2016. december 31., szombat

Régi-új helyszínen, 2017-ben is: ha kedd, akkor Hétvezér Est!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 

Meghívó a Hungarikum Együttes koncertjére, a Királykút Emlékházba 

Több éves hagyomány immár, hogy a Hungarikum Együttes újévi koncertjével indul az újesztendő a Hétvezér Estek közönsége számára. Ez az előadás a Hétvezér Estek hét éve elkezdődött töretlen történetében a 349. lesz és az újesztendőben ismét, a fehérváriak körében jól ismert és közkedvelt régi-új helyszínre, a Királykút Emlékházba tért vissza. Örömünkre szolgál, hogy itt láthatjuk vendégül Mudris Anettet és Kremnitzky Gézát, azaz a Hungarikum Együttest, immár sokadszorra.

2016. december 29., csütörtök

Messze nem az utolsó szó a 131 éve született Hóman Bálintról

Idézet Nyílt levelünkből, Fehérvár közelmúltjából:

... a megbékélésre, a szembenézésre képtelenek, még mielőtt kilöttyenne abból a pohárból.
Ha képesek lesznek rá, meg fogják látni mennyivel szebb a világ.
 
131 éve született Hóman Bálint magyar politikus, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja.
(Budapest, 1885. december 29. – Vác, 1951. június 2.)
 
Hóman Bálint Budapesten született. 1925-től tanított, majd az 1930-40-as években több kormányban is vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Számos történelmi tárgyú munkája közül kiemelkedik a - Szekfű Gyulával közösen írt - Magyar történet és a négykötetes Egyetemes történet. 1929-ben az MTA rendes tagjává választották. 1946-ban a Népbíróság háborús bűnösként életfogytiglanra ítélte azzal az indokkal, hogy minisztersége idején a fasizmus egyre erősebb teret nyert a közoktatásban. A rabtartók kegyetlenkedései következtében 1951-ben a váci fegyházban halt meg, s a rabtemetőben jeltelen sírba helyezték. Az 1990-es években vita folyt akadémiai tagságának rehabilitációjáról. 2000-ben megkezdődött a váci temető feltárása, s az ő földi maradványainak azonosítása is. 2001. október 13-án a tassi református temetőben újratemették. Külföldön élő fia akarata szerint, az egykori miniszter, Darányi Kálmán családi kriptájában helyezték el.

Dr. Grespik László halálára

A Magyarok Világszövetsége megdöbbenéssel  értesült Grespik László korai elhunytáról. Az MVSZ Sajtószolgálat MVSZ vezetők rövid nyilatkozatával és Dr. Grespik László utolsó nemzetpolitikai alkotásának, Trianon semmisségének jogi úton történő kimondatására irányuló petíciójának közlésével búcsúzik Tőle.

Amikor 2ooo tavaszán, a Magyarok Világszövetségének elnökévé választottak, és másnap hadat üzent nekem a fél világ, két fiatal ügyvéd sietett önként, hathatós megsegítésemre. Egyikőjük Grespik László volt... Életereje teljében bekövetkezett elmúlása nem csupán családjának, hanem egész nemzetünknek nehezen feldolgozható,  fájdalmas veszteség –   mondta Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

2016. december 26., hétfő

Zsidó-keresztyénségről beszélni "nem tévedés, hanem közönséges hamisítás"

A zsidó-kereszténység közönséges hamisítás voltáról... - Dr. Csohány János professzor új könyve

A Kazinczy Ferenc Társaság kiadásában, Debrecenben megjelent Dr. Csohány János egyháztörténész professzor új könyve, melynek címe Tegnap és tegnapelőtt. Írások a reformáció fél évezredes jubileuma elé. A 350 oldalas keménykötésű könyv pillanatképeket közöl a magyar protestantizmus századaiból, valamint történelmi arcképeket és kortárs portrékat, könyvismertetőket. Dr. Csohány János professzor hatalmas anyagismerete abban a könnyedségben érhető tetten, „amivel – látszólag szépirodalmat művelve, mégis páratlan tudás birtokában – hozzászól akár a legnehezebb kérdésekhez” – írja ajánlásában Kiss Endre József, a Kazinczy Ferenc Társaság titkára. Alább közzétesszük ennek egy példáját, Csohány professzornak a könyv 110. oldalán olvasható eszmefuttatását egy manapság divatos szóhasználatról, a zsidó-kereszténységről, pontosabban a zsidó-keresztyénségről.

2016. december 25., vasárnap

2016, nem jogerős elítéltek Karácsonya

Budaházy Györgyre és társaira gondolok Karácsonykor. Tehetetlenül.

Budaházy: "Ma december 20.-a van, a héten Karácsony, és én itt ülök a Venyige utcai bv-intézetbeli zárkában"

Ma december 20.-a van, a héten Karácsony, és én itt ülök a Venyige utcai bv-intézetbeli zárkában a rozoga 40x60 cm-es kis fa asztalnál (amire az egyik tiszt azt mondta, hogy örüljünk, hogy a mi zárkánkban ilyen van legalább) és bámulom a rácsos ablakon át a deres tájat.

2016. december 21., szerda

Mintegy hét éve valljuk már, hogy "nem jöttünk mi sehonnan sem"

Mert a józan ész, a régészet, a génkutatás, a krónikás hagyomány, népdalaink és mondáink tömege, a művelődéstörténet emlékei, nyelvünk és gondolkodásmódunk, ... mind és mind azt valószínűsíti, amit Magyar Adorján megfogalmazott már több, mint hét évtizede, mi csak folytattuk, hogy

NEM JÖTTÜNK MI SEHONNAN SEM
NEM FOGLALTUNK TEHÁT HONT SEM

A fény újjáéledésének ősi ünnepén, mintegy kerecseny karácsonyi ajándékként tesszük közzé ezt az összefoglalót a kárpát-medencei magyarság ősműveltségéről egy pártoló tagunk jóvoltából (mely a forrásra, az Ősbemutató feliratra kattintva közvetlenül is olvasható)

Ajánljuk ezt az 55 diaképet és hozzáfűzött honlap bejegyzéseinket karácsonyi ajándokul, hogy merjünk hőseinkhez méltók lenni, a magyarságot felemelni, nem a másét lebecsülni, csak ami volt, elismerni, tudni és azt továbbadni, s mit őseink nagy tisztelettel célul tűztek, nem másolni, de őket meg- és azt, amit lehet elkövetni, avagy 


MERJÜNK ÚJRA NAGYOK LENNI!

2016. december 18., vasárnap

Fénylánc szertartás a királyi városban - a szer napján, szerdán 18 órától

Fénylánc Magyarországért - Fénylánc a Királyok Városában, Székesfehérváron is, az ARANYBULLÁNÁL
2016. december 21-én, szerdán este 18:00 órakor


Kilencedszer fut végig a Fénylánc a világban az év legsötétebb napján. A kilenc a beteljesedés száma. Régóta vársz arra, hogy ÉLJ, hogy létezésed ne legyen magányos, céltalan, hogy egy közösség melege óvjon és támogasson. Most eljött az idő. Ha le mered tenni félelmeid, és erőt tudsz venni lustaságodon, beteljesedhet vágyad, kiteljesedhet életed.

Isten szabad akaratot adott, és ezzel – tervének megfelelően – éltünk is. Messze eltávolodtunk a Forrástól, de most fázunk, és magányosak vagyunk. Egyre többen vágyunk vissza a Forráshoz és egymáshoz. Ha te is így érzed, ne szégyelld álmaid, vesd le az álarcod, és INDULJ EL, hogy rátalálj a sok testvéri kézre. Nem vagy egyedül!

A "fiú" születése előtti utolsó vasárnapon ismétlés, avagy a tudás atyja

Korábban többször is jelentettünk meg írásokat azon történelmi és hitbéli félreértelmezésekről, amelyek a kereszténységhez, s a kereszténység legnagyobb ünnepeihez köthetők: 

2011. április 24., vasárnap
Feltámadott
2013. március 29., péntek
Iesus Nasarenus Rex Iudæorum

Egy - általunk a 2012. év szeptemberében már idézett, de - az MVSZ Sajtószolgálat által frissítve most közölt írást továbbítunk, melyben a fentiekkel azonos a mondanivaló, s kívánunk minden olvasónknak ezzel egyben

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017. januárjának közepéig Seregélyesen látogatható

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert) 

Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége
Tudománytörténeti Vándorkiállításának
második iskolai megnyitójára,
2016. december 19-én 14:30 órára
a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába 
(Seregélyes, Fő út 201.)

2016. december 11., vasárnap

"Sokasodnak a törpék a földön és rendre kivesznek az óriások"

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Ifj. Tompó László: Kitagadottak – Mélyszántás III. – könyvbemutató

Az előadás ideje: 2016. december 13. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.


A főcímben idézett szavakkal búcsúztatta Wass Albert Marschalkó Lajos újságírót, szerkesztőt az 1968-ban bekövetkezett halálakor. A 348. Hétvezér Est vendége ismét ifj. Tompó László lesz. Ha leltárt készítünk, hogy ez alatt az immár 7 éves múltra visszatekintő, a magyarság kultúrájával, történelmével, hagyományaival és többek között a közelmúlt és napjaink aktuális politikai kérdéseinek megválaszolásával is foglalkozó közéleti, közművelődési és kulturális előadás sorozat előadói között kit tisztelhettünk eddig legtöbb alkalommal, akkor elvitathatatlan, hogy a sorozat leggyakoribb vendége ifj. Tompó László. A mostani könyvbemutatót megelőzően a Hétvezér Estek közönsége az író korábbi köteteit már megismerhette. 

2016. december 5., hétfő

„Költők között zenész, zenészek közt költő”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dinnyés József : Régi énekek koncertje


Az előadás ideje: 2016. december 06. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.

Az idei 7. Botond-napi vásár után, Hétvezér Esten első alkalommal lesz vendégünk a 347. HVE-n Dinnyés József magyar zeneszerző, előadó-művész, „daltulajdonos”, énekes, gitáros. Művészi hitvallását így fogalmazza meg: „Költők között zenész, zenészek között költő vagyok. Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él. Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és elfutnék nemzeti hagyományaim elől.” 

2016. december 1., csütörtök

Miklós napi Hétvezér Est Dinnyés Józseffel

Most! Ha kedd, akkor Miklós, s ha Miklós, akkor a Hétvezér Estére Mikulás hoz ajándékot, s az ajándék:
DINNYÉS JÓZSEF
válogatása dalaiból

Helyszín: Miss Tee Teabolt (az utolsó előtti alkalom): Székesfehérvár, Ady E. u. 32. I. em.
Időpont: 2016. Álom-december hava első keddjén, Miklós napján, 6-án 18:00 órakor
Fejér Szövetség Sajtószolgálat