2017. augusztus 29., kedd

Kegyeleti szertartás Álmos herceg halálának 890. évfordulóján

Kegyeleti szertartás Fehérvár Koronázó terén és a Romkertben szeptember 1-én

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 491., két királyi herceg, Álmos és Szent Imre herceg elhalálozásának 890. és 986. illetve Varkocs György elestének 474. és Wathay Ferenc elhurcoltatásának 415. évfordulójára is emlékezve,

2017. szeptember 1-én, pénteken 16:30-tól 17:00-ig tartunk
a hajdani koronázó templom "Romkertjében"
az Apostoli Magyar Királyság
Fehérvárott eltemetett  királyi méltóságai és
Fehérvárért mártír sorsot vállalt várkapitányaink emlékére.
A kegyeleti szertartás tervezett menete:
16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
16:40-ig Koszorúzás és mécses gyújtás az osszáriumnál a két várkapitány emlékére
16:50-ig Koszorúzás és mécses gyújtás Álmos herceg (1127. szeptember 1.) feltételezett sírhelyén
17:00-ig Koszorúzás és mécses gyújtás II. Lajos (1526. augusztus 29.) és Szent Imre (1031. szeptember 2.) feltételezett nyughelyén.

Királyi mártírokra emlékezünk
https://www.youtube.com/watch?v=qTBx4ekPwc4
A tavalyi megemlékezésről készült felvétel a képre kattintva látható
E héten, augusztus 29., hétfőtől szeptember 2., péntekig Székesfehérvár elsősorban három mártír halált halt és Fehérvárott eltemetett apostol királyi méltóságára és két mártírhalált vállalt várkapitányára emlékezik. Ezt jelzi a Koronázó tér 4. szám I. emeleti ablakából kifüggesztett királyi pajzsos kegyeleti lobogó.
Kegyelettel emlékezünk meg II. Lajos apostol magyar királyunkról és egyúttal a gyermekként és később II. János néven magyar királlyá kikiáltott, ám meg nem koronázott, a török által gyermekként elrabolt és fogságban tartott, s végül Gyulafehérvárott, testvérvárosunkban eltemetett János Zsigmond erdélyi fejedelemről, Álmos és Szent Imre hercegekről, Varkocs György és Wathay Ferenc várkapitányokról haláluk illetve elhurcoltatásuk évfordulóján.
Nem akármilyen évfordulós napjai ezek a fehérvári és a magyar történelemnek, minthogy
augusztus 29-én
 • 496 éve esett el Nándorfehérvár az oszmán-török hadsereggel szemben (1521),
  öt évvel később, ugyan e napon,
 • 491 éve gyilkoltatott le orvul II. Lajos apostol magyar király a Csele pataknál a Mohácsi csatavesztést követően (1526), akit Fehérvárott helyeztek örök nyugalomba,
  hat évvel később, ugyan e napon,
 • 485 éve adta fel egy hónapos hősi küzdelem után végvári szerepét Kőszeg (1532),
  9 évvel később, 20 évvel Nándorfehérvár eleste után, ugyan e napon,
 • 476 éve foglalta el csellel az oszmán-török Budát és esett fogságba János Zsigmond és Török Bálint (1541),
  hatvanegy évvel később, ugyan e napon,
 • 415 éve foglalta vissza a török újra Székesfehérvárt, s esett fogságba Wathay Ferenc várkapitány (1602).
szeptember 1-én
 • 890 éve hunyt el Álmos herceg (Horvátország uralkodója, II. (Vak) Béla atyja, akit ugyancsak Fehérvárott temettek (1127)
szeptember 2-án
 • 986 éve hunyt el Szent Imre herceg "egy vadkantól (?!)" halálosan megsebesülve, három nappal azelőtt, hogy az apostoli magyar királyság Szent Koronája alatt a bizánci, s akár a német-római császári koronát is egyesítse (1031), akinek sírját jelölte Kálmáncsehi Domonkos Fehérvárott őrzött táblája és idézi máig töredéke, másolatának maradványa
 • 474 éve esett el, azaz halt hősi halált Varkocs György várkapitány Fehérvár falai előtt, ki ugyancsak a királyi temetkezési helyen nyert végső nyughelyet (1543)
 • 331 éve szabadult fel Buda az oszmán-török fennhatóság alól, hogy aztán egy jóval homályosabb és azóta sem teljesen felfogott métely hálózza be az Apostoli Magyar Királyságot és a magyar nemzettestet.
Micsoda történelem? Mennyi kétség és furcsa (máig nem "tudott", nem "vélt", azaz el vagy be nem "ismert") véletlen?! Emlékezzünk együtt augusztus 29.-étől szeptember 2.-áig a hős- és mártíréletű elődökre! Szeptember 1-én a Fanfár királyainkért a hős és mártírhalált vállalt királyi méltóságainkért szól.

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

1 megjegyzés:

 1. A török vonatkozású események egy nap köré csoportosulása nem véletlen, Nándorfejérvár eleste óta augusztus 29 az ő szerencsenapjuk volt, Szapolyai Jánost 3 évenként erre a napra Mohácsra rendelte a szultán. Igaz ez még Buda visszavételére is, az utolsó törökök által visszavert támadás szintén erre a napra esett, de elfogyott a muníció...

  VálaszTörlés