2024. március 24., vasárnap

Gyümölcsoltó Boldogasszony napi, azaz ősi magyar nőnapi köszöntő minden lyánynak, hölgynek és asszonynak

 

Simek Valéria író, költő a 632. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Simek Valéria író, költő: Hittem, szerettem - könyvbemutató előadás
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Simek Valéria bakonycsernyei születésű író, költő lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 632. előadó vendége.
 
Bakonycsernyéhez, szülőhelyéhez máig hű előadónknak az ország számos nívós irodalmi folyóiratában, többek között a Napútban, a Kortársban, a Vigiliában, valamint az egykori fehérvári Árgusban is jelentek meg versei, de sokat publikált a Fejér Vármegyei Hírlapban és a Vörösmarty Társaság által kiadott Vár című irodalmi és közéleti folyóiratban is, miközben számos hazai irodalmi folyóirat szerkesztőjeként is igyekszik az olvasók érdeklődését a szépirodalom felé is kormányozni.

2024. március 17., vasárnap

Great Reset, avagy nagyszerű nullázás - Hétvezér Est a válaszútról Dr. Bardócz Zsuzsával

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Dr. Bardócz Zsuzsa biokémikusVálaszúton - az új világrend felé
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Dr. Bardócz Zsuzsanna biokémikus, a táplálkozás tudomány doktora lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának 631. előadó vendége. Előadónkkal 2012 és 2015 után hosszabb, több éves kihagyás után 2022. őszén és 2023 telén, bő egy esztendeje találkozhattak látogatóink újra.

Akkori, "Az emberiség jövője, a jövő emberisége", majd
"Az élelmiszerek és mezőgazdaság jövője" című előadásában is már távlatokba tekintő kihívásokkal szembesítette hallgatóit. Ez most sem lesz másként, hiszen napjaink híradásai már nem csupán a mezőgazdaság, s az élelmiszeripari termékek drasztikus, s az egészségre a legkevésbé sem veszélytelen változásairól, hanem az új világrendként meghirdetett totalitárius gazdaság- és társadalompolitikai, egészségügyi rendszerek, a WHO nemzetek és országok fölötti uralmának, a digitális állampolgárság bevezetésének, a készpénz használat ellehetetlenítésének, mesterséges vakcinázás mániának ..., összességében az emberi szabadság soha nem látott korlátozásának vagyunk élő tanúi, s leginkább fenyegetettjei.

2024. március 13., szerda

Vértes 79 Emléktúra honvédő katonáink és az ártatlanul elesettek emlékére

"Ki a múltat, ősei és hősei emlékét nem tiszteli, a jövőt, ifjai és unokái megbecsülését sem érdemli!"

Vértes 79 Emléktúra a második világháború hőseiért és áldozataiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 79. évfordulóján

A Fejér Szövetség, az Abai Atilla Király Gimnázium és a VÁLASZ Független Civilek a II. Világháború utolsó harcainak idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek és polgári áldozatok előtt
tisztelegve emléktúrát szervez 2024. március 23-án, szombaton, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES79 tárgyú levélben! 

2024. március 10., vasárnap

Történelmi-irodalmi előadóest az 1848-as márciusi forradalmi felkelés évfordulójára készülve...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Fejes Zsolt történész: Március 15 kulisszatitkai - verses történelmi összeállítás

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Fejes Zsolt könyvkiadó, történész lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 630. előadója.

Előadónk harmadszor szerepel a Hétvezér Esték programján, első alkalommal a történelmi témájú "Dicsőséges Rongyos Gárda titkai" című összeállításával is megvillantotta előadói képességeit, ezért az elmúlt adventi időszakban már kifejezetten irodalmi műsorra kértük fel.
 
Most, harmadik alkalommal e kettő egyvelegével készül, azaz azon kívül, hogy újdonságként ható történelmi kulisszatitkokat tár  hallgatósága elé, mondandóját egyúttal sajátos verses összeállításának keretébe illesztve osztja meg velünk.
 
Megismerve előadói képességeit, bátran ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást is és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavaszelő - Böjtmás - Kikelet - március havának 12. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Fejes Zsolt könyvkiadó, történész
Március 15 kulisszatitkai - verses történelmi összeállítás
című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2024. március 7., csütörtök

Tavaszelő-Böjtmás-Kikelet hava Baján napja van...

Március 7. a régi magyar naptárakban Tavaszelő-Böjtmás-Kikelet hava Baján napja

Nem vagyok nyelvész, csupán magyarul gondolkodó és beszélő, író és olvasó csupán. Régóta vizsgálom saját szavaimat annak okán, hogy tudjam, mit miért is mondok, mondunk így vagy úgy magyarul, s ebben a nevek még inkább mérvadók lehetnek talán, ha másért nem, talán azért, amiért megszületett és köztudott lett a "nomen est omen", avagy a "név kötelez" közmondás.

Miért Fejér a mi vármegyénk és miért is Baján az avar bán? S miért is tette, tehette azt a Bor-Kalán nemzetség korabeli főembere, amit tett, ha igaz, mert miért is hinném, hogy nem az, amit ránk hagyott Katona József művével a főhősről, aminek címe: Bánk bán! Egyáltalán van-e köze annak, ami avar fővezér neveként maradt ránk, mint Bat-Baján, vagy Bát-Baján, ahhoz, ami Bán, vagy Bát?!

Még korábban is merengtem én a kérdésen, hogy az, ami ma fehér, miért fejér, s hogy az egészséges és igazságos Magyarországon nem egy, hanem több is volt, ami vármegyeként Fejér és Fehér. Régi nevén Székesfehérvár is székes volt, de fejér, mint az ország fő, királyi városa, amint a mára Romániához csatolt erdélyi magyar székhely, Alsó-Fehér vármegye és Erdély fő városa, Gyulafehérvár, ami fehér, tehát voltaképp fejér.

2024. március 6., szerda

Székelyföld önrendelkezése melletti kiállásra szólít Székesfehérvár

 ÖNRENDELKEZÉST SZÉKELYFÖLDNEK!

Felhívás
 
Ezúton hívunk  és  szólítunk  minden együttérző honfitársunkat,
hogy 2024. március 10-én, vasárnap, helyi idő szerint 17 órától álljunk ki a
SZÉKELY NEMZET ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
Székes Fejér Város  Csíki Székelykapujánál,
Székesfehérvár-Maroshegy délnyugati határának körforgalmában!

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Városi és Megyei Közszereplők!
Tisztelt Székelyföldi és Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek!
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásához és megemlékezéséhez csatlakozva, székely testvéreinkkel együtt érezve, a székely nép önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség  és a Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, illetve a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Válasz Független Civilek tagjai évtizedes hagyományaihoz híven a székelyföldi megemlékezésekkel egyidőben, 2024. március 10-én, vasárnap, 17 órakor Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződésének szentesítéseként 12 évvel ezelőtt állított  és avatott Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál közös imádságra gyülekezve mécsesekkel jelölik és világítják ki Székelyföld határait.

2024. március 4., hétfő

A Fejér Szövetség és a Fejér MAG Egyesület Nagygyűlése - Tabula Rasa

Meghívó

a
Fejér Szövetség Nagygyűlésére
és annak keretében a
Fejér MAG Egyesület Közgyűlésére
a Királykút Emlékházba

(8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
2024. március 9-én (szombaton) 15:00 órára

Amennyiben a Fejér MAG Egyesület 2024. március 9-én 15:00 órakor nem szavazatképes, akkor az

Ismételt Közgyűlés
ugyancsak a Királykút Emlékházban
2024. március 9-én 16:00 órakor kezdődik,
amely Közgyűlés a létszámtól függetlenül döntésképes.

A Nagygyűlés és a Közgyűlés – minden érdeklődő számára nyitott – nyilvános, arról jegyzőkönyvi és tájékoztatási felvétel is készül.

Napirend:
 1. Tagnyilvántartás szerinti regisztráció, a Fejér MAG Közgyűlés szavazat képességének és kezdetének megállapítása – a Nagygyűlés (amennyiben az Egyesület szavazatképes, a Közgyűléssel együttes) megnyitása.
 2. A FEJSZE Nagygyűlés és a Fejér MAG Egyesületi Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása (levezető elnökök, szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők)
 3. Tagsági ügyek: új szövetségi és egyesületi tagok felvétele, illetve kötelezettség mulasztás miatt tagok felfüggesztése, kizárása (minden résztvevő véleményt nyilváníthat, új egyesületi tagok az egyesületet érintő döntésekben is részt vehetnek)
 4. A Fejér MAG Egyesület beszámolója a FEJSZE Nagygyűlés keretében (egyesületi elnöki vetített beszámoló a tevékenységről és a pénzügyekről) és döntés a beszámolóról és a következő évi költségvetésről.
 5. FEJSZE és Fejér MAG Egyesület tisztviselőinek jelölése és választása (FEJSZE elnök, társelnökök, Fejér Szék tisztviselők, illetve a Fejér MAG Egyesület elnöke, alelnöke, titkára, felügyelő bizottsági tagjai) - előterjesztők a tagok
 6. Egyebek: 
  • Székely Szabadság Napja megemlékezés és a Vértes79 Emléktúra
  • súlyos megyei föld- és vízügyi kérdésekkel kapcsolatos teendőink
  • viszonyunk az országos civil összefogás kezdeményezésekhez (3V, EEM)
  • szerepünk az ezévi helyhatósági választásokban
Összetartással és bizalommal az ősi erényben a Fejér Szövetség elnöksége nevében:
Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség


Kapják:
Fejér Hírlevélhez csatolt melléklet: frissített Fejér Tagdíj nyilvántartás (melyben az előzőhöz képest ? jelek közötti elmaradásként szerepelnek azok is, akiknél az előző nyilvántartásban 0 szerepelt, mert már rég, vagy ritkán találkoztunk, vagy bizonytalannak láttuk a folytatást)

2024. március 3., vasárnap

Born Gergely a 629. Hétvezér Estén folytatja Szent helyek című előadás sorozatát

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Born Gergely tanár, magyarság kutató: Szent helyek a föld felett és a föld alatt
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Born Gergely tanár, magyarság kutató, a szakrális népművészet és magyar műveltség tanítója lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 629. előadója.

Előadónk nem először szerepel a Hétvezér Esték programján, azonban az utolsó előadása után bő hat évvel egy emlékezetes, a magyar néptánc szakrális jegyeit "A magyar néptánc titkos üzenete" címmel még 2015-16-ban bemutató három részes előadás sorozathoz hasonló új sorozattal jelentkezett tavaly, 2023 novemberében. Előadónk betegség miatt kellett lemondja a sorozat második előadását, amelyből szerencsésen felépülve most újra Székesfehérvárra látogat. Ezúttal, a 2023. novemberi "Szakrális helyek" címmel elkezdett előadásának folytatására kerül sor.

Mitől szent egy szent hely? Hogyan működnek e helyek, s mi velük a dolgunk, mik a hiteles működtetés feltételei? Hogyan működik a Kárpát-medence egésze és milyen küldetést jelöl ki a szent helyek tekintetében? Mi található a szent helyek alatt? Hogyan függ ezzel össze a Pálosok feladata? Mi az igazság a "Belső Föld" misztériumával kapcsolatban? - ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás sorozattal.

Ajánljuk látogatóink figyelmébe ezt az előadást is és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2024. év Tavaszelő - Böjtmás - Kikelet - március havának 5. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Born Gergely tanár, magyarság kutató
Szent helyek a föld felett és a föld alatt
című előadására

A Hétvezér Esték márciusi programja

Fejér Szövetség Sajtószolgálat