2022. május 22., vasárnap

Székelykapu faragókkal beszélgetünk az 549. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Pethő Sándor és Timár Tibor székelykapu faragók: Székelykapuk a Világ Körül

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Pethő Sándor és Timár Tibor lesznek a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 549. előadó vendégei.

Előadóink a Székelykapuk a Világ Körül Alapítvány jeles székelykapu faragói, kik azon kívül, hogy már-már a világ minden tájékán - főként ott, ahol magyarok is élnek - állítottak székelykaput, a világ legnagyobb székelykapuja és kopjafája is a kezük munkáját dicséri.

Látogatóink betekintést nyernek az alapítvány munkájába, oktatási tevékenységébe és megismerkedhetnek a székelykapuk és kopjafák eredetével, jelkép rendszerével és szerepével a magyar és székely emberek életében.

2022. május 15., vasárnap

Hétvezér Est a COVID jelenségről egy orvosszakértő és egy szkeptikus szemével

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Kovács Mónika PhD és Bukovinszki Gergely valóságkutató: "COVID–19: Mit rejt a fekete doboz?"

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Dr. Kovács Mónika PhD, független orvosszakértő, a "COVID - 1984 fekete doboz" című könyv szerzője és Bukovinszkí Gergely valóságkutató (ún. influencer), a Szkeptikus Kerekasztal vidóblog (podcast) szerzője és szerkesztője lesznek a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 548. előadó vendégei.

Dr. Kovács Mónika tudományos háttere révén akadémikus alapossággal gyűjtötte, elemezte, válogatta és publikálta az elmúlt két év eseményeinek ellentmondásait, azonban nem csupán ezt foglalta össze a fenti címen megjelent könyvében - amint honlapján a beharangozóban is olvasható - „Ha nem bukkannék minden nap egy újabb anomáliára a koviddal kapcsolatban, az lenne a csoda.” Ezeket az anomáliákat, azaz a járványhelyzet mozgatórugóit tekintem át a könyvben, kiegészítve a helyzetképet az alapvető járványügyi és immunológiai tudnivalókkal (természetesen az oltásokat is ide értve), hogy érthetőek legyenek az összefüggések. Végül igyekeztem kiutat is mutatni, hiszen nemcsak a valóság ismerete fontos, hanem az is, hogy dönteni tudjunk, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel, hogy hogyan jöjjünk ki belőle megerősödve és EGÉSZségesen. Jó szívvel ajánlom a könyvet: Oltottaknak és oltatlanoknak, járványhívőknek és járványszkeptikusoknak, szakembereknek és laikusoknak, és mindazoknak, akik bizonytalanok a helyzet megítélését illetően, mert közös érdekünk az igazság feltárása, a – testi, lelki, szociális – EGÉSZségünk és a szabadságunk megóvása, a normális életünk helyreállítása.

Ajánljuk az előadást és egyben általában is a Hétvezér Esték - májusi - programját tisztelettel figyelmükbe, azaz várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Pünkösd - Ígéret - május havának 17. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Dr. Kovács Mónika és Bukovinszki Gergely
COVID–19: Mit rejt a fekete doboz?
című könyvbemutató előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

Főszervező: Simon Irén
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. május 8., vasárnap

II. András és kora - az ellenállási jog

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész: II. András és kora

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Rajnai Miklós ím már harmadik alkalommal lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 547. előadó vendége.
 
Legutóbb mintegy négy évvel ezelőtt Bartók és Kodály élete címmel tartott előadása után most nem a kultúra nagyjainak, hanem történelmünk meghatározó történelmi eseményeihez, nevezetesen az Aranybulla 800. évfordulójához kapcsolódó előadással jelentkezett. II. András és kora hosszú évszázadokra meghatározó története elevenedik meg az 547. Hétvezér Estén.
 
Ajánljuk az előadást és egyben általában is a Hétvezér Esték - májusi - programját tisztelettel figyelmükbe, azaz várunk minden régi és új érdeklődőt
 
 2022. év Pünkösd - Ígéret - május havának 10. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházba
Rajnai Miklós bölcsész
II. András és kora - az ellenállási jog
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

Főszervező: Simon Irén
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2022. május 5., csütörtök

Fanfár két Fehérvárott eltemetett királyi gyermekért 2022. május 7-én 15:30-kor Fehérvár hajdani koronázó templomának Romkertjén

Kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" Anjou Katalin magyar királyi hercegnő elhunytának 744. évfordulós előnapján és III. László magyar királlyá választott gyermek elhunytának 817. évfordulós napján a két királyi gyermekért.  

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőség!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartásra, melyet az Apostoli Magyar Királyság két ifjan, még gyermekként elhunyt magyar királyi méltóságra emlékezve, mint

2022. év május 7-én, szombaton
15:30-tól 16:00-ig a hajdani
koronázó templom
"Romkertjében"
tart
a
Fejér Szövetség 
Alba Regia Civitas Rendje

https://www.youtube.com/watch?v=3JuRm3zsGOE
Fanfár a gyermekkirályért és a királyi gyermekért
2016. május 7-én, mikor még egyetlen királyunknak
sem jelölte felirat vélt vagy valós sírhelyét
A kegyeleti szertartás tervezett menete:
  • 15:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
  • 15:45-ig Megemlékezés és mécsesgyújtás a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
  • 16:00-ig Mécses gyújtás Anjou Katalin hercegnő feltételezett sírhelye, a hajdani Anjou kápolna maradványai előtt, a 2017-ben elhelyezett emléktáblánál.

2022. május 4., szerda

Meghívó "A koronahercegnő fátyla" című könyv első honi bemutatójára

Egy könyv, amely az utolsó "Árpád-házi királyunk, III. András leányáról, Árpádházi Boldog Erzsébet legendájáról jelent meg 2000-ben német nyelven Zürichben, s amely külhoni magyarok támogatásával került magyarul is kiadásra. Egy könyv, amely arról a szent életű koronahercegnőről szól, kinek a sorsát megpecsételte az Árpád-ház "utolsó arany ágacskájának" elhalása, kinek krisztusi elkötelezettségénél talán csak egy volt nagyobb, a soha el nem múló honvágya.

Tössi Erzsébet szemfedője - a kiállítás egyik legkülönlegesebb, bizony súlyával és méretével mindenképp az Árpádok  legnagyobb kiállítási ereklyéje - évszázadok elteltével most, a "Királyok és Szentek - az Árpádok kora" című kiállítás keretében - svájci magyar nemzettársaink, többek között Sztruhár Szilvia és Bakocs Mihály jóvoltából - került először a királyi városba, Székesfehérvárra, Magyarországra. Évszázadok után, földi életének elmúltával teljesül-e a koronahercegnő fátyla alól fellebbenő - eddig rejtve maradt - álma?

Találkozzunk az Árpádházi Boldog Erzsébet legendáját felidéző, hazatérni vágyó lelkét megidéző könyv bemutatóján
2022. május 6-án (pénteken) 17 órakor
a Szent István Király Múzeum Rendházában!
(Székesfehérvár, Fő utca 6.)

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2022. május 2., hétfő

Bognár Ferenc Flórián: Hungár népnevünk ókori művekben, térképeken, s a Bibliában is...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Bognár Ferenc Flórián őstörténet kutató: Hungár nevünk a Bibliában

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók! 

Bognár Ferenc Flórián őstörténet kutató, a Professzorok Háza titkáraként számos magyarságtudományi konferencia szervezője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 546., azonban Pünkösd (május) havi első előadó vendége.
 
Legutóbb mintegy másfél évvel ezelőtt Horvát István történész Jászok címmel újra szerkesztett és előadónk jóvoltából könyv formában újra kiadott tanulmányát bemutató őstörténeti előadása is szolgált meglepő (mondhatni feledett, vagy talán feledtetett?) újdonságokkal.
 
Azonban mostani előadásában, amelynek kezdeti kutatási eredményeiről még évekkel ezelőtt, első Hétvezér Estés előadása során hallhattunk előadónktól (lásd vonatkozó - évekkel korábbi - honlap bejegyzésünket is!), még meglepőbb, s nyilván nem egyszerűen feledett, hanem feledtetett tényekről, adatokról, a magyarok Hungár nevének ókori, bibliai forrásaiból ismerhetünk meg részleteket.