2024. április 14., vasárnap

Két hét szünet után Viasz Zoltán furulyakészító, sípfaragó lesz a soron következő előadó vendég...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Viasz Zoltán furulyakészítő, sípfaragóA magyar pásztorfurulya
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Viasz Zoltán
furulyakészítő, sípfaragó lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának - a sajnálatos, ám hibánkon kívüli két hetes kimaradást követően még mindig csak a - 633. előadó vendége. A sárbogárdon élő kézműves a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület tagja, s több, mint húsz esztendeje készít népi fúvóshangszereket. Elsősorban különféle magyar pásztorfurulyákat és gyermeksípokat farag, de szívesen kísérletezik a szomszédos vagy a rokon népek hangszereivel is.

Viasz Zoltán elsősorban természetes anyagokkal, régi kézműves módszerekkel, kéziszerszámokkal dolgozik, így hangszerei egyediek, nincs két egyforma közöttük. Kedvelt alapanyaga a bodza, melyet a korabeli pásztorfaragók is előszeretettel használtak, de szívesen dolgozik különböző nádfélékkel, bürök- és keserűfű-szárral, és alkalmasint csonttal is. Díszítőművészetére elsősorban az archaikus geometrikus formák jellemzőek, melyeket időnként figurális elemek gazdagítanak.

2024. március 24., vasárnap

Gyümölcsoltó Boldogasszony napi, azaz ősi magyar nőnapi köszöntő minden lyánynak, hölgynek és asszonynak

 

Simek Valéria író, költő a 632. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Simek Valéria író, költő: Hittem, szerettem - könyvbemutató előadás
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Simek Valéria bakonycsernyei születésű író, költő lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 632. előadó vendége.
 
Bakonycsernyéhez, szülőhelyéhez máig hű előadónknak az ország számos nívós irodalmi folyóiratában, többek között a Napútban, a Kortársban, a Vigiliában, valamint az egykori fehérvári Árgusban is jelentek meg versei, de sokat publikált a Fejér Vármegyei Hírlapban és a Vörösmarty Társaság által kiadott Vár című irodalmi és közéleti folyóiratban is, miközben számos hazai irodalmi folyóirat szerkesztőjeként is igyekszik az olvasók érdeklődését a szépirodalom felé is kormányozni.

2024. március 17., vasárnap

Great Reset, avagy nagyszerű nullázás - Hétvezér Est a válaszútról Dr. Bardócz Zsuzsával

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Dr. Bardócz Zsuzsa biokémikusVálaszúton - az új világrend felé
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Dr. Bardócz Zsuzsanna biokémikus, a táplálkozás tudomány doktora lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 631. előadó vendége. Előadónkkal 2012 és 2015 után hosszabb, több éves kihagyás után 2022. őszén és 2023 telén, bő egy esztendeje találkozhattak látogatóink újra.

Akkori, "Az emberiség jövője, a jövő emberisége", majd
"Az élelmiszerek és mezőgazdaság jövője" című előadásában is már távlatokba tekintő kihívásokkal szembesítette hallgatóit. Ez most sem lesz másként, hiszen napjaink híradásai már nem csupán a mezőgazdaság, s az élelmiszeripari termékek drasztikus, s az egészségre a legkevésbé sem veszélytelen változásairól, hanem az új világrendként meghirdetett totalitárius gazdaság- és társadalompolitikai, egészségügyi rendszerek, a WHO nemzetek és országok fölötti uralmának, a digitális állampolgárság bevezetésének, a készpénz használat ellehetetlenítésének, mesterséges vakcinázás mániának ..., összességében az emberi szabadság soha nem látott korlátozásának vagyunk élő tanúi, s leginkább fenyegetettjei.

2024. március 13., szerda

Vértes 79 Emléktúra honvédő katonáink és az ártatlanul elesettek emlékére

"Ki a múltat, ősei és hősei emlékét nem tiszteli, a jövőt, ifjai és unokái megbecsülését sem érdemli!"

Vértes 79 Emléktúra a második világháború hőseiért és áldozataiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 79. évfordulóján

A Fejér Szövetség, az Abai Atilla Király Gimnázium és a VÁLASZ Független Civilek a II. Világháború utolsó harcainak idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek és polgári áldozatok előtt
tisztelegve emléktúrát szervez 2024. március 23-án, szombaton, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES79 tárgyú levélben! 

2024. március 10., vasárnap

Történelmi-irodalmi előadóest az 1848-as márciusi forradalmi felkelés évfordulójára készülve...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Fejes Zsolt történész: Március 15 kulisszatitkai - verses történelmi összeállítás

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Fejes Zsolt könyvkiadó, történész lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 630. előadója.

Előadónk harmadszor szerepel a Hétvezér Esték programján, első alkalommal a történelmi témájú "Dicsőséges Rongyos Gárda titkai" című összeállításával is megvillantotta előadói képességeit, ezért az elmúlt adventi időszakban már kifejezetten irodalmi műsorra kértük fel.
 
Most, harmadik alkalommal e kettő egyvelegével készül, azaz azon kívül, hogy újdonságként ható történelmi kulisszatitkokat tár  hallgatósága elé, mondandóját egyúttal sajátos verses összeállításának keretébe illesztve osztja meg velünk.
 
Megismerve előadói képességeit, bátran ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást is és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavaszelő - Böjtmás - Kikelet - március havának 12. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Fejes Zsolt könyvkiadó, történész
Március 15 kulisszatitkai - verses történelmi összeállítás
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. március 7., csütörtök

Tavaszelő-Böjtmás-Kikelet hava Baján napja van...

Március 7. a régi magyar naptárakban Tavaszelő-Böjtmás-Kikelet hava Baján napja

Nem vagyok nyelvész, csupán magyarul gondolkodó és beszélő, író és olvasó csupán. Régóta vizsgálom saját szavaimat annak okán, hogy tudjam, mit miért is mondok, mondunk így vagy úgy magyarul, s ebben a nevek még inkább mérvadók lehetnek talán, ha másért nem, talán azért, amiért megszületett és köztudott lett a "nomen est omen", avagy a "név kötelez" közmondás.

Miért Fejér a mi vármegyénk és miért is Baján az avar bán? S miért is tette, tehette azt a Bor-Kalán nemzetség korabeli főembere, amit tett, ha igaz, mert miért is hinném, hogy nem az, amit ránk hagyott Katona József művével a főhősről, aminek címe: Bánk bán! Egyáltalán van-e köze annak, ami avar fővezér neveként maradt ránk, mint Bat-Baján, vagy Bát-Baján, ahhoz, ami Bán, vagy Bát?!

Még korábban is merengtem én a kérdésen, hogy az, ami ma fehér, miért fejér, s hogy az egészséges és igazságos Magyarországon nem egy, hanem több is volt, ami vármegyeként Fejér és Fehér. Régi nevén Székesfehérvár is székes volt, de fejér, mint az ország fő, királyi városa, amint a mára Romániához csatolt erdélyi magyar székhely, Alsó-Fehér vármegye és Erdély fő városa, Gyulafehérvár, ami fehér, tehát voltaképp fejér.

2024. március 6., szerda

Székelyföld önrendelkezése melletti kiállásra szólít Székesfehérvár

 ÖNRENDELKEZÉST SZÉKELYFÖLDNEK!

Felhívás
 
Ezúton hívunk  és  szólítunk  minden együttérző honfitársunkat,
hogy 2024. március 10-én, vasárnap, helyi idő szerint 17 órától álljunk ki a
SZÉKELY NEMZET ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
Székes Fejér Város  Csíki Székelykapujánál,
Székesfehérvár-Maroshegy délnyugati határának körforgalmában!

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Városi és Megyei Közszereplők!
Tisztelt Székelyföldi és Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek!
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásához és megemlékezéséhez csatlakozva, székely testvéreinkkel együtt érezve, a székely nép önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség  és a Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, illetve a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Válasz Független Civilek tagjai évtizedes hagyományaihoz híven a székelyföldi megemlékezésekkel egyidőben, 2024. március 10-én, vasárnap, 17 órakor Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződésének szentesítéseként 12 évvel ezelőtt állított  és avatott Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál közös imádságra gyülekezve mécsesekkel jelölik és világítják ki Székelyföld határait.

2024. március 4., hétfő

A Fejér Szövetség és a Fejér MAG Egyesület Nagygyűlése - Tabula Rasa

Meghívó

a
Fejér Szövetség Nagygyűlésére
és annak keretében a
Fejér MAG Egyesület Közgyűlésére
a Királykút Emlékházba

(8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
2024. március 9-én (szombaton) 15:00 órára

Amennyiben a Fejér MAG Egyesület 2024. március 9-én 15:00 órakor nem szavazatképes, akkor az

Ismételt Közgyűlés
ugyancsak a Királykút Emlékházban
2024. március 9-én 16:00 órakor kezdődik,
amely Közgyűlés a létszámtól függetlenül döntésképes.

A Nagygyűlés és a Közgyűlés – minden érdeklődő számára nyitott – nyilvános, arról jegyzőkönyvi és tájékoztatási felvétel is készül.

Napirend:
 1. Tagnyilvántartás szerinti regisztráció, a Fejér MAG Közgyűlés szavazat képességének és kezdetének megállapítása – a Nagygyűlés (amennyiben az Egyesület szavazatképes, a Közgyűléssel együttes) megnyitása.
 2. A FEJSZE Nagygyűlés és a Fejér MAG Egyesületi Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása (levezető elnökök, szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők)
 3. Tagsági ügyek: új szövetségi és egyesületi tagok felvétele, illetve kötelezettség mulasztás miatt tagok felfüggesztése, kizárása (minden résztvevő véleményt nyilváníthat, új egyesületi tagok az egyesületet érintő döntésekben is részt vehetnek)
 4. A Fejér MAG Egyesület beszámolója a FEJSZE Nagygyűlés keretében (egyesületi elnöki vetített beszámoló a tevékenységről és a pénzügyekről) és döntés a beszámolóról és a következő évi költségvetésről.
 5. FEJSZE és Fejér MAG Egyesület tisztviselőinek jelölése és választása (FEJSZE elnök, társelnökök, Fejér Szék tisztviselők, illetve a Fejér MAG Egyesület elnöke, alelnöke, titkára, felügyelő bizottsági tagjai) - előterjesztők a tagok
 6. Egyebek: 
  • Székely Szabadság Napja megemlékezés és a Vértes79 Emléktúra
  • súlyos megyei föld- és vízügyi kérdésekkel kapcsolatos teendőink
  • viszonyunk az országos civil összefogás kezdeményezésekhez (3V, EEM)
  • szerepünk az ezévi helyhatósági választásokban
Összetartással és bizalommal az ősi erényben a Fejér Szövetség elnöksége nevében:
Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség


Kapják:
Fejér Hírlevélhez csatolt melléklet: frissített Fejér Tagdíj nyilvántartás (melyben az előzőhöz képest ? jelek közötti elmaradásként szerepelnek azok is, akiknél az előző nyilvántartásban 0 szerepelt, mert már rég, vagy ritkán találkoztunk, vagy bizonytalannak láttuk a folytatást)

2024. március 3., vasárnap

Born Gergely a 629. Hétvezér Estén folytatja Szent helyek című előadás sorozatát

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Born Gergely tanár, magyarság kutató: Szent helyek a föld felett és a föld alatt
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Born Gergely tanár, magyarság kutató, a szakrális népművészet és magyar műveltség tanítója lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 629. előadója.

Előadónk nem először szerepel a Hétvezér Esték programján, azonban az utolsó előadása után bő hat évvel egy emlékezetes, a magyar néptánc szakrális jegyeit "A magyar néptánc titkos üzenete" címmel még 2015-16-ban bemutató három részes előadás sorozathoz hasonló új sorozattal jelentkezett tavaly, 2023 novemberében. Előadónk betegség miatt kellett lemondja a sorozat második előadását, amelyből szerencsésen felépülve most újra Székesfehérvárra látogat. Ezúttal, a 2023. novemberi "Szakrális helyek" címmel elkezdett előadásának folytatására kerül sor.

Mitől szent egy szent hely? Hogyan működnek e helyek, s mi velük a dolgunk, mik a hiteles működtetés feltételei? Hogyan működik a Kárpát-medence egésze és milyen küldetést jelöl ki a szent helyek tekintetében? Mi található a szent helyek alatt? Hogyan függ ezzel össze a Pálosok feladata? Mi az igazság a "Belső Föld" misztériumával kapcsolatban? - ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás sorozattal.

Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást is és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavaszelő - Böjtmás - Kikelet - március havának 5. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Born Gergely tanár, magyarság kutató
Szent helyek a föld felett és a föld alatt
című előadására

A Hétvezér Esték márciusi programja

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2024. február 25., vasárnap

A 628. Hétvezér Est témája a globalizmus valódi arca - Szakács Árpád elemzése alapján

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Szakács Árpád publicista: Globális örvénylések az új világrendben
(oltáspropaganda, WHO-pandémiaszerződés, digitális terror, Kalergi terve)
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Szakács Árpád publicista, könyvkiadó, többek között Eötvös József-sajtódíjas, Lovas István díjas (2018) és Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíjas (2019) újságíró, szerkesztő,  a Magyar Nemzet és az Axel Springer munkatársa lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának, a Hétvezér Esték 628. előadó vendége.
 

Előadónk témája több, mint aktuális. Mindannyiunkat és mindannyiunk életét befolyásoló globális törekvések azok, amelyek mély összefüggéseiről esik szó ezen a Hétvezér Estén is előadónk jóvoltából.  A következő évek fő kérdése, hogy hazánk, Magyarország meg tudja-e őrizni maradék önállóságát, s ahhoz milyen társadalmi erőfeszítésekre van szükség. 
 
Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást is és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Télutó - Böjtelő - Jégbontó - február havának 27. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Szakács Árpád publicista
Globális örvénylések az új világrendben
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. február 21., szerda

Lakossági fórumra hívjuk főként az érintett települések lakóit és azokat, akik támogatni kívánják a közös ügyet

Lakossági fórumra hívunk mindenkit, akik úgy vélik, a lakhelyed környékén a föld, a víz és a levegő minőségének védelme nemcsak a Te ügyed, de még az unokáidnak is fontos, azaz nem bízható csupán a beruházók hajlandóságára, akkor ne habozz csatlakozni azokhoz, akik nagyobb felügyeletet akarnak biztosítani a vízminőséget veszélyeztető beruházások felett, mint a (majd)nem semmi!

Amennyiben valaki még beszélgetni sem mer erről, megértjük. Azonban akik pártpolitikai akciónak vélnék, vagy épp lebeszélnék a jelenlévőket arról, hogy felügyeletet gyakoroljanak a környezetükben folyó hulladékhasznosítás felett, azok maradjanak távol!

Fejér Szövetség

2024. február 18., vasárnap

Gergő Katalin, a Fehérvári Kézműves Egyesület tagja lesz a Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Gergő Katalin hímző, csipkeverő mester: A Csipkeverés hagyománya
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Gergő Katalin,
a Fehérvári Kézműves Egyesület hímző, csipkeverő mestere lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 627. előadója.
 
Előadónkat - a csipkeveréssel több, mint három évtizeddel ezelőtt találkozva - annyira elvarázsolta ez a mesterség, hogy azóta szerelmese lett e régi kézműves hagyománynak, s mára a szebbnél-szebb mintái között sok zsűrizett munka is található. Igazi, elkötelezett mestere a csipkeverésnek, gyönyörű munkáinak egyediségéről Fehérvárott már sokan megbizonyosodhattak, legutóbb pl. a Vörösmarty könyvtár Tolnai utcai fiókkönyvtárában rendezett kiállításán is.

A csipkeveréssel kötött "házasságának" meghittségéről szóljanak saját beharangozó szavai:
- Nem hiába mondják, hogy a vert csipke a textilművesség királynője és szolgálólánya egyszerre – magyarázta a könyvtárban. – A rengeteg munka, amit bele kell tenni, no meg a csipke finomsága avatja királynővé. Másfelől szolgálólány is, mert mindig volt célja. A szövött textil szélére varrták a csipkét, hogy a láncfonalakat eldolgozzák vagy – ha két kisebb textil készült a szövőkereten – a darabokat betétcsipkével kötötték össze.
 
Ezen az estén Katalin mutatja be remekbe szabott csipkéit és ismerteti meg látogatóinkat a csipkeverés és hímzés több évszázados történetével, hagyományával és alapanyagaival.

Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást is és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Télutó - Böjtelő - Jégbontó - február havának 20. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Gergő Katalin csipkeverő mester
Csipkeverő hagyomány
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. február 11., vasárnap

10000 éves múlt emlékei - Tatár József a 626. előadó vendég

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Tatár József: 10.000 év emlékei a Kőszegi hegységben, Velemben és a Szent Vid hegyen
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Tatár József,
a velemi Korona Galéria vezetője, a Vas Megyei Magyar Nemzeti Szövetség, illetve a Martinus Egyesület elnöke lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 626. előadója.
 
Előadónk 2006-ig a nyomdaiparban és könyvkiadás területén dolgozott Budapesten, ahol nyomdai vállalkozása mellett aktív civil érdekvédelmi tevékenységet folytatott. 2006 szeptembere és 2014 között ez utóbbi tevékenységével vált ismertté országosan és körünkben. 2006-tól, mint a Rendszerváltó Fórum alapítója, illetve 2012-től az Otthonvédelmi Tanács szóvivőjeként találkozhattunk vele a fővárosban és vidéken egyaránt. 2008 óta Kőszegen él, Novákfalva millenniumi üdülőfaluját vezette. Az utóbbi időben a velemi Korona Galériájának vezetése mellett lokálpatriótaként szervezi a Vas Megyei Magyar Nemzeti Szövetséget, illetve működteti a Martinus Egyesületet.
 
A velemi Szent Vid hegy Európa egyik legfontosabb régészeti lelőhelye, a Kárpát-medencei őstörténet, illetve történelmünk fontos helyszíne, emlékhelye. Tatár József vetített előadásában több évezredet átívelő kultúrtörténeti, történelmi időutazásra invitálja hallgatóit.

Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Télutó - Böjtelő - Jégbontó - február havának 13. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Tatár József
10.000 év emlékei a Kőszegi hegységben, Velemben és a Szent Vid hegyen
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. február 5., hétfő

Hétvezér Est Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgóval (frissítve)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgó: Élve eleven élet - beszélgetés múltról és jelenről

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Kű Lajos
Fejér vármegyei díszpolgár, többek között Prima Primisszima (2011), Magyar Örökség (2015 és Pro Civitate (2017) díjas olimpiai ezüstérmes magyar labdarúgó lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 625. előadója (az előző előadás elhalasztása miatt a sorszám nem változott).

Ki ne ismerné Fehérvárott az utolsó BL-döntős magyar labdarúgó Kű Lajost, a Kárpát-medence diáksportjának felemeléséért indított mozgalma érdekében általa kezdeményezett Aranycsabat Alapítvány elnökét, a fehérvári olimpiai emlékmű, Melocco Miklós alkotásának - mondhatni - megálmodóját?!
 
Előadónk az elmúlt év derekán töltötte be a 75. életévét. Labdarúgó pályafutását a "Videoton" jogelőd klubjában, a Fehérvár VT Vasas színeiben kezdte, majd a belgiumi Brugge csapatával elért sikerei után végül Ausztriában fejezte be. Pályafutása labdarúgóként itthon és külföldön, majd 1997-ben hazaköltözve a magyar diáksport fellendítéséért folytatott küzdelmei, Fejér vármegye és Székesfehérvár közéletében betöltött szerepe mind bővelkedett emlékezetes eseményekben, Lesz miről beszélgetnünk ezen az estén előadónkkal felidézve múltat és elemezve a jelent.

Különösen is ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Télutó - Vízöntő - Boldogasszony - Jégbontó - február havának 6. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Kű Lajos
Élve eleven élet - beszélgetés múltról és jelenről
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Fehérvár TV felvétel az eseményről:


2024. január 28., vasárnap

Born Gergely előadásának folytatása a 625. Hétvezér Estén (betegség miatt elmaradt)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Born Gergely tanár, magyarság kutató: Szent helyek a föld felett és a föld alatt

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Born Gergely tanár, magyarság kutató, a szakrális népművészet és magyar műveltség tanítója lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 625. előadója.

Előadónk nem először szerepel a Hétvezér Esték programján, azonban bő hat év telt el utolsó előadása óta, holott 2015 és 2016-ban egy emlékezetes, három részes előadás sorozatban mutatta be a magyar néptánc szakrális jegyeit A magyar néptánc titkos üzenete címmel.

Ezúttal, a 2023. novemberi Szakrális helyek címmel elkezdett előadásának folytatására kerül sor.
Mitől szent egy szent hely? Hogyan működnek e helyek, s mi velük a dolgunk, mik a hiteles működtetés feltételei? Hogyan működik a Kárpát-medence egésze és milyen küldetést jelöl ki a szent helyek tekintetében? Mi található a szent helyek alatt? Hogyan függ ezzel össze a Pálosok feladata? Mi az igazság a "Belső Föld" misztériumával kapcsolatban? - ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás sorozattal.

Ajánljuk figyelmükbe a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Télhó - Vízöntő - Boldogasszony - Fergeteg - január havának 30. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Born Gergely magyarság kutató
Szent helyek a föld felett és a föld alatt
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. január 21., vasárnap

Hétvezér Est Székesfehérvár és környéke történetének nyitott és izgalmas kérdéseiről

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Szücsi Frigyes régész: Régészeti rejtélyek Székesfehérvárról és környékéről

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum munkatársa, az ún. avar - kései hun, vagy korai magyar ?! -  és az Árpád-kor történeti korszakainak kiemelkedő kutatója, számos Fejér vármegyei ásatás vezető régésze lesz ím már negyedik alkalommal a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték előadója.
 
Szücsi Frigyes legutóbb majdnem egy éve, áprilisban tartott előadást körünkben A kagánságtól az Árpád-korig címmel.
Régész-történész előadónk ezúttal, a 624. Hétvezér Esten olyan székesfehérvári és környékbeli feltárási eredményeiből szemezget, amelyeknek az értelmezése izgalmas, nyitott kérdéseket vet fel és a hallgatóságát is gondolkodásra sarkallhatja.
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Télhó - Vízöntő - Boldogasszony - Fergeteg - január havának 23. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Szücsi Frigyes régész-történész
Régészeti rejtélyek Székesfehérvárról és környékéről
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. január 14., vasárnap

Hétvezér Est a kézműves hagyományról és művészetről

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Rózsavölgyi Ágnes kézműves: Fűben, fában, szőttesekben rejlő kézműves művészet

Rózsavölgyi Ágnes kárpitszövő, a Fehérvári Kézművesek Egyesület tagja lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 623. előadó vendége.

Előadónkkal rendszeresen találkozhatunk mesterség bemutatókon és játszóházi foglalkozásokon, városi rendezvényeken rendszeresen találkozhatunk vele. Alkotásai pedig sok helyen az országban, többek között a Duna Palotában, a Vajdahunyad várban és a Szent István Bazilikában is egyaránt megtekinthetők.

Egyéni kiállításokon mutatja be szövött képeit, tértextil alkotásait. Tematikus kiállításokon láthatjuk ékszereit, őszi, adventi, kosár-fonott munkáit.

Az estre minden szövetségesünket, pártolónkat hívjuk és minden érdeklődőt szeretettel várunk

Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Est programját figyelmükbe, azaz várunk minden régi és új érdeklődőt

 2024. év Télhó - Vízöntő - Boldogasszony - Fergeteg - január havának 16. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Rózsavölgyi Ágnes
Fűben, fában, szőttesekben rejlő kézműves művészet
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk abban is, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata