Kapcsolat

Fejér Szövetség /FEJSZE/
Székhelye
: Alba Mária közéleti műhely és örökség bolt (Székesfehérvár, Koronázó tér 4.)

P
ostai levelező címe: 8000 Székesfehérvár, Udvardi u. 34. (Fejér MAG Egyesületnek címezve)

Villanypostai @-levél címe: fejerszovetseg@gmail.com

Honlap címe
: www.fejerszovetseg.hu; www.fejerszovetseg.blogspot.com; www.albamaria.hu

K
apcsolódó facebook oldalak:

Fejér Szék (választott elnökök és tisztviselők)
elnök: Sajó Victor, +36305008386; <victorsajo@gmail.com>
szóvivő: Dr. Boór Ferenc, +36302038648 <fejerszovetseg@gmail.com>
ügyvivő: Sajó Mária. +36205527370 <fejosmarika@gmail.com> 
nemzetvédelem: Fórizs József <ideje9@gmail.com>
oktatás, sajtó: Simon Irén <irensimon61@gmail.com>
szövetségi kapcsolatok: Horváth Vilmos <horvathvili@gmail.com>
ellátás: Dér Csaba <derkiki@citromail.hu>, Tóth Ticcio Tibor <tticcio@gmail.com>

Alba Regia Civitas (felsőházi rend és a felsőház) 
- Alba Regia Civitas Rend - fejér testvériség <fejerek@googlegroups.com> 
- Alba Regia Civitas Rend Magistratusa - vétójogú felsőház <fejerhaz@googlegroups.com>

Alba Regia Civitas magisztrátusa - fejér felsőház (vétójogú tisztviselők)
tagjai: Boór Ferenc, Horváth Vilmos, Sajó Mária, Sajó Victor, Tóth Tibor

tiszteletbeli tagjai:
Siklósi Gyula(a Fejér Szövetség Honor Alba Regia Civitas - tiszteletbeli felsőházi tag - ezüst fokozatú díját Székesfehérvárott, 2016. augusztus 15-én a Magyarok IX. Világkongresszusa Nyitókonferenciájának meghívott vendégeként vette át); 
Pálfi György (a Fejér Szövetség 2018. augusztus 15.-i Nagygyűlése által egyhangú döntéssel adományozott Honor Alba Regia Civitas - tiszteletbeli felsőházi tag - ezüst fokozatú díját 2018. január 28-án Pásztón, a Pálfi György Tudománytörténeti Állandó Kiállítás megnyitóján vette át)
Rácz Sándor(a Fejér Szövetség 2018. augusztus 15.-i Nagygyűlése által egyhangú döntéssel adományozott Honor Alba Regia Civitas - örökös tiszteletbeli elnök - arany fokozatú (posztumusz) díját 2018. szeptember 2-án özvegye, Rácz Sándorné Damásdi Anikó és fia, ifj. Rácz Sándor vette át Izsákon)

Fejér Szövetségbe tömörült szervezetek és (a vétójogú) elnökségi tagok
választott elnökségi tisztviselők - elnökök:
1 - Fejér Testvériség (Alba Regia Civitas Rend) - Sajó Victor (elnök)
2 - Fejér MAG Egyesület - Dr. Boór Ferenc (társelnök)
3 - Fejér Szövetség Mozgalom - Sajó Mária (társelnök)
delegált elnökségi tisztviselők - ülnökök:
4 - Rákóczi Szövetség Fejér Megyei Szervezete - Sajó Mária megyei elnök
5 - Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa - Tóth Gyula prior(utódlásra vár)
6 - Trianon Társaság Fejér megye - Halász István megyei elnök <halaszi2004@yahoo.com>

A Fejér Szövetség keretében 2018. augusztus 15.-ig együttműködő
Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete /MVSZ FMSZ/ vezetősége tagjai voltak
/az MVSZ elnökségének koncepciós eljárással hozott feloszlató döntésének az érintettek meghallgatása nélkül és alapszabály ellenesen kierőszakolt küldöttgyűlési jóváhagyásáig és sorrendben a titkár, a küldött és az elnök, majd az ellenvéleményező megyei tagok, majd az elnökség által összehívott megyei közgyűlésen újraválasztott tisztviselők, majd a közgyűlésen résztvett megyei tagok, majd a Fejér Szövetséggel kapcsolatba hozható tagok kizárásáig/: 
Dr. Boór Ferenc /MVSZ-ből koncepciós eljárással kizárt/ elnök (Székesfehérvár, Öreghegy)
Horváth Vilmos /MVSZ elnökség által felfüggesztett, majd kizárt/ alelnök (Sárkeresztes)
Sajó Mária /MVSZ-ből koncepciós eljárással kizárt/ titkár (Székesfehérvár, Őrhalmi szőlők) <fejosmarika@gmail.com>
ifj. Gottlóz Tibor /MVSZ elnökség által felfüggesztett/ sajtó felelős (Aba) <gottloz.tibor@freemail.hu>
Simon Irén /MVSZ elnökség által el nem ismert, majd kilépett/ társadalmi kapcsolatok felelős (Sárkeresztes) <irensimon61@gmail.com>
+
Sajó Victor /MVSZ-ből koncepciós eljárással kizárt/ küldött, meghívott tag (Székesfehérvár, Őrhalmi szőlők)
Farkas Gyöngyi /2017-ben lemondott, ám az MVSZ elnökének utasítására lemondását visszavonó, az MVSZ elnökség által egyedüliként elismert/ küldött, meghívott tag (Székesfehérvár, Víziváros) <nfgyk1@gmail.com>

Személyes találkozók (fogadóóra bejelentkezéssel):
Minden péntek du. 5-7-ig az Alba Mária közéleti műhelyben (Szfvár, Koronázó tér 4. I. em.)
Minden kedden du. 6 órától a Hétvezér Esték alatt (Szfvár, Királykút Emlékház, Mikszáth K.út. 25.)

Szövetségi (kapcsolattartói) zártkörű, meghívásos levelezőlisták:
mvszfejer@googlegroups.com - MVSZ Fejér Megyei Szervezet tagjai - felfüggesztve
fejemvsz@googlegroups.comMVSZ Fejér Megyei Szervezet vezetősége - felfüggesztve
fejsze@googlegroups.com - Fejér Szövetség elnöksége
fejszek@googlegroups.com - Fejér Szék tisztviselő tagjai
fejszeszek@googlegroups.com - Fejér Szék tagjai és állandó meghívottai (tagok kérhetik)
fejerhaz@googlegroup.com - Fejér felsőház - Alba Regia Civitas Rend magistratusa
fejerek@googlegroup.com - Fejér Testvériség - Alba Regia Civitas Rend tagjai
fejermag@googlegroups.com - Fejér MAG Egyesület tagjai 
fejertag@googlegroups.com - Fejér Szövetség tagsága (pártoló és rendes tagjai)
fejerhir@googlegroups.com - Fejér Szövetség levelező tagsága (kapcsolattartói)

Feliratkozás a Fejér Hírek hírlevélre:
fejerhir google csoportnál kezdeményezett felvétellel vagy a
fejerszovetseg@gmail.com címre küldött levélben (név, levelezési cím megadásával) 

Pártolói hozzájárulás:
Átutalással a Fejér MAG Egyesület bankszámla számára: 11736006-20401159
Közleményben: név, hozzájárulás címzése (pl. FEJSZE2018; Hétáldás; Székelyföld, Országzászló, Nagyharang, Lancea Regis, Bory obeliszk, ...)

Fejér Szövetség szervei és tagsága:

Fejér Szövetség rendes tagjai:

Fejér Szövetség pártoló tagjai:
Fejér Szövetség tiszteletbeli tagjai:

Fejér Szék tiszteletbeli tagja (Honor Alba Regia Civitas díj bronz fokozata)
Jelölés alatt

Fejér Szövetség tiszteletbeli felsőházi tagja
(a Honor Alba Regia Civitas díj ezüst fokozatú díjával kitüntetett)
Dr. Siklósi Gyula (1949-2017)
Dr. Pálfi György (1928-2020)

Fejér Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke 
(a Honor Alba Regia Civitas díj arany fokozatú díjával kitüntetett) 
Rácz Sándor (1933-2013)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése