2016. augusztus 28., vasárnap

Kegyeleti szertartás Fehérvár Koronázó terén és a Romkertben szeptember 2-án (frissítve)

Kegyeleti szertartás Szent Imre herceg halálának 985. évfordulóján

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!
Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete – Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet II. Lajos apostoli magyar király elhalálozásának 490., két királyi herceg, Álmos és Szent Imre herceg elhalálozásának 889. és 985. illetve Varkocs György elestének 473. és Wathay Ferenc elhurcoltatásának 414. évfordulójára is emlékezve,

2016. szeptember 2-án, pénteken 16:30-tól 17:00-ig tartunk
a Koronázó téren és a hajdani koronázó templom "Romkertjében",
apostoli magyar királyaink, hercegeink és
Fehérvárért mártírhalált vállalt várkapitányaink emlékére.

A kegyeleti szertartás tervezett menete:
16:40-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
16:45-ig Koszorúzás és mécses gyújtás Álmos herceg (1127. szeptember 1.) feltételezett sírhelyén
16:50-ig Koszorúzás és mécses gyújtás II. Lajos (1526. augusztus 29.) feltételezett sírhelyén
16:55-ig Koszorúzás és mécses gyújtás Imre herceg (1031. szeptember 2.) feltételezett sírhelyén
17:00-ig Koszorúzás és mécses gyújtás a közös királyi és királynéi síremléknél

Királyi mártírokra emlékezünk

https://www.youtube.com/watch?v=qTBx4ekPwc4
A megemlékezésről készült felvétel a képre kattintva látható
E héten, augusztus 29., hétfőtől szeptember 2., péntekig Székesfehérvár elsősorban három mártír halált halt és Fehérvárott eltemetett apostol királyi méltóságára és két mártírhalált vállalt várkapitányára emlékezik. Ezt jelzi a Koronázó tér 4. szám I. emeleti ablakából kifüggesztett három lobogó, a királyi pajzsos kegyeleti lobogó (középen), a Magyarok Világszövetsége és a Fejér Szövetség lobogója (balról és jobbról). 

Kegyelettel emlékezünk meg II. Lajos apostoli magyar királyunkról és egyúttal a gyermekként és később II. János néven magyar királlyá kikiáltott, ám meg nem koronázott, a török által gyermekként elrabolt és fogságban tartott, s végül Gyulafehérvárott, testvérvárosunkban eltemetett János Zsigmond erdélyi fejedelemről, Álmos és Szent Imre hercegekről, Varkocs György és Wathay Ferenc várkapitányokról haláluk illetve elhurcoltatásuk évfordulóján.

Nem akármilyen évfordulós napjai ezek a fehérvári és a magyar történelemnek, minthogy

augusztus 29-én
  • 495 éve esett el Nándorfehérvár az oszmán-török hadsereggel szemben (1521),
  • 490 éve gyilkoltatott le orvul II. Lajos apostoli magyar király a Csele pataknál a Mohácsi csatavesztést követően (1526), akit Fehérvárott helyeztek örök nyugalomba
  • 484 éve adta fel végvári védelmi szerepét Kőszeg (1532)
  • 475 éve foglalta el csellel az oszmán-török Budát és esett fogságba János Zsigmond és Török Bálint (1541)
  • 414 éve foglalta vissza a török újra Székesfehérvárt, s esett fogságba Wathay Ferenc várkapitány (1602)
szeptember 1-én
  • 889 éve hunyt el Álmos herceg (Horvátország királya, II. (Vak) Béla atyja, akit ugyancsak Fehérvárott temettek (1127)
A III. Béla Lovagrend által készített kőtábla régen és ma;
felirata: „A tiszteletre méltó Domonkos érsek tudatja,
hogy ez itt az isteni István szentséges fiának,
Imre hercegnek nyughelye”
„REVERENdis(simi) PATRi(s) dOMINICI PREPOSITI
i HIC DIVI STEPHANI CondA SanCtISSIMA PROLES
DVX EMERICVS noscitVR [ESSE SATUS].”
[Pray György (1723–1801)]”
szeptember 2-án
  • 985 éve hunyt el Szent Imre herceg "egy vadkantól (?!)" halálosan megsebesülve, három nappal azelőtt, hogy az apostoli magyar királyság Szent Koronája alatt a bizánci, s akár a német-római császári koronát is egyesítse (1031), akinek sírját jelölte Kálmáncsehi Domonkos Fehérvárott őrzött táblája és idézi máig töredéke, másolatának maradványa
  • 473 éve esett el, azaz halt hősi halált Varkocs György várkapitány Fehérvár falai előtt, ki ugyancsak a királyi temetkezési helyen nyert végső nyughelyet  (1543)
  • 330 éve szabadult fel Buda az oszmán-török fennhatóság alól, hogy aztán egy jóval homályosabb és azóta sem teljesen felfogott métely hálózza be az apostoli magyar királyságot és a magyar nemzettestet.
Micsoda történelem? Mennyi kétség és furcsa (máig nem "tudott", nem "vélt", azaz el vagy be nem "ismert") véletlen?!
Emlékezzünk együtt augusztus 29.-étől szeptember 2.-áig a hős- és mártíréletű elődökre!
Szeptember 2-án a Fanfár királyainkért a hős és mártírhalált vállalt királyi méltóságainkért szól!

A Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete – Fejér Szövetség elnöksége nevében
Dr. Boór Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése