2010. június 30., szerda

Megalakult a Fejér Szövetség

2010. június 25-én 40 jelenlévő és 3 előzetesen nyilatkozó alapító taggal és 6 csatlakozó tizeddel (Sárszentmihály, Öreghegy, Maroshegy, Mag Mária Kör, Teaház és Makk-kör) megalakult a Fejér Szövetség, melyhez egyúttal, mint alapító székek csatlakozott a Szent Korona Alapítvány és a 30 fővel megalakult (bejegyzésre váró) Fejér Mag Egyesület.

A jelenlévők, mint a szövetség alapokmányát fogadták el az alábbi nyilatkozatot.

Szövetségi Alapnyilatkozat (mintegy „Alkotmány”)
a Fejér Szövetség eddigi útja, céljai és alapelvei

A Fejér Szövetség alulról építkező, mellérendelő módon szerveződő mozgalom.

2010. június 28., hétfő

Holnap Hétvezér Est!

Hétvezér-est: A puzdrakereszténység

Június 29, 19:00-21:00
Helye: Hétvezér sörkert
, Székesfehérvár, Huba u. 7.

Előadó: Kiss Imre puzdrakeresztény
"A puzdra a benne található vesszőkkel, reszelővel, a tarsolylemezzel, és a nyakba akasztva hordott vaskereszttel egy hírközlő eszköz, ami Eurázsia, Arábia, és a két Amerika területén, hegycsúcsokon működőrendszer része. Alkalmas fényjelek adására a ködös magasság felett, és a felhők magassága alatt, tehát az ezer méteres csúcsok hálózatán keresztül."

2010. június 27., vasárnap

Lelkiismeret – harc az egóval

Ez is része lehet a TEReMtÉSZET könyvének, fontosnak tartottam most közreadni.
Mindenki okulhat belőle, ha elvégzi a gyakorlatot!

Lelkiismeret – harc az egóval

Hatás-ellenhatás. A vonzás-taszítás törvénye.

Álljon itt néhány példa arra, mihez vezet önzésünk. Akár azt is megtehetjük, hogy folytatjuk a táblázatokat. Ez egyfajta „gyónás”, amikor tükröt tartunk magunk elé.

ÉN miért nem…
Miért pont ÉN…
…lehetek sikeres, mikor más, gyengébb képességűek igen?
…buktam meg a nyelvvizsgán, amikor a társaim, akikkel együtt készültem fel, mind átmentek?
… keresek annyi pénzt, amivel vígan utazgathatnék? Mások miért vonzzák a pénzt?
…járok úgy, hogy elvesztem a megtakarított pénzemet?
…kapok elég figyelmet, elismerést? Bezzeg őt meg istenítik, milyen tehetséges!
…vagyok gúny tárgya mindenhol? Miért sugdolóznak a hátam mögött?
…kaptam ötöst, csak hármast, mikor meg voltam győződve arról, hogy én vagyok a legjobb?
…kaptam intőt, mikor az osztálytársam kezdte, de ő megúszta?
…mondhatom el véleményemet? Mások miért mondhatják el ugyanazt, amit én nem?
…betegedtem le, pedig úgy készültem a bálba!
…találok tartós kapcsolatot, mikor a szomszéd lány, aki sokkal csúnyább nálam, már menyasszony?
…vagyok a célpontja randa, rosszarcú alakoknak, akik ajánlatokat tesznek nekem?
…mutathatom meg önmagamat anélkül, hogy nevetség tárgya legyek?
…vagyok az, akit az osztályban egyedüliként a vezetéknevemen szólítanak?
…lehetek olyan szerencsés, mint a szomszéd, aki megnyerte a lottó ötöst?

Azt gondoltam magamról, hogy…
Mi lett az eredmény?
…nekem mindent szabad, amit másoknak nem.
Kiközösítés.
…engem minden jó dolog megillet, csak azért, mert MEGÉRDEMLEM!
Nem kaptam, csak rosszat.
…bármit csinálok alkotómunka ürügyén, az csak jó lehet, függetlenül a tapasztalattól.
Azt mondták, dilettáns vagyok.
…én már mindent tudok, nekem nem kell tanulnom.
Nem mentem át a vizsgán.
…engem csodálni kell mindenkinek, mert felsőbb rendű kiválasztott vagyok.
Kinevettek, beképzelt hólyagnak tartottak.
…bárkit büntetlenül megalázhatok.
Engem aláztak meg.
…munka nélkül is sikereket érhetek el.
Ami könnyen jött, könnyen ment.

Azt gondoltam másokról, hogy…
Kiderült, hogy…
…ostobák, mert nem értenek meg engem.
…épp olyan okosak, csak más gondolkodásúak.
…azért kritizálnak, mert irigyek, hogy jobb vagyok náluk.
… ők a jobbak nálam, és szó sincs irigységről, csak építő kritikáról.
…senkinek sincs igaza, csak nekem.
…nekik lett igazuk.

Azt gondoltam a világról, hogy…
Az igazság az, hogy…
…az egy szabályosan működő óraszerkezet, mely mindig fenn fog állni.
…a világ ÉL, mozog, változik, és egyáltalán nem kiszámítható a működése. Ezért oly csodálatos!
…csak mint anyagi valóság létezik.
…csak kicsiny része anyagi, a nagyobbik része szellemi lényegű.
…senki nem teremtette, vagy ha mégis, egyszer megcsinálta, aztán mikor kész lett, lepihent, és azóta sem csinál semmit.
…a teremtés folyamatos!

Azt gondoltam, hogy…
Most már látom, hogy …
…csak az az igazán szép, ami tökéletesen szabályos.
…a kicsiny hibákban van a szépség.
…csak a racionális dolgok az elfogadhatók, a lelki-szellemi szférának nincs létjogosultsáéga.
…nem minden a racionalitás. A természet tele van költészettel, zenével, festészettel. A szimbólumok képírással fejezik ki azt, amit szavakkal lehetetlen.
…a Világegyetem a Föld kivételével sivár, halott.
…nem vagyunk egyedül.
…csak egyszer élünk, és azt ki kell élvezni.
…sokszor újjászületünk, és visszatérünk a Földre, míg el nem végezzük választott feladatunkat.


2010. június 24., csütörtök

Új szövetség alakul!

2010. június 25-én, este 6 órakor a Napsugár művek különtermében (Székesfehérvár, Csucskai út, a Téglagyárnál) megtartjuk alakuló ülésünket.
Az MSZ Fejér megyei közösségének 4. és 5. Megyegyűlésének állásfoglalásaival egyetértők, Kedves Barátaim!

Tisztáznunk kell néhány dolgot és el kell indulnunk tovább az utunkon, nehogy ez a kényszerű megtorpanás tartóssá váljon. Kérlek ezért Benneteket, gyertek el minél többen, akár szervezetek képviseletében, akár mint magánszemélyek, hogy közösen dönthessünk a közös jövőről.

Várjuk mindazokat, akik együtt akarják építeni velünk a Fejér Szövetséget, mely valóban mellérendeltségen kíván alapulni, valóban az alulról szerveződés szabályai szerint kíván működni és valóban a Szentkorona értékrendet tekinti mérvadónak egész létében. Kérem tehát azokat, akik alá-fölérendeltségen, egyszemélyi vezetésen alapuló szervezetekkel, illetve valamely anyaegyesület tagszervezeteként gondoltak csatlakozni a Fejér Szövetséghez, inkább mint magánszemélyek tegyék azt!

2010. június 20., vasárnap

Újra veszélyben a Velencei-tó!

Újabb botrányos beruházás: műtengerpartot és plázát építenének a Velencei-tó legszebb, parkosított szabad strandja helyére
 
A közelmúltban értesültünk róla, hogy a Velencei-tó legszebb, parkosított szabad strandját műtengerparttal, plázával óhajtják felcserélni egyes politikai erők és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági érdekcsoportok. Időszűkében mindent elkövetnek egy bizonyos „Velencei-tó kapuja” beruházás megvalósulása érdekében, ezzel súlyos százmilliókat kihúzva a magyar adófizetők zsebéből a legsúlyosabb gazdasági válság idején – áll az Angelika Természetvédelmi és Kulturális Egyesület szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében.

Gürcölő magyar kontra multikulti-pátyolgató vadkapitalista

Ez a bejegyzés szókratészi párbeszédes formába fogja önteni a mai magyar mikrovilág mindennapjainak fonákságra épülő élethelyzeteit. A "gürcölő magyar" és a "multikulti-pátyolgató
vadkapitalista" személyiség-prototípusainak éles szembeállítása
rávilágít ennek a mostoha kornak a visszásságaira, melyek a mutyi és a
mammon istenítésére, valamint a normalitáspártiság földbe gyalulására
építenek, miközben pártucat ember aranyéletét milliók nyomora útján
teremtik meg. Gürcölő magyar: - Alig keresek valamit, semmit sem fizet nekem az extraprofitot bezsebelő multi, ahol dolgozom. Pedig nem könnyű a munkám!
Multikultipátyolgató vadkapitalista: - Ne siránkozzon, maga szerencsétlen, fogadok, hogy egész nap csak lazsál, pihenget, henyél! Több szorgalmat és kevesebb jajveszékelést kérnék öntől, ha lehet.

2010. június 16., szerda

Az oldal átalakul! Nevet, címet változtattunk!

Mától a Fejér Szövetség honlapja lettünk, mely a Magyarok Szövetségétől független.
Az msz-fejer.blogspot.com továbbra is a Magyarok Szövetsége naplója marad.
Részletek később!

2010. június 7., hétfő

Fehérvárcsurgó – falunap, kicsit másképp

A fehérvárcsurgóiak hagyományos falunapjukat ebben az évben június 5-én rendezték, de az idén azonban valami mégis más volt: az önkormányzatot immár a Magyarok Szövetsége és szövetséges szervezetei is segítették a rendezvény programjának színesebbé tételében. Az együttműködés nagy sikert hozott.


Az égieknek hála, az elmúlt hetek hűvös, viharos időjárása után szombatra megérkezett a nyár, így semmi akadálya nem volt annak, hogy a látogatók egy kellemes napot tölthessenek el a juniális több helyszínén.
A rendezvény fő programjai a Víztározó melletti festői környezetben fekvő területen zajlottak. Tíz órakor megkezdődött hét hagyományőrző tűzoltócsapat vetélkedése, ahol az önkéntes tűzoltócsapatok megmutathatták, hogy nemcsak a gátakon állják meg a helyüket.
Ezzel egy időben a legkisebbek a Magyarok Szövetsége által szervezett Népi tehetségkutató verseny megyei döntőjében mérhették össze tudásukat, az általános iskola épületében. A verseny célja gyermekeink művészeti tevékenységének fellendítésén túl az, hogy minél inkább megismertessük őket magyarságuk – magyarságunk - értékeivel.


Déltől a Székesfehérváron működő Lovasíjász Akadémia növendékei mutatták be az őseink által használt íjásztechnikákat, majd a Fejér Baranta Egyesület harcosai tartottak bemutatót az érdeklődőknek, melyből kiderült, hogy a magyar ember nemcsak az íjászatban nyújtott kimagasló teljesítményt, hanem a közelharcban is: sstorral, bottal, karddal, vagy akár puszta kézzel is képes volt megvédeni értékeinket, de emellett tudott mulatni, énekelni és táncolni is.

A harcművészeti bemutatók után a színpadon folytatódott a műsor, ahol az önkormányzat által szervezett műsorszámok voltak láthatók, a helyi egyesületek részvételével, a látogatóknak pedig egész nap lehetőségük nyílt kiváló minőségű magyar termékek megvásárlására.

A szervezők fáradozása meghozta a gyümölcsét, hiszen a jelenlévők teljes egyetértésben nyilatkozták, hogy ez volt az utóbbi időkben a legjobb közösségi nap a településen.

Az Önkormányzat és a Magyarok Szövetsége helyi szervezetének együttes munkálkodása tehát ismét sikert hozott, s mindkét fél szeretné ezt a példás együttműködést a továbbiakban is fenntartani és továbbfejleszteni.

Magyarok Szövetsége sajtószolgálat
Fejér megye