2024. június 10., hétfő

Radetzky Jenőné népi iparművész, bútorfestő mester lesz a 640. előadó vendég

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Radetzky Jenőné népi iparművész: Bútorfestés a népi iparművészetben
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Radetzky Jenőné népi iparművész
, az Öreghegyi Kézművesek Társaságának tagja, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete bútorfestő mestere lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 640. előadója.
 
Apai ágon Erdélyből származó, erdőmérnöki és népművelői diplomás előadónk akarva-akaratlanul is egyre közelebb került a néprajz, népi kézművesség izgalmas területéhez. A játszóházi mozgalmon belül a foglalkozások vezetéséhez a legjobb kézműves szakembereket igyekezett megnyerni, s lett maga is művelője a mézeskalács készítésnek és a tojáshímzésnek is. A Néprajzi Múzeum Országos Népművészeti Kiállítások során ismerte meg az Erdélyből elszármazott, Nagykanizsán élő Máthé Imre és Éva csodálatos festett bútorait, s lett hamarosan tanítványuk, s maga is a népi iparművészet bútorfestő mestere, Magyar Kézműves Remek-díjasa, az Élő Népművészet Arany díjasa.

Radetzky Jenőné munkásságával és alkotásaival ismerkedhetünk meg ezen a kivételes estén, amelyhez előzetesként idézzük
itt saját szavait: "Erdélyi útjaim során eljutottam Vargyasra, a bútorfestők Mekkájába és nem sokkal halála előtt találkoztam Sütő Béla bácsival. Eredeti szépségükben látni a régi darabokat, megismerni a fellelhető szakirodalmat és minél többet festeni: ez a célom vagy inkább vágyam, aminek csak az idő szab határt."
 
Ajánljuk látogatóink figyelmébe az előadást és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2024. év Nyárelő - Szent Iván - Napisten - június havának 11. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Radetzky Jenőné népi iparművész
Bútorfestés a népi iparművészetben
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. június 7., péntek

Nyílt levél a Fehérvár TV szerkesztőségének - helyreigazítást kérve

Tisztelt Fehérvár TV Szerkesztőség!
Tisztelt Illetékesek!

Sajnálattal látom, hogy annak ellenére, hogy meglehetősen durva hibájukat Juhász László tanácsnok még június 4-én tájékoztatásom után jelezte Önöknek, mégsem orvosolták és vették ki az ARCHIVUM oldal Választási Hírek címszó alatt közölt videójukból és tették ki önállóan, mint az Országzászló Védnöki Testület és a szervezésben közreműködő társadalmi szervezetek meghívását egy külön archív videó bejegyzésbe!

Ezúton az Országzászló Védnöki Testület ügyvivőjeként kérem, hogy azonnal töröljék a hivatkozott videó bejegyzésből a meghívásunkról szóló tájékoztatást és tegyék azt külön bejegyzésbe, mint a város 2018. június 4. óta mind forgatókönyvében, mind idejében mindenféle választási kampány időszaktól független és a trianoni döntés aláírásának évfordulós pillanataiban esedékes megemlékezésre szóló meghívást, felhívást!

Egyúttal magyarázatot és választ kérek az alábbi kérdésekre:
 • Miképpen gondolták és tartják máig elfogadhatónak, hogy a csatolt meghívásunktól eltérően Választási Hírnek minősítsék az Országzászló Védnöki Testület által 2024. május 27-én 16:21 órában és tárgyában "Meghívó Országzászló szentelésre és Trianon megemlékezésre - 2024.06.04. 16:32" címen közzétett, majd a szervező szervezetek által sajtótájékoztató formájában megismételt meghívást (lásd és halld: Dr. Boór Ferenc által mondottak az Önök videójában)?!
 • Milyen alapon minősítették át a Juhász László tanácsnok által tárgyában világosan, "nem választási" jelzéssel kiküldött levelében meghirdetett sajtótájékoztató tartalmát választási hírré?!
 • Mire alapozva gondolták az Országzászló Védnöki Testület és a szervezésben közreműködő szervezetek hagyományos - megismétlem, 2018 óta azonos időben és forgatókönyv szerint Országzászló szentelésre és Trianon megemlékezésre - meghívását Földi Judit polgármester jelölt egyszeri, alkalmi választási kampány eseményével egy lapon, egyetlen választási hírbe foglalni, így közzétenni, archiválni és máig ott tartani?!
 • Miből gondolták, hogy Fehérvár mindenkori polgármestere - jelenleg Cser-Palkovics András - tiszteletbeli elnökségével működő Országzászló Védnöki Testület által évek óta megrendezett Országzászló szentelésnek és Trianon megemlékezésnek bármilyen köze lenne a választáshoz, vagy a választási kampányhoz azon kívül, hogy most a kampány idő 2024. június 4-én is túlnyúlik?! Úgy-e nem gondolják komolyan, hogy ettől minden választási hírnek minősül?!
 • Hogyan gondolják máig választási hírként archívumban tartani, sőt, egy kampányeseménnyel egy videóba szerkesztve kampányeseménnyé minősítve archiválni, archívumban tartani többek között egy köztiszteletben álló ciszterci plébános, Brückner Ákos Előd atya közreműködésével zajló Országzászló szentelést és egy református lelkész, ifj. Hegedűs Lóránt és megannyi társadalmi szervezet képviselőinek és fehérvári polgárnak részvételével zajló Trianon megemlékezést?!
 • A sajtótájékoztatón elhangzottakkal ellentétben milyen alapon konferálták fel a Fehérvár TV-ben Válasz Egyesület által szervezett megemlékezésnek az eseményt, miközben korábbi sajtóhírünkből és a sajtótájékoztató első nyilatkozójaként (ám a videóban későbbre szerkesztve) általam elmondottakból is világosan kiderül, hogy egyetlen szervezetként csakis a közreműködőket és szervezőket is egyaránt felkérő társadalmi szervezet, az Országzászló Védnöki Testület nevezhető meg, avagy ha mást is, azaz több szervezetet kívánnak éppen megnevezni szervezőként, akkor a Védnöki Testület mellett a Fejér Szövetség, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület egyenrangúként szerepeltetendő. Sajnálatos módon ezzel is - akarva, vagy akaratlanul? - azt sugallták, mintha a Trianon megemlékezés választási kampány esemény lett volna!
Bár a magam részéről azt is el tudom fogadni, hogy a fenti kérdésekre nem tudnak elfogadható magyarázatot adni, azonban hangsúlyozom:

ELFOGADHATATLAN A TRIANON 104 ORSZÁGZÁSZLÓ SZENTELÉSRE ÉS TRIANON MEGEMLÉKEZÉSRE MEGHÍVÁS SAJTÓHÍRÉT VÁLASZTÁSI HÍRKÉNT ARCHÍVUMBAN TARTANI!
KÉREM AZ UTÓKOR SZÁMÁRA, A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉS ÉRDEKÉBEN A  SZEMÉLYES NYILATKOZATOMAT IS MAGÁBAN FOGLALÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERETÉBEN TÖRTÉNT MEGHÍVÁSUNKAT VÁLASZTÁSTÓL ÉS MINDEN EGYÉB KAMPÁNY ESEMÉNYTŐL FÜGGETLEN, KÜLÖN HÍR-VIDEÓBAN, TARTALMÁNAK MEGFELELŐ CÍMMEL ARCHIVÁLNI!

A tisztességes média tudósítások reményében és
bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség
az Országzászló Védnöki Testület ügyvivője
a Humán Szakszolgálati Bizottság tagja

2024. május 27., hétfő

Meghívó Országzászló szentelésre és Trianon megemlékezésre - 2024.06.04. 16:32

 "... hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá,
s nőjünk ég felé, testvér-népek közt,
mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap..."!
Babits Mihály: Eucharisztia

Még egy bő hét, s a harang arról szól, hogy újjászületik egy régi-új nemzeti lobogó.
Egy zászló, a fehérvári Országzászló, a történelmi vármegyéket örökbefogadó adományozók jóvoltából.
Egy zászló Háromszéktől az Egyesült Államokig, Felvidéktől a Délvidékig, s a fővárosig is ható.
Ha a királyi városban már helyreállíttatott, akkor az összetartozásnak mi nyújthatna más teret, mint az, ami valaha szabad volt, lett légyen akár a jelenkori fővárosi éppen az utolsó fennen lobogó Országzászló?!
Hirdesse végre itt és ott, magyar az, kinek fáj, mert tudja, mi Trianon!
Magyar az, aki nem nyafog, de átlépni sem rest a versailles-i, s a párizsi diktátumokon.
Magyar az, ki csendet és rendet teremt, s úrrá lesz a zűrzavaron.
Mert hallja és vallja, s váltig akarja a ...
"...
szent dal csengését,

majd a szent csendet,

káoszban fogant

újjászült rendet,

játékot, harcot,

s a végén békét,

tó mélyén alvó

tündérek képét,

lelkek sebére

hófehér tépést,

tenni az Isten

felé pár lépést,

átlépni közben

árkot, göröngyöt

és az Embernek

szórni a gyöngyöt!"

- szól az előhang a 2018. évi újraavatás beharangozóját - s a Misztrál: Gyöngyöt az embernek dalát - idézve, merítve az akkori gondolatokból.


Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Egy az Isten!


Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Fehérvári Városvezetés!
Tisztelt Történelmi Vármegyéket Jelképesen Örökbefogadó Adományozók!
Tisztelt Fehérváriak és Honpolgárok!
Tisztelt Közéleti Méltóságok és Szereplők!
Tisztelt Iskolai Testületi és Szülői Közösségek!
Tisztelt Sajtómunkatársak és Szerkesztőségek!

Ezúttal is Babits Mihály: Eucharisztia szavaival szólítunk minden emlékezőt 2024. június 4-én, a gyalázatos trianoni döntés aláírásának 104. évfordulóján és Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve újraavatásának 6. évfordulóján.

Az Országzászló Védnöki Testület tisztelettel meghívja Önt
a 2024. június 4-én 16:32-kor kezdődő
Országzászló szentelésre és Trianon 104 megemlékezésre
Székesfehérvár, Városház tér – Fő utca – Országzászló tér – Zichy liget

2024. május 26., vasárnap

Szakács Árpád lesz a Hétvezér Esték 2024 Ígéret - május havi utolsó előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Szakács Árpád publicista: Van-e még remény? Merre tart a világkormány terve?
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Szakács Árpád publicista, könyvkiadó, többek között Eötvös József-sajtódíjas, Lovas István díjas (2018) és Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíjas (2019) újságíró, szerkesztő,  a Magyar Nemzet és az Axel Springer munkatársa lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának, a Hétvezér Esték 639. előadó vendége.
 
 

2024. május 21., kedd

Horváth Zoltán György önéletrajzi ihletésű könyvbemutatójára várja vendégeit a 637. Hétvezér Est...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Horváth Zoltán György műegyetemi mesteroktató: Kelet és Nyugat. És hol vannak a magyarok?
 
Horváth Zoltán György Podmaniczky-díjas műegyetemi mesteroktató és kiadóvezető, a ROMANIKA KÖNYVKIADÓ tulajdonosa a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 638. előadója.
 
Kiváló előadónkkal mér több alkalommal találkozhattak látogatóink. Részletes ismertetőt olvashatnak munkásságáról már a 2017. évi előadásának beharangozójában is. Ennek az előadó estének azonban egyedi különlegességét az jelenti, hogy Horváth Zoltán György önéletrajzi ihletésű könyvbemutatójával érkezik Székesfehérvárra, melyet a helyszínen meg is vásárolhatnak látogatóink.
 
Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 21. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Horváth Zoltán György műegyetemi mesteroktató
Kelet és Nyugat. És hol vannak a magyarok?
című önéletrajzi ihletésű könyvbemutató előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. május 12., vasárnap

Szűcs Klára növénytermesztő agrármérnök lesz a 637. előadó vendégünk...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Szűcs Klára agrármérnök: Dr. Szakál Pál által kifejlesztett C-komplex lombtrágyák alkalmazása a szántóföldi növénytermesztésben

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Szűcs Klára növénytermesztő agrármérnök és közgazdasági szakokleveles mérnök lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 637. előadója a Királykút Emlékházban.

Előadónk 25 éve dr. Szakál Pál által kifejlesztett c-komplex lombtrágyák gyártásával, értékesítésével, illetve szaktanácsadásával foglalkozik. Az ún. „C” komplexek Dr Szakál Pál egyetemi tanár által vezetett kutató csoport munkája eredményeként jöttek létre, amelyek a mezőgazdaságban korábban nem ismert új típusú komplex vegyületek. 
 
Ezek az anyagok ugyan nem csodaszerek, de vegyi összetételük alapján – az alkotóelemek növényvédelmi hatását is figyelembe véve – kiválóan alkalmasak mind a növények táplálására, mind a különböző növényi betegségek (gombák, baktériumok) elleni védelmére. termés beltartalmi értékeinek javítására. További részletekbe nyerhetünk betekintést ezen az estén. Ajánljuk főként azok figyelmébe, akik a természetes anyagokat tartalmazó trágyázást részesítik előnyben, amelyek nem szennyezik a környezetet.
 
Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 14. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Szűcs Klára agrármérnök
Dr. Szakál Pál által kifejlesztett C-komplex lombtrágyák alkalmazása a szántóföldi növénytermesztésben
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. május 6., hétfő

Mester Károly, a 2022. év agrárembere lesz a Hétvezér Esték 636. előadó vendége... (Változott)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász: Egészség és táplálkozás a megváltozott világunkban, a modern kori betegségek táplálkozási okai
 
Mester Károly akadályoztatás miatt az előadást lemondta,
ezért Botkai István tartott előadást "A WHO és ami mögötte van" címmel.
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
A 2022-ben az év agráremberének választott Mester Károly állattenyésztő agrármérnök és természetgyógyász lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 636. előadója a Királykút Emlékházban.

Előadónk negyven éve dolgozik állattenyésztő agrármérnökként, s több állatfajjal is, de leginkább sertéssel több mint 25 évet töltve telepvezetőként egy nagy létszámú tenyésztő, szaporító és hizlaló sertéstelepen. 
 
2
011 óta saját vállalkozást alapítva
GMO- és adalékmentes funkcionális takarmány előállítójaként dolgozik több cég szaktanácsadójaként Magyarországon és külföldön egyaránt. Először a Wendelin essencia állatgyógyászati gyógyhatású készítményt fejlesztette ki gazdasági állatoknak, ami hatásosnak bizonyult, s az állattartó telepeken az emberek saját felelősségükre kezdték el fogyasztani. Emiatt is vált szükségessé a már kifejezetten emberi fogyasztásra szánt Herbafulvo essencia étrend-kiegészítő fejlesztése és forgalomba hozása.

2024. április 28., vasárnap

Csath Magdolna lesz az áprilisi utolsó Hétvezér Est előadó vendége...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Prof. Dr. Csath Magdolna: Növekedés vagy fejlődés: mire lenne most Magyarországnak szüksége?
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

A Magyar Érdemrend Középkeresztjével (2023-ban) kitüntetett Prof. Dr. Csath Magdolna,  a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem magántanára lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 635. előadója a Királykút Emlékházban.
 
Előadónk kutatási területei a versenyképesség, innováció, tudásalapú gazdaság, fenntarthatóság és körforgásos gazdaság. Legfrissebb könyvei is ezen területekben elért eredményeit, meglátásait foglalja össze:
 • Innovációs sikerfeltételek a kis-és közepes vállalkozások (mkkv-k) körében. PPKE 2023, 
 • A körforgásos gazdaság, mint fenntarthatósági fogalom, PPKE 2024, 
 • Közgazdaságról, közérthetően. Kairosz 2023.
Csath Magdolna "Növekedés vagy fejlődés" című és a "mire lenne most Magyarországnak szüksége?" kérdéssel kifejezett alcímmel beharangozott elődásában arra vállalkozik, hogy rövid összefoglalót adjon a magyar gazdaság és társadalom állapotáról a legfontosabb mutatók tükrében és nemzetközi összehasonlításban. Ezáltal kíván válaszolni arra a fontos kérdésre, hogy miben különbözik az ország jövője szempontjából, ha állandóan a növekedést hajszolja a gazdaságpolitika és nem figyel a hosszabb távra, a fejlődésre, a fenntarthatóságra? Az utóbbi kapcsán röviden ismerteti az MNB legfrissebb versenyképességi tanulmányára alapozott legfontosabb meglátásait: hol is járunk ma tévúton, s mit is kellene másképpen tenni?
 
Mikor is volna időszerűbb ez az előadás, ha nem éppen most, az EU parlamenti választások előtt?! - tehetjük fel mi is, Hétvezér Est látogatók a magától értetődő kérdést.

Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavasz - Szent György - Szelek - április havának 30. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Prof. Dr. Csath Magdolna:
Növekedés vagy fejlődés című
és
Mire lenne most Magyarországnak szüksége?
alcímű előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. április 21., vasárnap

Ha a háborúnak nincs vége... - Barcsa-Turner Gábor lesz a Hétvezér Est 634. előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Barcsa-Turner Gábor: Úton a harmadik világháború felé
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Barcsa-Turner Gábor, a Hatvannégy Ifjúsági Mozgalom (HVIM) társelnöke, több hazafias intézmény (DuoGladii folyóirat, Farkasok alakulat, Szent Korona Rádió) 
alapítója lesz Szent György mártír halálának évfordulós napján a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 634. előadója.
 
A Királykúton zajló sorozat látogatói egy rendkívül aktuális előadásnak, beszélgetésnek lehetnek részesei geopolitikáról, külpolitikáról az előadónk által meggyőzően hirdetett tradicionális világnézet alapján. Barcsa Turner Gábor ezen az estén a Válaszcsapás műsorban elhangzott gondolatok bővebb és átfogóbb elemzésére vállalkozik, mely révén rámutat, hogy mi volt a világháborúk eddigi céljai, hogyan alakul át a világrend, meglátása szerint mi is zajlik éppen a Közel-Keleten. Megúszhatjuk-e a III. világháborút, vagy már benne vagyunk? Hogyan értékelhetjük Oroszország szerepét a világban zajló folyamatokban? Mi köze van mindennek a zsidósághoz, az eszkatológiai jóslatokhoz és egy - úgynevezett - vörös üszőhöz?

Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavasz - Szent György - Szelek - április havának 23. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Barcsa-Turner Gábor
Úton a harmadik világháború felé
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. április 14., vasárnap

Két hét szünet után Viasz Zoltán furulyakészítő, sípfaragó lesz a soron következő előadó vendég...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Viasz Zoltán furulyakészítő, sípfaragóA magyar pásztorfurulya
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Viasz Zoltán
furulyakészítő, sípfaragó lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának - a sajnálatos, ám hibánkon kívüli két hetes kimaradást követően még mindig csak a - 633. előadó vendége. A sárbogárdon élő kézműves a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület tagja, s több, mint húsz esztendeje készít népi fúvóshangszereket. Elsősorban különféle magyar pásztorfurulyákat és gyermeksípokat farag, de szívesen kísérletezik a szomszédos vagy a rokon népek hangszereivel is.

Viasz Zoltán elsősorban természetes anyagokkal, régi kézműves módszerekkel, kéziszerszámokkal dolgozik, így hangszerei egyediek, nincs két egyforma közöttük. Kedvelt alapanyaga a bodza, melyet a korabeli pásztorfaragók is előszeretettel használtak, de szívesen dolgozik különböző nádfélékkel, bürök- és keserűfű-szárral, és alkalmasint csonttal is. Díszítőművészetére elsősorban az archaikus geometrikus formák jellemzőek, melyeket időnként figurális elemek gazdagítanak.

2024. március 24., vasárnap

Gyümölcsoltó Boldogasszony napi, azaz ősi magyar nőnapi köszöntő minden lyánynak, hölgynek és asszonynak

 

Simek Valéria író, költő a 632. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Simek Valéria író, költő: Hittem, szerettem - könyvbemutató előadás
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Simek Valéria bakonycsernyei születésű író, költő lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 632. előadó vendége.
 
Bakonycsernyéhez, szülőhelyéhez máig hű előadónknak az ország számos nívós irodalmi folyóiratában, többek között a Napútban, a Kortársban, a Vigiliában, valamint az egykori fehérvári Árgusban is jelentek meg versei, de sokat publikált a Fejér Vármegyei Hírlapban és a Vörösmarty Társaság által kiadott Vár című irodalmi és közéleti folyóiratban is, miközben számos hazai irodalmi folyóirat szerkesztőjeként is igyekszik az olvasók érdeklődését a szépirodalom felé is kormányozni.

2024. március 17., vasárnap

Great Reset, avagy nagyszerű nullázás - Hétvezér Est a válaszútról Dr. Bardócz Zsuzsával

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Dr. Bardócz Zsuzsa biokémikusVálaszúton - az új világrend felé
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Dr. Bardócz Zsuzsanna biokémikus, a táplálkozás tudomány doktora lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 631. előadó vendége. Előadónkkal 2012 és 2015 után hosszabb, több éves kihagyás után 2022. őszén és 2023 telén, bő egy esztendeje találkozhattak látogatóink újra.

Akkori, "Az emberiség jövője, a jövő emberisége", majd
"Az élelmiszerek és mezőgazdaság jövője" című előadásában is már távlatokba tekintő kihívásokkal szembesítette hallgatóit. Ez most sem lesz másként, hiszen napjaink híradásai már nem csupán a mezőgazdaság, s az élelmiszeripari termékek drasztikus, s az egészségre a legkevésbé sem veszélytelen változásairól, hanem az új világrendként meghirdetett totalitárius gazdaság- és társadalompolitikai, egészségügyi rendszerek, a WHO nemzetek és országok fölötti uralmának, a digitális állampolgárság bevezetésének, a készpénz használat ellehetetlenítésének, mesterséges vakcinázás mániának ..., összességében az emberi szabadság soha nem látott korlátozásának vagyunk élő tanúi, s leginkább fenyegetettjei.

2024. március 13., szerda

Vértes 79 Emléktúra honvédő katonáink és az ártatlanul elesettek emlékére

"Ki a múltat, ősei és hősei emlékét nem tiszteli, a jövőt, ifjai és unokái megbecsülését sem érdemli!"

Vértes 79 Emléktúra a második világháború hőseiért és áldozataiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 79. évfordulóján

A Fejér Szövetség, az Abai Atilla Király Gimnázium és a VÁLASZ Független Civilek a II. Világháború utolsó harcainak idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek és polgári áldozatok előtt
tisztelegve emléktúrát szervez 2024. március 23-án, szombaton, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES79 tárgyú levélben! 

2024. március 10., vasárnap

Történelmi-irodalmi előadóest az 1848-as márciusi forradalmi felkelés évfordulójára készülve...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Fejes Zsolt történész: Március 15 kulisszatitkai - verses történelmi összeállítás

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Fejes Zsolt könyvkiadó, történész lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 630. előadója.

Előadónk harmadszor szerepel a Hétvezér Esték programján, első alkalommal a történelmi témájú "Dicsőséges Rongyos Gárda titkai" című összeállításával is megvillantotta előadói képességeit, ezért az elmúlt adventi időszakban már kifejezetten irodalmi műsorra kértük fel.
 
Most, harmadik alkalommal e kettő egyvelegével készül, azaz azon kívül, hogy újdonságként ható történelmi kulisszatitkokat tár  hallgatósága elé, mondandóját egyúttal sajátos verses összeállításának keretébe illesztve osztja meg velünk.
 
Megismerve előadói képességeit, bátran ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást is és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavaszelő - Böjtmás - Kikelet - március havának 12. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Fejes Zsolt könyvkiadó, történész
Március 15 kulisszatitkai - verses történelmi összeállítás
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. március 7., csütörtök

Tavaszelő-Böjtmás-Kikelet hava Baján napja van...

Március 7. a régi magyar naptárakban Tavaszelő-Böjtmás-Kikelet hava Baján napja

Nem vagyok nyelvész, csupán magyarul gondolkodó és beszélő, író és olvasó csupán. Régóta vizsgálom saját szavaimat annak okán, hogy tudjam, mit miért is mondok, mondunk így vagy úgy magyarul, s ebben a nevek még inkább mérvadók lehetnek talán, ha másért nem, talán azért, amiért megszületett és köztudott lett a "nomen est omen", avagy a "név kötelez" közmondás.

Miért Fejér a mi vármegyénk és miért is Baján az avar bán? S miért is tette, tehette azt a Bor-Kalán nemzetség korabeli főembere, amit tett, ha igaz, mert miért is hinném, hogy nem az, amit ránk hagyott Katona József művével a főhősről, aminek címe: Bánk bán! Egyáltalán van-e köze annak, ami avar fővezér neveként maradt ránk, mint Bat-Baján, vagy Bát-Baján, ahhoz, ami Bán, vagy Bát?!

Még korábban is merengtem én a kérdésen, hogy az, ami ma fehér, miért fejér, s hogy az egészséges és igazságos Magyarországon nem egy, hanem több is volt, ami vármegyeként Fejér és Fehér. Régi nevén Székesfehérvár is székes volt, de fejér, mint az ország fő, királyi városa, amint a mára Romániához csatolt erdélyi magyar székhely, Alsó-Fehér vármegye és Erdély fő városa, Gyulafehérvár, ami fehér, tehát voltaképp fejér.

2024. március 6., szerda

Székelyföld önrendelkezése melletti kiállásra szólít Székesfehérvár

 ÖNRENDELKEZÉST SZÉKELYFÖLDNEK!

Felhívás
 
Ezúton hívunk  és  szólítunk  minden együttérző honfitársunkat,
hogy 2024. március 10-én, vasárnap, helyi idő szerint 17 órától álljunk ki a
SZÉKELY NEMZET ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
Székes Fejér Város  Csíki Székelykapujánál,
Székesfehérvár-Maroshegy délnyugati határának körforgalmában!

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Városi és Megyei Közszereplők!
Tisztelt Székelyföldi és Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek!
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásához és megemlékezéséhez csatlakozva, székely testvéreinkkel együtt érezve, a székely nép önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség  és a Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, illetve a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Válasz Független Civilek tagjai évtizedes hagyományaihoz híven a székelyföldi megemlékezésekkel egyidőben, 2024. március 10-én, vasárnap, 17 órakor Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződésének szentesítéseként 12 évvel ezelőtt állított  és avatott Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál közös imádságra gyülekezve mécsesekkel jelölik és világítják ki Székelyföld határait.

2024. március 4., hétfő

A Fejér Szövetség és a Fejér MAG Egyesület Nagygyűlése - Tabula Rasa

Meghívó

a
Fejér Szövetség Nagygyűlésére
és annak keretében a
Fejér MAG Egyesület Közgyűlésére
a Királykút Emlékházba

(8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
2024. március 9-én (szombaton) 15:00 órára

Amennyiben a Fejér MAG Egyesület 2024. március 9-én 15:00 órakor nem szavazatképes, akkor az

Ismételt Közgyűlés
ugyancsak a Királykút Emlékházban
2024. március 9-én 16:00 órakor kezdődik,
amely Közgyűlés a létszámtól függetlenül döntésképes.

A Nagygyűlés és a Közgyűlés – minden érdeklődő számára nyitott – nyilvános, arról jegyzőkönyvi és tájékoztatási felvétel is készül.

Napirend:
 1. Tagnyilvántartás szerinti regisztráció, a Fejér MAG Közgyűlés szavazat képességének és kezdetének megállapítása – a Nagygyűlés (amennyiben az Egyesület szavazatképes, a Közgyűléssel együttes) megnyitása.
 2. A FEJSZE Nagygyűlés és a Fejér MAG Egyesületi Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása (levezető elnökök, szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők)
 3. Tagsági ügyek: új szövetségi és egyesületi tagok felvétele, illetve kötelezettség mulasztás miatt tagok felfüggesztése, kizárása (minden résztvevő véleményt nyilváníthat, új egyesületi tagok az egyesületet érintő döntésekben is részt vehetnek)
 4. A Fejér MAG Egyesület beszámolója a FEJSZE Nagygyűlés keretében (egyesületi elnöki vetített beszámoló a tevékenységről és a pénzügyekről) és döntés a beszámolóról és a következő évi költségvetésről.
 5. FEJSZE és Fejér MAG Egyesület tisztviselőinek jelölése és választása (FEJSZE elnök, társelnökök, Fejér Szék tisztviselők, illetve a Fejér MAG Egyesület elnöke, alelnöke, titkára, felügyelő bizottsági tagjai) - előterjesztők a tagok
 6. Egyebek: 
  • Székely Szabadság Napja megemlékezés és a Vértes79 Emléktúra
  • súlyos megyei föld- és vízügyi kérdésekkel kapcsolatos teendőink
  • viszonyunk az országos civil összefogás kezdeményezésekhez (3V, EEM)
  • szerepünk az ezévi helyhatósági választásokban
Összetartással és bizalommal az ősi erényben a Fejér Szövetség elnöksége nevében:
Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség


Kapják:
Fejér Hírlevélhez csatolt melléklet: frissített Fejér Tagdíj nyilvántartás (melyben az előzőhöz képest ? jelek közötti elmaradásként szerepelnek azok is, akiknél az előző nyilvántartásban 0 szerepelt, mert már rég, vagy ritkán találkoztunk, vagy bizonytalannak láttuk a folytatást)