2017. október 30., hétfő

A Szent Korona országa, Szent László korában

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Varga Tibor: Szent Istvántól Szent Lászlóig


A 389. Hétvezér Est vendége Dr. Varga Tibor Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány alapítója és elnöke lesz. Előadásai többnyire a magyar nemzet múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a hajdani és a jelenkori társadalmi berendezkedés összevetéséről és a magyarság jelképeinek valós értelmezéséről szólnak. Legfontosabb küldetésének a Szent Korona-tan tanulmányozását tekinti; értelmezése szerint a tan lényege az igazság és ige, célja az ország „lelkileg felébresztése”. Vallja, hogy nekünk magyaroknak van mire büszkének lennünk, még ha ezt el is vitatják tőlünk! 

2017. október 28., szombat

Székesfehérvár a székely önrendelkezésért 2017. év Magvető havának utolsó vasárnapján - október 29-én 16:00 órától


Jelképes őrtüzek gyúlnak Fehérvár határában székely testvéreink ősi jogaiért
 
SZÉKELYFÖLD ÖNRENDELKEZÉSÉNEK NAPJA

2017. október 29., Magvető hava utolsó vasárnapja
16 órakor Fehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai
a Maroshegyen, a Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítjuk ki Székelyföld határait, majd fáklyákkal vonulunk a Hotel Magyar Király Szálló előtti tértől a csónakázó tó szigetére őrtüzet lobbantani

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. október 25., szerda

Összefogás nemzettestvéreinkért, a székelyek ősi jogaiért Székesfehérvárott (Fehérvár TV híradóval frissítve)


Részletek ittt olvashatók:
http://szorvany.info/szekelyfold-autonomiajanak-napja-szekesfehervar/

Sajtótájékoztatóról a
Egy nappal később (óraátállítás után), hétfőn Királyi Halottak Napi történelmi-kegyeleti szertartás: Kegyelettel emlékezzünk királyi méltóságainkra!

Vonatkozó korábbi hírünk:
Jelképes őrtüzek gyúlnak Fehérvár határában székely testvéreink ősi jogaiért

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Pálfi György féle tudománytörténet alap-, közép- és felsőfokon

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Zichyújfalu Polgárai!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Nagy örömmel jelentjük be, hogy novemberben is egy-egy alap-, közép- és felsőfokú intézményben, azaz újra párhuzamosan és egy újabb megyével is bővülve lesz látogatható a Tudománytörténeti Vándorkiállítás. A Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár által összeállított, s a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló és többek között a Magyarok IX. Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége által is ajánlott Tudománytörténeti Vándorkiállítás Zichyújfaluba látogat. A  2017. november 6-án az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán megnyitott Fejér megyei évad (lásd: Fehérvár TV 2017.09.05. Híradó részlet) második általános iskolai állomása a Fekete István Általános Iskola és Művelődési Ház.

Ezúton hívjuk meg Önöket a Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017/18. évadjának 4. megnyitójára
Zichyújfaluba 2017. november 6-án (hétfőn) 14:00 órára

a Fekete István Általános Iskolába
(8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6.)

2017. október 21., szombat

Ima Magyarországért: A magyarok világforradalma – 1956. október 23.

Pápai Szabó György: A magyarok világforradalma – 1956. október 23.

61 esztendeje immár… Megrendült szívvel ünnepel e napon minden igaz magyar. Hisz e napon a Népek Krisztusává lett Magyarország (Márai Sándor). Szabadságvágyának még a Terror sem jelentett akadályt. Fénylő, messze ragyogó, evangéliumi ünnep ez!

Egyetlen egy forradalmat sem jellemzett ennyire a HŐSIESSÉG, a TISZTESSÉG, a MÉLTÓSÁG! Ez a három szó az Magyarok Világszövetségének 2008-as jelszava volt. Mily kár, hogy a mai un. politikai ellenzék nem tud e hármas jelszóhoz felnőni, s méltatlan ’56 örökéhez. Szavaik, és tetteik nincsenek összhangban.

1956-ot a szavak és a tettek őszinte összhangja jellemezte. Újra el kell érnünk erre az erkölcsi magasságra. Mélybehullásunkban ma is 1956 ad erőt és hitet! Ötvenhat a mi fénylő, betlehemi csillagunk. Öröksége kötelez. Ezért nem engedhetünk a ’48-ból, az ’56-ból, s 2006-ból, amikor az akkor balos kormányhatalom meggyalázta a fél évszázados Magyar Forradalom emlékét.

2017. október 20., péntek

Atila és/is Szent István - a magyarság zivataros évszázadai Atilától Szent Istvánig

Ha kedd, akkor Hétvezér Est ...
Dr. Boór Ferenc: Atila és/is István - a magyarság zivataros évszázadai Atilától Szent Istvánig (1. rész)

A Fejér Szövetség Hétvezér Estéinek soron következő, 388. előadója - nem először, s talán nem is utoljára - Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a Szent György Lovagrend lovagja, a Fejér Szövetség alapító társelnöke, s az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének elnöke lesz. S amint megszokhattuk már, most sem lesz meglepetésektől, meglepő állításoktól mentes az előadása. Már a cím főszereplőinek neve is sugallja, Atila és Szent István alakjának összehasonlítása, egybevetése semmi esetre sem nevezhető mindennapinak.

Az előadó beharangozója is valami hasonló "titokra" utal, ami miatt Kolozsvári Grandpierre Endre egyik kései TV felvétele is, melynek címe: "Könyv ítélőszék" volt, nagy vihart kavart. Idézve: "Kevesen gondolnak arra, hogy Bendegúz fia, Etele-Atila-Atilla és Gejsa-Géza fia Vajk-István történelmi szerepe, alakja mennyi mindenben azonosak. Leginkább e két személyt ellentétként állítja be az utókor, holott óriási kettejük életútjában az azonosság. Mindkettőről tudjuk, hogy római műveltségben is nevelkedtek, s a krónikák tanúsága szerint mindketten római szokás szerint is koronáztattak. S, ha már mindkettőt említik a szkíták utolsó, s a magyarok első királyaként is, a Szent Koronát is van, aki Atillának, s van, aki Istvánnak tulajdonítja. Miközben úgy tudjuk, hogy életük merő háború és harc, de egyetlen háborút, de még csatát sem vesztettek, addig mindkettőjük megítélése rendkívül vitatott. Atillát határainkon kívül, Nyugat-Európa hivatalos tudósai, míg Istvánt a határainkon belüli autodidakta történészek tömkelege sújtja leginkább elképesztő vádakkal, s egyaránt mindkettőt még a 'testvérgyilkosság' vádjával is. Mindkettő esetében vitathatatlan, hogy nemcsak európai, de világtörténelem formáló személyiségei voltak a magyarságnak, utódlásuk mégis nemzeti tragédiába torkollott (hunvész és magyarvész) éppen a primogenitura és az ősi (beszúrt megjegyzés: de az előadó váltig állítja, hogy az nem a senioratusi) utódlási elv miatt."

2017. október 19., csütörtök

Jelképes őrtüzek gyúlnak Fehérvár határában székely testvéreink ősi jogaiért

SZÉKELYFÖLD ÖNRENDELKEZÉSÉNEK NAPJA
Október utolsó vasárnapján Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai a
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!

Tisztelt Szerkesztőségek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Rákóczi Szövetség Fejér Megyei Szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa és a Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete

2017. október 29-én (helyi idő szerint) 16 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait 

Éljük át együtt az '56-os életérzést!

Forradalmi emlékezésé a tér
Székesfehérvár, Hotel Magyar Király Szálló előtt
2017. október 21-23.
Fehérvár '56 
  

2017. október 18., szerda

Kegyelettel emlékezzünk királyi méltóságainkra!

Királyi Halottak Napja 
történelmi-kegyeleti szertartás Fehérvárott

FELHÍVÁS

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2017. október 30-án (hétfőn) 16 órától
a
Királyi Halottak Napja

csendes történelmi-kegyeleti szertartásra

a
Fejér Szövetség
(az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület,
az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület,a Magyarok Világszövetsége, a Rákóczi Szövetség,
a Trianon Társaság Fejér megye szervezetei és a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa)

www.fejerszovetseg.hu; +36302038648

2017. október 16., hétfő

Az élet él és élni akar…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Géczy Gábor: A vidék jövője, a jövő vidéke A 387. Hétvezér Est vendége Géczy Gábor lesz.  Nevét és tevékenységét ismerik mindazok, akik már kezdik felismerni, hogy valami gond van a világban. Ennek a gondnak gyökere az oktatásból jön. Ha megnézzük a világot, minden az együttműködésről szól. Csak mi, emberek ezt nem alkalmazzuk, hanem e helyett versenyzünk egymással. Helyes ez? S mindez miért van? Oka a hamis tudás, amit belénk sulykoltak az oktatás, média által. Az miatt lettünk bio-robotok, hogy elfogadtuk a hibás tudást, illetve elfogadtuk azt, hogy a szakember az mindent jobban tud. Ebben az előadásban a józan paraszti ész nyilvánul meg, igen magas összpontosításban, mely felbecsülhetetlen érték és hiánycikk a mai világban.

2017. október 13., péntek

Aláírásgyűjtés nyitánya vasárnap a Magyarok Világszövetsége székházában

Nemzeti Konzultáció Trianonról

2017. október 15-én, a Bocskai István vezette győztes szabadságharc kitörésének évfordulóján kezdődik Budapesten és Magyarország számos településén a Trianonról szóló nemzeti konzultáció aláírásgyűjtése. Budapesten a nyitány a Hősök terén Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelmének szobránál lesz 15 órakor.
A nemzeti konzultációt kezdeményező és a társult szervezetek vezetői rövid, buzdító üzeneteket fogalmaznak meg és megkoszorúzzák a fejedelem szobrát. Ezt követően a megjelentek átvonulnak a Magyarok Világszövetsége székházába, ahol ünnepi műsor következik. Itt mindenki aláírhatja a kezdeményezést és átveheti a bianco íveket.
A szervezők minden magyart várnak, akinek fáj Trianon.
MVSZ Sajtószolgálat
9355/171011

2017. október 10., kedd

Téveszmék a honfoglalásról-sorozat III. előadása

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Horváth Béla:  Etelközről, az ún. kabarokról és a besenyő-mítoszról

Harmadszor lesz a HVE vendége Horváth Béla történelem tanár, a 386. Hétvezér Esten.
Folytatódik Horváth Béla történelemtanár előadás-sorozata a Hétvezér Esteken: amely „Téveszmék a honfoglalásról Hölbling Tamás forráskritikája fényében” összefoglaló címet viseli. Álljon itt a hét előadásból álló sorozat teljes választéka, amelyből az első kettőt már láthatta-hallhatta a Hétvezér Estek közönsége. 
- A Dzsajháni hagyományról és Olma udvaráról
- A bizánci „boszorkánykonyháról”, a sabartoi asphaloi, a  mazaroi és a besenyő népekről 
A most következő pedig?
- Etelközről, az ún. kabarokról és a besenyő-mítoszról fog szólni.

2017. október 5., csütörtök

Október 6.-ra, az aradi vértanúk emléknapján emlékezve


Petőfi Sándor

Áldozat

Sokalta már az ég
Az ember bűneit;
Lemosni áldozat
Képes csak vétkeit.

Választa a végzés,
S reád borút hoza:
Virúlni induló,
Vérrel kivítt haza!

Mert népek bűniért
Te lől az áldozat,
Feletted leng vadúl
A zordon kárhozat.

Selmec, 1838. december-1839. január

2017. október 1., vasárnap

Egy rendkívüli felajánlás Fehérvár számára a 385. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Tóth Sándor: Magyarország virágzása és romlása a középkorban

Tóth Sándor lesz ím már harmadszor a Fejér Szövetség által szervezett Hétvezér Esték előadás sorozatának 385. előadó vendége. Különös alkalom ez, hiszen előadónk nem csupán egy újabb - eddigi tapasztalataink szerint kivételesen rendezett, logikus és élvezetes - előadással jelentkezett, hanem egy rendkívüli és kivételes felajánlással is, amelyet ezen a Hétvezér Esten jelent be hivatalosan is a fehérvári közönségének jelenlétében.

Legjobb, ha magának az előadónak azon beharangozóját továbbítjuk mi is, amelyet a - több tagunk által is színesített - Fehérvár Anno és Most facebook csoport oldalán írt a minap bejegyzésében.