2018. augusztus 6., hétfő

Kegyeleti zarándoklat, amint az Aranybullában van írva, Fehérvárott újra és újra

Kétszáz esztendővel ezelőtt, 1818-ban még ismerték és hirdették Nagyboldogasszony ünnepét.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-pdcsY7xWQ&feature=youtu.be
Fehérvár 2. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti
Zarándoklatáról az M1 Televízió 2015.08.15-é
n
II. András Aranybullájának második cikkelyét idézve éppen nyolcvan éve ült össze utoljára Fehérvárott a magyarok törvényhozó országgyűlése és foglalta újra törvénybe apostol királyunk szentté avatásának, Szent Istvánnak ünnepét, mit ma is tartunk. Akkor, 1938-ban hozták ezt a törvényt, mikor  Nagyboldogasszonyt is állami ünnepnappal tisztelték még. Nem több, mint hetven évvel ezelőtt tüntették el - hitték, hogy végleg - Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét. Ugyanabban az évben, 1948-ban, mikor Magyarország addigi legnagyobb állami ünnepnapját is, Nagyboldogasszony ünnepét is - gondolták talán, hogy azt is végleg - törölték. Azzal együtt merült majd' feledésbe a magyarok országos jelentőségű gyűlése is, a fehérvári törvénylátó napok emléke is. 

Azonban Székesfehérvár 70 év után sem feledte, hanem inkább helyreállította Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét, ha még nem is állította helyre Nagyboldogasszony ünnepét is. Lehet még állami ünnep, ha ismeri a törvényhozás a megyék, a városok regionális ünnepét. Legyen akkor első ebben a mi megyénk? Legyen! Legyen Nagyboldogasszony napja munkaszüneti nap - ha máshol nem, hát - itt! Legyen ünnep itt, a székvárosban, melynek a neve, mint a megye is Fejér! Kegyeletre, tiszteletre és ünnepre szólít minket, fehérvári és távolabbi honfitársakat az Aranybulla, s annak öreghegyi emlékművétől elindulva

 

2014 óta minden évben augusztus 15-én újra és újra, hogy azt se feledjük, mettől meddig tart a tisztség és tisztesség egyensúlya!

Újkori ötödik, mert számolatlanul és számtalanszor ismétlődött korábban évszázadokig, amint Dr. Karácsony Imre "Szent László király élete" című írásában is arra emlékezik, hogy:
https://www.youtube.com/watch?v=w0bNSTvrhe8
összeállítás a 2016. évi 3. zarándoklat felvételeiből
a képre kattintva megtekinthető

„A szent király halálának napjára, 1083. augusztus 15-re Szent László egybehívta az ország nagyjait. A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évről évre ezen a napon."

Majd' ezredév után mi is tiszteletet kezdeményezünk, s ezért zarándokolunk ország felajánlásának és elhunytának napján Szent István síremlékéhez, amint elődeink is tették ezt évszázadokig.

https://youtu.be/sammZCbBHX8
Híradások a 2017. évi 4. zarándoklatról
a képre kattintva megtekinthető
Azért gyülekezzünk 2018. Új kenyér, avagy augusztus hó 15-én, Nagyboldogasszony napján 14 órakor az Aranybulla emlékműnél, majd 16 órakor a Felsővárosi Általános Iskolában épített Fejér kemencénél, s végül 17 órától Székesfehérvár Koronázó terén, a kegyeleti szertartáson, hogy emlékezzünk az új kenyér és bor felszentelésének eredeti ünnepnapjára, Szent István felajánlására, Regnum Marianumra, a Székes Királyi Fejérvár törvénylátó napjaira, a' Magyar Ország' Gyűléseire és a' Nagy Asszony' ünneplésére, amint 200 évvel ezelőtt, 1818-ban is emlékeztek még erre elődeink:

forrás:
Szeretettel várjuk Fehérvár és tágabb környezetének polgárait mind a zarándoklatunkra, mind pedig az új kenyér és a bor köszöntésére, s végül, de nem utolsó sorban a Koronázó téri kegyeleti szertartásra a történelmi Fehérvár hajdani koronázó templomában királlyá választott és végső nyughelyére is helyezett apostol királyainkra és az Apostoli Magyar Királyságra is emlékezendő.

Közösségek, szervezetek zászlóvivő képviselőinek és Nagyboldogasszony iránt elkötelezett honpolgárok előzetes jelentkezését várjuk, hogy a 64 történelmi vármegye zászlajához elegendő zászlóhordozót találjunk. A történelmi vármegyék zászlajait a Hotel Magyar Király Szálló előtt, 16 óra 30 perctől tervezzük kiosztani az előzetesen jelentkező zarándokok számára.

Jelentkezés levélben: fejerszovetseg@gmail.com illetve telefonon Sajó Mária: +36205527370; vagy Boór Ferenc +36302038648 telefonszámán.

Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!

a Fejér Szövetség Elnöksége
- az Alba Regia Civitas Rend magisztrátusa, a Fejér MAG Egyesület elnöke, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei elnöke, a Szent György Lovagrend megyei priora, a Trianon Társaság megyei elnöke - nevében a 

Vonatkozó korábbi hírünk:
Ünnepi Védnöki Testületi Ülés, Szövetségi Nagygyűlés és Állófogadás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése