2023. június 4., vasárnap

A 301-es parcella "ismeretlen" történetéről szól az 598. Hétvezér Est

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Molnár Tamás képzőművész, író: Ismeretlenek a 301-es parcelláért

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Molnár Tamás Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett képzőművész, író, publicista, a rendszerváltás előtt ellenzéki tevékenységet is folytató INCONNU művészcsoport, majd a rendszerváltáskor az Amnesty International és az IGMF magyarországi emberjogi szervezeteinek is alapító tagja, a Magyar és a Nemzetközi Írószövetség tagja lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Est 598. előadó vendége.

Tamás ím már másodszor lesz vendégünk. Első alkalommal a Szentendrei szigeten működő Árvalányhaj művésztanya alkotóközösség alapító szervezőjeként mutatta be 

Előadónk képzőművészet iránti elkötelezettségén túl nem mindennapi élettörténete, többnyire ellenzéki szerepben, "földalatti" mozgalmakban is kifejtett közéleti szerepvállalása keltette fel a Hétvezér Est rendezőségének érdeklődését, melynek részleteit megismerni, tanulságaiból részesülni remélünk ezen az estén is.

E nem hétköznapi életút részleteibe kaphattak betekintést vendégeink a korábbi, 572. Hétvezér Estén és beharangozójában elérhető csatolmányokon keresztül, azonban most egy meghatározó és sokak által ismert "történeti pillanat" ismeretlen szereplőivel ismerteti meg előadónk az est vendégeit.  Az est során megtekintjük Gulyás János Ismeretlenek című filmjének 3. részét a 301-es parcella történetéről, majd beszélgethetünk Molnár Tamással a 301-es parcella kevéssé ismert - mondhatni ismeretlen - történetéről.

Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Nyárelő - Szent Iván - Napisten - június havának 6. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Molnár Tamás képzőművész, író
Ismeretlenek a 301-es parcelláért
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2023. május 30., kedd

Meghívó Országzászló szentelésre és Trianon megemlékezésre - 2023.06.04. 16:32

 "... hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá,
s nőjünk ég felé, testvér-népek közt,
mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap..."!
Babits Mihály: Eucharisztia

Még néhány nap, s a harang arról szól, hogy újjászületik egy régi-új nemzeti lobogó.
Egy zászló, a fehérvári Országzászló, a történelmi vármegyéket örökbefogadó adományozók jóvoltából.
Egy zászló Háromszéktől az Egyesült Államokig, Felvidéktől a Délvidékig, s a fővárosig is ható.
Ha a királyi városban már helyreállíttatott, akkor az összetartozásnak mi nyújthatna más teret, mint az, ami valaha szabad volt, lett légyen akár a jelenkori fővárosi éppen az utolsó fennen lobogó Országzászló?!
Hirdesse végre itt és ott, magyar az, kinek fáj, mert tudja, mi Trianon!
Magyar az, aki nem nyafog, de átlépni sem rest a versailles-i, s a párizsi diktátumokon.
Magyar az, ki csendet és rendet teremt, s úrrá lesz a zűrzavaron.
Mert hallja és vallja, s váltig akarja a ...

"...
szent dal csengését,

majd a szent csendet,

káoszban fogant

újjászült rendet,

játékot, harcot,

s a végén békét,

tó mélyén alvó

tündérek képét,

lelkek sebére

hófehér tépést,

tenni az Isten

felé pár lépést,

átlépni közben

árkot, göröngyöt

és az Embernek

szórni a gyöngyöt!"

-
szól az előhang a 2018. évi újraavatás beharangozóját - s a Misztrál: Gyöngyöt az embernek dalát - idézve, merítve az akkori gondolatokból.


Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Egy az Isten!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Fehérvári Városvezetés!
Tisztelt Történelmi Vármegyéket Jelképesen Örökbefogadó Adományozók!
Tisztelt Fehérváriak és Honpolgárok!
Tisztelt Közéleti Méltóságok és Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak és Szerkesztőségek!

Babits Mihály: Eucharisztia szavaival szólítunk minden emlékezőt 2023. június 4-én, a gyalázatos trianoni döntés aláírásának 103. évfordulóján és Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve újraavatásának 5. évfordulóján.

Az Országzászló Védnöki Testület tisztelettel meghívja Önt
a 2023. június 4-én 16:32-kor kezdődő
Országzászló szentelésre és Trianon 103 megemlékezésre
Székesfehérvár, Városház tér – Fő utca – Országzászló tér – Zichy liget

2023. május 28., vasárnap

Székesfehérvár Árpád-kori városszerkezetéről szól a májusi utolsó Hétvezér Est Reich Szabina vezető régész jóvoltából

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Reich Szabina vezető régész: Székesfehérvár városszerkezetének alakulása az Árpád-korban

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
Tisztelt történelem szakos Pedagógusok és Diákok!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Reich Szabina, okleveles régész, a Szent István Király Múzeum örökségvédelmi szakértője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 597. előadó vendége.

Szabina mintegy másfél évvel ezelőtt szerepelt először a Hétvezér Esték vendégeként "Középkori Székesfehérvár" című előadásával. Voltaképpen tekinthető az előadás az előző folytatásának is, azonban míg a korábbi előadásában főként a hajdani királyi palota és szűkebb környezetének építéstörténetét vázolta fel előadónk a régészeti feltárások, leletek alapján, addig a mostani előadásában szélesebb látószögből kíván képet alkotni a királyi város építéstörténetéről.

Székesfehérvár városszerkezetét és történelmi jelentőségét elsősorban a földrajzi helyzete határozta meg. Fontos kereskedelmi útvonalak, valamint a jeruzsálemi zarándokút haladt rajta keresztül. E tényezők is formálták a város Árpád-kori térszerkezetét.

A középkori Székesfehérvár, azaz Alba Regia, a királyi város története az utóbbi évtizedben számos újdonsággal bővült. Előadónk a vezető régésze a fehérvári Géza Nagyfejedelem tér 2022. novemberében megkezdett és hamarosan, várhatóan a nyár közepén lezáruló feltárásának, melynek eredményeiről alig másfél hete egy nyílt nap keretében már hallhattak részleteket a királyi város története iránt érdeklődők, köztük estéink rendszeres látogatói is. Könnyen lehet, hogy e feltárás eredményei is befolyásolják azt a képet, amelyet Székesfehérvár egyházi és világi szerepéről alkothatunk.
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 30. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Reich Szabina vezető régész
Székesfehérvár városszerkezetének alakulása az Árpád-korban
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. május 21., vasárnap

Hétköznapi spiritualitásról szól az 596. Hétvezér Est

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Tieger-Kiss Orsolya Réka néptáncos, népdalénekes: Hétköznapi spiritualitás

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Tieger-Kiss Orsolya Réka sárkeresztesi néptáncos, népdalénekes lesz a Fejér Szövetség  közéleti és közművelődési előadás sorozatának 596. előadó vendége.

 
Réka, ha a Fejér Szövetség rendezvényeinek nem is első alkalommal előadó vendége, sőt, mondhatni rendszeres vendég, hiszen gyakran szerepelt szertartásainkon, megemlékezéseinken egyedül, vagy párjával, Tieger Balázzsal, s szerepeltek tánc bemutatóval egy Hétvezér Esténken is még abban az időben, mikor a helyszín a Miss Tee Teabolt volt, azonban kifejezetten előadóként mégis első alkalommal a Hétvezér Esték programján. 

Előadásának témája a népdalok és néptáncok világában jártasabbak számára sem újdonság, hiszen a nép száján és mindennapi életében elterjedt, megőrzött és gyakorolt dalok, táncok, mesék, ... mind a szakralitás, avagy lélekgyakorlatok világába vezeti a résztvevőket, s a lehető legtermészetesebben, azaz hétköznapi módon.
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 23. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Tieger-Kiss Orsolya Réka
Hétköznapi spiritualitás
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Több szempontból is királyi Székelybál volt a 6.

Az első alkalommal a Hotel Magyar Király Szállóban és telt házzal rendezett 6. Székely Bál talán az eddigiekkel összehasonlítva is az egyik legharmonikusabban összeállított programjával valóban királyi méltóságot nyújtott a Kárpát-medencei magyarság ezen ünnepéhez.

A Fejér Szövetség tagjai, hozzátartozóik és barátaik két 10-10 fős asztalt foglaltak, ami ugyancsak messze meghaladta a korábbi részvételünket.

A fenti két képet Klein Anna készítette a FEOL.HU cikkéhez: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2023/05/iden-is-megtartottak-a-szekesfehervari-jotekonysagi-szekely-balt

2023. május 14., vasárnap

Petőfi Sándor emlékest a Krónikás Zenedével és Dévai Nagy Kamillával

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede: Petőfi Sándor emlékest

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Dévai Nagy Kamilla Liszt-, Kazinczy-, Bartók és Életmű díjas érdemes művész, a Krónikás Zenede alapító igazgatója lesz, azonban nem egyedül, hanem tanítványaival, a művésznő által alapított Krónikás Zenede növendékeivel együtt a Fejér Szövetség  közéleti és közművelődési előadás sorozatának 595. előadó vendége.

