2018. augusztus 31., péntek

Átok, ármány vagy vadkan öl országnagyot Hunniában?

Közeledik a tragikus nap

987 évvel ezelőtt, 1031. szeptember 2-án hunyt el Szent István dédelgetett álma, Szent Imre herceg. Az aligha kész fehérvári Nagyboldogasszony bazilikában nem koronázni, hanem temetni  gyűlt először az Apostoli Magyar Királyság királyi háza, s háza népe. Szent Imrére emlékezünk vasárnap, azonban mikor rá emlékezünk, óhatatlanul merül fel bennünk az évezredes kétség, hogy miként magyarázható a rendkívüli herceg rendkívüli halála. 

Mintegy 5 évvel ezelőtt írt egy érdekes tanulmányt erről naplójában Szepsy Szűcs Levente, amit most (ha nem is minden mondatát kiegészítő megjegyzés nélkül, de minden részletét hű formában) felidézek, csakhogy értsük a kétségek miben létét az évezredes homályban!

2018. augusztus 26., vasárnap

Fanfár az idegen megszállás elleni küzdelem Fehérvárott eltemetett hőseiért

Kegyeleti szertartás a Romkertben szeptember 2-án

Fejér Megyei Hírlap a 2017. évi kegyeletről
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet a fehérvári koronázó templom területén váratlanul és elsőként eltemetett magyar királyi méltóság,  Szent Imre herceg elhalálozásának 987., illetve az ugyanott eltemetett fehérvári várkapitány, Varkocs György elestének 475. évfordulós napján, a két tragikus sorsú méltóság mellett II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 492., Álmos herceg elhunytának 891. és Wathay Ferenc várkapitány elhurcoltatásának 416. évfordulójára is emlékezve,

2018. szeptember 2-án, vasárnap 16:30-tól 17:00-ig tartunk
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében
Fanfár királyi méltóságainkért és várkapitányainkért címmel.

Egyúttal ekkor helyezzük el kegyeleti koszorúnkat a 980 évvel ezelőtt augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elhunyt és augusztus 20-án eltemetett, majd 935 évvel ezelőtt újratemetett és szentté nyilváníttatott apostol királyunk, Szent István - idejekorán, e napokban megközelíthetetlen - síremlékén is.

2018. augusztus 14., kedd

80 perces díszőrség az utolsó "fehérvári törvénylátó" országgyűlés 80. évfordulóján

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak! 

2018. augusztus 18-án lesz 80 éve, hogy Székesfehérvárott ült össze a Magyarok Országos Gyűlése.

80 évvel ezelőtt, az eleddig utolsó "fehérvári törvénylátó napon" foglalták honatyáink újra törvénybe azt, amit a Tanácsköztársaságnak nevezett káosz - megannyi magyar hagyománnyal és törvénnyel együtt - megkérdőjelezhetővé tett. Újra állami ünnepnappá nyilvánították Szent István ünnepét, szentté avatásának, temetésének és újratemetésének napját, melyet Szent László király itt, Székesfehérvárott kezdeményezett 1083-ban Szent István király sírjának megnyitásakor, és amit II. András apostol magyar király a fehérvári törvényhozó országgyűléssel egyetértésben az európai szárazföldi kontinens első kartális alkotmánya, az Aranybulla 1. czikkelyében ki is hirdetett.

2018. augusztus 13., hétfő

Kivételesen két hét után, 21-én folytatódik a Hétvezér Est előadássorozat

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

2018. augusztus 14. kedd HÉTVEZÉR EST SZÜNNAP

Hamarosan Nagyboldogasszony Napja 

A szokásos, keddi előadás augusztus 14-én elmarad, mert a másnapi zarándoklatra, a kenyér- és borszentelésre, a kegyeleti szertartásra, az Országzászló Védnöki Testület Ünnepi Ülésére, a Fejér Szövetség Nagygyűlésére és a másnapi utazásra készülünk Gyulafehérvárra, Székelyföld szívébe és a Magyarok Országos Gyűlésére, Ópusztaszerre, csonka Magyarország szívébe.

Látogatóink megértését előre is köszönjük
Következő előadás: Murányi Ottó közíró, szerkesztő dalos és verses estje lesz

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Nagyboldogasszony Napi
 • Kegyeleti Zarándoklatra 14 órakor az Aranybullánál hintóval, zászlókkal és/vagy a
 • kenyér- és borszentelésre 16 órakor a Felsővárosi Általános Iskola Fejér kemencéjénél már Dévai Nagy Kamillával és a Fehérvári Íjászokkal is együtt és/vagy a
 • Felvonulásra 16:30-tól a Magyar Király Szálló előtt a Fő utca torkolatában már a Szent Korona másolatával és a Kardforgatókkal is együtt és/vagy a
 • Kegyeleti Szertartásra 17:00 órakor a Koronázó téren együtt mindannyian
és majd egy hét múlva
 • az augusztus 21.-i verses Hétvezér Dalestre.
Az előadás ideje: 2018. Kisasszony - Új kenyér hava, azaz augusztus 21., kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

2018. augusztus 8., szerda

Nagyboldogasszony napján a tiszteletet adó népet nem kellett hívni...

A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évről évre ezen a napon."
/Dr. Karácsony Imre: Szent László király élete/ 
Tisztelt Városvezetés!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Honpolgárok! 

Ezúton hívjuk meg Önöket

Fehérvár 5. (újkori) Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata
eseményeire
2018. augusztus 15-én (szerdán)
 • 14 órára, a Szent István zarándoklat megnyitójára (Aranybulla emlékmű) 
 • 16 órára, az új kenyér és a bor köszöntésére (Felsővárosi Általános Iskola Fejér kemencéje, Székesfehérvár, Kertalja u. - Koppány u. sarok), majd a 
 • 16 óra 30 perctől kezdődő, s a Szent Korona hiteles másolata kíséretében (a Hotel Magyar Király Szálló előtti tértől) a Fő utcán haladó Aranybulla zarándoklatra, 
 • 17 órára, a Kegyeleti Szertartásra (Koronázó tér, a hajdani koronázó templom "Romkert" kapuja előtti lépcsős terület)

Magyar tudósok "látogatnak" Székelyföldre, Szentegyházára Szent István ünnepére

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 35. állomása Székelyföld, Szentegyháza.

Szeretettel hívjuk meg Önöket 
2018. augusztus 19-én (vasárnap) 12:30 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
székelyföldi megnyitójára,
a Gábor Áron Művelődési Házba
(Cím: 535800, Szentegyháza, Köztársaság u., 24., GPS: 46.346638, 25.526658)

A megnyitó menetrendje:
 • Burus Mária Ella, a SPES Alapítvány képviseletében és Tankó Csilla szakközépiskolai igazgató köszönti a megjelenteket,
 • Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója méltatja a kiállítást,
 • Sajó Mária, a Fejér Szövetség társelnöke tolmácsolja a szerző, Pálfi György üzenetét és a tárlatot végül
 • Dr. Boór Ferenc, a vándorkiállítás ügyvivő koordinátora nyitja meg.
 • Márton Sándor néptáncoktató vezetésével a megnyitón közreműködnek az iskola néptánc csoportjának diákjai.

2018. augusztus 6., hétfő

Kegyeleti zarándoklat, amint az Aranybullában van írva, Fehérvárott újra és újra

Kétszáz esztendővel ezelőtt, 1818-ban még ismerték és hirdették Nagyboldogasszony ünnepét.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-pdcsY7xWQ&feature=youtu.be
Fehérvár 2. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti
Zarándoklatáról az M1 Televízió 2015.08.15-é
n
II. András Aranybullájának második cikkelyét idézve éppen nyolcvan éve ült össze utoljára Fehérvárott a magyarok törvényhozó országgyűlése és foglalta újra törvénybe apostol királyunk szentté avatásának, Szent Istvánnak ünnepét, mit ma is tartunk. Akkor, 1938-ban hozták ezt a törvényt, mikor  Nagyboldogasszonyt is állami ünnepnappal tisztelték még. Nem több, mint hetven évvel ezelőtt tüntették el - hitték, hogy végleg - Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét. Ugyanabban az évben, 1948-ban, mikor Magyarország addigi legnagyobb állami ünnepnapját is, Nagyboldogasszony ünnepét is - gondolták talán, hogy azt is végleg - törölték. Azzal együtt merült majd' feledésbe a magyarok országos jelentőségű gyűlése is, a fehérvári törvénylátó napok emléke is. 

Azonban Székesfehérvár 70 év után sem feledte, hanem inkább helyreállította Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét, ha még nem is állította helyre Nagyboldogasszony ünnepét is. Lehet még állami ünnep, ha ismeri a törvényhozás a megyék, a városok regionális ünnepét. Legyen akkor első ebben a mi megyénk? Legyen! Legyen Nagyboldogasszony napja munkaszüneti nap - ha máshol nem, hát - itt! Legyen ünnep itt, a székvárosban, melynek a neve, mint a megye is Fejér! Kegyeletre, tiszteletre és ünnepre szólít minket, fehérvári és távolabbi honfitársakat az Aranybulla, s annak öreghegyi emlékművétől elindulva

 

2014 óta minden évben augusztus 15-én újra és újra, hogy azt se feledjük, mettől meddig tart a tisztség és tisztesség egyensúlya!

Ünnepi Védnöki Testületi Ülés, Szövetségi Nagygyűlés és Állófogadás

Tárgy: Ünnepi meghívás és plakettek, érmek és/vagy tanúsítványainak ünnepélyes átadása
 
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton értesítem  és  hívom Önt és hozzátartozóit,
mint  az Országzászló Védnöki Testület  alapítóját,
adományával támogatóját,  illetve Székesfehérvár
ezen alkalomra felújított  Országzászló terének és
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének
újraavatása  keretében  Magyarország  történelmi
vármegyéinek egyik  jelképesen  örökbefogadóját,
ezáltal az Országzászló Védnöki Testület ülnöki szerepre jogosult támogatóját 

2018. év Kisasszony-Új kenyér-augusztus hava 15-én (szerdán)
 • a 14:00 órakor az Aranybulla emlékműtől induló Szent István zarándoklatra és/vagy
 • a 16:00 órakor a Felsővárosi Általános Iskola udvarán, a Fejér kemencénél tartandó kenyér- és borszentelő szertartásra, de legfőképpen
 • a 17:00 órakor kezdődő Kegyeleti Szertartásra Székesfehérvár Koronázó terére, melynek keretében adjuk át az adományozóknak, akiknek 2018. június 4-én, az Országzászló avatáson nem tudtuk átadni a bronz emlékplaketteket, -érmeket és hitelesítő dokumentumokat.
Egyúttal és tisztelettel hívom meg Önt
a 18:30 órakor, a kegyeleti szertartás után kezdődő 
Ünnepi Országzászló Védnöki Testület Ülésre
és a 19:00 órakor kezdődő
 
Ünnepi Fejér Szövetség Nagygyűlésre
és a 19:30 órakor kezdődő közös
Ünnepi Állófogadásra*

a közeli
Szent Gellért Szállóba


* Mind az Országzászló Védnöki Testület ülése, mind pedig a Fejér Szövetség Nagygyűlése nyilvános, az állófogadáson részvétel a kihelyezett becsületkasszába fizetett mintegy 2000 Ft önköltséges áron lehetséges

Előre is köszönöm, ha részvételi szándékát a fejerszovetseg@gmail.com címre küldött levélben előre (az állófogadásra lehetőleg augusztus 10.-ig) jelzi is!

Kelt: Székesfehérvárott, Kisasszony-Új kenyér-augusztus hava 6. napján

Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök sk.
Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség
az Országzászló Védnöki Testület alapító tagja
 
ui: Letölthető dokumentumok
Meghívó PDF-ben 

2018. augusztus 4., szombat

Jel - Jelen - Jelenlét Szent István ünepének közelén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Boór Ferenc: Jel - Jelen - Jelenlét 
avagy jelképeink lehetséges olvasata a hajkorongoktól a kopjafákig

A 427. Hétvezér Est előadója – sokadik alkalommal - Boór Ferenc, a Fejér Szövetség alapítója és társelnöke.

Alig több, mint egy héttel Szent István elhunytának és ország felajánlásának 980. évfordulója előtt, azaz a majd' elfeledett hajdani "fehérvári törvénylátó napokat" és apostoli kegyeletet felidéző Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklat előtt és egyúttal kevesebb, mint két héttel az apostol magyar király újratemetésének és szentté nyilvánításának 935. évfordulós napja előtt, az azóta Szent István ünnepeként számon tartott nap előtt választotta ezt a címet, a legkevésbé sem oktalanul az előadó.

JEL-JELEN-JELENLÉT címmel az előadó néhány kiemelt emlék alapján hívja hallgatóit. a Hétvezér Est vendégeit mélyebb merengésre és - szokatlanul rövid, egy órásra tervezett vetített képes előadása után - azokról mélyebb beszélgetésre, eszmecserére egyben.