2023. augusztus 27., vasárnap

Essék szó a pénz- és tulajdonreform elfogadhatatlan és elfogadható lehetőségeiről is ...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Ertsey Attila: Egy pénz- és tulajdonreform körvonalai egy globális pénzügyi krízis előtt

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Már-már hagyománnyá válik, hogy a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának, a Hétvezér Estéknek Makovecz Imre (1935-2011) tanítványa, Ertsey Attila építész, a Kós Károly Alapítvány kuratóriumi elnöke, az önfenntartó házak és településekkel foglalkozó ökologikus építészet meghatározó alakja évenként visszatérő vendége.

Ismétlésről szó sincs, minthogy előadásainak tématerülete szinte kimeríthetetlen, hiszen mint az Európai Közép negyedéves folyóirat alapító szerkesztője a jelenkor válságjelenségeit, mint szimptómákat tekinti át és az új paradigma megvalósításán dolgozik, s a sürgető szellemi és életmódbeli váltásra szólítja hallgatóit az ökológia változásokon túl az ún. "Great Reset" világméretű elképzelés hatására megváltozott világban.

2023. augusztus 20., vasárnap

Alig két nappal Szent István ünnepe után...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Boór Ferenc: Szent István ünnepének valódi tartalma

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Dr. Boór Ferenc, a Fejér MAG Egyesület elnöke, a Fejér Szövetség társelnöke, az Országzászló Védnöki Testület ügyvivője lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési sorozata, a Hétvezér Esték 606. előadója Nagyboldogasszony napja után éppen egy héttel, illetve Szent István ünnepe után két nappal, augusztus 22-én, kedden a Királykút Emlékházban.

Majd két nappal egyik legnagyobb állami ünnepünk után, melyet a közmédiában Magyarország születésnapjaként, vagy az államalapítás ünnepeként is neveznek, s nevezték 1989 előtt még az alkotmány ünnepének is, azokra a - sokak által fel sem tett - kérdésekre keressük a választ, hogy
  • mikor és miért is lett augusztus 20. Szent István ünnepnapja;
  • valóban ez a nap tekinthető Magyarország születésnapjának,
  • vagy az államalapítás évfordulós napjának;
  • mi köze augusztus 20.-nak augusztus 15.-hez;
  • miért és mikortól nem ünnepnap Nagyboldogasszony napja,
  • avagy miért is nem akkor emlékezünk az államalapításra,
  • vagy miért nem tekint(het)jük Szent István országfelajánlásának napját inkább Magyarország születésnapjának.
Valójában - tehát - mi is Szent István ünnepnapjának alapja, valódi tartalma?

2023. augusztus 15., kedd

Már az Árpádok bejövetelekor is ünnep volt a magyarok közt a mai nap, Nagyboldogasszony napja...

Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Szövetségesek!
Tisztelt Honfitársak!
 
Több súlyos okunk is van arra, hogy Szent István halálának 985. évfordulóján, 2023. augusztus 15-én minél többen vegyünk részt Fehérvár újkori 10. Nagyboldogasszony napi kegyeleti zarándoklatának keretében az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség szervezésében és több társadalmi szervezet - Csák Had, Fejér MAG Egyesület, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Rákóczi Szövetség, Szent György Lovagrend, Trianon Társaság, Válasz Független Civilek, Vitézi Rend, ... - képviselőinek, tagjainak részvételével zajló Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartáson.
 
Az
1038.
év
Nagyboldogasszony napjára emlékezve
hívunk és várunk minden együttérző fehérvári honfitársunkat

2023. augusztus 15-én (kedden) 17 órakor
Fehérvár (újkori 10.) Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatának kegyeleti szertartására
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jébe.
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely - Székesfehérvár, Koronázó tér)


Augusztus 15-ét Szent István avatta ünneppé Magyarországon. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, ami megalapozta a Regnum Marianum eszmét, amely szerint Magyarország Mária országa. Az ünnep elnevezéseként nálunk a Boldogasszony szón alapuló Nagyboldogasszony honosodott meg.

Mintegy 75 év telt el azóta, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya eltörölte Nagyboldogasszony ünnep napját és letartóztatta Mindszenty bíborost, aki a kommunista hatalom alatt álló országban több ünnep bevezetésével erősítette Szűz Mária tiszteletét. Nagyboldogasszony ünnepén (1947. augusztus 15.) „Boldogasszony évet” hirdetett. Ebben az időszakban Magyar Nemzeti Kongresszust (1947. október 8.) szervezett. Ezen belül Szent István király felajánlását megerősítette. A Boldogasszony év során nagy zarándoklatokat szervezett, amelyeken úgy mutatta meg Szűz Máriát, mint Égi Édesanyát, akihez a magyar nemzet fiai, mint édesanyához fordulhatnak. 1947. október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a püspöki kar jelenlétében erről így beszélt:

„A Magyarok Nagyasszonya tisztelet nem más, mint egy árva, ágtalan, megtépett, megszaggatott nemzetnek odahanyatlása Isten Anyjának és a nemzet anyjának a lábai elé; kitárjuk a sebeket, elpanaszoljuk a keresztjeinket, csalódásainkat, megmutatjuk arcunkon a szégyenpírt, amit hordozunk, és jólesik neki kitárni azt, amit az ember édesanyja előtt szokott kitárni.”

Mindszenty bíboros zarándoklatra hívással tiltakozott Nagyboldogasszony állami munkaszüneti ünnepnapjának eltörlése ellen, s akkor száz- és százezrek mozdultak meg hívására, ... hiába?! Ideje van már annak, hogy helyreállítsuk, amit eltöröltek a "múltat eltörölni"-t dalolók 1948-ban, s újra állami munkaszüneti ünnepnap legyen Nagyboldogasszony napja a "Regnum Marianum" szellemében Mária országában is, amint máig - még - Ausztriában, Franciaországban, Horvátországban, Lengyelországban, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban, Szlovéniában is!


Összetartással és bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség
az Alba Regia Civitas Rend nevében

2023. augusztus 11., péntek

Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartás Szent István király tiszteletére

„A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évről évre ezen a napon.”
Dr. Karácsony Imre: Szent László király élete


MEGHÍVÓ
 Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartásra
 
Amint azt az örök törvény, az Aranybulla 1. cikkelye is tartalmazza,
az ország Nagyboldogasszony kegyeibe ajánlásának napján,
Szent István eredeti törvény- és ünnepnapján,
a király halálának 985. évfordulóján,
a kenyérszentelés ősi napján
az

1038.
év
Nagyboldogasszony napjára emlékezve
hívunk és várunk minden együttérző fehérvári honfitársunkat


2023. augusztus 15-én (kedden) 17 órakor

Fehérvár (újkori 10.) Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatának
kegyeleti szertartására a hajdani koronázó templom "Romkert"-jébe.

2023. augusztus 6., vasárnap

Nagyboldogasszony napja előtt egy héttel a Boldogasszony misztériumáról szól a Hétvezér Est

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Varga Tibor jogtörténész: Boldogasszony misztériuma

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány alapító elnöke lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési sorozata, a Hétvezér Esték 605. előadója Nagyboldogasszony napja előtt éppen egy héttel, augusztus 8-án, kedden a Királykút Emlékházban.

"Magyar szempontból különös hónap az augusztus. Hiszen ebbe az időpontba esik a nándorfehérvári diadal évfordulója és emlékezetét őrzi Urunk színeváltozásának ünnepe is (augusztus 6.). Nagyboldogasszony mennybe felvétele és az országfelajánlásnak öröksége (augusztus 15.) is ekkor válik édességes valóvá. Szent István király fényességes napja (augusztus 20.) szintén ennek a hónapnak az ajándéka. S akkor még nem is soroltam fel minden magyar vonatkozású eseményt ebből az időszakból." - olvasható (az alábbi képek kíséretében) Dr. Varga Tibor beharangozójában.

Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Nyárutó - Kisasszony - Új kenyér - augusztus havának 8. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Dr. Varga Tibor jogtörténész
Boldogasszony misztériuma
című előadására

FIGYELEM! Egy hét múlva:
 
2023. augusztus 15-én (kedden) 17 órakor
és kegyeleti szertartása a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében!
 
Nagyboldogasszony ünnepnapja Hétvezér Est szünnap, azaz nem lesz előadás a Királykúton, helyette szívből ajánljuk mindőnknek a részvételt a kegyeleti szertartáson.

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat