2011. február 14., hétfő

Nyílt levél dr. Cser-Palkovics András Polgármester Úrnak

A Fejér Szék - az alábbi nem titkos és nem is bizalmas, tehát - nyílt levélben fordult Fehérvár Polgármesteréhez. 

Sokadszor, ám mégis bizalommal teszi ezt, hiszen a mai napig nem érkezett egyetlen hivatalos válasz sem leveleinkre. Mégis bizakodva teszi ezt, hiszen a napokban egyáltalán nem olcsó, kiváló minőségű szóró kiadványokon kezdte el a Polgármesteri Hivatal, személyesen a Polgármester Úr üzenetével megszólítani az embereket, hogy a legnagyobb odaadással nyitott a társadalmi kezdeményezésekre, s hogy bátran forduljon mindenki, minden társadalmi szervezet ötletekkel, észrevételekkel az önkormányzathoz, miközben tudva rólunk és nem csupán ötleteinkről, hanem határozott és eredményes tetteinkről, még mindig nem jutott el oda, hogy felvegye a kapcsolatot azzal a társadalmi szervezettel, amelyiktől már nem az első olyan levelet kapta, amelyről kiderült, hogy nem légből kapott ötletekkel, hanem tárgyszerű javaslatokkal van tele! 

Remélhetőleg, a Polgármester Úr most már nem csupán hirdeti, hanem teszi is, amit a társadalmi együttműködéshez, mint polgármesternek, a jelenlegi törvények alapján is tennie kell! 

Várjuk a válaszát újra és újra, hogy egyszer már végre ne az derüljön ki utólag, hogy "Na, úgy-e, hogy igaza lett a Fejér Szövetségnek?!". Hogy mást ne említsünk, csak ezt a néhányat a közelmúltból:
- Méltó-e egy Királyi Városhoz a "Királyi Séta" projekt?
- Lehet-e "Kockázni" a Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen?
- Lehet-e Alkotmányozó Nemzetgyűlés a "Parlament"?
- Alkotmányozhat-e, avagy csak Törvénykezhet a "Parlament"?

Miért kell elvesztegetni az időt és pénzt arra, hogy ne így legyen, hanem arról szólhasson a - egyáltalán legyen - párbeszéd végre, hogy mit is kell kezdeni a város lehetőségeivel és abban mi lehet a társadalom szerepe?!

Ezért fordult és fordul még mindig rendszeresen és türelmesen a Polgármester Úrhoz is Nyílt Levelekkel a Fejérek Szövetsége! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Úgy gondolom, hogy a Fejér Szövetséget már nem kell Önnek bemutatnom, ...... hiszen a múlt év augusztusi első sajtótájékoztatónk óta már nem egy (esetenként tértivevényes) levelet kapott tőlünk, s elegendő alkalommal találkozhatott rendezvényeinkkel és állásfoglalásainkkal a Fejér Megyei Hírlap oldalain is, vagy hallhatta nyilatkozatainkat a Fehérvár Rádióban is (a csatolt oldalak csupán egy-egy példa erre).

Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy mindmáig egyetlen - személyesen elődjének, Önnek és/vagy a Polgármesteri Hivatalnak, a Közgyűlésnek címzett - írásbeli beadványunkra sem érkezett válasz, holott mind a Köztársasági Elnök (a Társadalmi kapcsolatok Hivatalvezetőjén keresztül), a Miniszterelnök (helyettes államtitkárán keresztül), mind pedig a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, s ugyanúgy az Alkotmánybíróság (Főtitkárán keresztül) válaszolt leveleinkre, sőt, a Köztársasági Elnöki Hivatal személyes találkozásra is meghívta a Fejér Szövetség képviselőit. 

E levelet azért írom, hogy az Ön által is felvállalt és hirdetett társadalmi együttműködést és kapcsolat felvételt e szomorú holtpontról elmozdítsam, átsegítsem a nem várt nehézségeken.

Teszem ezt azért is, mert a legutóbbi, 2010. december 9.-i közmeghallgatáson a Szövetség nevében felajánlottam társadalmi segítségünket, Ön pedig hajlandóságot mutatott arra, hogy fogadja kezdeményezésünket, s különösen azért is, mert a hozzám is eljutott legfrissebb szóróanyagain kifejezetten ezt hirdette meg. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Jelen helyzetben a következőt szeretném indítványozni Önnek és az önkormányzatnak a Fejér Szövetség nevében: 

1. Tisztelettel kérjük, hogy a több országos és megyei társadalmi szervezetet tömörítő Fejér Szövetség elektronikus címére minden egyes nyilvános bizottsági és testületi ülés részletes napirendjét és előterjesztéseit időben megküldeni szíveskedjenek!

Fejér Szövetség e-levél címe: fejerszovetseg@gmail.com; postacíme: 8000 Székesfehérvár, Udvardi utca 34.; honlapja: http://fejerszovetseg.blogspot.com 

2. Kérjük, hogy fogadja barátsággal és tisztelettel képviselőinket a nyilvános önkormányzati közgyűléseken!

A Fejér Szövetség választott képviselői, szószólói: Dr. Boór Ferenc (8000 Szfvár, Udvardi u. 34.), Sajó Mária és Sajó Victor (8000 Szfvár, Határ u. 59.) 

A fenti személyek tekinthetők a Fejér Szövetség hivatalos képviselőinek. 

3. Kéjük, hogy a hatékonyabb szakmai munka és együttműködés érdekében tegyék lehetővé, hogy képviselőink részt vehessenek a nyilvános bizottsági üléseken!
- Pénzügyi és Költségvetési Bizottság: Sajó Mária (vsajo@chello.hu), Makk Imréné (8000 Szfvár, Prohászka u. 15., nevikat1@gmail.com)

- Jogi, Ügyrendi, Igazgatási Bizottság: Makk Imréné, Tamási Béláné (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 4., marytamasi@freemail.hu)
- Humán Közszolgálati Szakbizottság: Dr. Boór Ferenc (boor@manuf.bme.hu), Sajó Victor (vsajo@chello.hu)
- Gazdasági szakbizottság: Tamási Béláné, Dr. Boór Ferenc
 


Szövetségünk célja, hogy az önkormányzati munka, az Ön programjában és minden megnyilatkozásában is említett, érdemleges társadalmi támogatás, ellenőrzés és együttműködés mellett folyjék! 

Csatolva küldöm a Fejér Szövetség - az önkormányzat működésével kapcsolatos - 2010. augusztus 13.-i sajtótájékoztatónkon ismertetett és annak alkalmával már egyszer megküldött 5 pontos állásfoglalását is. 

Egyúttal tájékoztatom, hogy határozott elképzeléseink vannak és megfelelő szakértelem áll rendelkezésünkre - többek között - a következő égető helyi és megyei kérdésekben, ügyekben:
- Nemzeti Sírkert és Emlékhely (5 pontos) programja,
- Fehérvár történelmi szerepéhez méltó középtávú városrendezési program,
- Kert-Magyarország és Kertvárosi program,
- Helyi vásárok és piacok fellendítésének programja,
- Hagyomány alapú közoktatás fejlesztés és a tájékoztatás, közművelődés, nevelés átfogó programja
- "Gyógynövény-kertek programja", egészségvédelem és megelőző gyógyászat
- Hitel-károsultak jogi képviselete. 

Ezekben a kérdésekben kívánunk szakmai segítséget nyújtani és széleskörű társadalmi együttműködést és részvételt elérni.
Kérem és várom együttműködő válaszát!

Tisztelettel: 

Dr. Boór Ferenc
Fejér Szövetség szószólója, a Fejér Mag Egyesület elnöke

+36(30)2038648, boor@manuf.bme.hu
 


Csatolmány: Fejér 5 pontja 

Fejér Szövetség Sajtószolgálata 
2011/02/13/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése