2015. október 29., csütörtök

Gyúljanak mécsesek apostoli magyar királyokért, királynékért és királyi hercegekért, hercegnőkért!

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Imrehttps://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81lmos_herceghttps://hu.wikipedia.org/wiki/II._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/II._G%C3%A9za_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/II._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tillon_Anna_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9https://hu.wikipedia.org/wiki/II._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/III._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anjou_Katalin_magyar_kir%C3%A1lyi_hercegn%C5%91https://hu.wikipedia.org/wiki/Anjou_K%C3%A1roly_n%C3%A1polyi_kir%C3%A1lyi_herceghttps://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lajos_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Candale-i_Anna_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Ul%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/II._Lajos_magyar_kir%C3%A1lyhttps://hu.wikipedia.org/wiki/I._J%C3%A1nos_magyar_kir%C3%A1ly

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
ui: a címerpajzsokra kattintva a Fehérvárott eltemetett királyi méltóságokról több is olvasható

Ismét ifj. Tompó László irodalomtörténész lesz a vendégünk!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Összeférhetetlen kultúrák Európában 

Ismét ifj. Tompó László irodalomtörténész lesz az előadója a Fejér Szövetség 295. Hétvezér Estek előadásának. Ifj. Tompó László előadásai – aki a hunhir.info főmunkatársa - mindig sok hallgatót vonzanak, amely nemcsak az előadás választott témájának, a tartalomnak szól, hanem magának az előadónak, különleges egyéniségének, stílusának is.
Mit tanít az iszlám, milyen következményekkel jár térhódítása, miként viszonyul a világvallásokhoz? A kereszténység és az iszlám viszonya, van-e gyógyír az iszlám térfoglalásra, és ha igen, mi az?
Ezekre a napjainkban talán legaktuálisabb és minden embert foglalkoztató égető kérdésekre kaphatunk választ ezen az esten. A világ változóban van.

„Élet-halál a levegőben” még egyszer....

A 294. Hétvezér Est felidézése 

Telt ház fogadta október 27-én este a Magyar Király Szálló Szent István
ifjabb Szentgyörgyi Dezső
termében Szentgyörgyi Dezsőt, 
aki „Élet-halál a levegőben” címmel tartott vetített képes előadást.
Az est bevezetőjében, - mintegy ajándék meglepetésként - Publik Antal, Szegedről, részleteket mondott el Papp-Váry Elemérné, Sziklay Szeréna „Hitvallás (Magyar Hiszekegy) ” című verséből. Ezt követően pedig unokája, Vass Ildikó elénekelte a „Magyarország az én Hazám” című dalt.
Vitéz Szentgyörgyi Dezső
Szentgyörgyi Dezső előadásának első részében felidézte azt, hogy a világon párját ritkító, szégyenteljes trianoni ország csonkítás után a semmiből, hogyan kelt életre a hazai repülőgépgyártás. Kevesen tudják vagy csak a hozzáértők és a repülés szerelmesei előtt ismert például, hogy a II. Világháború előtt Magyarországon évente, az akkori élvonalbeli technikát képviselő híres-hírhedt Messerschmitt gépekből évente 320-at gyártott a hazai ipar. Ez, nem a mai korban elterjesztett „összeszerelő” produkció volt, hanem az akkori mérnökök és szakmunkások világszínvonalú tudásának gyümölcseként létrejött, a német ipar akkori szintjét mindenben elérő önálló teljesítmény volt a megcsonkított országban. Elég csak azt a tényt megemlíteni, hogy ezeknek a gépeknek minden alkatrésze hazai gyártású volt, az utolsó csavarig, még a festéket is beleértve.

2015. október 25., vasárnap

A székelyek megvédik Székelyföld határát!

„Olyan időket élünk, amikor meg kell gyújtani a lármafákat”

Több száz őrtűz gyúlt Székelyföld határán, de kigyulladtak a fények Székesfehérvár városának a Dél-Nyugati kapujában álló Székely kapujánál - a Székely Nemzeti Tanács felhívásával szolidaritást vállalva - a Fejér Szövetség lelkes tagjainak jóvoltából október 24.-én este. Igaz nem égig érő őrtűz méretben, mint a közel 70 székelyföldi, határtelepülés körzetében, Székelyföld történelmi határain – de a közel száz mécses minden arra közlekedő számára hirdette székely testvéreinkkel való szolidaritásunkat, összetartozásunkat. Napnyugtakor fényekkel kiraktuk, jelképesen kivilágítottuk Székelyföld határait. Kitűztük a székely és magyar zászlót, és elénekeltük a Székely Himnuszt. Székelyföld határának kivilágítása október 24-én, az erdélyi magyarság, különösen a Székelyföld önrendelkezésének, autonómia törekvései szempontjából is nagy jelentőséggel bír, melynek végső célja a tényleges autonómia létrejötte. 

2015. október 22., csütörtök

Már kedden, a Hétvezér Estén is az októberi ifjakra emlékezett a Szövetség

Megemlékezéseink az 1956-os Forradalom alkalmából  
Illusztris vendége volt október 20-án a Fejér Szövetségnek a 293. Hétvezér Est megnyitóján, a közelgő 1956-os Nemzeti Ünnep előestéjén. Körünkben köszönhettük Vitéz Szabó Ferenc nemzetőr altábornagyot, egykori pesti forradalmárt, az Egyesült Királyságban működő 56-os Politikai Szervezetek Szövetségének Elnökét. Családja keszthelyi, de ő csak négy évig élt a Balaton-parti városban még gyerekkorában, aztán a fővárosba költöztek, ott érte a forradalom is, immár műegyetemistaként. Ismerte a Corvin közi, a Széna téri pesti srácokat, és éppen a hozzájuk hasonló fiatal gyerekeket tartja a forradalom igazi hőseinek, ők vették fel ugyanis a harcot a Budapestre zúduló több ezer orosz tankkal.

Királyi Halottak Napja - történelmi-kegyeleti szertartás Fehérvárott 2015. október 30-án

FELHÍVÁS

A székesfehérvári királysíroknál (Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2015. október 30-án (péntek) 17 órai kezdettel tartandó
Királyi Halottak Napi csendes történelmi-kegyeleti szertartásra
egy-egy szál virággal, mécsessel, koszorúval
mindenkit szeretettel hív és vár

az MVSZ Fejér Megyei Szervezete és a Fejér Szövetség
www.fejerszovetseg.hu; +36302038648

16:45 óra Gyülekezés a Romkert boltíves kapuja alatt
17:00 óra Történelmi-kegyeleti szertartás a Sírkertben
17:45 óra Kötetlen koszorúzás és mécses gyújtás a királynék emléktáblájánál

18:00 óra Állófogadás a Fejér Szövetség székhelyén, az Alba Mária közéleti műhelyben, a Koronázó tér 4. számú épület I. emeleti termében.


Emlékezzünk együtt méltósággal királyi és királynéi halottainkra Székesfehérvárott, a Romkertben!
Bizalommal az ősi erényben:
Sajó Victor elnök

Tóth Sándor: "Mostoha sorsunkban osztoznak királyaink"

Felejthetetlen Hétvezér Este volt a 291. Tóth Sándorral 

A felvételen meghallgathatja, aki tudni akarja, hogyan is osztoznak mostoha sorsunkban Európa óriásai, apostoli magyar királyaink.

2015. október 20., kedd

Hagyják emlékezni Fehérvár polgárait október 23.-ától november 4.-ig!

A FEJSZE koszorújába helyezett kép
a HVIM 2014. évi megemlékezésén
A FEJSZE tagjai a HVIM rendezvényén Rácz Sándorra és mártírtársaira emlékeznek

A Fejér Szövetség a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér Megyei Szervezetének rendezvényén emlékezik meg 2015. október 23-án 1956 hőseiről és mártírjairól és helyezi el koszorúját azon a helyen, ahol Székesfehérvár első 56-os megemlékezésén tartotta ünnepi beszédét néhai Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központ Munkástanács és a Földvédő Mozgalom utolsó elnöke és a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnöke.

Felszólítjuk a városvezetést, hogy ebben az évben ne kövesse el azt az óriási és minden magyar számára méltatlan hibát, amit 2014-ben elkövetett, hogy "Mindenszentek" és "Halottak Napja" előtt, a forradalom leverésének évfordulója előtt eltávolíttatja az 56-os mártírok emlékére kihelyezett koszorúinkat és mécseseinket! November 5-én mi gondoskodunk koszorúink és mécseseink eltávolításáról.

2015. október 19., hétfő

Világítsuk ki Székelyföld határait!

Október 24-én este világítsanak Székelyföld határai!

A székelyföldi rendezvény plakátja
A Fejér Szövetség Székesfehérváron, a Maroshegyen, a város dél-nyugati határában felállított Székelykapujánál jelképes tűzgyújtással csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által október 24-re tervezett, „Világítsuk ki Székelyföld határait” rendezvényéhez, melynek célja, hogy a Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló erejű összefogással Bukarest és a nagyvilág tudomására hozzuk azt, hogy Székelyföldet sem feldarabolni, sem beolvasztani nem hagyjuk! 
Ezért október 24-én este őrtüzekkel és fényszórókkal kivilágítják Székelyföld külső határait.
A rendezők elképzelése szerint több százezer ember csatlakozik a rendezvényhez. Számítanak az önkormányzatok, az egyházak és a politikai szervezetek mozgósítására. Több, elsősorban a Székelyföld határaihoz közeli település polgármesterével történtek egyeztetések, s mindenhol támogatják az elképzelést.

2015. október 16., péntek

Vendégünk Szentgyörgyi Dezső

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Élet-halál a levegőben 

„A magyarok ásza” így nevezték Vitéz Szentgyörgyi Dezsőt, minden idők legsikeresebb magyar harci pilótáját. 
Szentgyörgyi Dezső lesz a Fejér Szövetség 294. Hétvezér Esték címet viselő közéleti kulturális rendezvény-sorozatának vendége, aki Édesapjáról a Magyar Királyi Honvéd Légierő legeredményesebb vadászpilótájáról és a II. Világháború kevéssé ismert, eredeti dokumentumokkal alátámasztott eseményeiről tart vetített-képes előadást a Magyar Király Szállóban. Talán sokan nem tudják, hogy a repülős körökben, a hajózók kötelékében - ahogy a pilóták magukat nevezik – a napjainkban is igen nagyra becsült pilóta nevét viseli a kecskeméti honvédségi légi bázis, MH.59 Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis néven.
Vitéz Szentgyörgyi Dezső 1915-ben született Kőkúttapasztón. Alig volt 18 éves, amikor önként jelentkezett a Magyar Királyi Honvédségbe, és ezt követően kitűnő eredménnyel végezte Székesfehérváron a kétéves repülőgép-vezetői iskolát. Első műszaki beosztásában parancsnokai hamar felfigyeltek rá, és intelligenciája, rátermettsége, valamint szilárd jelleme miatt alkalmasnak találták arra, hogy vadászrepülőgép-vezetőnek képezzék ki. Ezt az iskolát 1938-ban fejezte be kiváló minősítéssel.

2015. október 14., szerda

Vendégünk Tejfalussy András

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

„Segíts, hogy Téged is segítsenek”

Tejfalussy András okl. villamos mérnök, hatás- mérés-tudományi szakértő, feltaláló lesz a 293. Hétvezér Est vendége. Tejfalussy András munkássága, harca évtizedekre, azaz már a rendszerváltás előtti időkre vezethető vissza. Elsők között emelte fel szavát és bizonyította tudományosan megalapozott mérésekkel a termőföld, az élővizek, a természet károsítását, a túlzó, sőt mértéktelen  és helytelen műtrágyázási gyakorlat miatt. A rendszerváltást követően egyre több dolga akadt és akad, hiszen a „szabad-verseny”jelszavával ránk szabadított, fogyasztói társadalmi modell környezet- és egészségpusztító haszonelvűsége mögött megbúvó globalista-világberendezkedés, amely ugyanúgy pusztítja az egyént, a családokat, mint a nemzeteket, és a környezetet, ma már a világmédia kézben tartásával képes bármiről olyan képet kialakítani, amelynek semmi köze sincs a valósághoz. Mindezt úgy teszi, hogy akik erre rávilágítanak azok szakmai, tudományos érveit elhallgatja, semmisnek tekinti, bizonyítás, cáfolat helyett ál- igazságokkal, megtévesztő állításokkal, ha kell rendeletekkel, előírásokkal, a közérdekre való hivatkozással, hatalmi eszközökkel kényszeríti ránk akaratát. „Segíts, hogy Téged is segítsenek”, vallja.  Sok évtizedes és szerteágazó munkásságát nehéz lenne néhány mondatban bemutatni. 

2015. október 10., szombat

Napirenden ismét a védőoltások: kötelező helyett legyen választható!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Vendégeink „A kötelező helyett legyen választható” mozgalom  aktivistái

Október 13-án, Kedden este 18.00 órakor, megannyi az egészséggel foglalkozó témájú előadás után, ismételten, az egyik legégetőbb, a jövő nemzedékeit súlyosan befolyásoló problémakörről, a Magyarországon kirívóan magas és kötelező jelleggel előírt védőoltások kockázatairól hallhatunk előadást a 292. Hétvezér Esten. Minden felelősen gondolkodó szülőnek ajánljuk, hogy hallgassa meg, azokat a mozgalomban évek óta tevékenykedő orvosokat, szülőket, akik saját és szakmai tapasztalataikon, statisztikákon, valós tényeken keresztül mutatják be a „védő”-oltások valós kockázatait. Lásd: "Kötelező helyett választható"mozgalom 

2015. október 2., péntek

Vendégünk Tóth Sándor történész

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Tóth Sándor: A királysírok története 

Október 06-án a Nemzeti Gyásznapon, a 13 aradi vértanú halálának évfordulóján, olyan előadó lesz a 291. Hétvezér Est vendége, aki nem csak szakmai, tudományos munkásságával, hanem tetteivel is bizonyítja hazaszeretetét, elkötelezettségét a magyarság dicső múltjának gyakorlati ápolásában is. Tóth Sándor Phs történész, ugyanis Eger városában megalapította nemzetünk első önálló had-történeti múzeumát, az Egri Történeti Tárházat, Fegyvertárat, amely az egri vár bejáratának szomszédságában található meg. A fegyvertárban a Kárpát haza hadszíntereinek emlékanyaga látható az őskortól az 1848-49-es szabadságharc végéig. A kiállítás anyaga a kézi fegyverek fejlődésének történetét mutatja be kronológiai sorrendben. Nem csak történelmileg, de ipar- és képzőművészetileg is jelentős ritkaságok láthatók itt. Számos névhez kötődő, főleg magyar történelmi emlékkel rendelkeznek. Így Zichy Ferenc arany címeres szablyája, Máriássy János honvédtábornok szablyája, Dózsa Endre Kolozs vármegye alispánjának ezüst veretes díszszablyája, Csernos Emánuel Kossuth pénzügyi államtitkárának, Radvánszky Antal Zólyom megyei főispán kartusa is itt van kiállítva.  Az egyik legbecsesebb kiállítási darabja a Tárháznak Rákóczi Ferenc fejedelem eredeti temetési zászlaja.