2015. február 28., szombat

Szabadság Napja - törökök is tüntetnek Sekelistan - Székelyföld önrendelkezéséért

Tüntetés Székelyföld autonómiájáért Törökországban
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Trianon95 - Felhívás versaillesi tiltakozó utazásra

————————————————————————————————————————
Dátum:2015. február 25.
Fejér Szövetség
részére
Kedves Magyar Testvérek!

Ez év június 4.-én lesz 95. éve annak, hogy Versailles-ban, a Nagy-Trianon palotában szétszabdalták a történelmi Magyarországot.

A Magyarok Világszövetsége, mint az ország legrégibb és emiatt legautentikusabb civil szervezete, alapszabályából kifolyólag és lelkiismereti okokból, idén is a Párizs melletti Versailles-ban fog tiltakozni a nemzetünket mai napig sújtó, égbekiáltó igazságtalanság ellen! Úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabad szó nélkül hagynunk.

2015. február 26., csütörtök

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (48)

Kinek a háborúja? Nem a mi háborúnk!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ufOOoYAq0HU
Felvétel a képre kattintva indul

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (47) - Egészségügyi Maffia

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

260. Hétvezér Est: "Az ÉLETISKOLA" Hintalan László János előadása a szerves nevelési-oktatási rendszerről

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 
Hintalan László János: AZ ÉLETISKOLA - az élet iskola


Beteg társadalomnak sajnos beteg az oktatási rendszere is. Az iskolában egyre többet tanulnak és egyre kevesebbet tudnak a diákok. Ami keveset tudnak abban is bizonytalanságban tartja őket a rendszer. Muszáj nekünk tétlenül néznünk azt, ahogyan a "közoktatásban" mentálisan sérülnek a gyermekeink? 

Milyen lehetőségei vannak azoknak a szülőknek és gyermekeiknek akik a félelemalapú oktatási rendszerből ki akarnak törni mert egészséges, egyenes gerincű utódokat kívánnak nevelni? 

2015. február 24., kedd

Levél a Szövetséghez - otthontanuló program

Kedves Szövetségi Tagok!

     Amint azt a beharangozóban olvashatták, hamarosan elindítjuk az Otthontanuló Kamaszok Hétvégéje program sorozatot.
    Havonta három napunk lesz a gyerekekkel arra, hogy az élet iskoláját járjuk. Az otthontanuló gyerekeknek iskolás társaikhoz képest több idejük marad arra, hogy kapcsolatba kerüljenek olyan felnőttekkel, akikre szüleiken kívül felnézhetnek, akik példaképpé válhatnak számukra, akiknek hivatástudatát, lelkesedését látva kialakulhat bennük az elképzelés, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben. Az iskoláztatás, vitathatatlan eredményei mellett sokszor nem ad kielégítő lehetőséget, időt a gyerekeknek arra, hogy valódi élményeket szerezzenek az életből, illetve, hogy a kortársaik mellett kapcsolatot alakíthassanak ki felnőttekkel.

Vers Hollós Mátyásról Jégtörő Mátyás napján Szőke István Atillától

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2015. február 23., hétfő

Horváth Alpár: Nyílt kérdések Köves Slomó budapesti főrabbihoz...

Nyílt kérdések Köves Slomó budapesti főrabbihoz annak kapcsán, hogy áttételes, talmudista pajeszcsavarral leőspatkányozta a magyarságot

Köves Slomó a kutacsdugóval és a mindennapi talmudjával

Köves Slomó budapesti főrabbi Vona Gábort magas lóról (szamárról?) kioktatni  akarván egy blogbejegyzésében (Ős patkány terjeszt kórt…) idézi József Attilát - úgy. mintha a költő a magyarságot feddené - a magyarság (szerinte) eleve ősi fasiszta hajlamai miatt.

Zsúfolásig telt a Bartók terem az MVSZ székházában február 21-én

Magyarok, ha tanácskoznak - Igény országos összefogásra

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2_LWXFKj0Dc
Első rész összefoglaló felvétele
a képre kattintva megtekinthető
https://www.youtube.com/watch?v=-EY-TN_v2oY&feature=youtu.be
Király B. Izabella beszéde a képre
kattintva megtekinthető
Szombaton, február 21-én huszonegy közösség – közöttük több MSZ-szervezet – közel száz küldötte tanácskozott Budapesten, az MVSZ Magyarok Házában, és fogadott el egy Béke-kiáltványt, amelyhez támogató aláírásgyűjtésbe kezdtek. A Béke-kiáltvány így hangzik:
Alulírottak egyetértünk a Magyarok Világszövetsége elnökségének Nyilatkozatával, amely kimondja, hogy Ukrajnának nincs sem erkölcsi sem jogi alapja véráldozatot követelni Kárpátalja magyarjaitól, és tiltakozunk az ott kibontakozó háború ellen. Elutasítunk minden erőszakot, és követeljük, hogy a magyar katonákat hozzák haza külföldről, a külföldieket vigyék el tőlünk!

Aláírásgyűjtő ív a Békekiáltványhoz letölthető INNEN

A tanácskozást a helyi kisközösségeknek egy az MVSZ védőszárnya alatt megszülető országos összefogása előmozdításának szándékával kezdeményezte a székesfehérvári Sajó Mária és baráti köre.

A Trianon Társaság elnöke: Drábik János

Drábik János a Trianon Társaság új elnöke

Tisztújító közgyűlést tartott szombaton Budapesten a Trianon Társaság. Az újonnan megválasztott elnök Drábik János neves közíró, aki egyben a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottságának is a vezetője. A közgyűlés négy alelnököt választott: ifj. Hegedűs Loránt, Kele Sándor, Piszter Péter és Tóth András személyében. Az újonnan megválasztott tisztikart meghívott vendégként köszöntötte a Magyarok Világszövetségének elnöke  Patrubány Miklós, és Trianon 95. évfordulóján közös Versailles-i fellépésre hívta az egyesületet.

MVSZ Sajtószolgálat
8538/150221

Önmagát meghatározó magyar nemzet

Morzsák - A magyar ember viszonya Isten adta környezetéhez

Az Inforádió  egyik minapi műsorában V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetpolitikáért felelős államtitkára a környezettudatos szemétgazdálkodásról szólva, kitért az Európai Bizottság által meghirdetett Tisztítsuk meg Európát című kezdeményezésre. Az államtitkár egy elejtett mondatában megemlítette, hogy a brüsszeli felhívásra Magyarországon annyi önkéntes jelentkezett, mint a többi EU-s tagállamban együttvéve.

Jól értendő: a tízmilliós Magyarországról annyian jelentkeztek, mint az EU 500 milliós népességéből együttvéve…

Ez a kellemesen meglepő, de önmagában is döbbenetes tény fényesen igazolja a magyar nemzet új meghatározásának azon mondatát, amely Molnár V. József magyar néplélek-kutató javaslatára került a szövegbe, és amely így fogalmaz:

Kecskére káposztát, László? - Történelemtudományt az MTA-tól?

Botos László Szegeden a Székely-Magyar Világtalálkozón
Háttérben a fejérek csapata
Közérdekű közlemény és egyben
 
felkérés a MTA-hoz

Az idő szalad, a karaván halad, mondja a magyar közmondás. Az idő haladtával kis népek, a magyar nép lelki alkatához tartozó mellérendeléses szemléletének állandó megnyilatkozása alapján a hozzánk menekült, vagy behívott, így munkát és kedvezményt élvező kis népek jutányos és emberséges törvényeink alapján évszázadokon át a mi, magyar ráhatásunk következtében nemzetekké kovácsolódtak. Ugyanakkor ez időszakokban a nyugati államok, az általuk alkalmazott alá és fölé rendelő életforma következtében egyszerűen törvényrendelettel betiltották országukban az ugyanolyan nagyszámú idegen népi közösségek nyelvi, műveltségi, népi szokásait. Így, ennek alapján (lásd Franciaország) a kisközösségű népek nem fejlődhettek, a mai napig is elnyomott népcsoportok maradtak.

Közeledik a Székely Szabadság Napja


VÉRTES 70 - Emléktúra a második világháborús hősökért

Vértesi Emléktúra a második világháború hőseiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 70. évfordulóján

A Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete tisztelegve a II. Világháború idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek előtt, emléktúrát szervez 2015. március 21. szombatra, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES70 tárgyú levélben!

2015. február 20., péntek

Rendkívüli ülésre hívta az MVSZ megyei elnöke az MVSZ, a Fejér MAG Egyesület és a FEJSZE megyei elnökségi tagjait

Tisztelt MVSZ Fejér Megyei Szervezet és Fejér MAG Egyesület Elnökségi Tagok!
Tisztelt Meghívott Vendégeink!
Tisztelt Németh László, Kaszás István és Kónyi-Kis Botond Urak!

Hirtelen és kevésbé hirtelen, azonban rendkívüli országos és helyi események miatt vagyok kénytelen összehívni mind a Fejér MAG Egyesület, mind pedig az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének Elnökségét

2015. február 20. (péntek) 18 órára,
a Királykút Emlékházba
(az elnökségi ülést legkésőbb 8 órakor bezárjuk,
s ha szükséges, további egyeztetéséket más formában folytatjuk)

Szent Bálint helyetti habos, babos, nyálas takonyról szól ma a liberománia

Jeles napok: Szent Bálint napja

A magyar nyelvű Érdy-kódexben azt olvashatjuk, hogy egyszer Bálint püspökhöz egy pogány fejedelem járult és felajánlotta, hogy megkeresztelkedik, ha vak lányát meggyógyítja. Erre a püspök imádkozott és a lány visszakapta szeme világát. A gyógyításáról híressé vált püspök is a kereszténység vértanújává vált, 270 körül végezték ki a római katonák. A keresztény egyház az ő ünnepét február 14-re helyezte, talán ezzel akarta kiváltani a régi római tavaszváró Junó ünnepséget.


Farsang napján Ferenc József tarkójáig jutott a csákvári szabólegény

1853. február 18. – Merénylet Ferenc József császár ellen

Az ifjú Ferenc József.
Eduard Klieberg festménye
„Apostoli királyunk legszentebb személye ellen épp az imént követtek el aljas merényletet. Őfelségét délután fél 1-kor, a Kärtnertor közelében fekvő bástyánál tett sétája során alattomos módon hátulról támadta meg egy bizonyos személy, és egy konyhakéssel megsebesítette tarkóján.” (Részlet a Wiener Zeitung aznapi tudósításából)

1853. február 18-án hajtotta végre sikertelen merényletét Libényi János szabólegény, aki Bécs városában próbálta meggyilkolni Ferenc József császárt (ur. 1848–1916).

Más nemzetekhez viszonyítva Magyarországon ritkán fordult elő, hogy az uralkodó vagy valamelyik magas rangú politikai vezető ellen merényletet követtek el. Legismertebb esetként talán Zách Felicián Károly Róbert (ur. 1308–1342) elleni támadását hozhatnánk fel, ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy több királyunk – például Hunyadi Mátyás (ur. 1458–1490) vagy II. Lajos (ur. 1516–1526) – esetében napvilágot láttak olyan mendemondák, miszerint az uralkodókat valamelyik alattvalójuk ölte meg.

Volt-e tudomásod arról, hogy Udinében mi is és honnan való?

Udine - Magyarország sugárút az Atilla alapította olaszországi városban

Utcanévtábla az udinei Magyarország sugárúton.
Fotó: Kürti András
Február derekán Patrubány Miklós, Fuksz Sándor, Oláh István, Bottyán Zoltán és Hompoth Zoltán alkotta MVSZ-küldöttség utazott Udine-be, az észak-olaszországi Friuli tartomány székhelyére. Kevesen vannak magyarok, akik tudnák, hogy a tengerparthoz közeli, síkvidéki várost Atilla alapította, Róma ellen indított hadjárata idején. Aquileia elhúzódó ostroma alatt parancsára a hun harcosok pajzsaikkal három nap alatt összehordták a 190 méter magas hegyet, amelynek tetején ma is áll a középkorban épített kastély. A százezres város minden lakója tudja, hogy ez Atilla műve volt. A hivatalosságok szerint csupán legenda…

2015. február 19., csütörtök

Hétvezér Est: Mandics György és Tisza András: „Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est...

Mandics György és Tisza András: „Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye” 

Izgalmas előadásnak lehetnek tanúi, a 259. Hétvezér Est résztvevői,  akik meghallgatják Mandics György és Tisza András  „Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye” című előadását, a közelmúltban felfedezett, több száz oldalnyi rovásírás szövegből készült könyvük bemutatóján. Somogyi Antal (1811-1885) nagy műveltségű országgyűlési képviselő  volt. Az általa gyűjtött régi, a XVI. és a XVIII. század között megjelent könyvekben kézzel, rovásírással készített egész oldalas bejegyzéseket is talált az eredetileg üres, jegyzetelésre szánt kódexlapokon. 

2015. február 18., szerda

Drábik János nyilatkozata mindekihez, akit érint

Nyilatkozat mindenkihez, akit érint

Már 10 évvel ezelőtt olvastam a magyarságra vonatkozó negatív tartalmú nyilatkozatok között azt is, hogy Dr. Schweitzer József rabbi is tett ilyen nyilatkozatot. Az volt rá a magyarázat, hogy a főrabbi méltánytalannak találta a deportálásban megölt zsidók utódainak fizetendő kárpótlás összegét. Ezt a kormány 30 ezer forinttal akarta letudni, a nem-zsidó áldozatok után korábban adott 1 millió forintos kárpótlástól eltérően. A megszégyenítően diszkriminatív összeget Schweitzer József 1999-ben (ekkor a Fidesz volt hatalmon) tiltakozásul visszaküldte egy levél kíséretében az Országgyűlés elnökének. Azt feltételeztem, hogy Schweitzer József ebben gyakorolt kritikát a magyarok felett. 

A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG NYÍLT LEVELE A PARLAMENTI HÖLGYEKHEZ ÉS URAKHOZ

GONDOLATOK A PARLAMENT ELNÖKÉHEZ ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐKHÖZ

MÉLYEN TISZTELT ÉRINTETTEK!

Nem hagyhatom szó nélkül a tegnapi (2015. 02. 16) „nyújtózkodásukat”, amikor Tóbiás József egy MSZP-s indítványozására, majd a parlament elnökének felkérésére, egyperces néma felállással emlékeztek meg arról a rasszista főrabbiról, aki tisztátalan szájából a legordenárébb módon köpte szembe az egész magyar népet.

2015. február 14., szombat

MVSZ Elnöksége: Ha Kijev háborúzni akar ..., akkor találjon ... önkénteseket!

Van-e Ukrajnának erkölcsi és jogi alapja
bármely áldozatot követelni Kárpátalja magyarjaitól?

Az MVSZ Elnökségének második nyilatkozata az ukrán válságról

De honnét ez az elvakult hév,
amely elevenbe vágva hasítaná le Ukrajnát,
azt a részt is, ahol soha híre sem volt a régi Ukrajnának,
mint amilyen például a nomád pásztorok „Vad Mezeje”,
Novorosszija vagy a Krím, vagy a Donyec-medence,
csaknem egészen a Kaszpi-tengerig?

Alekszandr Szolzsenyicin
(Hogyan mentsük meg Oroszországot?1990. július)

A Magyarok Világszövetsége mélységes aggodalommal követi a drámai ukrajnai fejleményeket. A fiatal ország sérülékeny demokráciája hónapok óta elhúzódó válsággal küzd, amely szinte megfékezhetetlen erőszakba torkollott” – írtuk Felelősségünk az ukrán válság idején című nyilatkozatunkban egy évvel ezelőtt.

2015. február 13., péntek

Borza Zoltán az egészséges táplálkozásról ad elő a 258. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est...

Borza Zoltán: Kulcs az enzimtáplálkozás 

A 258. Hétvezér Est vendége: Borza Zoltán természetgyógyász, aki saját magán kísérletezte ki a számára legjobb táplálkozást. Vékony, szikár, de energikus ember Borza Zoltán. A hatvan év feletti  fitoterapetua, természetgyógyász az enzimtáplálkozásra esküszik. Állítja, labor eredményei bizonyítják, mióta erre tért át éveket fiatalodott biológiai értelemben. Dr. Edward Howell amerikai kutató orvossal együtt vallja: a szervezet enzimkészletének elhasználódása vezet az öregedéshez és végül a halálhoz. Márpedig ő sokáig szeretne egészségesen élni.

Hajdú-Bihar farkasa Mónus József íjász

A hajdúnánási Mónus Józsefet nagy fölénnyel választották a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online olvasói a megye tavalyi legjobb sportolójává. A minden idők leghosszabb lövését magáénak tudó magyar klasszis 2014-ben nyolc nemzetközi versenyen vett részt, és „mindenhol mindenkit” legyőzött. Nyert két világbajnoki címet és lőtt hat világcsúcsot…

A Magyarok Világszövetsége gratulál Mónus Józsefnek ahhoz, ahogyan sportolóként, emberként és magyarként él és teljesít!

2015. február 12., csütörtök

A FEJSZE 11. megyegyűlésének üzenete

A legnehezebb ...

http://msz-fehervar.ning.com, December 21, 2009; idő: 11:58pm
 
A legnehezebb az, amitől minden könnyebb!
 
Az emberek időnként esztelenek, magukba fordulva következetlenek, S TE MÉGIS SZERESD ŐKET!
Megvádolnak, ha jót teszel, hogy önzés és hátsó szándék az, ami vezérel, S TE MÉGIS TÉGY JÓT!
A sikerrel a hamis barát és az igaz ellenség is több lesz, S TE MÉGIS ÉRJ CÉLT!
Hamarabb megy a jó tett feledésbe, minthogy a mából tegnap legyen, S TE MÉGIS CSAK A JÓT TEDD!

Őszinte leszel és becsületes, s nálad sebezhetőbb sem lesz, TE MÉGIS LÉGY NYÍLT ÉS BECSÜLETES!
Mit évek alatt felépítesz, egy nap és lerombolják, mi sem könnyebb, DE TE MÉGIS ÉPÍTS TÖBBET!
Ha szükségük van segítségre, te segítesz és támadást is kaphatsz érte, ÉS TE MÉGIS SEGÍTSD ŐKET!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, még ha cserébe csak verést is kapsz, TE MÉGIS ADD A JOBBAT A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN!

Sajó Mária országos felhívása

Országos összefogás szervezetten! 
Országos Összefogás az MVSZ védőszárnya alatt a mellérendelés szabadságában

2015. február 21-én, szombaton 14 órakor MVSZ
(Magyarok Háza, 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.)

Van egy a Horthy korszak óta legitim, pártoktól független, országos, sőt a világ magyarságát képviselni képes szervezet, ahol összefoghatunk.
 
Ez a Magyarok Világszövetsége. 
 
Egyesüljünk itt, fogjunk össze, mindenki a helyileg működő vagy felébresztésre váró közösséghez csatlakozva hatalmas erőt képviselhetünk, székhelyi szabályokkal, függetlenül az országos vezetéstől és mégis kapcsolatban.
Találkozzunk ennek átbeszélésére február 21-én, szombaton 14 órakor Budapesten, a Magyarok Házában (Semmelweis utca 1-3., 1052, +36 1 267 4510)
Patrubány Miklós felkérésünket örömmel elfogadta, és a találkozónkon ő maga is részt vesz.
Kérem visszajelzését az érdeklődőknek, köszönettel:
Sajó Mária 20-5527370
fejosmarika@gmail.com

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Katonák Menete Zámolytól a lövészárkokig

A FEJSZE tagjainak figyelmébe ajánlva:

Az MVSZ elítéli a kárpátaljai magyarok háborús besorozását

A Magyarok Világszövetsége elítéli a Porosenko, ukrán elnök által meghirdetett  kijevi, háborús mozgósítást, különösen a kárpátaljai magyarok ágyútöltelékként való besorozását egy olyan konfliktusban, amelyhez az égvilágon semmi közük nincsen.

Az MVSZ emlékezteti az ukrán állam vezetését, hogy ő maga indított fegyveres támadást Donbasz önrendelkezési szándékát megfogalmazó orosz lakossága ellen – amiért történelmi felelősség terheli.

Üdvözöljük Zaharcsenko, donyecki elnök bejelentését, miszerint a kényszerrel besorozott magyarokat nem tekintik ellenségnek.

Felhívjuk Magyarország kormányát, hogy vegye védelmébe Kárpátalján élő magyar állampolgárait.

Üdvözöljük a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Jobbik megmozdulását a kárpátaljai magyarok háborús besorozása ellen.

Meghívó a holnapi fáklyás menetünkre a fekvő katonához

Fotó: Magulya Zsuzsa
Kedves Szövetségesek!

Azzal továbbítom Nektek a HVIM meghívását, hogy ez a nap most kétszeresen is fontos a mi életünkben, céljaink kifejezésében.

Halálos fenyegetésben vannak a kárpátaljai magyar testvérek. Sőt, a ruszinok is, akik - bizony - testvérként tartanak számon minket, s együtt szavazták meg a magyarokkal az önrendelkezést Kárpátalja népének. Ez a háború, nem a magyarok és ruszinok háborúja. Ez a háború arctalan és arcátlan.

2015. február 9., hétfő

Mint kígyó sziszegett Párizs... visszhangzott TRIANON

Archívum - A párizsi béke évfordulójára: "Mint kígyó sziszegett az egész mezőny"...

1947. február 10-én írták alá Párizsban a második világháborút lezáró békét. Ez a béke ugyanúgy nem volt békeszerződés, mint a trianoni. Békeparancs volt a párizsi is, amely még különbül megcsonkította Magyarországot, mint a negyed századdal korábbi. Az évforduló előestéjén újraközöljük a Magyarok Világszövetségének a párizsi békével kapcsolatos állásfoglalását, amely egyébként az MVSZ hivatalos petíciójának – Igazságot Európának! – szerves része, annak 3. mellékleteként.

A párizsi béke 60. évfordulójára
„Mint kígyó sziszegett az egész mezőny” …
Miért volt II. Trianon a párizsi béke?

Nyílt levél Fejér megyéből Andrej Kiska Köztársasági Elnöknek

Tisztelt Szilasi László Úr!
Teljes támogatásunkkal és a legnagyobb örömmel továbbítjuk levelét minden olvasónknak, pártolónknak és a sajtó képviselőinek.
Tisztelettel:
Sajó Victor elnök
Fejér Szövetség

Köszönjük, hogy aláírta a “A felvidéki magyarok szívükre és lelkükre hallgatva szabadon felvehessék a magyar állampolgárságot a szlovák mellé” című petíciót: http://www.citizengo.org/hu/signit/18662/view

Nyílt levél Andrej Kiska Köztársasági Elnök Úrnak

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Mind Magyarország, mind az Európai Unió szabad Állampolgáraként a szívem vérzik, amikor arról értesülök, hogy szlovák állampolgárságuktól fosztják meg a felvidéki magyarokat akkor, amikor büszkén vállalva magyarságukat, szívükre és lelkükre hallgatva felveszik, a magyar állampolgárságot, a szlovák mellé.

Február 11-én Megyegyűlés a Királykúton és Kitörés megemlékezés a Hősök terén

2015. február 11. Elek napján - a fejérek összegyűlnek
 
Ősi tavaszkezdő pásztorszokás telepedett meg névünnepén. A csíkgyergyói székely hegyi pásztorok e napon tartották a „kígyók ünnepét", mert hitük szerint azok ekkor bújnak elő odúikból. A pásztoroknak dologtiltó nap volt, mert a kígyók megtorolnák marháikon az ünneptörést. Gonoszjáró napnak is számított, ezért előestéjén a határhegyeken máglyatüzeket gyújtottak a gonosz elűzésére.
  • 6 éve, hogy létrejött a  Fejér Szövetség alapító közössége
  • 70 éve, hogy magyar hőseink a budapesti ostromzárból kitörtek
Szerdán 19 órától lesz a Fejér Szövetség megyegyűlése. A fejérek 11. megyegyűlése február 11-én mindazokat várja és elvárja, akik ki akarják fejezni, hogy a Fejér Szövetség közösségébe tartoznak.

2015. február 8., vasárnap

Legyen kötelező helyett választható

Hírlevél - 2015. február. 3.

Hírlevelünket mellékletként is elküldjük, hogy a linkek valamilyen formában biztosan megnyithatók legyenek.

Kedves Hírlevél Olvasók!

Elsőként a 2014. november 18-án beadott Petíciónk sorsáról szeretnénk tudósítani. Bár telefonon és emailben is kértük január második felében a minisztérium írásbeli válaszát, ezt mind a mai napig nem kaptuk meg. Újra meg újra kérjük, amíg meg nem kapjuk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szeretnénk néhány, a közelmúltban megjelent cikkre felhívni a figyelmet:
http://www.otszonline.hu/cikk/ne_feledjuk__mas_orszag_mas_oltasi_gyakorlat
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2015/01/30/influenza/
http://www.tenyek-tevhitek.hu/az_influenza_oltas_ujabb_latvanyos_kudarca.htm
http://nepszava.hu/cikk/1045727-oltanak-minket-de-nem-tudjuk-mivel
http://www.tenyek-tevhitek.hu/oltoanyagoknak_akar_vegzetes_mellekhatasai_is_lehetnek.htm

Üdvözlettel
Kovács Katalin
dr. Kürti Katalin

Idén már 95 éve fáj - FÁJ TRIANON!

Trianon-95 - Székelyföld nem Románia! - Székely a Golgotán - Sebestyén Rita saját versét szavalja Kézdivásárhelyen, Gábor Áron szobra előtt

https://www.youtube.com/watch?v=jb1cweOo5tA&feature=share

Idén, június 4-én lesz 95. évfordulója a magyar királyságot ízeire szaggató trianoni békeparancsnak. Ugyan a mai, megcsonkított Magyarország a Nemzeti Összetartozás Napjának nevezi e napot, Trianon máig sajgó sebet ejtett a magyar nemzet testén.

Azt, hogy mit érez egy székely ember évszázaddal azután, hogy az egész Székelyföldet, az egész székely népet elszakították Magyarországtól, azt érzékletesen példázzák Sebestyén Rita hazafias versei.

Simicska Lajos ordenáré megnyilatkozásáról

Tisztelt Sajtószolgálat!

Nagy tisztelettel és elismeréssel olvasom, hogy Patrubány Miklós, annak ellenére, hogy a Magyarok Világszövetsége  évek óta nem kap semmiféle állami támogatást és minden tisztségviselője ingyen dolgozik, túllépve a sérelmeken, a magyar nemzet érdekét tartva szem előtt, elítéli a Miniszterelnököt  érintő támadást.
Friedrich Klára rovásírás oktató-kutató

Simicska Lajos kövesse meg a magyar nyilvánosságot - Felszólalás a közbeszéd tisztaságáért

Petőfiért! – Petíció, amely történelmi igazságot kér

Petőfiért! - A második, Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett című értekezlet

Fotó: Kőszegi László
Február 7-én került sor a második, Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett című értekezletre a Magyarok Világszövetségének Arany János termében. A zártkörű rendezvény jelentős esemény a nemzet nagy költőjét megillető nemzeti kegyeletadásra való törekvésben, miként a 2013 februárjában megtartott első értekezlet is annak bizonyult, hiszen azt követően adta ki az MVSZ Petőfi Sándor Bizottsága a Megvannak Petőfi hamvai című, tizenkét pontos bizonyítást, amely kétségtelenné tette, hogy Barguzinban, 1989. július 17-én, a Morvai Ferenc vezette expedíció valóban Petőfi Sándor hamvait tárta fel. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM ) és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) meghívott vezetői távol maradtak. A fenti, nyitó képen Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke és Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora hallgatja dr. Drábik János, az MVSZ Stratégiai Bizottsága elnöke tagnapi előadásának töprengéseit arról, hogy vajon miért ellenzi továbbra is oly ádázul a magyarországi hivatalosság az igazság kimondását Petőfi Sándor eltűnésének és halálának ügyében?

MVSZ: Kegyelet és kultusz - Petőfiért

2015. február 5., csütörtök

A 257. Hétvezér Est vendége: Dr. Salamin András

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Salamin András: A svájci Hun-völgy különös története

Dr. Salamin András író, helytörténész, építőmérnök, matematikus és,,magyar őstörténeti kalandozó”. A Genfi-tóhoz nem messze, a Rhone folyó déli völgyében található az a szépséges táj, melyet négyezer méteresnél magasabb hegyek öveznek. A hun völgy lakói rendre azt hallották elődeiktől, hogy Attila leszármazottai. A svájciak nem igazán szeretnek arról tudni, hogy van egy völgy, melynek lakói a hunok leszármazottainak tartják magukat: feltehetően a keleti,,barbár” rokonság miatt.

Errefelé majdnem mindenkit Salaminnak hívnak, mint a svájci hun völgy kutatóját, aki könyvet is írt az utolsó honfoglalásról. Salamin András ükapja, Martin Salamin innen, a hun völgyből települt át Magyarországra. Nyugaton már a 18. században írtak a völgy különös lakóiról,a könyveket azonban nem fordították magyar nyelvre. A XX. szd. végén, XXI. szd. elején indult "családtörténeti" kutatás tárta fel a Hun-völgy igaz történetét."A völgy őslakói a hunok, vagy a magyarok utódainak tartják magukat....

2015. február 3., kedd

A Gazdatanácsok Szövetsége nyílt levele

Nyílt Levél a Fidesz-KDNP, a Jobbik és az LMP országgyűlési képviselőinek,
a családi és kisgazdálkodókat programjaikban támogató pártok tisztviselőinek

Tisztelt Címzettek!

Február 2-án volt éppen 2 éve, hogy megalakult a Gazdatanácsok Szövetsége.

Ezt megelőzte a helyi Gazdatanácsok szerveződése, melyet azok a gazdák alapítottak, akik úgy érezték, hogy a falu, a község, ahol élnek, az övék, családjuk ott él, ott is szeretnének maradni, gyermekeiket ott felnevelni és a gazdaságot nekik átadni, mely az egyetlen gazdasági egység, amely megtartja, fenntartja a falut, a vidéket, egészséges élelemmel látja el az országot és még exportra is tud termelni, ha ehhez biztosítják a feltételeket azok, akiket azért küldtek az országgyűlésbe, hogy mindez valósággá válhasson.