 
Dévai Nagy Kamilla nem is oly' rég, 2023 februárjában volt vendégünk éppen azt a történetet összefoglaló könyvbemutatójával, ami legfőképpen tanítványainak "Alma Materéről", a Krónikás Zenede alapításáról és működésének rögös útjáról szólt. S most, az emlékezetes 500. Ünnepi Hétvezér Est után vendégül láthatjuk a Krónikás Zenede tagjait és hallhatjuk legújabb dalaikat is a Petőfi emlékévre összeállított műsorukban.
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 16. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede
Petőfi Sándor emlékest
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. május 8., hétfő

A Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 61. állomása a Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Sajtómunkatársak!
Tisztelt Szerkesztőség!
 
Örömmel tudatjuk, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a Bács-Kiskun vármegyében folytatja vándorútját. A vándorkiállítás 61. állomása a Kecskeméti Katona József Gimnázium.
Szeretettel hívjuk meg Önöket
a

Katona József Gimnázium
tantestülete
és a Fejér Szövetség nevében
a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
61. megnyitójára
 
2023. május 12-én (péntek) 14:00 órára
az iskola épületébe

(Cím: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.)

2023. május 7., vasárnap

"Közép-Amerikából jöttem, mesterségem címere..." - folytatás az 594. Hétvezér Esten

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Juhász László vállalkozó, önkormányzati tanácsnok: Magyarként Mexikóban - úti beszámoló

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Juhász László vállalkozó,
már közel két évtizede független önkormányzati képviselőként Székesfehérvár MJV Önkormányzatának tanácsnoka, a VÁLASZ Független Civilek Egyesület elnöke, a 6. Fehérvári Székelybál alapító szervezője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 594. előadója.
 
Juhász László és pártfüggetlen képviselőtársai azzal vívták ki a Fejér Szövetség támogatását, hogy a jelöltek közül egyedüliként mondtak le az 1949 óta hazánkban is bevezetett és természetesen szabadossá vált - úgynevezett - "szabad" mandátumáról, azaz képviselőjelölt társaival együtt a 2019. évi választás előtt visszahívhatósági szerződést kötöttek választóikkal.

2023. május 1., hétfő

Csókakői időutazás és virtuális várlátogatás az 593. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Vass Rezsőné Etelka tanító, idegenvezető: Csókakői vár története

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Vass Rezsőné Etelka csókakői idegenvezető, az 
albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola nyugalmazott tanítója, a helyi nyugdíjas klub vezetője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 593. előadója.
 
Vass Rezsőné Etelka 2005 óta idegenvezető a helyiek társadalmi összefogásának és  áldozatos munkájának gyümölcseként mára már kormányzati támogatással Csókakőn helyreállított és folyamatosan fejlődő középkori vár területén. A Fejér vármegyeiek számára - különösen azok számára, akik a kilencvenes évek óta figyelik Csókakő újkori vártörténetét és a máig hathatósan működő Várbarátok Társaságának működését - egyedülálló és máig évről évre megújuló élményt nyújt a vármegye egyetlen megmaradt középkori várának látogatása a már-már megállíthatatlannak tűnő folyamatos fejlődésnek és nem kis mértékben előadónk élménygazdag idegenvezetésének következtében is.
 
Vass Rezsőné Etelka jóvoltából most egy időutazásnak, s mintegy virtuális várlátogatásnak lesznek részesei a Hétvezér Esték rendszeres és erre az alkalomra a Királykút Emlékházba érkező vendégei. 
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 2. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Vass Rezsőné Etelka idegenvezető
Csókakői vár története
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

A Hétvezér Esték 2023 májusi programja2023. április 23., vasárnap

Székesfehérvár román megszállásáról szól az áprilisi utolsó Hétvezér Est Vizi László történész jóvoltából

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Vizi László, történész főiskolai tanár: Székesfehérvár román megszállása 1919-ben

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Vizi László történész, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettes főiskolai tanára, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 592. előadója.
 
Április utolsó Hétvezér Estjén, a magyar néphagyomány szerinti tavasz kezdő napját, azaz Szent György napját követő kedden a néhány éve a történészi és tudományszervezői munkájának elismeréséül a Magyar Érdemrend Polgári Tagozatának Tisztikeresztjével kitüntetett előadónk Székesfehérvár román megszállásáról szóló vetített képes előadásával a Fejér Szövetség számára különösen is aktuális és fontos tartalmú történeti áttekintéssel szolgál, hiszen 4 évvel ezelőtt, városunk román megszállás alóli felszabadulásának 100. évfordulóján tette közzé és adta át Fehérvár polgármesterének és a megyei közgyűlés elnökének a Fejér Szövetség és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom közös felhívását Bory Jenő - e történelmi eseménynek tiszteletére 1920-ban állított - alkotásának, "A magyar katona halhatatlan dicsősége" emlékmű helyreállításáért (https://www.fehervartv.hu/video/index/28964; https://www.fehervartv.hu/video/index/35613).

2023. április 16., vasárnap

Szücsi Frigyes régész lesz az 591. előadó vendég...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Szücsi Frigyes régész (SZIKM): A kagánságtól az Árpád-korig

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum munkatársa, az ún. avar - kései hun, vagy korai magyar ?! -  és az Árpád-kor történeti korszakainak kiemelkedő kutatója, számos Fejér megyei ásatás vezető régésze lesz ím már harmadik alkalommal a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 591. előadója.
 
Szücsi Frigyest, mint a Honor Alba Regia Civitas ezüst fokozatú díjával kitüntetett néhai Siklósi Gyula tanítványát és kutatásait már régóta különleges figyelemmel kísérjük, messze nem hiába. Legutóbbi, második - az avar kor régészeti leleteiről szóló előadásának beharangozójában is írtuk már, hogy az első alkalommal - s akkor még az eredmények részletes publikálását megelőzően - éppen azzal a jelentős hírrel lepte meg a Hétvezér Esték látogatóit, ami számos találgatásra és vitára tett pontot, s bizony rendkívüli mértékben változtatta meg a középkori Székesfehérvárról (azaz Alba Regia városról) alkotott tudományos és az általános közvéleményt is. A három évvel ezelőtti 435. Hétvezér Estén   tartott "A legújabb eredmények Fehérvár középkori védműveinek kutatásában" című előadásából tudtuk meg, hogy Európa kőfallal védett városai közt az elsők között, ha nem éppen a legelső lehetett Szent István városa, a királyi Fehérvár. Lásd: https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fenyesebben-ragyogo-szucsi-frigyes-regesz-tartott-eloadast-3400509/
és legújabban:

2023. április 9., vasárnap

New Age, Új Kor, vagy Új Kór? - Szigli Szabolcs válaszol az 590. Hétvezér Estén...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Szigli Szabolcs: A new age vallás leleplezése és az igazi spiritualitás

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Szigli Szabolcs lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték címmel rendezett közművelődési és közéleti előadás sorozatának 590. előadó vendége.
 
Szegedi születésű, ám fehérvári előadónk egyszerű hétköznapi embernek vallja magát, aki harminc évig élte az átlag liberál ateista életet, mígnem élete radikális fordulatot vett, magával rántotta az ezoterikus vallás, melynek hipnózisában közel hat évet töltött el. Kiébredése után életcéljává vált, hogy feltárja eme család és nemzetellenes filozófia hátterét, célját, mélységeit, s közzé tegye azt, mert csak "kishazánkban" is milliók érintettek.
 
Szabolcs gépipari technikumi végzettségének megfelelően a hétköznapokban is elsősorban reál tevékenységet folytat, de humán vénája mindmáig legalább annyira erős maradt; mélyen érdeklik a vallások és jelen korunk történéseinek mélyebb történelmi és filozófiai háttere.
 
Előadásában és világhálón elérhető könyvében arra kíván rávilágítani, hogy tapasztalatai és véleménye szerint: "Mi a New Age? Mi az ezotéria? Mi az okkultizmus? Hogy jutottunk idáig?"

2023. április 2., vasárnap

Újra a Királykút Emlékházba várjuk a Hétvezér Est vendégeit - Április 4-én tíz sötét történettel a huszadik századból...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Mező Gábor: ÁVH, rablás, terror, átmentés és privatizáció - Tíz sötét történet a huszadik századból

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Mező Gábor kutató, Lovas István sajtódíjas - újság-, könyv- és dokumentumfilm - író, szerkesztő, a PestiSracok.hu világhálós portál A Hálózat rovatának és az M5 írója, szerkesztője lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték címmel rendezett közművelődési és közéleti előadás sorozatának 589. előadó vendége.
 
