2011. február 4., péntek

A Magyar Nemesi Rend alkotmányos jogfolytonosság helyreállítását követelő Rendi Gyűlése

A Magyar Nemesi Rend 2011. január 29-re szombatra összehívta a Rendi Gyűlést, hogy megtárgyalják a Magyar Történelmi Alkotmány érvényre juttatását érintő időszerű kérdéseket. A gyűlést a Magyarok Háza Bartók Béla termében tatották meg neves hazai és határon túli társadalmi és civil szervezet képviselői részvételével.

A Rendi Gyűlésen megjelentek:

- berhidai Parragh Imre, a Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke,
- Turul nemzetségbeli Dr. komjáthy Horkovitcs – urszínyi Kováts János Péter, a Magyarok Világszövetsége németországi Országos Tanácsának elnöke, a Magyar Vár alapítvány elnöke,
- gróf bedeghi és berencsi Nyári János, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnöke,
- vitéz lovag Erdős László nyugalmazott honvéd ezredes, Szent György Lovagrend nagymestere, a Nemzeti Társaskör elnöke,
- Fetzer János, a Magyar Rendszerváltók Országos Szövetségének (MAREVOSZ) elnöke
- Dr. Boór Ferenc, a Fejér mag Egyesület elnöke, Fejér Szövetség,
- Halász István, a Trianon Társaság Fejér megyei elnöke, Fejér Szövetség,
- Tamási Béláné, Összefogás a Magyar Vidékért és Földért Egyesület elnöke, Fejér Szövetség,
- Sóspataki Ferenc, fejér arbag, Gárdonyi Bonsai Egyesület elnöke, Fejér Szövetség,
- Feledy István, a Magyar Szent Korona Alapítvány elnöke, Fejér Szövetség,
- Csahuridisz Natasa, a magyar Királyi Lovagrend elnökhelyettese, az Áldott Kéz 2000 NASZ alapítvány elnöke,
- Szirti László filmrendező, forgatókönyvíró, a MAEEA alelnöke,
- vitéz Vörösváczky Csaba, a Máltai Szeretetszolgállat tagja,
valamint a társadalmi élet számos kiváló személyisége.
 - a magyar történelmi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki polgári társulást Dr. jur. Dr.-Ing. zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós országos elnök képviselte.

A Rendi Gyűlést Parragh Imre, a Magyar Nemesi Rend Mozgalom vezetője nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelenteket. A napirend ismertetése után Dr. Boór Ferenc, a Fejér Mag Egyesület elnöke, a Fejér Szövetség tagja, felolvasta a Nemesi Rend követelését a hatalommal szemben, majd Kanizsai Zsolt felolvasta az alkotmány-helyreállító szövetség felhívását. Ezek a dokumentumok kihangsúlyozzák, hogy Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19.-ig, azaz a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben mindmáig érvényben is van. A jelenlegi hatalomtól követelik a saját, több évezredes magyar alkotmányunk érvényre juttatását és hogy ez a Szent Korona Alkotmánya legyen Magyarország jövőbeni alkotmánya.
A vitában csaknem kivétel nélkül mindenki annak adott hangot, hogy a történeti alkotmány helyreállításánál azt kell keresnünk, ami mindannyiunk számára közös, ami bennünket összeköt, és nem azt, ami szétválaszt. Egy közös, magasabb rendű célt kell követnünk, amely a Magyarország jövőbeni sorsát meghatározó és megalapozó ezeréves történeti alkotmányunk. E cél elérése érdekében félre kell tenni egyéni érdekeinket és a közös cél érdekében bizonyos részletkérdésekben kompromisszumot kell vállalnunk.
A vita után a társadalmi szervezetek megjelent képviselői, valamint magánszemélyek egyetértésük jeléül aláírták a Nemesi Rend követelését a hatalommal szemben és az alkotmány-helyreállító szövetség felhívását, amely aktussal Alkotmány-helyreállító szövetségre léptek.
Szöveg és fényképek: P M

berhidai Parragh Imre, a Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke megnyitja a Rendi Gyűlést
Dr. Boór Ferenc, a Fejér MAG Egyesület elnöke, Fejér Szövetség ...

... felolvassa a Nemesi Rend követelését a hatalommal szemben.

Csahuridisz Natasa, a magyar Királyi Lovagrend elnökhelyettese, az Áldott Kéz 2000 NASZ alapítvány elnöke, vitafelszólalása közben

A Magyar Történelmi Családok Egyesülete nevében Vitéz Fóris Béla szólalt fel

vitéz lovag Erdős László nyugalmazott honvéd ezredes, Szent György Lovagrend nagymestere, a Nemzeti Társaskör elnöke vitafelszólalása közben

A Rendi Gyűlés résztvevői aláírják a közösen kidolgozott és elfogadott dokumentumokat

Csahuridisz Natasa, a magyar Királyi Lovagrend elnökhelyettese, az Áldott Kéz 2000 NASZ alapítvány elnöke, a közös dokumentumok aláírása közben

Szirti László filmrendező, forgatókönyvíró, szintén kézjegyével csatlakozott az Alkotmány-helyreállító szövetségre-lépők közé

Dr. jur. Dr.-Ing. zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós, a magyar történelmi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki polgári társulás országos elnöke aláírja a Nemesi Rend követelését a hatalommal szemben

Dr. jur. Dr.-Ing. zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós, a magyar történelmi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki polgári társulás országos elnöke,
Dr. komjáthy Horkovitcs – urszínyi Kováts János Péter, a Magyarok Világszövetsége németországi Országos Tanácsának elnöke, a Magyar Vár alapítvány elnöke,
berhidai Parragh Imre, a Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke,
és vitéz lovag Erdős László nyugalmazott honvéd ezredes, Szent György Lovagrend nagymestere, a Nemzeti Társaskör elnöke.

5 megjegyzés:

 1. Egy szándék! Egy akarat! Egy cselekedet!
  „Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”.
  Adjon az IsTen!
  http://domonyi.blogspot.com/

  VálaszTörlés
 2. Jogosultságunkat mindenkorra biztosítani !

  VálaszTörlés
 3. Iratjel: nemesi-rend-tajekoztatas-151023

  Téma: Nyilvános tájékoztatás a Nemesi Rend részére

  Tisztelt Nemesi Rend!

  Haláltábor a magyarok részére Magyarország. Az étkezési víz, nátrium és kálium pótlás elrontása miatt. Mérgezőnek tüntetik fel a tiszta (átpárolt) vizet. Újabban a hullák testnedvei szerinti, ahhoz közeli arányban pótoltatják a nátriumot és a káliumot. 0,43-as nátrium/kálium dózisarányt vezettek be. Az élő ember testnedveiben 30/1 a nátrium:kálium arány. A vérbe közvetlenül beadott Ringer oldatban 110 a desztilláltvíz/konyhasó, és 30/1 a nátrium/kálium dózisarány. A Salsol és Salsola infúziókban csak a tiszta desztillált víz és tiszta konyhasó van és szintén 110 az arány. A "Nemzeti Stop Só Programként” bevezetett több ezer százalékos dózisarány változtatásnak életrövidítő és ivartalanító a hatása. 1950-ben kaptak Nobel-díjat akik patkányokon és embereken bebizonyították. Néhány nemzedék során olyan genetikai torzulásokat okoz, hogy a férfiak meddők lesznek. Már jelentkeznek a jelei. A konkrét mérési stb. bizonyítékait és a konkrét védekezési technikát ismertető Email-könyveket és előadásokat (videó felvételek) is közzétettük a www.tejfalussy.com honlapon. A hazai Élelmiszer-biztonsági Hatóság mindent megtesz, hogy a lakosság ne tudja, hogy ettől rövidül az életünk, s hogy emiatt képtelen egyre több család egészséges utódot nemzeni. A bűnügyi bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapon: MEHNAM 470. Ha a Nemesi Rend segíteni szeretne a Nemzeti Stop Só Program akadályozásában, javaslom hívjanak fel, hogy megbeszélhessük az együttműködés módját. Telefon: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, +36 20 2181408. További elérhetőségeim és a Sydo nemesi családhoz tartozásom okirati bizonyítékai is megtalálhatók a www.tejfalussy.com honlapon.

  Budapest, 2015. október 22.

  Magyar tisztelettel: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc

  VálaszTörlés
 4. Csak az a bajom Daka Józsi bácsi történetével, hogy nem tartalmaz semmilyen konkrét bizonyítékot, nem igazolható Serédi püspök jelenléte a koronázási történetben, sem az akkor jelenlévő még élő Horthy testőrök nem tudnak róla, sem a Korona őrök naplója nem jelzi, sem a ma élő történészeink nem támogatják, nincs egy bizonyítható adat, vagy személy, és azóta elhunyt Horthy Istvánné és kizártnak tartotta. Végül a Nemesi rend sem fogadta el Daka József hitelesnek beállított történetét. Én, mint a Nemesi rend társelnöke részt vettem a bejelentés ellenőrzésében és a végén kezdeményeztem Daka Józseftől, mint nem bizonyított királytól az összes királyi jog visszavonását, ezt 2013. januári rendi gyűlés elfogadta és ott visszavonta a Daka József által adományozott címeket, rendeleteket, s eltiltotta minden királyi jog gyakorlásától.

  Budapest 2014, május 2.

  Azóta eltelt négy év alatt Daka József valótlan állítását elhívő s hirdető rendi vezetők teljesen megbénították a nemesi rend munkáját. Ezért ezúton is kérem a nemesi rendi gyűlés összehívását, amelynek az eső pontja a tisztújítás, és új vezetők megválasztása legyen.

  Csuthy György

  Nemesi Rend 2013. ban újraválasztott társelnöke
  Boldog békés magyar újévet mindenkinek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ennek igazán örülünk, s amennyiben képviselőink meghívást kapnak, feltétlen részt veszünk az eseményen, mikor régi társunk, a Nemesi Rend sorait újrarendezi, s a Közjogi Harcban, amelyet 2011. január 9-én közösen kezdtünk el, újra szilárd társak lehetünk.
   Rendszergazda, a Fejsze nevében

   Törlés