2011. február 27., vasárnap

Első Országos TAHSZ Értekezlet a Magyarok Házában

Tisztelt Honfitársaink! Magyar Testvérek!
„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek,
az nélkülözze az alkotmányt, s amit alkotmánynak neveznek,
az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”
(máig gondolkodók)
A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
-        a január 9-én megfogalmazott és
-        a január 29-én megerősített és bővített, majd
-        a február 15.-i sajtótájékoztató keretében is nyilvánosságra hozott Felhívásban szövetségbe hív minden magyar és nem magyar nyelvű honfitársunkat, hogy a Szent Korona Alkotmányát jogaiba visszahelyezzük.
A Szövetség kiterjesztése, a szélesebb társadalmi együttműködés megteremtésének és az alkotmány helyreállítás megalapozott mederbe terelésének és tartásának érdekében a TAHSZ
2011. március 5-én 10-20 óráig
a Magyarok Háza Kossuth-termében
"Történelmi Alkotmányunk a Szent Korona Alkotmánya"
címmel
Országos TAHSZ Értekezletet rendez,
amelyre tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk elsősorban a Felhívásunkhoz csatlakozott szervezetek és közösségek képviselőit, s a férőhelytől függően minden aláíró és csatlakozott honfitársunk.
A magyar társadalomnak nem egy központi szervezetre, hanem helyi, önállóan is működőképes közösségek valódi, erős, tudatos és élő szövetségére van szüksége ahhoz, hogy Magyarország alkotmánya újra a magyar történelmi alkotmány legyen. Ez megkerülhetetlen.
Az értekezlet menete, tárgya
(amelyre máris több neves személyiség is jelezte részvételi, csatlakozási és hozzászólási szándékát):
9.00: Feliratkozás, bejelentkezés
10.00: A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetséghez csatlakozott magánszemélyek és szervezetek és közösségek ismertetése és köszöntése
Himnusz
Dal a jelenlévőkhöz
10.05: Megnyitás és nyitó beszédRácz Sándor, Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnöke: A forradalom bennünk zajlik”.
10.20: Az értekezlet célja, a menetrend és az értekezlet rendjének ismertetése, esetleges módosítása, elfogadása; előterjesztő: Fetzer János, Vavrek József.
10.30: Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Szőllösi József: Történelmi Alkotmányunk a Szent Korona Alkotmánya (1944. március 18.-ig) és az alkotmánynak nevezett törvények – sztálini, köztársasági – és a készülő törvény eddig ismert fejezeteinek összehasonlítása, összefoglalója.
11.15: KÁVÉSZÜNET
11.30: Dr. Horkovics-Kováts János és Dr. Boór Ferenc ( a TAHSZ szóvivői ): „Alkotmányozás szerben, rendben és rendszerben” – Mit, hol és hogyan tehetünk/tegyünk közösen 2011. április közepéig, (amíg kormány alkotmányozni kíván ) ? Javaslatok megvitatása a TAHSZ működési alapelveire, szövetségi rendszerére, a területi szervező központok létrehozására, helyi, térségenkénti szervezésének módjára és ütemezésére, szervezetek, magánszemélyek csatlakozásának módjára.
12.00: Dr. Bogár László, Ne "vezetessed magadat szembekötve vakon, elfajult testvéridtűl csinált ál-utakon"! – mély hagyomány, alkotmány és a közeljövő.
12.30: Felkért hozzászólók 5 perces hozzászólásai, helyszíni javaslatok. Kerekasztal beszélgetés az előadókkal. Levezető: Dr. Boór Ferenc
13.40: László Andrea: Dal mindenkihez
13.45: EBÉDSZÜNET és SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
15:00: László Andrea - Virradat
15.05: Délelőtti hozzászólások összegzése
15.15: Hozzászólások, javaslatok
17.00: Délutáni hozzászólások, javaslatok megvitatása összegzése
17.30: TEASZÜNET
18.00: Határozati javaslatok megvitatása a TAHSZ működési alapelveire, szövetségi rendszerére, a területi szervező központok létrehozására, helyi, térségenkénti szervezésének módjára és ütemezésére;
18.30: Módosító javaslatok, hozzászólások, a határozat elfogadása
19.00: A következő értekezlet helye, ideje, fő célja, meghívottak köre; előterjesztő: Fetzer János, Vavrek József. Közben a TAHSZ értekezlet határozatának nyomtatása, aláírása és ellenjegyzése.
19.45: A TAHSZ Értekezleten hozott határozatok kihirdetése.
19.55: László Andrea és a TAHSZ értekezlet résztvevői közösen:
Csángó, Felvidéki, Székely és Magyar Imádság
20.00: Zárás
A rendezvény ebédszünetében megfelelő mennyiségű visszajelzés esetén mód van a Magyarok Háza Árpád étteremben is ebédet rendelni megközelítőleg 1000Ft/fő áron. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon azt is jelezze mindenki, hogy ezt a szolgáltatást igényli-e és hány főre!
Az értekezleten feltétel nélkül részt vehetnek és szót kaphatnak a Felhívás aláírói, azok meghívottjai és mindazon csatlakozó közösségek képviselői, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelve, jelentkezési lapjuk másolatát kitöltve előzetesen eljuttatják a szövetség titkárságainak e-mail címeire.  
A rendezvény nyilvános, a részvétel mindenki számára ingyenes.
A részvétel feltételei (jelentkezés):
-        a 3 pontos Felhívásunkkal feltétel nélküli egyetértés kinyilvánítása (megerősítése aláírással), azaz
-        a Felhívást is tartalmazó mellékelt jelentkezési lap kitöltött példányának eljuttatásával a szervezőkhöz 2011.03. 03.-ig a megadott e-mail címek valamelyikére.
Az értekezleten hozzászólási lehetőséget és a részvételben elsőbbséget élveznek:
a Felhívást is tartalmazó jelentkezési lapot
-        több magánszemély nevével, lakcímével és aláírásával és az aláírók megbízó nyilatkozatával együtt avagy
-        egy már hivatalosan bejegyzett társadalmi szervezet képviseletében, annak bejegyzési, hivatkozási adatainak feltüntetésével kitöltve visszaküldő résztvevők (az aláírók avagy szervezeti tagok ezzel nem zárják ki magukat a részvétel alól, azonban személyes részvételüket csak elegendő szabad hely esetén tudjuk biztosítani), és
-        különösen azon egyéni országgyűlési képviselők, akik a Felhívással egyetértve vesznek részt az értekezleten.
Várjuk minden társadalmi szervezet, közösség és magánszemély jelentkezését.
Alkotmány-helyreállító Szövetségbe hívunk minden társadalmi szervezetet és magánszemélyt, akik tudják, vagy csak érzik, hogy Magyarországnak vissza kell térnie arra az útra, ahonnan letérve piaci termékké válhatott az, amitől magyar a magyar! A föld, a víz, a levegő, a napfény és minden, ami abban van. Minden, azaz az is, amit nem ember teremtett, de tákolt törvények alapján bárkik is, idegenek, jövevények is pénzzel vagy szerződéssel nemcsak hogy elbitorolhatnak, de még saját tulajdonuknak is mondhatnak.
Mellékletek: TAHSZ Körlevelei (EGY, KÉT); Felhívása; Jelentkezési lap
kapcsolatok:
Amennyiben további kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatosan, kérjük, keresse titkárságainkat:
Sajó Mária; telefon: +36205527370; e-mail: atahsz.titkar1@gmail.com
Vavrek József; telefon: +36303733614; e-mail:
atahsz.titkar2@gmail.com

sajtókapcsolatok: e-mail:
atahsz.sajto@gmail.com;
Budapest, 2011. február 23.
Testvéri szeretettel a TAHSZ szervezői nevében:
Dr. Horkovics-Kováts János és Dr. Boór Ferenc
a TAHSZ szószólói

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése