2016. augusztus 5., péntek

Cui prodest avagy, kiknek áll érdekében egy dogmát életben tartani?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 
Fuksz Sándor: Petőfi szibériai élete bizonyítást nyert (könyv bemutató előadás)

Az előadás ideje: 2016. augusztus 09. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér 

A.V. Tyimanyenko professzor
Fuksz Sándor
az MVSZ Elnökhelyettese
Nyugodtan nevezhetjük egyszerűen szenzációnak a 332. Hétvezér Est előadásának témáját, és persze az est előadóit, vendégeinket is. Rendkívüli vendégeink lesznek ezen az estén: Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor és Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora, aki ebben a témában nem először tart előadást Székesfehérváron. 

Tyivanyenko professzor 2016. június 16.-i, a Magyarok Világszövetsége budapesti székházában tartott könyvbemutatója után, Magyarországon másodszor - bizonyára nem véletlen, hogy pont Székesfehérváron, a történelmi fővárosban - kerül sor egy ilyen horderejű könyvbemutatóra, amelyet Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor neve fémjelez. A professzor úr bemutatja frissen megjelent Petőfi-könyvét, amelyben közzé teszi legújabb Petőfi - kutatási eredményeit. 

Petőfi Sándor
Barabás Miklós rajza
A titokzatos idegen
Szibériában,
 Petőfi Sándor rabként
Barguzinban
Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko korunk egyik legismertebb Petőfi-kutatója. Érdekességként (?) feltétlenül meg kell említeni, hogy 2016. június 16-án, a Magyarok Világszövetsége budapesti székházában tartott könyvbemutatón a magyar sajtó egyetlen képviselője sem jelent meg. Miként a Magyar Tudományos Akadémia és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei úgyszintén távol maradtak. Pedig Tyivanyenko professzor könyvében olyan információk láttak napvilágot, amelyekbe alighanem beleremeg a hivatalos magyar tudományosság. Talán a jámbor olvasó nem érti, vajon miért és kiknek áll érdekében még mindig fenntartani azt a sehol, sohasem bizonyított dogmát, hogy Petőfi Sándor hősi halált halt a segesvári csatatéren. Igen, ezt írjuk, dogma. Miért is?

Álljon itt a dogma fogalmának megnevezése. Mi is a dogma? A dogma tágabb, köznyelvi értelemben: bármely tudományos, politikai, társadalmi vagy más tétel, vélemény, elv, amelyet túlzott tekintély véd; amelyet vizsgálni, vitatni vagy kétségbe vonni nem szabad. A Magyar Tudományos Akadémia álláspontjára, magatartására tökéletesen illik ez a megfogalmazás. Ugyanis az MTA vagy bárki az MTA–tagjai közül soha, sehol nem bizonyította állításait Petőfi szibériai életszakaszának tagadásával kapcsolatban. Ne gondoljuk azt, hogy ez az egyetlen dogma, amelyhez ragaszkodnak az MTA farizeusságai. Itt van például a finn-ugor rokonság nevetséges sulykolása, amelyet mára már a finnek is tagadnak, sőt értetlenül állnak azelőtt, hogy a magyarok, ennél leragadtak. Giordano Brunot még máglyán égették meg, mert tagadta, hogy a Föld lapos és a világegyetem központja lenne. Azonban a történelemből tudjuk, hogy bárhol is, bármilyen hatalom is próbálta a igazat, a valót megmásítani, az csak ideig-óráig sikerült. Miért? Mert az igazság valahogy mindig utat talál magának és a felszínre tör! Bárhol is, bár hányszor is próbálják megmásítani. 
Tegyük fel ismét a kérdést: cui prodest?
Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzornak biztosan nem áll érdekében mást állítani, mint amire kutatásai eredményeképpen jutott. Ha ezek a bizonyítékok, amelyeket könyvében is publikált, nem lennének elegendőek Petőfi Sándor szibériai életének, életszakaszának - vagy lassú haldoklásának (?) - hiteles dokumentálásra, akkor álljon itt egy további szenzációs bejelentés: a Magyarok IX. Világkongresszusán újabb világraszóló tények és adatok kerülnek nyilvánosságra Petőfi barguzini életszakaszának újabb bizonyítékaként, amelyekre senki sem számít még.

S a Magyarok IX. Világkongresszusa éppen Székesfehérvárott, a Magyar Király Szállóban kezdi meg munkáját 2016. augusztus 15-én, a hajdani fehérvári törvénylátó napok kezdő napján, Szent István halálának emléknapján, ám országfelajánlásának évfordulóján, Nagyboldogasszony ünnepén, a csalással választott "kommunista" parlament által 1948-ban eltörölt, ám korábban egyik legnagyobb ünnepnapján. Helyette nevezték, adták az utókornak augusztus 20.-át, no nem az apostoli királyunk földi maradványainak utolsó útjára, avagy a szentté avatásának napjára emlékezendő, hanem a sztálinista alkotmány aznapra időzített viharos megszavaztatásával és kikiáltásával azt éppen felejtendő, végleg eltörölendő, mintegy országalapítás, avagy államalapítás ünnepnapjaként. S az utókor - akarva, vagy akaratlan, ésszel, vagy ész nélkül - máig ragaszkodik e dogmához, ekként ünnepli e napot, holott Magyarország Alaptörvényének Hitvallás címet viselő Preambulumában az szerepel, hogy a sztálini alkotmány elítélendő. Azaz dogmákat feszeget a Magyarok Világkongresszusa ugyanúgy, amint mi is ezen atvezér Estén, mikor legnagyobb költőnk emlékéről kívánjuk lerázni végre a megalkuvó utókor hamis "esti meséjét".

Nem, nem tűnt el Petőfi, csupán eltüntették! Hogy kik és miért? Nos ez itt a kérdés, nem az, hogy eltűnt-e Petőfi, avagy Barguzinban - halálra és feledésre ítélve - élt. Cui prodest? Kinek volt és még mindig érdeke fenntartani az igazság feltárása helyett a nyomtalan halált, tengeribe veszejteni azt, aki még 7 évig szenvedett és élt? Mi a valódi végtisztesség? Tisztelni az embert, vagy hinni a kényelmes mesét?

Addig is, amíg az érdeklődők saját maguk nem lesznek részesei ennek az eseménynek, győződjön meg mindenki saját maga Fuksz Sándor segítségével, Tyivanyenko professzor kutatásainak egyre tagadhatatlanabb eredményeivel, Petőfi szibériai életszakaszának bizonyítékaival!

Az egyelőre még jelképes
Országzászló emlékmű
Mindig tudtuk, de Wass Albert feledhetetlen megfogalmazása óta hisszük is: a kő marad, a kő marad. Jöjjenek el erre a megismételhetetlen előadásra meggyőződni Petőfi szibériai életszakaszának igazságáról!

Az előadás ideje: 2016. augusztus 09. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér

Rossz idő, vagy bármely előre látható akadály esetén 
a rendezvény helye:
MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em. (5 percre a tértől)
Kezdete: 19.15 óra (bevárva a térről érkezőket)

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
Vonatkozó ez évi bejegyzéseink:
Az igazság az, ami méltó a nemzet hőséhez, Petőfi Sándorhoz 
A Magyarok Világszövetsége Petőfi Bizottsága nem adta fel, hogy bizonyítsa a tényt, Petőfit valóban Barguzinba hurcolták el (frissítve) 
A Petőfi kutatás újabb eredményei Barguzinból 
Nos, azok tán a finnugorok, akik máig tagadják, hogy Barguzinban hunyt el Petőfi Sándor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése