2016. augusztus 31., szerda

A Magyarok IX. Világkongresszusának Zárónyilatkozata

MIXVK - Záró-nyilatkozat


„Élet, vagy halál!”(Petőfi Sándor)
Magyarok IX. Világkongresszusa
Záró-konferencia
2016. augusztus 20.
 Záró-nyilatkozat
A Magyarok IX. Világkongresszusa 2016. augusztus 15-20. között ülésezett Magyarországon. Tíz szakmai konferenciája keretében 171 előadás hangzott el, amelyeket a tanácskozás idején megjelent tíz, és később megjelenő három kötet örökít meg. A Záró-konferencia az alábbi Záró-nyilatkozatot fogadta el.

2016. augusztus 30., kedd

Az MVSZ a Budaházy Györgyöt elítélő első fokú döntés elleni "tiltakozásra szólítja a törvénytisztelő magyarságot"

Elsőfokú koncepciós perben 13 évet kapott Budaházy György - felhívás tiltakozásra

A Magyarok Világszövetsége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a mai napon a Fővárosi Törvényszék „bűnszervezetben, társtettesként elkövetett terrorcselekményért” első fokon a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségének kizárásával 13 év fegyházbüntetésre ítélte az elsőrendű vádlott Budaházy Györgyöt, az MVSZ tagját, a Pest Megyei Szervezet küldöttét, és hasonlóan súlyos – bár enyhébb ítélettel sújtotta társait is.

A terrorcselekmény-sorozat célja a vád szerint az anyagi károkozáson túl a kormánypárt megfélemlítése volt, ami társadalmi veszélyességét mutatja.

Első felhívás minden jóérzésű magyar emberhez!

Itt az idő!
Most kell megszervezni a felmentésig véget nem érő kiállást Budaházy György mellett!

SZABADSÁGOT, FELMENTÉST BUDAHÁZY GYÖRGYNEK
és megérdemelt
ÍTÉLETET ÉS BÜNTETÉST A SZEMKILÖVŐKNEK!

Tegye, akinek ez a dolga! Lett légyen köztársasági elnök, vagy más közszolga!

Tizenhárom év fegyházat kapott Budaházy

MTI, 2016. augusztus 30., kedd 09:29, frissítve: kedd 11:12

A vádlottak hallgatják az ítélethirdetést (Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet)

2016. augusztus 28., vasárnap

Kegyeleti szertartás Fehérvár Koronázó terén és a Romkertben szeptember 2-án (frissítve)

Kegyeleti szertartás Szent Imre herceg halálának 985. évfordulóján

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!
Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete – Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet II. Lajos apostoli magyar király elhalálozásának 490., két királyi herceg, Álmos és Szent Imre herceg elhalálozásának 889. és 985. illetve Varkocs György elestének 473. és Wathay Ferenc elhurcoltatásának 414. évfordulójára is emlékezve,

2016. szeptember 2-án, pénteken 16:30-tól 17:00-ig tartunk
a Koronázó téren és a hajdani koronázó templom "Romkertjében",
apostoli magyar királyaink, hercegeink és
Fehérvárért mártírhalált vállalt várkapitányaink emlékére.

Az igazság Isten ostoráról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 
dr. Obrusánszky Borbála: Atilla, Európa ura 

Az előadás ideje: 2016. augusztus 30. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér

Harmadszor lesz vendégünk a 334. Hétvezér esten  dr. Obrusánszky Borbála történész, néprajz- és keletkutató, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.
Most is, mint korábban, azt írhatjuk ebben a beharangozóban, hogy különleges csemegének ígérkezik a Hétvezér Esték magyarságtudományi előadássorozatának ez az újabb előadása. Ezen az esten a magyarság őseinek elhallgatott, átírt (?) legdicsőségesebb fejezetéről, benne a hunok nagy királyáról, Atilláról (406 k. - 455) hallhatunk előadást. Dr. Obrusánszky Borbála álláspontja, hogy a hunok és a magyarok történetét a források és nem egyes történészek elméletei alapján kell újra írni, mert nem az a lényeg, hogy mit gondolnak rólunk a modern történészek, hanem az, hogy mi található a régi, hiteles forrásokban.

2016. augusztus 27., szombat

A Pártus Birodalom vallása - MIXVK

Marton Veronika: A  Pártus Birodalom vallása
Elhangzott a Magyarok IX. Világkongresszusán
2016. VIII. 19-én, Budapesten

Pártus Birodalom
(1808, rézmetszet, 28x22 cm)[2]
A Kr.e. 247-től Kr. u. 228-ig fennálló Pártus Birodalom[3] teljes egészében uralta az Iráni felföldet. A 17-18 tartománya közül a hét északit a pártusok és a rokonfajú szkíták, a tíz délit inkább a perzsák lakták. Az ókor legnagyobb, a római hódításnak ellenálló, minden támadást kivédő, kiválóan megszervezett Birodalmáról a történelemkönyvek alig írnak, holott az érmeleleteik alapján mind a pártus nagykirályok nevét, mind az uralkodási idejét nyomon lehet követni. Ennek ellenére csak a birodalomalapító Arszakról, Crassus pusztulását eredményező Carrhae-i csatáról és a véres újperzsa hatalomátvételről szólnak. A perzsák kegyetlensége elől a szkítafajú lakosság a lakhelyéhez legközelebbi országba menekült: az Oxuson túlra a szkíta-szakákhoz, a hunokhoz. Gyarapították a Kárpát-medencébe tartó magyarokat (ők voltak a Palócföldet lakó matyók, barkók, tahók és a gányók elődei); sőt a korábbi ellenséghez, a Római Birodalomba is jutott belőlük.

2016. augusztus 26., péntek

Üzenet a Nemzethez Székesfehérvárról - Nagyboldogasszony napja

https://www.youtube.com/watch?v=w0bNSTvrhe8
A képre kattintva indítható összeállításunk a zarándoklatról
A 2016. év Új kenyér havának 15. napján, augusztus idusán, Nagyboldogasszony napján, mint hajdan, úgy zarándokoltak a világ minden tájáról érkező magyar küldöttségek Szent István városába, a törvénylátó napokra, a Magyarok IX. Világkongresszusa Nyitókonferenciájának helyszínére, Székesfehérvárra.

Mintegy 350 fős kongresszusi küldöttség érkezett hétfőn 10 órára Szent István ország-felajánlásának és elhunytának 978. évfordulós napján a királyi városba és Fehérvár 3. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatának szertartására, a Koronázó térre, 15 apostol magyar király, köztük Szent István, Szent Imre és megannyi Turul-házi királyi méltóság síremlékét rejtő koronázó bazilika romjaihoz.

2016. augusztus 25., csütörtök

Útépítés a kulcs (?) az igaz magyar őstörténet feltárásához

Építsünk csak utakat, s a lábunk alól tárul fel a földbe rejtett magyar őstörténet!

http://fejerszovetseg.blogspot.hu/search?q=catalaunumi
A képre kattintva a berettyóújfalui feltárásról szóló
korábbi írás is újra olvasható
Alig egy éve, hogy egy berettyóújfalui feltárás eredményein megindulva fejtettem ki véleményem arról, hogy nagyon is elgondolkodtató, ha már nem csak sejtjük, hanem tudjuk, hogy a szarmatákra temetkeztek a gepidák, a gepidákra az avarok, s az avarokra a magyarok. Elgondolkodtató, hogy ezek nem nép-, hanem csupán csak névváltozatok.

Most kedvenc őstörténeti portálom irányította figyelmemet megint az alábbi hírre, amiből ugyancsak levontam régi-új következtetésemet:

"Nem jöttünk mi sehonnan sem, nem foglaltunk tehát hont sem."

2016. augusztus 21., vasárnap

„Ahogyan fent, úgy lent, s ahogyan lent, úgy fent”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 

Dévai Elemér Attila: Az Asztrológia születése

Az előadás ideje: 2016. augusztus 23. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér 


Vendégünk, a 333. Hétvezér Est előadója Dévai Elemér Attila asztrológus tanár a Magyar Asztrológiai Szövetség tanácsadója. Előadásának címe: Az Asztrológia születése. Krisztus születése előtt, ie. 6000 -ben élt egy nép a Tigris és Eufrátesz folyóvölgyeiben, akiket genetikai és nyelvi őseinknek tekinthetünk Városaik neve, Úr Uruk, Kiss, Mari, Öskü, Eredő, Koós, Kárpátosz, Lugas, Gál, ma is ismerős hangzásúak, mi több a mai magyar ember számára is érthető jelentéssel bíró elnevezéseket hordoznak. Vajon ez csak a véletlen játéka, vagy véletlenek nincsenek és itt is igaz lehet ez a címben idézett szállóige?  A látszólag egymástól független események közötti kapcsolatot az asztrológia szinkrocintásnak nevez, mely kapcsolatot ebben a megközelítésben egy magasabb rendező elv irányít. Nevezhetjük ezt Univerzumnak, Sorsnak, Istennek, bárminek. Ezen az izgalmas szellemi kiránduláson ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket is fog feszegetni az előadó.

2016. augusztus 13., szombat

Kongresszusi nyílt levél az MTA-hoz

MIXVK Szervező Bizottsága Petőfiért: Nyílt levél a Magyar Tudományos Akadémiához

Tisztelt Tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának!

Elérkezett az ideje annak, hogy honfitársainknak elmondjuk az igazságot. Az igazságot arról, hogy nagy költőnk, az 1848-as magyar forradalom eszmei vezetője, Petőfi Sándor, nem halt meg a segesvári csatában, hanem fogságba esett és több száz szabadságharcos fegyvertársával együtt szibériai kényszermunka-táborba hurcolták, ott lelte halálát.

Korábban már közöltük, hogy az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma hivatalos honlapján (www.minjust.ru) nyilatkozatban ismerte el, hogy Petőfit az orosz hadikormány örök barguzini száműzetésre ítélte.
 

2016. augusztus 7., vasárnap

Mint a hajdani törvénylátó napokat, úgy nyitja meg munkáját 2016-ban Székesfehérvárott a világ magyarságának kongresszusa

https://www.youtube.com/watch?v=DOj_XFzV05E&feature=share
Sajtótájékoztató:
a Magyarok IX Világkongresszusa
2016. augusztus 3.
https://www.youtube.com/watch?v=LGfG2VvX6IU&feature=share&list=PLo8GWhYSw7eO7UM2vjrBKMz3G6HPGzbPj
"Magyar az, akinek fáj Trianon!"
Beszélgetések Patrubány Miklóssal
2016. július 28.
Vonatkozó korábbi híreink:

Üzenet a Zarándokokhoz ...


Nagyboldogasszony napján ...

Törvénylátó napok Székesfehérvárott ...

Chemez Farkas zarándoklata ...

Negyven nap múlva kezdődik ...


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Hírek a Délvidékről, Chemez Farkas Lovas Betyár Közösség zarándoklatáról

Selyemút lóháton

Törökbecse - Két lovas expedíció halad párhuzamosan Vajdaságban egészen Újvidékig. Bencze István és Csemez Farkas július 4-én indultak útnak Heves megyéből. István a Selyemút Lóháton nevű Történelmi Lovas Expedíció résztvevője, Farkas pedig Vajdaságot járja körül. ...
https://www.youtube.com/watch?v=oUv7e5MUJdM
A képen Bencze István és Chemez Farkas, a képre kattintva a TV felvétel megtekinthető

2016. augusztus 5., péntek

Cui prodest avagy, kiknek áll érdekében egy dogmát életben tartani?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 
Fuksz Sándor: Petőfi szibériai élete bizonyítást nyert (könyv bemutató előadás)

Az előadás ideje: 2016. augusztus 09. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér 

A.V. Tyimanyenko professzor
Fuksz Sándor
az MVSZ Elnökhelyettese
Nyugodtan nevezhetjük egyszerűen szenzációnak a 332. Hétvezér Est előadásának témáját, és persze az est előadóit, vendégeinket is. Rendkívüli vendégeink lesznek ezen az estén: Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor és Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora, aki ebben a témában nem először tart előadást Székesfehérváron. 

Tyivanyenko professzor 2016. június 16.-i, a Magyarok Világszövetsége budapesti székházában tartott könyvbemutatója után, Magyarországon másodszor - bizonyára nem véletlen, hogy pont Székesfehérváron, a történelmi fővárosban - kerül sor egy ilyen horderejű könyvbemutatóra, amelyet Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor neve fémjelez. A professzor úr bemutatja frissen megjelent Petőfi-könyvét, amelyben közzé teszi legújabb Petőfi - kutatási eredményeit. 

2016. augusztus 1., hétfő

Üzenet a Zarándokokhoz Nagyboldogasszony napja előtt bő két héttel

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Áldassék a Jóisten!
Tisztelt Zarándokok!
Hazánk messzi tájairól hozzánk csatlakozók! 
Minket Támogatók! Magyar Honfitársaink! Testvéreink! Fehérvári Polgárok! 
Tisztelt Közszereplők, Sajtószerkesztők, Közszolgáltatók!

Már alig két hét van vissza Fehérvár 3. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatáig, Szent István felajánlásának 978. évfordulójáig, hogy emlékezzünk arra, ami még egészséges és igazságos volt. A Törvénylátó napok Székesfehérvárott - a Magyarok IX. Világkongresszusa Nyitókonferenciája és zarándoklat Nagyboldogasszony napján című honlap bejegyzésünk éppen erről szólt.

Egy-egy szál fehér virágot, ha tehetik, hozzanak magukkal, erre kérünk minden csatlakozót. Mi is készülünk, de nem több száz virággal, azonban emléktárgyat és kitűzőt elegendő számban tudunk biztosítani, amit a helyszínen vehetnek át jelképes adomány összegért a zarándokok. Minden törekvésünk, hogy függetlenül a létszámtól és attól, hogy ez csupán - ha a régmúlt hagyományát felelevenítve is és különösen az e napon elhunyt Szent István királyra emlékezve is - a harmadik alakalom, hogy zarándoklattal tiszteljük Fehérvár hajdani koronázó templomában koronázott és eltemetett királyi méltóságaink, legyen e napon, Nagyboldogasszony napján e hely, a Nemzeti Sírkert és Emlékhely Fehérvár Csíksomlyója, amint testvérvárosunknak, Csíkszeredának ott Pünkösdkor, éppen úgy itt pedig Nagyboldogasszony ünnepnapján, augusztus idusán, amint régen volt!