2017. augusztus 29., kedd

A Hétvezér Est szeptemberi előadásai

Kegyeleti szertartás Álmos herceg halálának 890. évfordulóján

Kegyeleti szertartás Fehérvár Koronázó terén és a Romkertben szeptember 1-én

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 491., két királyi herceg, Álmos és Szent Imre herceg elhalálozásának 890. és 986. illetve Varkocs György elestének 474. és Wathay Ferenc elhurcoltatásának 415. évfordulójára is emlékezve,

2017. szeptember 1-én, pénteken 16:30-tól 17:00-ig tartunk
a hajdani koronázó templom "Romkertjében"
az Apostoli Magyar Királyság
Fehérvárott eltemetett  királyi méltóságai és
Fehérvárért mártír sorsot vállalt várkapitányaink emlékére.

2017. augusztus 28., hétfő

Gondolatok a magyarságról és az ősi Napkirályról Nimródról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

V. Tóth István: Nimródtól Prohászka Ottokárig 

A 380. Hétvezér Est vendége vitéz. Tóth István lesz ismét, Kaposvárról, Somogy ország fővárosából, aki most másod ízben lesz a Hétvezér Estek előadója. Most is arról beszél, amiről a korábbi előadásának beharangozójában írta, „ami úgy gondolom, hogy kötelességem” és Bartókot idézve: „csak tiszta forrásból”. 

2017. augusztus 27., vasárnap

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás 3 megyében kezdi a 2017/18. évadot

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)
Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Szerkesztőségek! 
Tisztelt Városvezetés!

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár által összeállított, s a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló és többek között a Magyarok IX. Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége által is ajánlott, támogatott Tudománytörténeti Vándorkiállítás ez év szeptembertől jövő év május végéig töretlenül, s ím már Fejér megyén kívül két megyében is folytatódik. Miközben a legutóbbi hírünkben ismertetett nagycenki kiállítás a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt (GYSEV) támogatásával és a Nagycenki Iparos Kör jóvoltából szeptember 20.-ig továbbra is látogatható, a 2017/18. évad Fejér megyei megnyitójára szeptember 5-én az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, míg a Heves megyei megnyitójára szeptember 11-én Gyöngyösön, a Kolping Házban a szerző, Pálfi György személyes előadásával kerül sor.

Ezúton hívjuk meg Önöket a
Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017/18 évadjának
Fejér megyei megnyitójára,
2017. szeptember 5-én (kedden) 9:00 órára
az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara Központi épületének Aulájába 
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.)

2017. augusztus 26., szombat

Körmagyarul - az első Hétvezér Est után mintegy 8 évvel

Lassan, de biztosan a mag (rovásban US jelként is ismert és ŐS-, IS-ként is ejtett körbe húzott függőleges), amit Varga Csaba ültetett, s mi is ápolgattunk, terjesztettünk (a Hétvezér Est előadás sorozat 2009.06.16.-i nyitó előadásának címe Körmagyar volt), szárba szökkent, kibokrosodott. 

Az alábbi írást azzal tesszük közzé, hogy a magyar nyelvi példákban a K-R gyök ősműveltségünkben, s így Eurázsia nyelveiben is meghatározó szerepét hangváltás nélkül is elegendő példával igazolja. Képzeljük el, ha a magyar nyelvben bokrosító és a hajlító nyelveken bejárt K-G-GY-J-H-K és R-L-LY hangváltással létrejött útját is egy tanulmányba gyűjtenénk a K-R gyöknek! Talán egy 1000 oldalas könyv sem lenne elég az összes ma használatos, értelmes és fogalom azonos szócikkhez. Hadd haladjon KÖRről KÖRre, KÖRből KÖRbe!

Vértes Olivér: Magyar szógyökök idegen nyelvekben 1. rész: K+R

2017. augusztus 24., csütörtök

Koppány napján pogányságról, kereszténységről, s más egyebekről

A régi székely-magyar naptárban Új kenyér hava Koppány napja augusztus 24. napja.

Koppány története a Képes Krónikában
(korábbiakban nem, vagy csupán egy mondatban szerepelt)
Sorsfordító napok közepén, augusztus 20. és augusztus 29. között néhány keresetlen szó arról, hogy mi volt és lehet még a szaka székiség, avagy a széki szakaság ott, ahol született, a magyar műveltség ősi birtokán.

Szó szerint a pogány kereszténységről avagy a keresztény pogányságról. No, meg a testvéri idegenségről, meg az idegen testvériségről is. Valamit a tudás mentes hitről, a hit nélküli cselekedetről, vagy a tehetetlen tudásról. Valami igazat kutatva a tudatlanság, a hiteltelenség és telhetetlenség gödreiből kiszakadni vágyakozás holdudvarán.

Paganus ~ vidéki, földműves avagy nomád önfenntartó, öntörvényű, ... stb.

A paganus kifejezés olyan volt hajdan, Koppány (Mihály?) és (Vajk?) István korában, mint ma a "paraszt" - hisz' nincs új a nap alatt. A város (kozmopolita) tégelyében egyre inkább élősködővé váló, átfogóbb, de messze felszínesebb (globalista) ismeretek tömkelegével elárasztott "városi" lenézte az önfenntartó, de sokkal inkább a helyi értékekben gondolkodót, s az életteréről (mondhatjuk bátran, a túlélésről) messze többet tudót, a "vidékit". A város lényege a hatalom, az erő, a pénz, ... koncentrációja, amely a vidékre rákényszeríthette akaratát. A magyar szemlélet sohasem volt csak városi, vagy csak vidéki, azaz a mai értelemben vett római katolikus (globalista) keresztény vagy csakis öntörvényű (lokalista) pogány.

2017. augusztus 23., szerda

Nagyboldogasszony napi képeskönyv

Fehérvár 4. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatának képei a fenti panoráma képre kattintva megtekinthetők
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2017. augusztus 21., hétfő

„Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás” – Márai Sándor

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Born Gergely: NAPPILIS ÉS HOLDPILIS - A kettős Pilis-működés titkai 

A 379. Hétvezér Est vendége Born Gergely lesz, aki negyedik alkalommal tart előadást HVE-n. Ezúttal a megszokottól eltérően nem a magyar néptáncról tart előadást, hanem új oldaláról ismerheti meg a HVE közönsége az előadót. Az ősvallási tartalmakat és helyeket nem csak a magyar néptánc üzenetei rejtik magukban, mint ahogy Born Gergely korábbi előadásaiból megismerhette a HVE közönsége. A Kárpát-medencének talán nincs olyan pontja, amelynek megismerése ne gazdagítaná ismereteinket múltunkról és a magyarság eredetéről, hagyománykincseiről. Mindenekelőtt, azonban vannak olyan kitüntetett, sőt különleges helyek, amelyek jelentőségét minden magyar embernek illő megismerni s tudnia. Ezen helyek közül a Pilis-hegység nem csak a magyarságnak a legfontosabb helye.

2017. augusztus 18., péntek

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (49) - Napom

Napom, napom, fényes napom 
https://www.youtube.com/watch?v=Dfu1tv_O2FM
Székelyszenterzsébet: Napom, napom, ...
https://www.youtube.com/watch?v=RtJmGrgUYxM
Nikola Parov: Naplegenda / Hercku Ágnes, Németh Ferenc


Kegyelettel és tisztelettel zarándokoltunk a koronázó templom "Romkertjébe"

A 2017. évben
Fehérvár 4. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata
Bács-Bodrog, Csongrád, Fejér, Pest, Somogy, Veszprém vármegyékből érkezett zarándokokkal
együtt teljesítette a Szent István, Mária, Hunyadi és Szent László
zarándoklatok célkitűzéseit
https://youtu.be/sammZCbBHX8
A FehérvárTV és az M1TV aznapi Híradójának részletei a képre kattintva megtekinthetők
----------------------------------------------- † ----------------------------------------------- 
Köszönettel minden résztvevőnek:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat 

2017. augusztus 14., hétfő

Nagyboldogasszony ünnepnapján kegyeleti zarándoklat Fehérvárott

Magyarország egyik legrégibb és 1948-ig legnagyobb állami ünnepe volt
Nagyboldogasszony Ünnepnapja

Fehérvár újkori 4. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata,

2017. augusztus 7., hétfő

Nemzedékek feledékenysége, vagy valami más …

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Kovács Lajos: A kínai orvoslás magyar gyökerei - a Csikung bemutatása

A 378. Hétvezér Est vendége Kovács Lajos lesz, aki első alkalommal tart előadást Hétvezér Esten. Az előadás témája és természetesen az előadó neve csak annak hangzik ismeretlenül, aki sohasem halott még a Csikungról és Kovács Lajosról. Mi a Csikung? 

A Csikungot évszázadok óta úgy tekintik, mint egy régi kínai művészetet, amely megszabadít a betegségektől, megerősíti a fizikai testet, meghosszabbítja az életet, megszilárdítja a szellemet, megismerteti a világot annak igazi mélységében.

2017. augusztus 6., vasárnap

Nagyboldogasszony napján szentelte meg évszázadokig az új kenyeret és a bort Nagyboldogasszony

Fehérvár újkori 4. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata, hogy mi is új kenyérrel és borral köszönthessük Nagyboldogasszonyunkat, s az örökké valót!

Újkori negyedik, mert számolatlanul és számtalanszor ismétlődött ez évszázadokig, amint Dr. Karácsony Imre "Szent László király élete" című írásában is arra emlékezik, hogy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-pdcsY7xWQ&feature=youtu.be
A 2015. évi zarándoklatról készített
TV felvétel a képre kattintva látható
„A szent király halálának napjára,
1083. augusztus 15-re Szent László egybehívta az ország nagyjait.

A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évről évre ezen a napon."

Majd' ezredév után mi is az új kenyérrel és borral köszöntjük a magyarok nagyasszonyát, Nagyboldogasszonyt, amint régen volt, s amint az jó szokásban meg is marad, s lesz mindenkor.


Plakátok PDF: (1) Egyoldalas és (2) Kétoldalas álló nagy plakát
(3a) Confessa és (3b) Confessa2oldalas (zarándokoknak) 
(4) 4-féle fekvő plakát (1/új kenyér, 2/alba alma, 3/fehérvár, 4/legenda)


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. augusztus 4., péntek

Nagyboldogasszony napján vette kezdetét évszázadokig a magyarok országos gyűlése, a "fehérvári törvénylátó napok"

Fehérvár újkori 4. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata

Újkori negyedik, mert számolatlanul és számtalanszor ismétlődött ez évszázadokig, amint Dr. Karácsony Imre "Szent László király élete" című írásában is arra emlékezik, hogy: 

https://www.youtube.com/watch?v=w0bNSTvrhe8
összeállítás a 2016. évi zarándoklat felvételeiből
a képre kattintva megtekinthető
„A szent király halálának napjára,
1083. augusztus 15-re Szent László egybehívta az ország nagyjait.

A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évről évre ezen a napon."

Majd' ezredév után mi is tiszteletet kezdeményezünk, s ezért zarándokolunk ország felajánlásának és elhunytának napján Szent István síremlékéhez, amint elődeink is tették ezt évszázadokig.