Mező Gábor az ún. Hálózattal kapcsolatos kutatásait több dokumentumfilmben, mint például a "Lejáratás és bomlasztás", "Szétszakadt Magyarország", "Levelek a bolondokházából" és az "Elsüllyesztve" , és "A média lenyúlásának titkos története", "Ellopni a lelket, megtörni a testet" címmel eddig megjelent könyveiben tette közzé a PestiSracok.hu és saját -  Ahalozat.hu - honlapján. Harmadik, megjelenés alatti könyvének címe, "A kultúra megszállása" is sokat sejtető. Több, mint százrészes cikk-sorozatot írt és szerkesztett az állambiztonságról, a rendszerváltásról, az átmentésről.

2023. március 26., vasárnap

Vukics Ferenc az 588. előadó vendég - az orosz-ukrán háború és ami mögötte van

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Vukics Ferenc katonai szakértő: Ukrajna a szervezett bűnözés, szerv-, gyermek- és fegyverkereskedelem központja

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Ím már harmadik alkalommal lesz Vukics Ferenc katonai szakértő, a Baranta és a Magyarok Szövetsége mozgalom elindítója, a Magyarok Országos Gyűlésének (MOGY) szervezője,  a Magyar Kultúra Lovagja a Fejér Szövetség Hétvezér Esték címmel rendezett közművelődési és közéleti előadás sorozatának előadó vendége.
 
Előadónk az általa alapított Nemzetvédelmi Szabadegyetem keretében 4-6 előadó társával együtt látogatja végig az ország megyei közművelődési intézményeit, közösségeit, hogy hadi, politikai elemzők segítségével igyekezzék tisztázni a hazánk szomszédságából Európára is kiterjedő konfliktus előzményeit, okait és tényeit. Ennek keretében rendszeresen teszi közzé gondolatait, tényekre alapozott meglátásait az orosz-ukrán háborúról és következményeiről saját facebook oldalán és más világhálós oldalakon. Bátran tekinthetjük ezt az előadást e sorozat részének is.

2023. március 19., vasárnap

Hétvezér Est a Bilincset kioldó ellenség szeretetről Dr. Petrányi-Szöőr Annával

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Petrányi-Szöőr Anna pszichológus, szakjogász: Bilincset kioldó ellenség szeretet - könyvbemutató

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Ím már negyedik alkalommal lesz Dr. Petrányi-Szöőr Anna pszichológus, jogász, a Recski Szövetség elnökségi tagja, számos közéleti és szakmai publicisztikáin túl Az erőszak neve: fenség és a A szeretőtartás szertartása című könyv szerzője, a Hímezz magyarra mozgalom és a "Krisztus, a tudomány és művészet megváltója" szabadegyetem egyik alapítója, állandó moderátora a Fejér Szövetség Hétvezér Esték címmel rendezett közművelődési és közéleti előadás sorozatának 587. előadó vendége.

2023. március 16., csütörtök

A Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 60. állomása a Fejér megyei Sárosd

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Sajtómunkatársak!
Tisztelt Szerkesztőség!
 
Örömmel tudatjuk, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás újabb - ím már 18. - Fejér megyei állomása Sárosd.


Szeretettel hívjuk meg Önöket
a
Farkas Gyula Általános Iskola és Óvoda
tantestülete
és a Fejér Szövetség nevében
a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
60. megnyitójára
 2023. március 22-én (szerdán) 10:00 órára
az iskola és óvoda épületébe
(Cím: 2433 Sárosd, Fő út 10-12.)

2023. március 12., vasárnap

Hétvezér Estés emlékezés a szabadságharc eseményeire egy magyar arany érdemkereszt kitüntetéses író-újságíróval, Bánó Attilával

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Bánó Attila író, újságíró, grafikus: Adalékok az 1848-49-es szabadságharc történeteihez

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Bánó Attila író, újságíró, grafikus lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 586. előadó vendége.
Közvetlenül a március 15.-i állami munkaszüneti ünnepnapot megelőző esti előadásával a magyar szabadságharc eseményeire emlékezünk.

A köztársasági elnök által Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett előadónk, tapolylucskai és kükemezei Bánó Attila (szül.: Deggendorf, 1945. május 4.) író, újságíró, grafikus a 800 esztendős történeti múltra visszatekintő tapolylucskai és kükemezei Bánó család sarja. Szülei, Bánó Gábor és Hegedűs Erzsébet. Apai nagyszülei: Bánó Árpád (1852−1934) főszolgabíró, az eperjesi ágostai hitvallású kollégium és a sárosi evangélikus egyházmegye felügyelője, valamint Andreánszky Apollónia (1894−1961). Apai nagyapai dédszülei: Bánó József (1824−1910), Sáros vármegye másodalispánja, később országgyűlési képviselő, a képviselőház és a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, illetve nagyjeszeni báró Jeszenszky Terézia (1823−1888).