2010. december 22., szerda

Ima a Szent Koronához

Táltos Király Földre készül,
Koronája Égre perdül.
Szent Korona lészen kincse,
Fejére illő pompás dísze.
 
Beavató ünnepségre
Készülnek a Csillag Népek.
Készítik a szívünk lángját,
Megpendítik lelkünk vágyát.
 
Imát mondunk, szárnyal szépen,
Szent Koronánk égben lészen.
Kérünk Téged segítsél meg,
Országunkat egyesítsed!
 
Szent Korona Segíts nékünk!
Legyen Egy az Isten vélünk,
Szent Korona Segíts nékünk!
Fakassz forrást az elapadt kútból,
S tápláld a jövőt a titkos múltból!
 
Gyakoroljál kegyet rajtunk,
S bocsásd meg, hogy most is alszunk!
Szemünket nyisd ébrenlétre,
Szívünk szólítsd készenlétbe!
 
Emeld fejét Népünknek,
S adjál tartást létünknek!
Szent Korona, segíts nékünk,
Istenünk, most legyél vélünk!
 

2010. december 20., hétfő

Nyílt levél az újalkotmányozóknak

Tisztelt Alkotmány előkészítő eseti bizottság!

Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Honfitársaink!

Az alábbi levél annyira hosszú, amennyire fontos és súlyos kérdés az, amit tartalmaz. Az "alkotmányos" kérdések tisztázása és fontossága érdekében kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a lehető legnagyobb figyelmet és nyilvánosságot biztosítani szíveskedjenek a Fejér Szövetség alábbi (és csatolt) nyílt levelének!

A teljes levél megtekintése, letöltése>>> 

Előre is köszönettel és tisztelettel:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Kerecsen Esték Martonvásáron! Az első előadás szerdán, este 6-tól, az Önkormányzat Klubházában!

Martonvásár Önkormányzat Klubháza és
a Fejér Szövetség által szervezett előadássorozat

Az előadásokon
a tisztelt hallgatóság részese lehet az igaz ősi múltunk megismerésének, és még az elmúlt század elején a mindennapi életünk részét képező hagyományaink is kinyílnak előtte.

A témákból:
- Hajdani fejedelmeink és Árpád-házi királyaink, szentjeink élete, egyetemes emberi és erkölcsi tartása
- Keleti testvéreink, Atilla utódnemzeteinekkultúrája
- Az ősmagyar kultúra közvetetten rokon népei
- A magyarság 30 000 éves írásrendszere, a rovás
- A magyar fraktális (szóbokrokban fejlődő) nyelvrendszer
- Magyar találmányok a múltban és most
- Környezeti és természeti harmóniára épülő társadalomról, és önellátó biogazdaságokról

Az első előadás (2010.12.22. 18.00-20.00) címe: "Nem jöttünk mi sehonnan sem!", melynek előadója dr. Boór Ferenc lesz. Az előadás a magyarok eredetéről szó. Létezett egy szkíta ősnép az ősi gestáink, a török Tarihi Üngürosz (Magyarok eredete), perzsa, örmény és ősi hun források alapján, amely mindig is a Kárpát-medencében lakott. Az íjfeszítő hun-szkíta népek az idők során a Kárpátokból el és visszavándorolva ezzel a néppel összeolvadva alkotják a ma magyarság genetikai állományát. Sőt! Egyes régészeti források innen eredeztetik a növénynemesítés, állattenyésztés, az első írásbeliség, ötvösművészet, kerékhasználat, az ősi történelem előtti korok kőköröket és piramisokat építő tudásának elterjedését.......

Ferenc(zi) Krisztián

Fénylánc december 21-én!


2010. december 21-én, 16:00-tól tüzet gyújtunk Székesfehérváron, 
az Aranybulla emlékműnél, valamint Csóron, a Közösségi Háznál.
Szeretettel várunk mindenkit! 

2010. december 16., csütörtök

Molnár Adrienn: PREAMBULUM


Aranyszín szövettel vontuk be a földed,
Királyok, parasztok, hősök és vitézek,
Hívó szavaidra minden ősi lélek
Isten tudja honnan, sorra visszatérnek.

Itt állunk előtted Kettőezer tízben
Elszántan békére minden hívő szívben.
Segítsd még a magyart drága jó Istenünk
Nem sok már az idő, s nélküled elveszünk.

Igaz hitű nép ez, tudja mi a dolga
Csak az összetartás az egyetlen útja
Pontosan értjük már az egy vezérlő eszmét
Szép Magyarországot ne bánthassa több nép.

Őrizzük, a földet, mely oly dúsan terem
Tiszta vized ura, csak igaz magyar legyen
Árnyas erdőidet, rettent vadjaidat,
ne láthassa többé, ki nem érti szavad.

Készítsetek tervet, áldott jó magyarok, 
Hozzá adom néktek, minden tudásotok, 
Rég feledt írástok, bűvös szavak sorát, 
Lássátok, a porban elmúlt korok nyomát. 

Családod, barátod hívjad egyezségre, 
Ne késlekedj többé, ragadj kézt a kézbe 
Alkoss olyan jelent, minek az alapja 
Szent Alkotmányoddal van sorba kirakva. 

Emeld az országod olyan magas létre, 
Éljen biztonságban ki munkát vesz kezébe, 
Legyen napotokban örömöd, vígságod, 
Mert csak így válthatsz meg nagy Magyarországot. 

Minden asszonyt hordjon tenyerén a sorsa 
Szerelmetes Ura karjaiba vonja. 
Adok néktek akkor gyermekáldást bőven, 
Fiatok kislánytok hírt visz majd felőlem. 

Szent Korona Fia! Most Hozzád szólottam, 
Nyitottad ajtómat:így jövendölést hoztam, 
Kérjetek és kaptok, hívjatok, csak bátran 
Véled vagyok népem, nem élsz már magányban. 

2010. december 14., kedd

Adventi készülődés Sárszentmihályon, 2010.12.11-én

Évadzáró Hétvezér est

Ma este 7-9-ig évadzáró Hétvezér estet tartunk a Hétvezér Sörkertben.

Egy kis visszatekintést láthatunk és hallhatunk a 2010. év számunkra fontos pillanatairól, eseményeiről, diavetítéssel és beszélgetéssel egybekötve.
Történésekben és sikerekben igen gazdag, de kihívásokkal teli évet zárunk.

Ünnepeljünk együtt az év utolsó Hétvezér estjén!

Legközelebb január első keddjén gyűlünk össze újra a Huba u. 7-ben.

2010. december 11., szombat

Atarvis verse

Fényvárás


Hideg, téli, dermesztő éjszakákon
A hófellegekből kristályok hullnak,
Az évközbeni lázas cselekvések
Idejei most már elmúltak.

Takarója alatt pihen a természet is,
Minden a megújulását várja,
Ilyenkor – ha teheti – a bölcs ember
Ajtaját egy időre, kulcsra zárja.

Révülve, tűnődve jó most elücsörögni
Egy barátságos, meleg kályha mellett,
Mert a lélek útját újra kiegyengetni
Rend-szerint mindig ekkor kellett.

Felébrednek elfeledett fényszálaink újra,
Néha segítő érzések, gondolatszikrák jönnek,
A tisztaságra, bölcsességre ráakadni
Merjünk átadni magunkat a csöndnek.

Mind az összes terhes, rossz érzéseim
Elküldelek titeket megkönnyebbülve,
Aki marad, meglátom: Ki vagyok Én?
Nyugodtan nézhetek már a tükörbe.

Belső képemet összerakom a világomról,
Apró darabkákból, képessé így válok arra,
Amikor az új fény megszületik,
Otthonát bennem örömmel belakja.Magyarkút, 2010. december 2.

2010. december 10., péntek

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor a Magyarok Világszövetsége elnökéhez, Patrubány Miklóshoz fordult egy fiatalember ügyében, aki a 2006. október 23-i rendőrterror áldozata.

A fiatalember teljes nevét, kérésére, nem közöljük.

A rendőrbűnözők nevét akarjuk hallani, képüket akarjuk látni. Várjuk a bejelentéseket a honlevel@mvsz.hu  és a honlevel7@gmail.com címeken történő együttes bejelentéssel.

Megjelent a HONLEVÉL újság novemberi számában.


A professzor elmondta, hogy V.P. esetéről az idős édesapa útján értesült, akit szívbetegsége miatt kezelt. V.P. édesapja azért kereste fel a professzort, mert betegsége súlyosbodott. A kórelőzmény felvételekor elmondta a velük történt súlyos családi tragédiát. Gyermekük, V. P. hároméves korában elveszítette a látását. Iskolai és egyetemi tanulmányait úgy végezte el, hogy szülei olvasták fel neki a tananyagot. Az ELTE-n PhD fokozat megszerzésért vizsgázott. Háromkötetes homeopátiás könyvet fordított németről magyarra.

V.P. 2006. október 23-án este a nagykörúti Blaha vendéglőben barátaival kávézott. A fehérbotos, vak fiatalembert a berontó rendőrök megbotozták, kirángatták az utcára, majd az önvédelemre képtelen, menekülni próbáló ember hátába, közvetlen közelről tíz gumilövedéket lőttek.Dr. Papp Lajos professzor a 2006. október 23-i rendőrterror leggyalázatosabb esetének tartja a történteket: vak embert, hátulról, közvetlen közelről lőttek meg. Kilenc golyó kiszakította a szövetet, lyukat ütve benne, a hátát szakította fel. A tízedik nyaklövés volt.Ebben gyűlölet van, gyilkolási vágy – jelentette ki a professzor –, ez a lövedék közelről halált okoz. Egy ujjnyin múlott V.P. élete, hiszen a nyakába lőtt golyó alig két centiméterre az ütőértől tépett mély sebet.

Ami ezután történt, még az embertelen rendőrterrornál is kiábrándítóbb. V.P. és szülei nem jelentették a vak fiatalember bántalmazását sem a hatóságoknak, sem emberijog-védőknek, mert féltek a következményektől. Nem akartak a hatalommal konfrontálódni. Féltek, hogy fiúk állás nélkül marad, hogy megakadályozzák a doktori cím megszerzését.

Amitől féltek, a legrosszabb változatban bekövetkezett. Az egyetemen határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó V.P. állását, 2009-ben, a szerződés leteltekor indoklás nélkül nem újították meg. A vak fiatalember 50%-os közalkalmazotti utazási kedvezményét visszavonták. A PhD-t indoklás nélkül megszüntették.
 
Jövedelem nélkül maradva, a fogyatékosságában reményt és emberi életérzést adó tudományos munkától megfosztva, ez lett az ártatlan V.P. sorsa. Egy kettétört élet. Mintha a rendőrterror oltalom alatt állna...

V. P. vallomása
2006. október 23-án egy másik rendezvényről jövet kb. 20 óra 30 perc környékén érhettünk a Blaha Lujza térre, ahol már jelentős számú tüntető gyűlt össze. A könnygázgránátokat ekkor már folyamatosan lőtték az emberek közé, amiért a tömeg folyamatos mozgásban volt. Mi egy darabig a hátsó sorokból követtük az eseményeket. Kb. 10 óra környékén elhagytuk a teret és bementünk a Nagykörúton található Blaha sörözőbe, hogy ott elfogyasszunk egy kávét. Épp az asztalnál ültünk, mikor a többiek azt kiáltozták, hogy jönnek a rohamrendőrök. Felálltunk, hogy távozzunk, de erre már nem kerülhetett sor. Az ajtó mellett tartózkodtunk, mikor azt berúgták és számos rohamrendőr rontott a helyiségbe. Én a fehérbotomat a kezemben tartottam, ennek ellenére tomfával ill. gumibottal több ütést kaptam a hátamra, miközben a rendőrök ordítozva taszigáltak ki minket az ajtón, ahol már vártak bennünket. Az ismerősömmel futásnak eredtünk, mire a rendőrök üldözőbe vettek és néhány lépés megtétele után kb. 8-10 lövést adtak le a hátamra és a nyakamra. A lövések olyan közelről jöttek, hogy éreztem a torkolatból kicsapó hő hatását. Mivel a nyakamat ért lövedék elég mélyen belém fúródván erősen véreztem, a helyszínt haladéktalanul elhagyva felkerestem a Péterfy Sándor utcai kórház ügyeletét, hogy ott megfelelő ellátásban részesüljek. Az általam elmondottakat igazolandó a vonatkozó bizonyítékokat, mint orvosi papírok, fényképek, rendőrségi idézés másolatait csatoltuk, a gumilövedékek által kilyuggatott ruhadarabokat pedig fenti bizonyítékok részeként megőriztük.


Az MVSZ Sajtószolgálat és a HONLEVÉL szerkesztősége mélyen együttérez V.P.-vel, és a vele megtörténteket elképesztőnek tartja. Ez volna Magyarország? Ez Magyarország???

A vakságát fehérbottal jelző fiatal megbotozása, és tíz gumilöveggel közvetlen közelből való meglövése a 2006. október 23-i rendőrterror legsötétebb története, amelyet ugyanúgy, mint a többi ember- és magyarellenes rendőri merényletet, legitimálta az e napon Sólyom László és Gyurcsány Ferenc vendégeként Budapestre utazó 56 állam, illetve nemzetközi szervezet képviselője, akik sem aznap, sem azután nem emelték fel szavukat a történtek ellen.


A V.P. elleni merénylet nyilvánosságra hozatalával szerkesztőségeink tiltakoznak a 2006-os magyarországi rendőrterror és annak továbbélő oltalmazása ellen.


A HONLEVÉL szerkesztősége és az MVSZ Sajtószolgálat

7107/101209

2010. december 9., csütörtök

Szőke István Atilla: Kérelem


Adjatok áldást, adjatok álmot,
hogy megérthessem ezt a világot,
adjatok látást, lobogó lángot,
hogy megmenthessem ezt a világot!

Adjatok tüzet, lelket táplálót,
parazsas aljút, fölfelé szállót,
'ki fázik, azt jól megmelegítse,
aki tévelyeg, haza segítse.

Adjatok vizet, szomjat eloltót,
nagy zuhatagot, sziklákról omlót,
dézsából esőt földre löttyintve,
hűvös harmatot homlokra hintve.

Adjatok szelet, hajat szárítót,
ősarcot cserzőt, ránc szaporítót,
erdőknek szélén, mint mén vágtasson,
hajnalszellőként csókot adhasson.

Adjatok földet, barna göröngyűt,
ujjaink között szétmálló gyöngyűt,
amely a Magot, mint bölcső tartja,
dús kalásztenger hullámzik rajta.

Adjatok tavaszt, rügyeket ontót,
gyümölcsből édes mézet kibontót,
levegőt, frisset, legyezze lelkem,
életem sora teljesen teljen!

Adjatok nyarat, homlokizzasztót,
alkonyt égaljba színnel forrasztót,
pirkadat-hajnalt, nád zizegését,
vén őseimtől örökölt békét!

Adjatok bronz őszt, levéltekerőt,
göcsört-gyökérben szunnyadó erőt,
ködöt oszlató vihar fúvását,
rovásjeleknek faragott mását!

Adjatok telet, földet takarót,
zúzmarás tájba fényeket marót,
fehérlő fenyőt, mely égbe nyúló,
sűrű hóhullást, amely nem múló!

Adjatok nyelvet, hogy kedveskedjen,
rügyező rímmel lecsendesedjen,
szép, magyar szavak lengjenek körbe,
óvják mindazt, 'mit kaptunk örökbe.

Adjatok időt, intsek utána,
egyetlen ajtó se legyen zárva,
'ki azon benéz, be is mehessen,
ha eső esik, reá ne essen!

Adjatok folyót, adjatok hegyet,
amit Wass Albert is emlegetett,
bizalmat, reményt, jövőt és mindent,
adjátok vissza a magyar Istent!

2010. december 6., hétfő

Minden tiszteletet megérdemel a Fejér Szövetség Bodajki Baráti Köre!

Adatbank készült a vörösiszap károsultjainak igényeiről, az internetes oldalt az ajkai Kristály-völgy Egyesület hozta létre szervezetek, vállalkozások segítségével. Az interneten mostantól folyamatosan látható, kiknek, milyen segítségre, illetve adományra van szükségük

adta hírül "Segítene az iszapkárosultakon? - Itt megtudhatja, mire van szükség!" címmel december 3-án a Hírszerző: http://hirszerzo.hu/belfold/20101203_vorosiszap_adatbank

Három napja van fent az interneten az adatbank. Eddig egy felajánlás, és két család igénye olvasható, de folyamatosan töltik fel. A céljuk az volt, hogy a rászorulókhoz valóban az jusson el, amire szükségük van - tudta meg a Független Hírügynökség Varga Andreától, a Kristály-völgy Egyesület elnökétől. Követhető folyamatosan, mire van igény, mik a felajánlások, ezek közül mi sürgős, és mi ért már célba.
Már az adatbank készítése közben több adomány célirányosan jutott a rászorulókhoz. Két számítógép, egy mosógép, egy vasaló, egy hűtőszekrény, egy kávéfőző talált gazdára. Egy egyesület pedig három családdal vette fel a kapcsolatot, és támogatja őket közvetlenül - mondta Varga Andrea. Több Fejér megyei szervezet is kapcsolódik az adatbankhoz. Novemberben kötött együttműködési megállapodást a Bodajki Baráti Kör Egyesület az ajkaival, a Fejér Szövetség most csatlakozik az adatokat gyűjtőkhöz.

További részletek olvashatók itt: RTL klub, Gondola, VPOnline, HVG, Fehérvár Online, MIX, InfoAjka, Erdély Online,

Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2010. december 5., vasárnap

SZÁMOK és VETÉSEK

Mi jut eszünkbe erről a napról: 1944. március 18. ?

Számoljunk el 66-ig, azaz hatvanhat évig és vessünk számot azzal, ami volt, van és lesz hamarosan! Hogy erről a napról ne juthasson eszünkbe más, csupán Magyarország utolsó alkotmányos napja és a történelmi alkotmányban lélegző hazánk utolsó kormányzója, Horthy Miklós, a katona. E napot és őt nem „rehabilitálni” – főként nem idegen szóval – kell, hanem elszámolni azzal, ami volt, amit tett, s ami nélkülük lett és lesz, ha 67-ig érünk hamarosan!

SZÁMVETÉS…
összeállítás Horthy Miklós kormányzó 17 évéről

2010. december 3., péntek

Rovásírással is feltüntetik Sárszentmihály nevét a település határában

SÁRSZENTMIHÁLY; A szeretet és a munka valósítja meg azt az elképzelést, amelyet a Fejér Szövetség sárszentmihályi tagjai álmodtak meg. A község határában nemsokára rovásírással is feltüntetik a település nevét, hogy ekképpen is emlékezzenek az emberek ősi múltunkra, kultúránkra.

A helységnév-tábla elkészítésének ötlete a sárszentmihályi Dér Csabától származik, aki nemrégiben Budapesten járt Friedrich Kláránál és Szakács Gábornál, hogy tanácsokat kérjen tőlük ahhoz, hogyan indítsák be a rovásírás-oktatást Sárszentmihályon. A Forrai Sándor Rovásíró Kör két vezetője ekkor hívta fel a figyelmét arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett mozgalomhoz bárki csatlakozhat. A mozgalom célja az, hogy felölelje azokat a településeket, amelyek magyar ajkúak és magyar érzelműek. A mozgalom elindítói arra kérik a székely önkormányzatiság elvével egyetértő személyeket, hogy elveik kinyilvánítására rovásírásos helységnév-táblákat állítsanak fel településük bejáratainál. Az ötlet nagyon megtetszett Dér Csabának, felkereste a helyi polgármestert, Kalmár Tibort, aki áldását adta a programra. Az ötletet hamarosan az önkormányzati testület elé vitték, akik megszavazták, és támogatásukról biztosították a kezdeményezést. A táblát ráadásul a helyiek munkájával, az általuk adott anyagból, az önkormányzat egyetlen fillére nélkül hozzák létre. - Pusztán a szeretetből és a munkából fog elkészülni, hogy hirdesse ősi múltunkat, s kultúránkat; fogalmazott lapunknak Dér Csaba. Az álom megvalósulásához nagy segítséget nyújt a sárszentmihályi Krausz József, aki egy faipari vállalkozás vezetője, s elvállalta, hogy elkészíti a tábla korongját, amelyre a rovásírás kerül. A táblát egyébként Dér Csaba tervezte, a minták közül választotta ki a legtetszetősebbet a Sárszentmihályi Fejér Szövetség Tizede (szerk.: pontosabban a Fejér Szövetség sárszentmihályi tizede). Dér Csaba reméli, hogy karácsonykor már állni fog a tábla, amely avató ünnepségére hivatalos lesz Szakács Gábor is. A Székely Nemzeti Tanács Magyarországi Követe bemutatja majd a közönségnek a mozgalmat, a rovásírás történetét, s átnyújtja a Székely Nemzeti Tanács lobogóját, amelyet minden ünnepélyes alkalomkor kifüggesztenek majd az önkormányzatnál.
Temesvári Márta

Jövő keddi Hétvezér est

"Kós Károly és Dr. Kós Károly"


Előadó: Kós Béla, az építész unokája beszél három emberöltőt (Apa-fia-unokája) átölelő hazaszeretetről, ragaszkodásról, művészetről.

Apa és fia. Művész és tudós, akik a maguk sajátos munkaterületükön az építészet és irodalom, illetve a néprajztudomány színterén írásaikkal, grafikáikkal maradandót alkottak, meghatározó módon szélesítették a közművelődés színes palettáját. Munkásságukban az erdélyi magyar identitástudat, a szülőföld és népe iránti önzetlen tisztelet és ragaszkodás jut példaértékű kifejezésre."
Az előadás során levetítjük a KALOTASZEG című 14 perces Kős Béla által készített filmet (mely a Pusztaszeri Országos Természetfilm Fesztiválon a szakmai zsűri különdíját nyert el).Az előadás helye és időpontja: 
Hétvezér Sörkert
Székesfehérvár
Huba u. 7.
2010. 12. 07. 19:00-21:00

2010. december 2., csütörtök

Látogatás a Köztársasági Elnöki Hivatalban

Tisztelt Szerkesztőség!

2010. december 1-én Kiss Norbert, a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője fogadta a Fejér Szövetség 10 fős küldöttségét. A mintegy másfél órás egyeztetés fő célja a Fejér Szövetség alkotmányozással kapcsolatos állásfoglalásának tisztázása, a Köztársasági Elnök céljaival is megegyező széleskörű és célirányos társadalmi egyeztetés mikéntje volt. A megbeszélésen többek között szó esett az alkotmányos jogfolytonosság, az "alkotmány" és az azzal nem azonos "alaptörvény" értelmezési és tartalmi kérdésein túl a magyar föld, víz és a nemzet túlélését biztosító nemzeti vagyon védelméről, a társadalmi ellenőrzés szükségességéről és a székesfehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhely kérdéseiről is.

Ezúton ismételjük meg a Fejér Szövetség meghívását a 2010. december 3-án 15 órakor, a székesfehérvári Kávé Szín Kávézóban (Koronázó tér 3. I. em.) tartandó sajtótájékoztatóra a Szövetség "Alkotmányos alkotmányozást" (https://docs.google.com/leaf?id=0By-5OsCP8m_nMjAzNTU3NWItM2QwZS00ZTgzLTg0YzItMTVmZjk5MWY4MDYy&hl=en&authkey=CLjL1-cH&pli=1) című állásfoglalásáról és a Szövetség küldöttsége és a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője között december 1-én, a Sándor-palota "Zöld" termében lezajlott megbeszélés tartalmáról és következményeiről.

Részvételükre számítva,
tisztelettel:
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata