politikáját megtervezte.

Ebből a helyzetből van kiút.

Ez az út, bármennyire nehéz, mégis járható. A Székely Nemzeti Tanács legfontosabb dokumentuma, az Autonómiastatútum, kijelöli ennek az útnak a célját. Ez Székelyföld területi autonómiája.

A hagyománynak megfelelően Székelyföld Autonómiájának Napján délelőtt templomainkban imádkozunk, este 17:30-kor egyszerre fognak fellobbanni Székelyföldön az őrtüzek lángjai.

Mindezeket figyelembe véve azt kérjük Székelyföld, de a nagyvilág magyar közösségeitől, hogy népszerűsítsék ezt a napot. A felhívásban leírt programnak megfelelően tegyék emlékezetessé a nagyvilág számára.

Marosvásárhely, 2022. október 3.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Ragyog egy csillag – Felhívás az erdélyi magyarokhoz

Az erdélyi magyar nemzeti közösség, ha érzi a tét súlyát, akkor három képviselőt is képes az Európai Parlamentbe küldeni. Három olyan képviselőt, akik a nemzeti konzervatív erők élharcosai lesznek. A felkészülést az eszmei irányváltásra most kell elkezdeni. Van még két évünk! Elég a cselekvésre, de kevés a tétovázásra, a halogatásra.

Az erdélyi magyar nemzeti közösségnek, a székelységnek azt kell megértenie, hogy a jövője, a sorsa múlhat azon, hogy 2024-ben végbemegy-e Európában egy fordulat a konzervatív erők javára. Azt kell felfognunk, hogy egy olyan globalista, brüsszeli vezetés, amely képtelen olyan dolgokat, mint a migráció kérdése, vagy az energiaválság megérteni és kezelni, akit az ideológiai elfogultság akadályoz a racionális gondolkodásban, nem fogja a nemzeti régiók ezeknél sokkal árnyaltabb ügyét sem megérteni. Nem csak az empátia hiányzik az Európai Bizottságból, de a szakmai felkészültség, a tárgyi tudás és a problémamegoldó készség is. Évekig tartó jogvita győzött meg erről, amelyre végül a luxemburgi bíróság döntése tett pontot a mi javunkra. Látni kell azonban, hogy a pervesztes Európai Bizottság már nem úgy működik, mint egy jogintézmény, hanem, mint egy szélsőséges ideológiák gerilla-különítménye, akit egy vesztes per nem fog jobb belátásra ösztönözni.

Magyarország a nemzeti-konzervatív erők európai győzelmén dolgozik, és mi eziránt nem lehetünk közömbösek. Erkölcsi kötelességünk segíteni Magyarország kormányát, és ezt kell tennie minden határon túli magyar nemzeti közösségnek. Van egy olyan káros elgondolás, amely szerint az erdélyi magyaroknak egyforma távolságot kell tartania mind Budapesttől, mind Bukaresttől. Ez a felfogás nem számol a magyar nemzet egységével, azzal hogy ezt az egységet képviselni a világ előtt kategorikus imperatívusz minden magyar számára.

Székelyföld fölött, az erdélyi magyar nemzeti közösség fölött ragyog egy csillag. Azóta, hogy ezt Tamási Áron papírra vetette, többen kérdezték, hogy hol van, hol ragyog? 2022. augusztus 4-én Orbán Viktor megnevezte, amit száz éven keresztül sejtettünk, reméltünk, hogy az a csillag, Európa magányos csillag állama: Magyarország.

Marosvásárhely, 2022. augusztus 9.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése