2020. szeptember 18., péntek

Őszi nap-éj egyenlőség szer, avagy székelykapu karbantartás

Tisztelt Városvezetés!

Tisztelt Sajtószerkesztőség!

Közeledik az őszi nap-éj egyenlőség ünnepnapja (katolikus hagyományban meghonosult megfelelője Szent Mihály napja). Az őszi nap-éj egyenlőség névleges ünnepnapja (köznyelvi fordulattal: őszi napforduló) szeptember 21. (hétfő), míg a csillagászati nap-éj egyenlőség napja a 2020. évben Székesfehérvárott szeptember 26.-ra esik, mikor a Nap 06:37-kor kél és 18:37-kor nyugszik, hogy aztán először az évben hosszabb időt töltsön a látóhatár alatt, mint felett.

A Fejér S
zövetség, mint2012. év márciusának idusán, a tavaszi nap-éj egyenlőség ünnepnapján avatott és azóta a székelyföldi utcaneves városrész dél-nyugati kapujában rendületlenül őrt álló testvéri székelykapu mentora, minden évben az őszi nap-éj egyenlőség "ünnepi" szertartásaként végzi a maroshegyi székelykapu éves karbantartását, felújítását. Ebben az évben a munkálatokra a csillagászati nap-éj egyenlőség napján - eső esetén a következő napon, vagy elhúzódó esőzés esetén a következő hétvégén - kerül sor.

Tisztelettel ajánljuk figyelmükbe
a maroshegyi körforgalomban
az őszi nap-éj egyenlőség székesfehérvári fordulónapján,
2020. szeptember 26-án (szombaton) 15 órakor
kezdődő szertartásunkat, avagy a
Székes Fejér Város Csíki Székelykapuja
felújítását

Az eseményről utólag képes beszámolót itt, a Fejér Szövetség honlapján közlünk.

Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc társelnök
Fejér Szövetség - www.fejerszovetseg.hu

2020. szeptember 13., vasárnap

Csikek, avagy Csíkiek a Jenyiszej mentén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est ...
Mandics György, Tisza András: Csíki székelyek a Jenyiszej mentén - rovásírásos szövegek első magyar megfejtési kísérlete
A Fejér Szövetség 502. Hétvezér Estjének előadó vendégei nem először szerepelnek együtt rovásírásos szövegek megfejtéseivel sorozatunkban. Mandics György és Tisza András évtizedes együttműködésének újabb gyümölcse egy a Magyar Tudományos Akadémia által elhanyagolt - nem vizsgált és publikált - rovásírásos emlék magyar megfejtése.

A magyar rovásírásokban szereplő ősforrás nyomát kutatva jutott Mandics György tudomására, hogy a közép-ázsiai Jenyiszej folyó KÁM nevű fő forrás ága mentén egy mára kihalt nép, a Csikek éltek. Erről türk rovás adatok is léteznek. Sőt, több türk nyelven nem olvasható felirat is létezik a helyi múzeumokban, s egy zárt medencében.

2020. szeptember 10., csütörtök

Testvérvárosunkkal együttérezve emlékezünk az újraegyesülés örömünnepére

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak! 

Testvérvárosunk, Csíkszereda népe 1940. szeptember 11-én
boldog örömmel köszöntötte a Nemzeti Hadsereg tagjait
2020. szeptember 11-én lesz 80 éve, hogy az 1940. augusztus 30-án meghozott ún. „második bécsi döntés” következtében Székesfehérvár testvérvárosa, Csíkszereda  - ha csupán 5 évre is, de - békésen visszakerült az anyaország kebelére. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzót és a nemzeti lobogó alatt bevonuló (a hajdani Nemzeti Hadseregből megalakult) Magyar Királyi Honvédséget 1940. szeptember 11-én köszöntötte Kolozsvár, majd testvérvárosunk,  Csíkszereda lelkes erdélyi és székely magyar népe.

Az Országzászló Védnöki Testület felkérésre a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Fejér Szövetség tagjai ezen alkalomból csendes megemlékezést tartanak Székesfehérvárott, a 2018. június 4-én újraavatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél és mécsesekkel világítják ki a székelyföldi, erdélyi és elcsatolt kelet-magyarországi (ún. partiumi) vármegyék címerpajzsait.
Megemlékezés és díszőrség
testvérvárosunk, Csíkszereda hazatérésének 80. évfordulós napján,
2020. 09. 11-én (pénteken) 18:00 órakor
Székesfehérvár Országzászló terén,
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél

2020. szeptember 8., kedd

Fanfár I. (Nagy) Lajos király emlékére a fehérvári Romkertben

https://photos.app.goo.gl/mumxpywjGp5RTXAL7
A 2018. évi megemlékezés galériája /képre kattintva/
Történelmi kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" Nagy Lajos apostol magyar király elhunytának 638. évfordulós napján, szeptember 10-én 

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton hívjuk meg Önöket az alábbi történelmi kegyeleti szertartásra:
Pór Antal: Nagy Lajos
 

 2020. szeptember 10. (csütörtök) 16:30-17:00
a hajdani koronázó templom "Romkertjében"
I. Nagy Lajos apostol magyar király emlékére
Kegyeleti szertartást tart a
Fejér Szövetség Alba Regia Civitas Rendje


A kegyeleti szertartás tervezett menete:
https://www.youtube.com/watch?v=gTeJzYZ7Dsw
Fanfár Nagy Lajos királyért 2016. szeptember 10-én
16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában 
16:45-ig Megemlékezés és mécsesgyújtás a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
17:00-ig Koszorúzás és mécses gyújtás I. (Nagy) Lajos feltételezett sírhelye, a hajdani Anjou kápolna maradványai előtt elhelyezett emléktáblánál.
 


Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2020. szeptember 6., vasárnap

Grandpierre Atilla könyvbemutató előadása az 501. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Grandpierre Atilla: A magyarság őstörténelmének rendkívüli és világtörténelmi jelentősége 

A Fejér Szövetség 501. Hétvezér Estjének előadó vendége Grandpierre Atilla csillagász, zenész, őstörténet kutató, az MTA köztestületének tagja lesz.
Atilla, a 400. Ünnepi Hétvezér Est előadója, 10. alkalommal látogat el hozzánk. S mint akkor, most is egy rég várt könyvbemutatóval érkezik, őstörténeti kutatásainak legteljesebb összefoglalójával. Képekben gazdag tanulmány kötetét tekintve látványos és rendkívül izgalmas eurázsiai körutazás részesei lehetnek az est vendégei.

Beharangozóként szolgáljanak Atilla szavai és a könyv borítóképén olvasható "annotációja":
Csillagászként jutottam el a Világegyetem lényegének felfedezéséhez. Ennek egyenes következményeként fedeztem fel az Élő Világegyetem legfontosabb jelképeit. Ezek egyike az Egyháromság jelképe a kettős kereszt alakjában a kozmikus Életfa, a kozmikus élet, anyag és értelem egysége, az élő, eleven Egy jelképe. Az Élő Világegyetem lényegének megértése kulcsot adott kezembe a magyar nemzeti jelképek megértéséhez. A Világfa, a hármas hármasság, a hét életszentség, a kettős kereszt, a hármas halom jelképeihez. Árpád népének régészeti leletein éppen ezek a jelképek a leggyakoribbak és legjelentősebbek. Kulcsot kaptam őseink világlátásához, és ennek révén feltárult a magyar őstörténelem a maga teljes fényében. 11 tudomány, az átfogó tudomány és 10 szaktudomány eredményeit foglaltam össze tíz éven át írt könyvemben, az Ősi Magyarországban, amely sokoldalúan megvilágítja a magyarság őstörténelmének rendkívüli és világtörténelmi jelentőségét, valahogy úgy, ahogy a vakok országába érkezett elefántról kialakult egyoldalú nézetek egyszercsak összeálltak egy egységes egésszé, s megtanuljuk látni az őstörténelmünket – őseink szemével. A kirajzolódott kép lélegzetelállító, és rendkívüli jelentőségű mindannyiunk élete és jövője számára. Maga a történelem világítja meg, kik vagyunk, és mi a feladatunk ebben a világban.

2020. szeptember 2., szerda

Az 500. Hétvezér Est független szemmel

https://youtu.be/4mGhdKoXjlM

Továbbította a 
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Az 500. Hétvezér Est margójára

Tisztelt Fejérek, kedves Boór Ferenc Barátom!
Köszönjük, hogy tegnap, ...
Szeptember 1-én, kedden a Királyok Városában, Székesfehérvárott, az elegáns Hotel Magyar Király szálloda Szent István termében együtt újra megélhettük maradandó közösségi élményként a csodát, Dévai Nagy Kamilla és művésztársai egyedi alkotását, életmű kivonatát, egyben az 500. Hétvezér Esté<t, az esté>k jubileumát, mely a Covid pandémia miatt márciusról lett elhalasztva.

 

A közel telt házas este méltó volt a sikerre ítélt Fejérek szellemiségéhez, Kamilla 52 éves művészi pályafutásához, tanítványai szakmai felkészítéséhez, a magyarságunkhoz kötődő értékrendhez és önzetlen szolgálathoz, amiért érdemes élni és dolgozni!

Köszönjük a szervezést, a lebonyolítást és a művésznő nemzet szolgálatát, melyben egyszerre érezhettük a megismételhetetlen egyediség zsenialitását és a közöttünk való embert, vagyis azt, hogy valóban egy vérből valók vagyunk!

Jó volt ismételten együtt lenni röviddel a Nemzet Trikolórja emlékezetes napja után,melyet szintén Kamilla együtt művész társaival varázsolt felejthetetlen közösségi élménnyé

... és nem titkolom magánéleti vonatkozásomat sem, melyben együtt a Fejérekkel és Kamillával csodás és sikeres párkapcsolatom nyolcadik évfordulóját is megünnepelhettem, egyben azzal az élménnyel is szembesültem, amit a páratlan szolidaritás jelent, amikor a Magyar Trikolór napján párom váratlanul komoly bajba kerülve, példátlanul széles segítség nyújtás kedvezményezettjévé válhatott a kölcsönös szeretet és megbecsülés jegyében! ...
Reiner Péter

Az Isten Áldja Drága Magyar Nemzetünket, ahol igenis érdemes nemzetünk hű tagjaként önzetlenül szolgálni!

Szeretettel és megbecsüléssel (NIF)

2020. augusztus 27., csütörtök

Fanfár királyainkért, királyi hercegeinkért és várkapitányainkért

Kegyeleti szertartás szeptember másodikán

"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!"
Garay János: Az Árpádok

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!


https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/karoly-robert-es-szapolyai-janos-apostoli-kiralyokra-emlekeztek-4152863/
A Fejér Megyei Hírlap a 2020.06.16.-i megemlékezésről
(képre kattintva)
A világjárvány miatti szüneteltetés utáni első "Fanfár királyainkért" kegyeleti szertartás a fehérvári koronázó templomban utolsóként eltemetett magyar király, Szapolyai János és az ugyancsak ott nyugalomba helyezett első - atyai ágon nem Turul házi - királyunk, Károly Róbert emléke előtti tiszteletadásról szólt 2020. június 16-án.

Most, a Szent István által alapított prépostság területén elsőként eltemetett Szent Imre halálának 989. évfordulós napján, 2020. szeptember 2-án 3 királyi méltóságra és Fehérvár két hős várkapitányára emlékezünk
Ezúton hívjuk meg Önöket az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, mellyel a fehérvári koronázó templom területén eltemetett tragikus sorsú királyi méltóságainkra és Fehérvár várkapitányaira emlékezünk.

Fehérvár és az Apostoli Magyar Királyság drámai - többnyire tragikus - fordulatot hozó napjaira, II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 494., Álmos herceg elhunytának 893., a hős fehérvári várkapitány, Varkocs György (1543, szeptember 1.) elestének 477. és Wathay Ferenc várkapitány (1602. augusztus 29.) elhurcoltatásának 418. évfordulós napjaira emlékezünk a váratlanul és elsőként eltemetett Szent Imre herceg elhalálozásának 989. évfordulós napján,

2020. szeptember 2-án, szerdán 16 óra 30 perctől
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében
Fanfár királyi méltóságainkért és várkapitányainkért címmel.

2020. augusztus 26., szerda

Dévai Nagy Kamilla ráadás életmű-dalestje a király város királyi szállójában szeptember másodikán

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Dévai Nagy Kamilla: Dalban egy egész élet - kivételes életmű dalest, a Nemzeti Színházban 2020. március 8-án rendezett életmű koncertjének - mintegy a királyi város dalkedvelői számára fenntartott - ráadás előadóestjeként, s életrajzi könyve 1. részének bemutatójaként

A Hétvezér Esték 500. előadóestjével
folytatódik a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata

A Fejér Szövetség 500. Ünnepi Hétvezér Estjének előadó vendége Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc díjas érdemes művésznő, a Fejér Szövetség tiszteletbeli tagja lesz.

Rendkívüli körülmények között érkezve és a kivételes életpályáját összefoglaló életmű koncertjét már kipihenve látogat el hozzánk, Székesfehérvárra, a királyi városba a fejérek "dalkirálynője", s néhány tanítványa.

Jól emlékszünk, hogy a Nemzeti Színházban 2020. március 8-án rendezett jubileumi koncert után, éppen a március 17.-re tervezett Hétvezér Est előtti napon jelent meg a kormányrendelet, amely bizonytalan időre felfüggesztett minden társadalmi rendezvényt. Azt ígértük akkor, hogy "a járványveszély elmúltával újrainduló közéleti és közművelődési sorozatunk ... az ÜNNEPI 500. HÉTVEZÉR EST változatlan programjával folytatódik". S bár a járványveszély még nem múlt el, a majd' hat hónap kényszerszünet után  találkozásunk Kamillával már nem halasztható.

Hiszen tudjuk, hogy "a Jóisten is úgy akarja, a még mindig 500., azonban már a Hétvezér Esték újraindítása miatt is Ünnepi nyitóelőadással válik mégis mulasztatlanul múlhatatlanná ez a kivételesre tervezett és várva várt pillanat."
Mert "ami késik, nem múlik". Kamilla lesz az 500. vendég! - az újrainduló Hétvezér Estékre kaput nyitogató ünnepi ajándék.

2020. augusztus 21., péntek

Reméljük, mosolyog Gyuri bátyánk a Jóisten tenyerén

A Halas TV összefoglalója a Fejér Szövetség által 2016. november 7-én útnak indított Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 53. állomásáról (Végh-kúria, Kiskunhalas) a 2020. augusztus 20.-i Híradóban a 6:00 perctől.

https://youtu.be/Q_XZFmpP7jU?t=360
Halas TV összefoglalója a vándorkiállítás 53. állomásáról (Végh-kúria, Kiskunhalas) 2020. augusztus 20-án
Reméljük, Gyuri bátyánk mindezt látja és hallja a Jóisten tenyerén! Köszönjük Végh-kúria és Kiskunhalas Önkormányzata! Köszönjük Pásztói Patrióták! Köszönjük Fejérek!

Csak így tovább, ebben a szellemben!
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2020. augusztus 17., hétfő

Pálfi György kiállításának két megnyitója követi a végső búcsút

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Mi volna méltóbb bizonyítéka annak, hogy az alkotás túléli alkotóját, hogy alkotásában a szerző és szavai tovább élnek, mint az, hogy a "nyughatatlan" nyugalmazott egyetemi tanár, múzeumigazgatóvégső búcsúztatását (Dr. Pálfi György a Jóisten tenyerén) követő két napon két különálló helyszínen nyitjuk meg a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítást.

Alig hogy elfoglalja méltó helyét Dr. Pálfi György a Jóisten tenyerén kedden, s már szerdán a Fejér megyei Polgárdiban, csütörtökön pedig egy új megyébe érkezve, a Bács-Kiskun megyei Kiskunhalason nyílik meg a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő tárlata. Az 52. és 53. megnyitón újra elhangzanak a szerző szavai: "Emeljük a magyar a tudomány zászlaját oly' magasra, hogy ne csak külföldön, de Magyarországon is vegyék, vegyük végre észre!".

Szeretettel hívjuk meg Önöket
Polgárdi Önkormányzata
és a terjesztő 
Fejér Szövetség
nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
52. megnyitójára
 2020. augusztus 19-én (szerdán)
18:00 órára
Polgárdi Polgármesteri Hivatalába
(Cím: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.)
és a
 Halasi Média és Kultúra Nonprofig Kft.
és a terjesztő 
Magyar Összefogás Fogadalmi Hely Baráti Kör
nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
53. megnyitójára
 2020. augusztus 20-án (csütörtökön)
11:30 órára
a Végh-kúria épületébe
(Cím: 6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.)

2020. augusztus 13., csütörtök

Dr. Pálfi György a Jóisten tenyerén

Csendesen, méltósággal távozott,
végső nyugalomra tért
Dr. Pálfi György
- a nyughatatlan nyugalmazott egyetemi tanár, "mindőnk" tanára,
- a 2016. november 7-én Fehérvárott útnak indított Pálfi György tudománytörténeti vándorkiállítás szerző névadója,
- a Fejér Szövetség tiszteletbeli felsőházi tagja.


Drága Gyuri bácsi!

Elcsendesedtél, de szavaid tovább élnek; a végső búcsú másnapján Polgárdiban, s egy nappal később Kiskunhalason csendülnek újra fel, visszhangozva Téged:

"Emeljük a magyar tudomány zászlaját oly' magasra,
hogy ne csak külföldön, de Magyarországon is vegyék, vegyük észre!" 

Teremtményeidben tovább él a jóság és a lélek. Nem felejtünk.
Mi itt őrizzük emléked, míg Te elfoglalod megérdemelt helyed örökre ott,
a Jóisten tenyerén!

Mély hálával és tisztelettel:
Dr. Boór Ferenc társelnök
a Fejér Szövetség nevében

2020. augusztus 12., szerda

Nagyboldogasszony napja legyen újra állami munkaszüneti ünnepnap

Az 1947-ben csalással megválasztott - kommunista - országgyűlés 1948-ban törölte Nagyboldogasszony napját az állami munkaszüneti ünnepnapok sorából.
Az Alba Regia Civitas - Fejér Szövetség (többek között) ezért is elevenítette fel a hagyományt, s rendezte meg 2014-ben Fehérvár újkori első Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatát.Állítsuk helyre Szent István örökségét, a keresztény Magyarország - a kommunista hatalomátvételig - legnagyobb állami ünnepét! Legyen újra Nagyboldogasszony napja állami munkaszüneti ünnepnap, ahogy 1948-ig mindenkor!

2020. július 14., kedd

Fanfár két Fehérvárott eltemetett magyar királyunkért 2020. július 16-án

Kegyeleti szertartás Károly Róbert halálának évfordulós napján 
az első - atyai ágon nem Turul-házi - és az utolsó Fehérvárott eltemetett magyar királyért

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szövetségesek!
Tisztelt Sajtó Szerkesztőségek!

Ezúton értesítünk és hívjuk az érdeklődőket a Fejér Szövetség testvériségi rendje, az Alba Regia Civitas Rend történelmi kegyeleti szertartására, melyet
Károly Róbert elhalálozásának 678. évfordulós napján és
Zápolya János elhalálozásának 642. évfordulós előnapján,

2020. július 16-án, csütörtökön 16:30 órakor tartunk
a hajdani Koronázó templom Romkertjében
Károly Róbert és Szapolyai János apostol magyar királyok emlékének tiszteletére

2020. június 3., szerda

Három évvel ezelőtt alakult meg Fehérvár Országzászló Védnöki Testülete

Mottó: Közeledik a 100. évforduló. 2020-at írunk, kerek száz évvel többet, mint 1920. Ez az év - nem tetszés kérdése - arról szól, amelyben szellem, test és lélek a Kárpát-medencében szétszakíttatott. Itt állunk, mi magyarok száz év után is darabjainkra hullva, több százezres, milliós lélekszámú nemzetrészeink porladó hősi emlékei felett időnként elnémulva, a kiutat keresve, "feltámadásra" várva. "Csak még egyszer előre!", s a száz év, mint több ezer korábban, sem lehet-lesz hiába!

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

2017. június 3-án, három esztendővel ezelőtt - hét küzdelmes esztendő után, mikor már bizonyossá vált, hogy az évtizedes igény meghallgatásra talált Fehérvár városvezetése részéről - jelent meg a hír a legkülönbözőbb sajtóorgánumok jóvoltából: 
egy esztendővel azelőtt, hogy visszakaphatja méltó helyét a fehérvári Országzászló

Emlékezni gyűltek össze a Testület tagjai 2020. június 2-án, megalakulásuk 3. évfordulóján az Országzászló téren. Az ünnepélyes pillanatokat megidézve, és a trianoni diktátum 100. évfordulójára, 2020. június 4.-re készülve, a közelgő megemlékezés eseményeinek első mozzanataként helyezték el közösen a testület koszorúját az emlékmű oltárköve elé.

2020. május 28., csütörtök

100 éve milliók szakíttattak százfelé lélektelenek "dicsőségére"

Mottó: Közeledik a 100. évforduló. 2020-at írunk, kerek száz évvel többet, mint 1920. Ez az év - nem tetszés kérdése - arról szól, amelyben szellem, test és lélek a Kárpát-medencében szétszakíttatott. Itt állunk, mi magyarok száz év után is darabjainkra hullva, több százezres, milliós lélekszámú nemzetrészeink porladó hősi emlékei felett időnként elnémulva, a kiutat keresve, "feltámadásra" várva. "Csak még egyszer előre!", s a száz év, mint több ezer korábban, sem lehet-lesz hiába!

https://photos.app.goo.gl/L7v45Ft5vFbPfoS89
Képgaléria a legutóbbi, 2019.10.19.-i (a képről) és
az avatást követő első szentelésről (innen elérhető)
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Képviselők!
Tisztelt Honfitársak, Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek! 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Országzászló Védnöki Testület tagjai és pártolói 2020. június 4-én 16 órától 100 percen keresztül néma tiszteletadással emlékeznek a dicstelen trianoni döntésre az Országzászló téren.

Egyúttal ez alkalommal kerül sor a rendkívüli helyzet miatt meglehetősen hosszú ideig szolgált fehérvári Országzászló leszerelésére, az új Országzászló szentelésére és felszerelésére az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműre!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Városvezetés!

Kérem Önt, mint az Országzászló Védnöki Testület tiszteletbeli elnökét, Önöket, mint az Országzászló tér helyreállítását társadalmi összefogással megvalósító és 2018, június 4-én a Védnök Testülettel közösen ünnepélyesen felavató városvezetés tagjait, hogy tiszteljék meg jelenlétükkel a 17 órára tervezett zászlószentelést és az azt követő koszorúzást az Országzászló téren.

Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség
Országzászló Védnöki Testület alapító
ui: ... természetesen minden hatályos rendeletet betartva tesszük, amit tennünk kell ...

Zászlócsere és zászlószentelés 
az 1920. évi trianoni diktátum
100. évfordulóján,

2020. június 4-én (csütörtökön) 17:00 órakor
helyszín: Székesfehérvár, Országzászló tér, Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű

2020. március 18., szerda

Rendkívüli közlemény

Tisztelt Honfitársak!
Tisztel Szövetségesek, Pártolóink és Kapcsolattartóink!

https://drive.google.com/open?id=12WlwVwnBgwVclX1iO66FlNYWaO-_ijy0
A Fejér Szövetség elnöksége tiszteletben tartva a vírusjárvány megakadályozására hozott kormányrendeleteket minden nyilvános rendezvényét a helyzet normalizálódásáig felfüggeszti.

Ennek következtében mondta vissza az Ünnepi 500. Hétvezér Estét és jelenti be most a tavaszi nap-éj egyenlőség idejére, 2020. március 21.-re tervezett Vértes 75 Emléktúra felfüggesztését is!

Következésképpen a Fejér Szövetség és társult szervezetei meghatározatlan ideig szünetelteti a
A jelen helyzetre vonatkozó lehető legrövidebb, annál inkább tartalmas üzenetünket ajánljuk figyelmükbe:

Eltartottak, rászorultak maradjanak otthon!
Eltartók, életerősek dolgozzanak helyettük is!
Az élet nem állhat meg,
az élet nem áll meg!

A Fejér Szövetség elnöksége nevében,
bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség
a Hétvezér Esték felelős szerkesztője

2020. március 16., hétfő

Rendkívüli közlemény - Hétvezér Esték felfüggesztése

Ha kedd, akkor ...

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!
 

Bizalmunk az ősi erényben!

A mai napon a Fejér Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy a Korona vírusjárvány elleni kormányintézkedések szellemében, azokat betartva a 2009. június 16-án elindított és eleddig töretlenül heti rendszerességgel megrendezett Hétvezér Esték rendezvénysorozatát határozatlan ideig felfüggeszti.

Következésképpen
2020. március 17-én
a Hotel Magyar Király Szállóban
"Dalban egy egész élet"
címmel meghirdetett
Ünnepi 500. Hétvezér Est
Dévai Nagy Kamillával

ELMARAD