2017. április 30., vasárnap

Gondolatok a Szent Koronáról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

V. Tóth István: „Szent tér, Szent idő, és az Ember, aki benne él”


A 366. Hétvezér Est vendége Tóth István lesz, Kaposvárról. Így mutatja be magát: „72 éve láttam meg ezt a szép világot Nagykanizsán egy polgári családban! Iskoláskoromban nyáron  kettő hónapig, télen két hétre ki voltam csapva Becsehelyre! Nagyszüleim ízig-vérig "parasztok” voltak. 
48 éves koromig Nagykanizsán húsiparban és a kenyérgyárban dolgoztam, otthon meg virágkertészetben! 27 éve ismerhettem meg Pap Gábort, Molnár V. Józsefet, Szántai Lajost és másokat, Rajnai Miklós által! Ők és még sokan mások kinyitottak egy ajtót előttem, amin- úgy gondolom azóta is - csak kilesni tudok! „


2017. április 26., szerda

NEM! NEM! SOHA! - az MVSZ újra Versaillesba tart - Trianon97

A Magyarok Világszövetsége Össznemzeti Megmozdulást szervez a trianoni békediktátum 97. évfordulóján Versailles-ba

Trianon-97 úti program

Indulás: 2017. június 1-jén (csütörtök), 19 órakor Budapestről, a Hősök teréről
(a Műcsarnok mögött a Homokóránál). Az autóbuszokon MVSZ-zászló vagy címer lesz.

Gyülekezés, adminisztráció: 18-18.30 óra között
Az autóbuszokra a felszállás ülésrend alapján történik. A buszfelelős felolvassa az utas listát és ellenőrzi az úti okmányokat. Ezúton is figyelmébe ajánljuk mindenkinek, hogy az indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik (személyi igazolvány vagy útlevél) meglétét és érvényességét!

Érkezés Párizsba: Június 2-án, délután 15-17 óra között, majd a szállás elfoglalása, pihenés, egyéni program lehetőség (Párizs városközpontja kb. 4,5 km-re van a szállástól)
Szállás: 2 ágyas szobákban, reggelivel. (Formula 1 szálloda, mosdós szobák)

2017. április 23., vasárnap

Az abai Atilla Király Gimnázium bemutatkozása

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Szilasy György: „Lélek-Jelen-Lét”
 

Az előadás ideje: 2017. április 25. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25

A 365. Hétvezér Est vendége Szilasy György, az abai Atilla Király Gimnázium igazgatója lesz, nem először. Habár a felcím „bemutatkozásról” szól, de az iskolát - 2008-as alapítása óta, melynek célja olyan oktatási forma létrehozása és megvalósítása, amelyben a gyermek meg tudja találni a helyét a világban – egyre többen ismerik országszerte, de inkább pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy Kárpát-medence szerte.

Vendégünk, az Atilla Király Gimnázium igazgatója, Szilasy György – aki történelmet és rovásírást tanít,- így mutatkozik be az iskola honlapján: 

2017. április 22., szombat

Bő egy hónappal a megyei verseny előtt ért Dunaújvárosba a Tudománytörténeti Vándorkiállítás

"Merjünk nagyok lenni!" Versenyre fel! - szólt a megnyitón az üzenet. 

https://www.youtube.com/watch?v=uRjtMePs4CA
D+ TV Híradó 2017.04.19.
(részlet 7:22-től)
a képre kattintva
Bő egy hónappal a tudománytörténeti verseny megyei elődöntője előtt már Dunaújvárosban jár a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége gondozásában álló Tudománytörténeti Vándorkiállítás. Az elődöntőre 2017. május 21-én Székesfehérvárott, a Zichy ligetben rendezésre kerülő 8. Botond Napi Vásár és Hagyományőrző Családi Találkozó keretében kerül sor.

Fanfár III. Béla és Antiochiai Anna magyar királyi párért a fehérvári koronázó templom területén (a Romkertben)

Kegyeleti szertartás III. Béla halálának évfordulós napján 
 
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szövetségesek!

Ezúton értesítünk és hívunk Benneteket a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezet - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet III. Béla elhalálozásának évfordulós napján,

2017. április 23-án, vasárnap 16:30 és 17:00 között tartunk
a hajdani Koronázó Bazilika (Romkert) területén
III. Béla apostoli magyar király és Antiochiai Anna magyar királyné emlékének tiszteletére
a királyi pár
- a hosszú évszázadok után végre nem csupán általunk és ekkor e két címerpajzzsal -
jelölt síremlékénél!

2017. április 16., vasárnap

Hungar, 'Ungar, Vangar, Venger vagy Magyar, Madzsar, Magor, Major, Maja (ejtve: magya)

Azt is kérdezhetnők akár, hogy
Hun vagy magyar? Itthon vagy otthon? - és gondolkozzunk el a kérdésen is, ne csak a feleleten, mantrázva az egyszer hallottakat és/vagy olvasottakat!

Ajánljuk figyelmünkbe az alábbi írást, ám mielőtt ide idéznénk, hozzátesszük egy régi pártolónk hozzászólását - amolyan előszóként - a magyarostortenet.gportal.hu honlapról:
2017.03.29. 18:29

Botond
A hunokról: "a korabeli római leírásokkal ellentétben egyáltalán nem ölték halomra a hunok a korábbi római Pannónia provincia lakóit. Sőt, a leletek tanúbizonysága szerint kiválóan együttműködtek az eltérő etnikumú népek a rómaitól nem sokban különböző, működő gazdaság termékeit előállítva." 

Sági Károly Szántódpuszta története a magyar államalapításig c. könyvében már 1983-ban a következőket írja: "Bizonyítható, hogy a menekülés a (kollaboráns) vezető rétegre korlátozódott, a termelő tömeg régi lakóhelyén maradt. A pannóniai római államgépezet felbomlásával megszűnt a bérelt földek járadékainak fizetési kényszere, az újoncállítási kötelezettség, megszűntek az adók és szolgáltatások, s ez Pannónia dolgozó tömegei számára átmenetileg kedvező helyzetet teremtett. Nehéz elképzelni, hogy a dolgozó tömeg a mögöttes tartományokba költözött volna azért, hogy újból nyakába vegye a római állami élet gyűlöletes igáját." 

Tekintsünk el most a "szocialista" máztól, a lényeg a lényeg: Bármely korszakát nézzük az őstörténetnek, korrekt vizsgálat esetén mindig ez a vége. Népirtó inváziók, totális népességcserék csak a rosszindulatú történészek meséiben léteznek. (Legalábbis ami a KM történetét illeti.)

Töprengések és kiútkeresés, beszélgetés a „fenntartható” fejlődésről…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Pápai T. Simon: „A második esély”

Az előadás ideje: 2017. április 18. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25

364. Hétvezér Est vendége a Fehérváron élő és alkotó író-tanár Simon István, - szerzői nevén - Pápai T. Simon lesz. Így mutatja be magát: „Kecskeméten születtem, 1951-ben, a Ratkó-korszak hozadékaként. Anyai ágon mezőgazdasági munkások, cselédek, apai ágon ácsok voltak a felmenőim. Pápán, apai rokonságom körében nevelkedtem. Ének-zene tagozatos általános iskolai osztályban kezdtem, orosz tagozatos gimnáziumi osztályban folytattam tanulmányaimat. A gyermek- és kamaszkor meghatározó élményeit közvetítette a város, ezért vettem fel tiszteletére később szerzői nevembe a Pápai előnevet. Felsőfokú tanulmányaim során Pécs szerelmese lettem, tanulás mellett a legjobb kórusokban énekelhettem. A Pécsi Tanárképző Főiskola elvégzése után több iskolában is tanítottam, helyben, majd Budapesten, közben az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanultam tovább. Megnősültem, három gyermek édesapja vagyok. Évtizedek óta Székesfehérváron élek. Hol hivatalnokként, hol tanárként szolgáltam az oktatás ügyét nyugdíjazásomig. Írásra a természetrombolás, környezetszennyezés, vallási, etnikai és hatalmi torzsalkodások miatt érzett felháborodásom késztetett, s a nehéz töprengések, és a kiútkeresés fantáziálásai.”

2017. április 15., szombat

Keresztre feszítve vagy hazátlanul is - feltámad a múlt

Eltemetve temetetlenül?

"Két éve történt. Azóta újabb, minden kétséget kizáró bizonyítékok kerültek napvilágra Petőfi szibériai életével és leszármazottaival kapcsolatban. Húsvét előtt érdemes újrahallgatni Szaniszló Ferenc gondolatait, akit azóta már nem láthatunk a képernyőn."
Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Bizottságának elnöke

Petőfi Sándor krisztusi kort élt meg messze hazájától, társaival együtt feledtetve, feledve a kiegyezés mámorától. Emlékezzünk meg egy két évvel ezelőtti felvétellel a monarchia áldozatáról, Petőfi Sándorról Szaniszló Ferenc majdnem utolsó Panoráma műsorából.

https://www.youtube.com/watch?v=6KGUuhlHLs4
Két éve Petőfi krisztusi igazsága Szaniszló Ferenc szájából a képre kattintva hallható
Mert - tetszik, vagy sem - feltámad a múlt!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. április 14., péntek

Nagypénteken könyörülj rajtunk, Uram!

Könyörülj rajtunk Uram ...
Krisztus Kajafás előtt
Gerard van Honthorst (1590-1656)

Péntek este van… Nagyböjt utolsó előtti péntekének estéje. És szomorú vagyok. Szomorú, mert Európa társadalmainak túlnyomó többsége ostoba, nemtörődöm, rest és hitetlen. Itt játszódik a szeme előtt saját megsemmisülésének forgatókönyve, egy történet… csakúgy, mint egy kétezer évvel ezelőtti fájdalmas eseménysor, amelyről nem vesz tudomást, amellyel gúnyolódik, vagy amelyet nem is ismer már. 

Itt van a szemünk előtt a szeretet megtestesítője, aki gyógyított, halottakat támasztott fel, vakoknak adta vissza a látását, aki tanított, és utat mutatott az emberiségnek. És akit átkozott kezek megfosztottak ruháitól, ólmos, kampós és szeges korbáccsal megkorbácsoltak, töviskoszorút tettek a fejére, leköpdösték, s egy nehéz kereszttel a gúnyolódó tömeg kíséretében felhajtották a Golgotára, majd ott kezét és lábát átszögelve keresztre feszítették… a római katona pedig látva, hogy halott, bizonyságul átdöfte oldalát. Halálát földrengés, vihar követte, és a nagy, mára ismét elfeledett beismerés: „bűneink rajtunk és fiainkon”… „Ez valóban Isten fia volt”…

2017. április 13., csütörtök

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás hetedik állomása Dunaújváros

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)
Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!


Bő egy hónappal az Országos Tudománytörténeti Verseny Fejér megyei elődöntője előtt Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánva továbbítjuk a hírt, hogy a Vándorkiállítás Abáról Dunaújvárosba költözött.


Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége
Tudománytörténeti Vándorkiállítása
hetedik iskolai megnyitójára,
2017. április 19-én (szerdán) 14:00 órára
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumba és Kollégiumába
(2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.)

2017. április 9., vasárnap

Képességfejlesztő társasjáték az egész családnak!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Bednarik Richard : Ősi és modernkori titkok feltárása

Az előadás ideje: 2017. április 11. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Első ízben lesz vendége Bednarik Richard a Hétvezér Estek sorozatának, amelynek soron következő előadása immáron a 363. lesz. Bednarik Richard a „A Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság” kezdeményezés alapítója. A több mint 10 éve létrejött Társaságot így mutatja be: „fejlett informatikai eszközökkel és kiterjedt közösségi munka segítségével vizsgáljuk a világ összes kultúrájának szellemi örökségét. Szakértői és felhasználói szinteken folytatjuk a munkánkat. Nyílt közösségünk több ezer regisztrált felhasználóból és több tízezer követőből áll. A világon egyedülálló módon, a képi hasonlóságok alapján is rendezzük és rendszerezzük az információkat. Neves külföldi és hazai kutatókkal dolgozunk együtt, ugyanakkor rendszerünk egyedülálló képi-tartalmi elemző képessége által, amatőr szinten is hatékonyan segítjük az információ-rendezést. Egyedi jellegéből adódóan, mivel Földünk minden kultúrája képviselve van, politikán felül állónak (faji, vallási és etnikai hovatartozástól függetlennek) jellemzem kezdeményezésünket. Többek között régészeti leleteket, hagyományőrző értékeket, művészeti alkotásokat, térképeket, zászlókat és címereket vizsgálunk a világ minden tájáról. Jelenleg több mint 16 ezer képen keresztül mutatjuk be az átlagember számára rejtett összefüggéseket.”

2017. április 3., hétfő

Meghívó a 8. Botond Napi Vásárra (első körlevél)

Kedves Barátaink, Sorstársaink, Honfitársaink, Nemzettársaink, Szövetségeseink! 
"Fejér" termelők, kézmívesek, közreműködő fellépők, hagyományőrző közösségek, szervezetek, táncosok és népzenészek! 


A Fejér Szövetség ez évben is Botond naphoz közeli vasárnapon, 2017. május 21-én rendezi meg hagyományos vásárát. Azonban új helyszínen, a Zichy ligetben, a történelmi belváros "Budai kapujában"! A vásár célja már két éve Fejér megye hagyományőrző közösségeinek, szervezeteinek, egyesületeinek és családtagjainak, barátainak találkozója is, azaz a vásár egyik fénypontja lesz a nap közepén, a 14 órakor felcsendülő harangszóval összehívott fejér megyei magyarok (meghívott közösségek képviselőinek) részvételével és köszöntőjével megáldott
https://www.youtube.com/watch?v=xyo1iiB7zWY
MAGYAROK ASZTALA
A 8. BOTOND NAPI VÁSÁRON
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ CSALÁDI NAPON
Fehérvár (egyik, ha nem) legismertebb hagyományőrző vására tovább él.
A Botond napi asztali áldás a családokról, közösségekről és értünk, közreműködő, kézműves és vásáros barátainkról szól!
Székesfehérvár, Zichy liget,
2017. május 21. Vasárnap-Vásárnap 10-22 óráig,
Magyarok Asztala 14 órakor! 

Tehát jelentkezőket (a családjuk minden tagjával) várunk az eseményre (a Magyarok Asztalára szóló meghívót külön küldjük el az általunk nagyra becsült szervezetek képviselőinek). 

2017. április 2., vasárnap

Jön a Nyolcadik, a Vásár, a Botond Napi

Az alábbi kép még a vásártéri Botond Napi Vásáron készült, ...
... de hamarosan itt a nyolcadik, a Zichy ligeti!
Székesfehérvár történelmi belvárosának "Budai kapujában"
2017. május 21-én Vasárnap-Vásárnap 10 órától este 22 óráig

20 év 8 hónap az autizmussal

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…


Ludányi Horváth Attila: Gyorsuló idő - a magyarság feladata (Időpont: 2017.04.04. Helyszín: Királykút Emlékház)

Gregor Károly: Üstökös (Gregor Zolika története) Új időpontban kerül megtartásra 

Figyelem műsorváltozás ! 
Az előadás ideje: 2017. április 04. kedd 18.00 óra    Új időpont: 2017.04.18. !!
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Igazán rendhagyó lesz a Fejér Szövetség 362. Hétvezér Estje. Egy olyan könyvismertőre hívjuk az érdeklődőket, amely nem irodalmi, vagy történelmi tárgyú. Talán nem is szükséges műfaját meghatározni. A könyv egy fiatalember tragikus és rövid életét örökíti meg azzal a céllal, hogy tanuljon belőle mindenki. A társadalom, a hasonló bajban lévő családok, de legfőképp azok tanuljanak belőle, - ha akarnak - akik életüket a gyógyításnak szentelik, de mégis hibáztak, hibáznak. Vannak az életnek olyan területei és pillanatai, amikor azonban a „hiba” tragikus és visszafordíthatatlan következményekkel jár. Ez a rendhagyó könyv és a könyvbemutató egy ilyen történetről szól. Egy tragikusan fiatalon elveszített autista fiatalember életét örökíti meg.
Április 2-a az Autizmus Világnapja. Mi a cél azzal, hogy egy betegségnek világnapja van? Az, hogy  felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat érint a földön. 2007-ben az ENSZ határozatban kérte a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban. Ettől az időponttól van ennek a betegségnek világnapja.