2015. február 23., hétfő

Horváth Alpár: Nyílt kérdések Köves Slomó budapesti főrabbihoz...

Nyílt kérdések Köves Slomó budapesti főrabbihoz annak kapcsán, hogy áttételes, talmudista pajeszcsavarral leőspatkányozta a magyarságot

Köves Slomó a kutacsdugóval és a mindennapi talmudjával

Köves Slomó budapesti főrabbi Vona Gábort magas lóról (szamárról?) kioktatni  akarván egy blogbejegyzésében (Ős patkány terjeszt kórt…) idézi József Attilát - úgy. mintha a költő a magyarságot feddené - a magyarság (szerinte) eleve ősi fasiszta hajlamai miatt.

Fölényeskedő (alacsonyan szálló szövegbe lihegett) rabbinikus csúsztatás az egész bejegyzés, ósdi-ősi talmudi magatartás szabályai szerint: a gój nem ember stb. (lásd az Európai Idő 2015/5-ös lapszáma 14. oldalán - egybevetve azt a lap 12. oldalán megjelenő indián erkölccsel). A két oldal elérhetőségei:

Mi, magyarok inkább az indiánok erkölcsi "maradiságához" érezzük "néplélekileg" is közelebb magunkat. De nagyon hálásak lennénk, ha Köves Slomó Úr meg tudná magyarázni, hogy a fentemlített talmudi baromságokat (lásd: 14. oldal anyaga) miért tartják fontosnak népük és gyermekeik nevelésében fönntartani, Ha ilyen tartalmú förmedvény jelenne meg magyarul - a zsidókat tekintve "gój"-oknak, ma már az ENSZ biztonsági tanácsa is (persze Izrael nyomatékos asztaldöngetése közepette) a "magyari Talmud" betiltását és máglyán való megégetését követelnék.
A NATO meg megszállná Magyarországot...

Nos, lássuk József Attila gyönyörű, tisztánlátó sorait::
   Ős patkány terjeszt kórt…
      "S mert a nemzetekből a szellem
      nem facsar nedves jogokat,
      hát új gyalázat egymás ellen
      serkenti föl a fajokat.
      Az elnyomás csapatban károg,
      élő szívre mint dögre száll -
      s a földgolyón nyomor szivárog,
      mint hülyék orcáján a nyál."

Kedves Rabbi Mester! Véletlenül nem éppen a Talmud "serkenti föl a fajokat" egymás ellen, amikor ilyesmiket nem szégyell (mi több: büszke rá!!!!) TANÍTANI (?):
- ,,Vallási hagyományaink felfedése a gójok elõtt egyenértékû minden zsidó megölésével, hiszen ha a gójok tudnák, mit tanítunk róluk, azonnal megölnének mindannyiunkat.,, (Libbre David 37)
- ,,Csak a zsidók emberek, a gójok (nem-zsidók) állatok.,, (Baba Mezia 114a – 114b)
- ,,Még a gójok legjobbjait is meg kell ölni.,, (Babiloni Talmud)
- ,,Minden nemzetek, amelyek a földön élnek, csakis az izraeliták kedvéért áldatnak meg.,, (Jebamoth 63a.)
- ,,Elõbbvalók az emberek az állatoknál, úgy a zsidók a föld többi népeinél.,, (Zeror hamar l0lb.)
- ,,A világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem állatoknak.,, (Baba mezia 114b.)
- ,,A gójok kívül esnek Izrael törvényeinek védelmén, és jehova Izraelnek rendelkezésére bocsátotta a pénzüket.,, (BabaKamma 37b)
- ,,A zsidók élhetnek hazugsággal, hogy rászedjék a gójokat.,, (Baba Kamma 113a)
- ,,Egy 3 éves és egy napos lánnyal lehet közösülni házasságon belül.,, Szanhedrin 55b és 69a-69b és Jebamoth 57b, 58a, 60b).
- ,,A zsidóknak mindig meg kell próbálniuk megvezetni a gójokat.,,(Zohar 1, 160a)
- ,,Zsidónak megengedett, hogy üzleteljen egy gójjal, becsapja és elvegye a pénzét. A gójok vagyona köztulajdonnak minõsül, és azé, aki elõször megszerzi magának.,, (Choschen Ham 156, 5 Hagah…)
- ,,A zsidóknak felsõbbrendû jogi státuszuk van.,, (Baba Kamma 37b)
- ,,A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket Izraelnek szánta,, (Baba Kamma 37b)
- ,,Zsidók csalhatnak, hogy egy gójt rászedjenek.,, (Baba Kamma 113a)
- ,,Aki a gójnak vérét ontja, áldozatot mutat be Istennek.,,(Jalk. Sim. 245c. Bemidb. r. p. 23., 229c.)
- ,,A világ csak az izraeliták végett teremtetett: õk a gyümölcs, a többi nép csak üres csésze. Következõleg mondhatjuk, hogy az izraelitákon kívül nincs más nép, azok csak üres csészék.,, (Sene luchoth hebberith 145c.)
- ,,A világ csak az izraeliták végett teremtetett; midõn az izraelitáknak törvény adatott, akkor õk ezáltal minden tökéletességet megkaptak, amit a világ népei nélkülöznek.,, (Ü. o. Barasa Bammidbar 106.)
- ,,Az az elõnyük a zsidóknak minden más nép fölött, hogy a világ minden más nemzete között alig van egy ember, akik kiváló okossággal és. bölcsességgel lenne megáldva, míg a zsidók a legokosabb és legbölcsebb emberek.,, (Zeror hammor 131 b.)
- ,,Csakis az izraeliták jelentenek valamit ezen a világon: ezért a búzához, a többi nép pedig a pelyvához hasonló.,, (Isaiae,5., 16.)

Hát ezt jelentené, ez az elmebetegségnél is súlyosabb mentalitás a "kiválasztott nép"-et?
Nos, Rabbi Mester, kik is találták föl valójában a fasizmust, a nemzetek közötti gyűlölködést? Évezredekkel ezelőtt, amikor a Mussolini-Hitler páros még a magjában is csak "magok-magjának-magja az n-edik hatványon" állapotában volt? Talán épp egy zsidó férfi vagy nő ágyékában "majdani tervi" állapotban...

Tehát, Rabbi Mester, kik is találták föl valójában a fasizmust, a nemzetek közötti gyűlölködést?
Véletlenül nem azok, akik a Talmudon nevelkednek és járnak továbbképzőre?
József Attila fenti soraiból pedig az a rész, amelyik így szól: "Az elnyomás csapatban károg, élő szívre mint dögre száll - s a földgolyón nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál.", kikről is beszél?

Kiket nevezi a Talmud (a fenti sorokban is "alanyi jogon" rabszolgatartóknak, "másokat megrablóknak", "másokat becsapóknak", "másokat kényük-kedvük szerint meggyilkolásra hívatottaknak"?

Kiknek a pénze és eme pénz rafinált machinációi-útvesztői mozgatják a nagy háborúkat, amely háborúk mindig a bankároknak kifizetődőek egyesegyedül (no, meg a fegyvergyárosoknak, de ez a kettő egykutya!)? Kik is finanszírozták egyenlő mértékben a világháborúkban egymás vérét ontó feleket? Ugyanabból a pénzcsapból például Hitlert, Roosevelt-et és Churchillt egyaránt??? No meg Sztalint is. Vagy korábban a kis édi-cuki Lenint-t? Kik is akarnak világuralmat e sárgolyón - úgy, hogy a család és nemzet megtartó szövetét módszeresen rohasztják-bomlasztják-támadják (lásd: a Charles Hebdo körüli hacsacsáré és átverést is!) minden úton-módon (a kezükben lévő média-szennycsatornákon keresztül) szerte a világon?

A magyarok? Vagy a talmudi anyatejen táplált zsidók???
Érveljen, Rabbi Úr! Ne csak fölényeskedjen mindenféle alap nélkül!
Maga úgy szamaragol, hogy azt hiszi, lovon ül, közben - ha a tükörbe nézne - láthatná, hogy egy játékhintaszamaracskán vágtázik - a Talmuddal csapkodva a "lova" hátsóját!!

Tehát: Érveljen és bizonyítson, Rabbi Úr! És ne a múlt népirtó gazembereivel, mert azokból bőven talál saját fajtájabélit is, ha figyelmesen olvassa az Ószövetséget (amit Önök csak afféle ifjúsági irodalmi csacskaságnak tartanak az igazi Szent Könyvhöz, a Talmudhoz képest!!!) Például kik adták el a magyarországi zsidókat a magyarhoni főzsidókereskedőnek, Eichmann-ak, miközben a tehetősebbeket (s föltehetően ennél fogva "genetikailag" is értékesebbeket) simán kimentették Scájcba, miután Eichmannak kifizették a "vonatjegyet"?

A máról is beszéljen! Arról is, hogy mit művel kedves anyaországa, a demokrácia világfellegvára, Izrael a palesztinokkal (akik - mellesleg - a morbid valóság kedvéért valószínűleg az egyetlen igazi genetikai leszármazottjai a valamikori, ókori izraeli zsidóságnak). Hány palesztint mészároltak le az elmúlt 60 évben a hittársai, vagy ha úgy tetszik: csak az elmúlt 5 évben??? S ehhez képest hány zsidónak esett baja Magyarországon??? Tömeges "görbén-néznek-ránk"-panaszról sem tudna tucatnyi dokumentumot sem felmutatni!!
S akkor Ön akar kioktatni József Attila "őspatkánya" mentén?
Tudja, ugye, hogyan is van a bagoly és a veréb párbeszéde - ugye??? No Ön itt a bagoly. A huhogó. A szolgálatos huhogó, amiért meg is fizetik.

Vegye hát azt a fáradságot-tisztességet, hogy: Vegye a Talmudot (abban is kiegyezek Önnel, hogy nem az Önök által oly nagyon hitelességében vitatott Luzsénszky Alfonz Talmudfordítását:
használjuk forrásszövegnek, hanem az Önök által is hitelesnek elfogadott angol fordításokat:

És próbáljon meg válaszolni arra  kérdésre, hogy a fentiek értelmében Ön szerint milyen nemzetiségű vagy milyen vallású az az őspatkány, amelyik ősidők óta terjeszti azt a bizonyos József Attila által kifogásolt, nem szimpatizált kórt??? A fajgyűlöletet, a népirtás eszméjét, a mások kirablásának, becsapásának eszméjét??? Magyar, indián vagy talmudista zsidó?

Miért vörös posztó az Önök szemében az a Jézus Krisztus, aki ilyen antitalmudista förtelmeket tanított, hogy: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat"???

No itt van a kutya elásva, Slomó Úr!
S nagy baj, amikor a bagolynak rögeszméjévé válik, hogy folyton a verebet vegzálja, fülsiketítő ajvékoló-huhogás közepette...

Amúgy pedig: Isten áldja (ha jónak látja)! És Allah növessze nagyra a Köves Slomó szakállát!

Egyelőre nem túlzott tisztelettel:

Horváth Alpár,
az Önök kedves Pro Europa Ligájának immár többszörösen is feljelentett főszerkesztője (én legalábbis úgy tudom, hogy az Ön hitsorosai működtetik a Ligát, a szintén hitsorosuk Soros György „szerény” anyagi támogatásával – tucatnyi, különféle alapítványon keresztül, amelyek persze… mind-mind szegény romániai polgárok közadakozásán alapulnak).

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
8540/150222


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

3 megjegyzés:

 1. ANTISZEMÉTIZMUS MOZGALOM KELL

  Talmudista cionista fajirtási módszerek és elhárításuk.

  Mózes V.7/2, és 22. mindenhol a világon, Magyarországon is, arra kényszeríti a zsidókat, hogy irgalmatlanul, könyörület nélkül, irtsák a bálványimádókat. Mindenhol, azzal arányosan, hogy a zsidók mennyi területet, vagyont akarnak rabolni tőlük. A Talmud bálványimádóknak minősíti a "Jézus után tévelygőket", vagyis a kereszt(y)ényeket is. Ez a rabbik által szervezett bűnözés nem csak gazdagítja, de együtt is tartja a rablógyilkosokat. Ugyanis félniük kell az áldozatok bosszújától.

  Ezeknek az embertelen törvényeiknek felel meg a „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programként” Magyarországon és sok más országban is folytatott étkezési diszkriminációs népirtás. Magyarországon a magyarokat napi száz, ezer számra évtizedek óta betegítik, irtják vele. Azzal, hogy felbiztatják a gyógyhatású tiszta desztilláltvíz ivás és tiszta NaCl sóval kellő mértékben (lásd a SALSOL infúziós oldat NaCl : víz = 1/110-es, étkezésnél is optimális dózisarányát) sózás ellenkezőjére a magyarokat. Azzal, hogy csak zsidók ihatnak tiszta desztillált vizet. Azzal, hogy csak zsidók gyógyíthatják magukat a tiszta konyhasóval helyesen sózással. Ez az étkezési diszkriminációval népirtás a Mózes II.23/20-33, és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti módszerrel azonosítható. Az ÁNTSZ elhitette a nemzsidókkal, hogy életveszélyesen mérgező a tiszta desztillált víz. Elhitette, hogy életveszélyes a tiszta NaCl konyhasóval (a SALSOL-oldat szerinti NaCl : víz = 110 dózisarányban) jól sózás. Emellett felbiztatja, rákényszeríti a félrevezetett magyarokat a mérgezően sok káliumot bejuttató élelmiszerek fogyasztására. A zsidó fajirtás konkrét méréstani és egyéb bizonyítékait lásd az engem rágalmazó zsidó szemiták által a hazai „freeweb” (!) szerverről és ezzel az internetről egy időre eltüntetett, és jelenleg a www.tejfalussy.com honlapomon belül működő www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon.

  Általam kezdeményezett jogi megoldás:

  Maguk a zsidó vallási vezetők helyezzék hatályon kívül a rasszista zsidó törvényeiket. Azokat, amelyek fajirtásra, csalásra, lopásra, hazudozásra, hamisan tanúskodásra, hamisan bíráskodásra stb. kötelezik a zsidókat. Amíg nem valósul meg, a zsidók menjenek Izraelbe, a saját országukban és éljenek ott. Erre szükség esetén a Nemzetközi Bíróság is kötelezheti őket.

  Verőce, 2015. 02. 24. Magyar tisztelettel:

  Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (2621 Verőce, Lugosi u 71., 1-420415-0215, an: Bartha Edit) okl. villamosmérnök, méréstudományi szakértő, az Antiszemétizmus Mozgalom megalapítója, aki a korábbi parlamenti szakértői megbízásainak a kötelező folytatásaként, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként is minden lehetséges fórumon feljelenti a zsidó és nemzsidó népirtókat. www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408

  VálaszTörlés
 2. HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 12 (TIZENKÉT)
  ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS:

  1./ ASZÁLYKÁR FOKOZÓ KONYHASÓ- ÉS KÁLISÓ MŰTRÁGYÁKKAL MÉRGEZIK A TERMŐTALAJOKAT (hogy ezzel eladósítva a magyar gazdákat, ezek elveszítsék a földjeiket).

  2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!).

  3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!).

  4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZŐEN (ANTI- FIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE.

  5./ TUDATOS CSALÁSSAL GÁTOLJÁK A EGÉSZSÉGVÉDŐ, GYÓGYÍTÓHATÁSÚ DESZTILLÁLT VÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS MÉRGEZŐ VEGYSZEREK IS TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET.

  6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT.

  7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon
  árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő üzemi munkahelyeket.

  8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.

  9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
  a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.

  10./ A testfolyadékokbeli, az ezzel egyező Ringer infúziós oldatbeli, infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 2 : 4,7 = 0,43 gyilkos dózisarány alkalmaztató kormányok az ezúton ivartalanított és rövidített életű magyarok kiürült ingatlanait “átengedik” külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét.
  11./ Értelmező szótárban nem értelmezett szavas, szókombinációs tevékenység-elnevezésekkel kibújtatják az ilyen elnevezéses tevékenységekkel bűncselekményt folytatókat a jog hatálya alól.

  12./ 1-11. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS-ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BŰNE.
  AZ 1-12./ PONTBAN LEÍRT TITKOS FŐ CSŐDOKOK RÉSZLETESEBB TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI- ÉS BÜNTETŐJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT LÁSD AZ INTERNETES HONLAPOMON!

  VálaszTörlés
 3. Tisztelet Tejfalussy András! Kérem, ne zajoljon ide! Miért kell kéretlenül 10x ugyanazt hozzászólnia egy bejegyzéshez?!!!! Fogja vissza magát, legyen szíves!

  VálaszTörlés