2015. október 14., szerda

Vendégünk Tejfalussy András

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

„Segíts, hogy Téged is segítsenek”

Tejfalussy András okl. villamos mérnök, hatás- mérés-tudományi szakértő, feltaláló lesz a 293. Hétvezér Est vendége. Tejfalussy András munkássága, harca évtizedekre, azaz már a rendszerváltás előtti időkre vezethető vissza. Elsők között emelte fel szavát és bizonyította tudományosan megalapozott mérésekkel a termőföld, az élővizek, a természet károsítását, a túlzó, sőt mértéktelen  és helytelen műtrágyázási gyakorlat miatt. A rendszerváltást követően egyre több dolga akadt és akad, hiszen a „szabad-verseny”jelszavával ránk szabadított, fogyasztói társadalmi modell környezet- és egészségpusztító haszonelvűsége mögött megbúvó globalista-világberendezkedés, amely ugyanúgy pusztítja az egyént, a családokat, mint a nemzeteket, és a környezetet, ma már a világmédia kézben tartásával képes bármiről olyan képet kialakítani, amelynek semmi köze sincs a valósághoz. Mindezt úgy teszi, hogy akik erre rávilágítanak azok szakmai, tudományos érveit elhallgatja, semmisnek tekinti, bizonyítás, cáfolat helyett ál- igazságokkal, megtévesztő állításokkal, ha kell rendeletekkel, előírásokkal, a közérdekre való hivatkozással, hatalmi eszközökkel kényszeríti ránk akaratát. „Segíts, hogy Téged is segítsenek”, vallja.  Sok évtizedes és szerteágazó munkásságát nehéz lenne néhány mondatban bemutatni. 

Helyette álljon itt okulásul egy Wass Albert idézet a Magukrahagyatottak című művéből, amelyben egy az '56-os harcokban megsebesült férfi szájával mondatja az alábbi ma is igaz gondolatokat.         
Háromféle ember van ebben az országban… háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte.
Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett.
Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed, tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért. Érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép.”
Aki eljön és meghallgatja Tejfalussy Andrást ezen a kedd estén, annak számára nem kell majd bizonygatni azt, hogy ő melyik csoportba tartozik. Aki a cseppben megméri a tengert, annak harca már régóta nem csak a tiszta vízről, az egészséges sóról, meg az egészséges környezetről szól. Rólunk, a következő nemzedékek jövőjéről, egy egészséges(ebb) világról. Mindenkiért és mindenki helyett. „Segíts, hogy Téged is segítsenek”.  /http://www.tejfalussy.com/

Az előadás ideje: 2015. Október 20. kedd 18.00 óra

Fejér Szövetség Sajtószolgálat   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése