2022. május 22., vasárnap

Székelykapu faragókkal beszélgetünk az 549. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Pethő Sándor és Timár Tibor székelykapu faragók: Székelykapuk a Világ Körül

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Pethő Sándor és Timár Tibor lesznek a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 549. előadó vendégei.

Előadóink a Székelykapuk a Világ Körül Alapítvány jeles székelykapu faragói, kik azon kívül, hogy már-már a világ minden tájékán - főként ott, ahol magyarok is élnek - állítottak székelykaput, a világ legnagyobb székelykapuja és kopjafája is a kezük munkáját dicséri.

Látogatóink betekintést nyernek az alapítvány munkájába, oktatási tevékenységébe és megismerkedhetnek a székelykapuk és kopjafák eredetével, jelkép rendszerével és szerepével a magyar és székely emberek életében.

2022. május 15., vasárnap

Hétvezér Est a COVID jelenségről egy orvosszakértő és egy szkeptikus szemével

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Kovács Mónika PhD és Bukovinszki Gergely valóságkutató: "COVID–19: Mit rejt a fekete doboz?"

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Dr. Kovács Mónika PhD, független orvosszakértő, a "COVID - 1984 fekete doboz" című könyv szerzője és Bukovinszkí Gergely valóságkutató (ún. influencer), a Szkeptikus Kerekasztal vidóblog (podcast) szerzője és szerkesztője lesznek a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 548. előadó vendégei.

Dr. Kovács Mónika tudományos háttere révén akadémikus alapossággal gyűjtötte, elemezte, válogatta és publikálta az elmúlt két év eseményeinek ellentmondásait, azonban nem csupán ezt foglalta össze a fenti címen megjelent könyvében - amint honlapján a beharangozóban is olvasható - „Ha nem bukkannék minden nap egy újabb anomáliára a koviddal kapcsolatban, az lenne a csoda.” Ezeket az anomáliákat, azaz a járványhelyzet mozgatórugóit tekintem át a könyvben, kiegészítve a helyzetképet az alapvető járványügyi és immunológiai tudnivalókkal (természetesen az oltásokat is ide értve), hogy érthetőek legyenek az összefüggések. Végül igyekeztem kiutat is mutatni, hiszen nemcsak a valóság ismerete fontos, hanem az is, hogy dönteni tudjunk, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel, hogy hogyan jöjjünk ki belőle megerősödve és EGÉSZségesen. Jó szívvel ajánlom a könyvet: Oltottaknak és oltatlanoknak, járványhívőknek és járványszkeptikusoknak, szakembereknek és laikusoknak, és mindazoknak, akik bizonytalanok a helyzet megítélését illetően, mert közös érdekünk az igazság feltárása, a – testi, lelki, szociális – EGÉSZségünk és a szabadságunk megóvása, a normális életünk helyreállítása.

Ajánljuk az előadást és egyben általában is a Hétvezér Esték - májusi - programját tisztelettel figyelmükbe, azaz várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Pünkösd - Ígéret - május havának 17. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Dr. Kovács Mónika és Bukovinszki Gergely
COVID–19: Mit rejt a fekete doboz?
című könyvbemutató előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

Főszervező: Simon Irén
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. május 8., vasárnap

II. András és kora - az ellenállási jog

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész: II. András és kora

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Rajnai Miklós ím már harmadik alkalommal lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 547. előadó vendége.
 
Legutóbb mintegy négy évvel ezelőtt Bartók és Kodály élete címmel tartott előadása után most nem a kultúra nagyjainak, hanem történelmünk meghatározó történelmi eseményeihez, nevezetesen az Aranybulla 800. évfordulójához kapcsolódó előadással jelentkezett. II. András és kora hosszú évszázadokra meghatározó története elevenedik meg az 547. Hétvezér Estén.
 
Ajánljuk az előadást és egyben általában is a Hétvezér Esték - májusi - programját tisztelettel figyelmükbe, azaz várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Pünkösd - Ígéret - május havának 10. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Rajnai Miklós bölcsész
II. András és kora - az ellenállási jog
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

Főszervező: Simon Irén
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. május 5., csütörtök

Fanfár két Fehérvárott eltemetett királyi gyermekért 2022. május 7-én 15:30-kor Fehérvár hajdani koronázó templomának Romkertjén

Kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" Anjou Katalin magyar királyi hercegnő elhunytának 744. évfordulós előnapján és III. László magyar királlyá választott gyermek elhunytának 817. évfordulós napján a két királyi gyermekért.  

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőség!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartásra, melyet az Apostoli Magyar Királyság két ifjan, még gyermekként elhunyt magyar királyi méltóságra emlékezve, mint

2022. év május 7-én, szombaton
15:30-tól 16:00-ig a hajdani
koronázó templom
"Romkertjében"
tart
a
Fejér Szövetség 
Alba Regia Civitas Rendje

https://www.youtube.com/watch?v=3JuRm3zsGOE
Fanfár a gyermekkirályért és a királyi gyermekért
2016. május 7-én, mikor még egyetlen királyunknak
sem jelölte felirat vélt vagy valós sírhelyét
A kegyeleti szertartás tervezett menete:
  • 15:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
  • 15:45-ig Megemlékezés és mécsesgyújtás a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
  • 16:00-ig Mécses gyújtás Anjou Katalin hercegnő feltételezett sírhelye, a hajdani Anjou kápolna maradványai előtt, a 2017-ben elhelyezett emléktáblánál.

2022. május 4., szerda

Meghívó "A koronahercegnő fátyla" című könyv első honi bemutatójára

Egy könyv, amely az utolsó "Árpád-házi királyunk, III. András leányáról, Árpádházi Boldog Erzsébet legendájáról jelent meg 2000-ben német nyelven Zürichben, s amely külhoni magyarok támogatásával került magyarul is kiadásra. Egy könyv, amely arról a szent életű koronahercegnőről szól, kinek a sorsát megpecsételte az Árpád-ház "utolsó arany ágacskájának" elhalása, kinek krisztusi elkötelezettségénél talán csak egy volt nagyobb, a soha el nem múló honvágya.

Tössi Erzsébet szemfedője - a kiállítás egyik legkülönlegesebb, bizony súlyával és méretével mindenképp az Árpádok  legnagyobb kiállítási ereklyéje - évszázadok elteltével most, a "Királyok és Szentek - az Árpádok kora" című kiállítás keretében - svájci magyar nemzettársaink, többek között Sztruhár Szilvia és Bakocs Mihály jóvoltából - került először a királyi városba, Székesfehérvárra, Magyarországra. Évszázadok után, földi életének elmúltával teljesül-e a koronahercegnő fátyla alól fellebbenő - eddig rejtve maradt - álma?

Találkozzunk az Árpádházi Boldog Erzsébet legendáját felidéző, hazatérni vágyó lelkét megidéző könyv bemutatóján
2022. május 6-án (pénteken) 17 órakor
a Szent István Király Múzeum Rendházában!
(Székesfehérvár, Fő utca 6.)

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2022. május 2., hétfő

Bognár Ferenc Flórián: Hungár népnevünk ókori művekben, térképeken, s a Bibliában is...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Bognár Ferenc Flórián őstörténet kutató: Hungár nevünk a Bibliában

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Bognár Ferenc Flórián őstörténet kutató, a Professzorok Háza titkáraként számos magyarságtudományi konferencia szervezője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 546., azonban Pünkösd (május) havi első előadó vendége.
 
Legutóbb mintegy másfél évvel ezelőtt Horvát István történész Jászok címmel újra szerkesztett és előadónk jóvoltából könyv formában újra kiadott tanulmányát bemutató őstörténeti előadása is szolgált meglepő (mondhatni feledett, vagy talán feledtetett?) újdonságokkal.
 
Azonban mostani előadásában, amelynek kezdeti kutatási eredményeiről még évekkel ezelőtt, első Hétvezér Estés előadása során hallhattunk előadónktól (lásd vonatkozó - évekkel korábbi - honlap bejegyzésünket is!), még meglepőbb, s nyilván nem egyszerűen feledett, hanem feledtetett tényekről, adatokról, a magyarok Hungár nevének ókori, bibliai forrásaiból ismerhetünk meg részleteket.

2022. április 28., csütörtök

Elkezdődött a megrongált Országzászló emlékmű helyreállítása

Mintegy egy évvel ezelőtt, 2021. júliusában tettem feljelentést az Országzászló Védnöki Testület nevében ismeretlen elkövető ellen, aki megrongálta a fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű bronz koronázó pallosát.


 A kép forrása az FMC világhálós oldalán, illetve facebook oldalán - FMH cikke

A tettes (vagy más) visszatért a helyszínre és hozzá nem értéssel kívánta "helyreállítani" (szerencsére a márványlapot nem megtörve) az elgörbült pallost, amivel csupán annyit ért el, hogy az kettős görbületet szenvedett.

A rendőrség részéről a második bejelentése után is megtörtént a helyszínelés, azonban néhány hónapja kaptam meg a levelet, hogy a tettes ismeretlen, s a nyomozati eljárást adatok hiányában beszüntették.

Ez a rossz hír, azonban jó hír az, hogy a koronázó pallos, avagy a II. Mátyás féle koronázó kard bronz másolatának helyreállítása elkezdődött és 2022. június 4.-re (remélhetőleg) be is fejeződik.

A Hétvezér Esték 2022 májusi programja


 

2022. április 24., vasárnap

Both Gábor író, költő, fotó, média főszerkesztő lesz a Hétvezér Esték 545. előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Both Gábor média főszerkesztő: Szibériától Székelyföldig...

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Both Gábor író, költő, fotós, média főszerkesztő, többek között az Emberiség világhálós honlap és az "Új világpanoráma" című videó sorozat főszerkesztője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozatának 545. előadó vendége. Az áprilisi programot záró Hétvezér Est témájának - mondhatni - gerincét képezi Both Gábor legutóbbi, 2014-ben "Útmutató az élethez a Föld nevű bolygón"  címmel megjelent könyve.
 
Beharangozóként szolgáljanak a Hétvezér Estéken első alkalommal szereplő szerző könyvének címével (fent) hivatkozott honlapon olvasható és alábbi ajánló szavai:
 
"Mi visz rá egy városi embert, hogy 44 év budapesti lét után egy kis székely faluba költözzön? Milyen tanítások hatnak a világon százezrekre, amelyek a messzi múltból származnak, de már réges rég elfeledtük őket? Elfeledtük, de egyre nyilvánvalóbb, ha az emberiség túl szeretné élni önnön ámokfutását a Földön, akkor vissza kell térnie hozzájuk. Ehhez hasonló témákról mesélek azoknak, akik nyitottak rá, és ellátogatnak az előadásra."
 
Ajánljuk az előadást és egyben általában is a Hétvezér Esték programját tisztelettel figyelmükbe, azaz várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Szent György - Szelek - április havának 26. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Both Gábor író, költő, fotós, média főszerkesztő
Szibériától Székelyföldig - Anasztázia szellemében -
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

Főszervező: Simon Irén
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. április 20., szerda

Fanfár királyainkért: a 826 éve elhunyt III. Béla apostol magyar királyért és Antiochiai Anna királynéért (frissítve)

Kegyeleti szertartás III. Béla halálának évfordulós napján 

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szövetségesek!

2022. Szelek - Szent György - április hava 23. napja III. Béla (Kr.u. 1196.) apostol magyar király és egyben Szent György (Kr.u. 303.) elhunytának napja és mind a régi, mind pedig az új naptárak szerint is Béla napja.

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség szervezésében III. Béla apostol magyar király elhunytának 826. évfordulóján emlékezünk meg a hajdani Fehérvár koronázó templomában eltemetett magyar királyi párról, III. Béláról és Antiochiai Anna királynéról Székesfehérvárott, a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén, a két királyi méltóság - 2017. óta már jelölt - síremlékénél. Nekik szól e napon csendesen a fanfár királyainkért Székesfehérvár Koronázó terén, s gyúlnak mécsesek a síremléken.

Ezúton értesítünk és hívunk minden fehérvári polgárt az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség hagyományosan rövid és csendes kegyeleti szertartására, melyet

2022. április 23-án, szombaton 16:30 és 17:00 között tartunk
a hajdani Koronázó templom (Romkert) területén
III. Béla apostol magyar király és Antiochiai Anna magyar királyné tiszteletére
a királyi pár
- a hosszú évszázadok után végre nem csupán általunk és ekkor e két címerpajzzsal is -
jelölt síremlékénél!

2022. április 17., vasárnap

Hétvezér Est Einsteinről és a magyarokról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Varga János mérnöktanár: EINSTEIN és a MAGYAROK kapcsolata

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Varga János mérnöktanár második alkalommal lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának vendége. (2020.10.06-i első előadásának címe: Bolyai János élete az anekdoták tükrében). Az előadó 40 éve foglalkozik tudománytörténettel, fizikatanárként EINSTEIN életének és munkásságának tanulmányozásával. Nem Einstein-kutató, de barátjának mondhatja Illy József tudománytörténészt, aki az Einstein összkiadást (The Collected Papers of Albert Einstein) évtizedek óta szerkeszti Amerikában, aki cikkeinek elsőszámú lektora, és szerzője a magyarul még meg nem jelent: The Practical Einstein Experiments, Patents, Inventions József Illy Johns Hopkins U. Press, Baltimore, MD, 2012. $60.00 (202 pp.). ISBN 978-1-4214-0457-8 (A gyakorlati Einstein-kísérletek, szabadalmak, találmányok) könyvnek.

Az előadásának célja, hogy a nem szakmai közönség számára a teljességre törekvés igénye nélkül bemutassa eddigi kutatási eredményét, Einstein és a magyarok (tudósok, mérnökök, matematikusok, közéleti személyiségek stb.) gazdag, meghökkentően széleskörű kapcsolatát, külön kiemelve Einstein Székesfehérváron született matematikai segítőjét, később barátját.

2022. április 10., vasárnap

Tiszta beszéd az 543. Hétvezér Estén Reiner Péterrel és barátaival, barátainkkal könyve új kiadásának első bemutatóján

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Reiner Péter közíró, közéleti szereplő: Tiszta beszéd - könyvbemutató

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Nagyon nagy örömmel adunk hírt arról, hogy Reiner Péter, a Fejér Szövetség tiszteletbeli tagja barátaival, Dévai Nagy Kamilla érdemes művésszel, Petrányi Szöőr Anna pszichológus jogásszal és Domonkos László íróval karöltve érkezik hozzánk Fehérvárra, a királyi városba.

Vendégünk Reiner Péter
A Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 543. előadó vendége által az évtizeddel ezelőtt még "Márton Pál" név alatt közzétett Tiszta beszéd címmel megjelent könyvének új kiadását követő első könyvbemutatójára kerül sor a Királykút Emlékházban, melynek különös hangsúlyt ad az, hogy a könyv éppen az előadóról, korábbi közéleti szerepvállalásairól szól hűen, tiszta forrásból - s nem utolsó sorban - személyesen.
 
Reiner Péter 2012. novemberében szerepelt először körünkben e könyv első kiadásának bemutatójával Nemtől, fajtól függetlenül magyarságunkért a 148. Hétvezér Estén címmel, hogy legközelebb, mint egyike azon utazások szervezőinek, akik megannyi határon kívül rekedt magyarlakta településekre szólítottak bennünket, s szőttek honi és külhoni nemzettestvérek között erős szövétneket, éppen napjaink eseményeiben leginkább érintett nemzettestvéreinkről szóló előadással szerepeljen újra a Hétvezér Esténken Kárpátalja, édes Haza címmel mintegy három és fél éve (rendszeres fehérvári látogatásai közepette).
 
Jelen könyvbemutató előadás beharangozójaként előadónkat idézzük:

2022. április 4., hétfő

Haditudósítással folytatódnak a hétköznapok, a keddi Hétvezér Esték Székesfehérvárott (frissítve)

 ... töretlenül folytatódnak a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozatának hétköznapjai, hiszen

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Marosi Antal haditudósító: Haditudósítás

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Mindenek előtt egy rendkívüli körülmények után és között zajló országgyűlési választás és népszavazás után elismerésünket fejezzük ki a magyar választópolgárok józanságáért, amely megnyitotta az utat abban, hogy az országos politikát visszaterelje a lózung kampányoktól mentesebb hétköznapi értelmes és tartalmas közélet irányába.

A Hétvezér Esték 542. előadó vendége Marosi Antal újságíró, műsorszerkesztő,
a fegyveres konfliktusokkal terhelt térségek
(Koszovó, Macedónia, Izrael, Irak, Libanon, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Szíria, Afganisztán) gazdasági és társadalmi összefüggésekben gazdag haditudósító szakértője.

Milyen témával is kezdhetnénk Szent György havi programunkat a látszólagosan időnként hadi helyzetet idéző hazai politikai kampány után, azonban annál valóságosabban háborús viszonyok között közvetlen szomszédságunkban, ha nem éppen egy nemzetközi kitekintést nyújtó "haditudósítással".
 

2022. március 26., szombat

Vesztergám Miklós tárogató művész és Ónodi Krisztián, a Szentkorona baráti körök szervezője lesz az 541. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
v. Vesztergám Miklós tárogató művész: Szent Korona Körök

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Már 9 éve, hogy vitéz Vesztergám Miklós tárogató művész ismertette Az első lépcső a Szentkorona Tanhoz címmel megjelent könyvét a 175. Hétvezér Estén, hogy aztán mintegy 6 év múlva, azaz 3 évvel ezelőtt a második lépcsőről írt könyvének bemutatójával tartson előadást újra körünkben a Második lépcsőfok a szakrális királysághoz címmel. Most a Szent Korona Körök szervezőjével, a mozgalom felvidéki kezdeményezőjével, Ónodi Krisztiánnal érkezik hozzánk, hogy az 541. Hétvezér Est egyben a korona másolatok tulajdonosainak és vendégeink jóvoltából egy rövid kiállításnak és előadásnak biztosítson időt és teret.

Szeretettel meghívunk mindenkit Székesfehérvárra 2022.03.29.-én 18.00 órára Szent Korona másolatok kiállítására, ahová kérjük akinek van másolata, az hozza el, és állítsa ki a rendezvény idejére. Az eseményre a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozatának állandó helyszínén, a Királykút Emlékházban kerül sor! - szól a szervezők felhívása és folytatódik alább, a fehérvári eseményhez kapcsolódva -
A 2021. évben Ipolybalogról indult el a kezdeményezés, hogy a Kárpát medencében minél több településen lépjenek kapcsolatba egymással a Szent Korona másolatok tulajdonosai és ezáltal jöjjenek létre "Szent Korona baráti körök". 

2022. március 24., csütörtök

A Dr. Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 56. állomása Kőszárhegy

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Sajtómunkatársak!
Tisztelt Szerkesztőség!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás Kőszárhegy Önkormányzata jóvoltából újabb Fejér megyei állomásra, közművelődési intézménybe érkezett.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
Kőszárhegy Község Önkormányzata
és a terjesztők nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás
56. megnyitójára
 2022. március 25-én (pénteken) 16:00 órára
a Vitéz Szabó István Művelődési Házba
(Cím: 8152 Kőszárhegy, Fő utca 105.)
A megnyitó menetrendje:
  1. Köszöntés: Borján Péter Kőszárhegy Község polgármestere
  2. Méltatás: Kissné Révfalvi Andrea igazgató, közoktatási vezető, a Gorsium Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára, 
  3. Megnyitás: Fórizs József, a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás térségi koordinátora, a Fejér Szövetség nemzetvédelmi tagozatának vezetője
Különleges ez az esemény amiatt is, hogy a járványügyi helyzet miatt kialakult hosszú szünet utáni első megyei megnyitó után éppen a kiállítás szerzőjének, Dr. Pálfi György (1928.2020) nyugalmazott egyetemi tanár, múzeumigazgató szakmájába vágó konferenciára kerül sor a Vitéz Szabó István Művelődési Házban "Környezettudatos gazdálkodás" címmel, amelyre ugyancsak várják az érdeklődőket a szervezők.

2022. március 20., vasárnap

Az 540. Hétvezér Estén folytatódik a kirándulás a művészetek világába Záhonyi Andrással

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Záhonyi András író, művelődéstörténész: Kirándulás a művészetek világába (II. rész)

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Mintegy két hónappal ezelőtt kezdte meg előadás sorozatát Záhonyi András író, művelődéstörténész, a Magyar Nemzeti Írószövetség tagja, a FolkMAG, erdélyi napilapok, megyei újságok újságírója a Fejér Szövetség Hétvezér Esték címmel rendezett közművelődési és közéleti előadás sorozatának részeként, melynek főcíme változatlan, azonban az alcím, azaz a tartalom más lesz (az I. rész beharangozója itt olvasható).

A kirándulás a művészetek világában most nem a népművészet, népzene, néptánc és közösségépítés, -szervezés régi és új - főként Kárpát-medencei - hagyományait, népemlékezeti megnyilvánulásait veszi előadónk górcső alá, amely az első rész középponti területe volt. A szellemi - hangos és vetített képi - kalandozás az 540. Hétvezér Estén most a képző-, fotó- és táncművészet, zenészet, építészet világába vezeti az érdeklődőket tudományos kutatók és művészek, kortársak szemüvegén keresztül, avagy segedelmükkel.

2022. március 15., kedd

Vértes Emléktúra a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály hőseinek síremlékeihez

 "Ki a múltat, ősei és hősei emlékét nem tiszteli, a jövőt, ifjai és unokái megbecsülését sem érdemli!"

Vértes 77 Emléktúra a második világháború hőseiért és áldozataiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 77. évfordulóján

A Fejér Szövetség, az Abai Atilla Király Gimnázium és a VÁLASZ Független Civilek a II. Világháború utolsó harcainak idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek és polgári áldozatok előtt tisztelegve emléktúrát szervez 2022. március 19-én, szombaton, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES77 tárgyú levélben! 

2022. március 7., hétfő

Előadás az "özönvíz" előtti Kárpát-medencei műveltségről

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Bognár László, az ELTE TK és PPKE emeritus tanár
a: Özönvíz előtti kultúránk a Kárpát-medencében

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Dr. Bognár László, az ELTE Társadalomtudományi Kar és a Pázmány Péter Katolikus  Egyetem emeritus tanára lesz a Fejér
Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozatának, a Hétvezér Estéknek 539. előadója.
 
Előadásának címe is már figyelemre méltó, azonban a legkevésbé sem újkeletű felfedezésekről szól, amint ezt az előadás alcíme is jelzi: "Magyar Adorján elméletét a legújabb tudományág, az archeogenetika igazolja".
 
Hogy mi is az az elmélet, amelyet Magyar Adorján polihisztor neve is fémjelez? Honlapunk történelmi rovatának alcíme is éppen egy elhíresült mondatának rövid idézete, lásd itt, a Történyelem oldal első bekezdésében: "Nem jöttünk mi sehonnan sem...".
 
Magyar Adorján a Kárpát-medencei őshonosság mellett tette le voksát már sok-sok évtizede, a magyar nép helybéli kontinuitásának és a Kárpát-medencéből kirajzásainak bizonyítékait kutatva, keresve, elemezve nagyon is meggyőző természetrajzi, néplélektani, a világban mindenütt fellelhető mondai és néprajzi, nyelvi leleményekkel.

Előadónk a legújabb archeogenetikai kutatások eredményeivel veti össze Magyar Adorján azon állításait, amelyeket más úton, más források alapján állított össze a Magyar ősműveltség" című művében.

Ajánljuk tisztelettel ezt az előadást is figyelmükbe, azaz várunk minden régi és új érdeklődőt

2022. év Böjtmás - Kikelet - március havának 8. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Dr, Bognár László emeritus tanár
"Özönvíz előtti kultúránk a Kárpát-medencében"
című előadására
 
Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk abban is, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!
 
A Hétvezér Esték rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. március 6., vasárnap

10. alkalommal emlékezünk meg a székely vértanúkról a Székesfehérvár-Maroshegy határában 10 éve avatott székelykapunál

 ÖNRENDELKEZÉST SZÉKELYFÖLDNEK!

Felhívás 

Ezúton hívunk  és  szólítunk  minden együttérző fehérvári polgárt,
hogy 2022. március 10-én, csütörtökön, helyi idő szerint 17 órától álljunk ki a
SZÉKELY NEMZET ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
Székes Fejér Város  Csíki Székelykapujánál,
Székesfehérvár-Maroshegy délnyugati határának körforgalmában! 

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Székelyföldi és Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács megemlékezéséhez csatlakozva, székely testvéreinkkel együtt érezve, a székely nép önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó Székesfehérvár Önkormányzata, a Székelybál Alapítói Kör, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a VÁLASZ Független Civilek Egyesület, a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa és a Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete a nemzeti összetartozás jegyében és évében, 2022. március 10-én, kedden, a székelyföldi megemlékezésekkel egyidőben 17 órakor Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződésének szentesítéseként 10 évvel ezelőtt állított  és avatott Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál mécsesekkel jelölik és világítják ki Székelyföld határait.